Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Behövs projektledare i en agil värld 160315

561 views

Published on

Are project managers needed in an agile world? Presentation given at breakfast seminar at KnowIt, Mar 15 2016. [in Swedish]

Published in: Leadership & Management
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sie können Hilfe bekommen bei ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐. Erfolg und Grüße!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Gym guru exposes fat burning secret! I'm going to reveal to you the secret method that allows you to get the equivalent exercise of 45 minutes at the gym, in just a few minutes per day! Just watch this short video explaining how it works, JUST CLICK HERE ♣♣♣ http://t.cn/A6PnIVD3
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Behövs projektledare i en agil värld 160315

 1. 1. VerktygslådanAB Behövs projektledare i en agil värld? Johan Ljung Frukostseminarium @Knowit, 2016-03-15 VerktygslådanAB
 2. 2. VerktygslådanAB • Johan Ljung • Civilingenjör • Projektledning och produktutveckling sedan 1997 • F.d. PMO-chef på Klarna och Eniro • Frilans sedan 2014 • Bl.a. interims-CIO på Cabonline och projektledare på Coor 2Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 3. 3. VerktygslådanAB Vad är en projektledare? 3Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 4. 4. VerktygslådanAB en katt-herde? Photo:KathleenMurtagh,CC-BY-2.0 4 VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 5. 5. VerktygslådanAB en överbetald sekreterare en underbetald chef?” ” eller - Pelle Törnberg, f.d. VD MTG, Projektforum 2013 Photo:Alexas_Fotos.PublicDomain 5Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 6. 6. VerktygslådanAB OVERHEAD? Illustration:PublicDomainPictures.PublicDomain 6 VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 7. 7. VerktygslådanAB  All of the above. 7Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 8. 8. VerktygslådanAB Vad utmärker en ”en agil värld”? 8Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 9. 9. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 9 globalisering digitalisering Illustrations:GerdAltmann.PublicDomain kunder & konkurrenter leverantörer & kollegor över hela världen virtuella produkter ständig tillgänglighet data & meta-data ”everything’s connected” hög hastighet
 10. 10. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 10 Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham Martin Fowler James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries Jon Kern Brian Marick Robert C. Martin Steve Mellor Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas Manifest för Agil systemutveckling Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: Individer och interaktioner framför processer och verktyg Fungerande programvara framför omfattande dokumentation Kundsamarbete framför kontraktsförhandling Anpassning till förändring framför att följa en plan Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer. 2001: Det Agila Manifestet agila principer och metoder 80-90-talen: Scrum XP m.fl. Inspiration: 00-10-talen: Scaling Agile Business Agility 2015: • 85%-95% av utvecklings- organisationer använder agila metoder i någon mån • Ökad användning utanför IT • Scrum vanligaste metodiken inom systemutveckling – PMI, ScrumAlliance, VersionOne TheAgileManifesto:©thelistedauthors2001.Maybefreelycopied,butonlyinitsentirety. Scrumillustration:MountainGoatSoftware,CC-BY-2.5|XPillustration(cropped):DonWells,CC-BY-SA-3.0|Toyotalogo:CC-BY-3.0 Kaizen Lean
 11. 11. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 11 ”Vi kör inte projekt. Vi jobbar agilt.”
 12. 12. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 12 ”Vi dricker inte kaffe. Vi jobbar agilt.”
 13. 13. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 13 Photos:binder,waterfall,people:Pixabay,PublicDomain|scrummeeting(cropped):KleanDenmark,CC-BY-SA-2.0 plan- styrt agilt prediktivt detaljanalys linjärt omfattande regelverk adaptivt återkoppling iterativt tät interaktion projekt linjeverksamhet avgränsat i tid & scope löser unik, större uppgift kontinuerlig/löpande löser unik eller återkommande uppgift
 14. 14. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 14 • 55% av agila projekt varade 7 sprintar eller mer. • 93% av scrum-projekt som kördes genom ett PMO var framgångsrika (mot 62% för alla scrum-projekt). – ScrumAlliance: The 2015 State of Scrum report
 15. 15. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 15 ”Vi kör inte vattenfallsprojekt. Vi jobbar agilt.”
 16. 16. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 16 ”Vi har inte projektledare. Vi jobbar agilt.”
 17. 17. VerktygslådanAB Vad gör en projektledare? • Banar väg och undanröjer hinder • Begripliggör och kontextualiserar • Ser till helheten • Tar ansvar • Skapar trygghet, transparens och tillförlitlighet 17Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 18. 18. VerktygslådanAB större behov av dedicerad projektledare 18Verktygslådan AB 2016, some rights reserved teknisk komplexitet ett eller få team många team beroenden utanför ITsmå stora, komplexa geografisk spridning sam- lokaliserade distribuerade team agil mognad i hela organisationenhög låg krav på styrning & uppföljning låga/ informella höga/ formella Det beror på…
 19. 19. VerktygslådanAB Fallstudie: Eniro 19Verktygslådan AB 2016, some rights reserved
 20. 20. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 20 Scrum-införande på Eniro 2010 teknisk komplexitet beroenden utanför IT geografisk spridning agil mognad i hela organisationen krav på styrning och uppföljning • teamindelning efter system/teknik • all utveckling i ”projekt” • separata krav- och test-team • rigid kravprocess • många olika beställare • svag helhetssyn • tvärfunktionella produktorienterade team • produktägare från ”affären” • förenklad utvecklingsprocess • linjeutveckling och projekt • PMO
 21. 21. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 21 Generisk projektorganisation Sponsor Beställare Projektledare Projektteam Teammedlem 1 Teammedlem 2 Teammedlem 4 Teammedlem 5 Styr-grupp Teammedlem 3 etc. Projektledaren leder och fördelar arbetet. Sponsor Beställare Projektledare Projektteam Teammedlem 1 Teammedlem 2 Teammedlem 3 etc. Produkt- ägare A Produkt- ägare B etc. Styr-grupp Fast scrum- team A Fast scrum- team B etc. andra projekt ”Virtuellt” projektteam Icke-systemutvecklingsaktiviteter organiseras och leds som i ”classic”. Systemutveckling hanteras via resp. teams backlogg och prioriteras av produktägare. ”classic” med agil systemutveckling Eniro, 2011
 22. 22. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 22 Projektdefinition på Eniro (& Klarna) (& Cabonline) Grunddefinition en temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst (wikipedia) Varje projekt skall ha: • Sponsor • Projektbeställare • Projektledare • Syfte • Effektmål • Projektleverabler • Organisation/resurser • Business case • Förväntat start & slut Randvillkor • Storlek • Komplexitet • ”Prominens” Roller Projekt- fundament
 23. 23. VerktygslådanAB Typiska projektledaruppgifter på Eniro efter Scrum-införande Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 23 • bryta ned projektmål i delmål och aktiviteter • koordinera systemutveckling med produktägare och scrumteam • planera, delegera, leda, följa upp övriga projektaktiviteter • upptäcka och hantera beroenden, hinder och konflikter inom och mellan projekt • se till att lagom mycket dokumentation produceras • rapportera projektstatus • se till att alla projektmedlemmar och intressenter förstår projektmålen och sina roller • underhålla projektbudgeten och följa upp kostnader • leda styrgruppsmöten och se till att nödvändiga beslut fattas • skapa engagemang och teamkänsla
 24. 24. VerktygslådanAB plus ça change… 24Verktygslådan AB 2016, some rights reserved DrawingbyL.BretonafterphotobyPierrePetit.Publicdomain.
 25. 25. VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 25 arbetsmoment processer benämningar förändras behovet av projekt & projektledning består framgångsfaktorerna är desamma: koll på vad & varför samarbete & kommunikation kreativitet planering & anpassning ödmjukt, tydligt ledarskap
 26. 26. VerktygslådanAB en projektledare! Illustration:GerdAltmann.PublicDomain VerktygslådanAB Verktygslådan AB 2016, some rights reserved 26
 27. 27. VerktygslådanAB TACK! Kontakt: johan@johanljung.se www.linkedin.com/in/johanljung www.verklad.com Presentation: www.slideshare.net/johanljung1 Except where otherwise noted, this presentation is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. Verktygslådan AB 2016, some rights reserved

×