Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Adaptive Marketing frukostseminarie - kntnt
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Att förändra styrmodellen i en komplex verksamhet

Download to read offline

Genomgripande förändring av styrmodeller och verktygsstöd inom produkutvecklingsområdet på Volvo Cars. Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Att förändra styrmodellen i en komplex verksamhet

 1. 1. Förändringsprojekt i komplexa verksamheter - Introduktion VCC och R&D - Bakgrund - eBIC projektet - Slutsatser och erfarenheter Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> VCC Produktutveckling mot världsklass
 2. 2. Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18>
 3. 3. Geely köper Volvo Personvagnar – milestones <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>April 28 första besök på VCC </li></ul><ul><li>Oct 28 ”preferred bidder” </li></ul><ul><li>Nov möten regering & fack </li></ul><ul><li>Dec 23 ”terms agreed” </li></ul><ul><li>2010 </li></ul><ul><li>Feb 8 Datum för undertecknande </li></ul><ul><li>Mar 28 Undertecknande av avtal </li></ul><ul><li>Aug 2 ”Deal Close” </li></ul>Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Signing between Geely and Ford, Li Shufu and Lewis Booth
 4. 4. Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Sammansättningsfabriker: Kuala Lumpur, Malaysia Chongqing (Ford), China *The Uddevalla factory is operated by Pininfarina Sverige AB a company jointly owned by Volvo Cars (40 %) and Pininfarina SpA of Italy (60 %) Ca 2 300 lokala återförsäljare Försäljning i ca 100 länder Bilfabriker: Göteborg Gent, Belgium Uddevalla* Anställda 20 000 (direct) Design center: Göteborg, Sweden Barcelona, Spain Camarillo, California Huvudkontor Göteborg: R & D Marketing, Administration Komponentfabriker Skövde Floby Olofström The world of Volvo Cars - 2010
 5. 5. Volvo Personvagnar i Kina - 2011 Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Chengdu Daqing Shanghai <ul><ul><li>Daqing Fabriksetablering planeras </li></ul></ul><ul><ul><li>Shanghai </li></ul></ul><ul><ul><li>Volvo Car China </li></ul></ul><ul><ul><li>huvudkontor </li></ul></ul><ul><ul><li>Volvo Car China Technology Center </li></ul></ul>Beijing <ul><ul><li>Beijing </li></ul></ul><ul><ul><li>Administrativt kontor </li></ul></ul>Chongqing <ul><ul><li>Chongqing </li></ul></ul><ul><ul><li>Volvoproduktion sedan 2006 vid Changan Ford Mazda Automotive </li></ul></ul><ul><ul><li>Chengdu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ny Volvofabrik 2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>100 000 bilar </li></ul></ul><ul><ul><li>Motorfabrik utreds </li></ul></ul><ul><li>Försäljning 2010: 30 522 bilar (+36%) </li></ul><ul><li>Mål 2015: 200 000 bilar </li></ul>
 6. 6. Produkter Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> S80 S60 V70 V50 S40 C70 C30 XC90 XC70 XC60 V60 Stylish Sedans Luxurious SUVs/Crossovers Versatile Wagons Charismatic Coupés/Convertibles
 7. 7. <ul><li>Lehmankrasch </li></ul><ul><li>Bilindustrin stagnation </li></ul><ul><li>VCC Produktutveckling reduktion 20% </li></ul><ul><li>VCC ”stand-alone” </li></ul>Bakgrund – hösten 2008, nattsvart Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18>
 8. 8. eBIC – engineering Best In Class <ul><li>New operating model </li></ul><ul><li>IT system landskap </li></ul><ul><li>Quick wins </li></ul>Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> MISSION Öka effektiviteten och därigenom skapa en robust tillväxtplattform för VCC. Vi skall leverera fler produkter till en lika stor investering! FOKUS , NYTTA och ENKELHET i allt vi gör!
 9. 9. Projekt genomförande Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> B. Definiera förändring C. Utveckla lösningar D. Implementera E. Följa upp A. Skapa målbild Sept 2008 Okt 2008 Sept 2009
 10. 10. Förändringen <ul><li>Ej tillräckligt attraktiva produkter </li></ul><ul><li>Ändrar sent i projekten </li></ul><ul><li>Beslutsprocessen oklar </li></ul><ul><li>Lär ej av misstag </li></ul><ul><li>Levererar ej enligt överenkomna mål </li></ul><ul><li>Ej fullt ut “Compatibility before Completeness” </li></ul><ul><li>Projekt- och linjebudget ej i balans </li></ul><ul><li>Saknar transparanta leverans uppföljnings- verktyg </li></ul><ul><li>Låg standardiseringsgrad av arbetssätt </li></ul>Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Felmoder <ul><li>Förtydligad beslutsprocess </li></ul><ul><li>Tydliggjort produkt-ägarskap över tiden </li></ul><ul><li>Interna leverans kontrakt och djupgenomgångar </li></ul><ul><li>Tydligare ansvarsfördelning för koncept och Industrialiserings leverans </li></ul><ul><li>Lyft fram leversnoderna </li></ul><ul><li>Program Status Report </li></ul><ul><li>Kontinuerlig uppföljning </li></ul><ul><li>Snabb eskalering (PCM) </li></ul><ul><li>Visuellt ledarskap (PCM) </li></ul>Lösningsexempel NOM – New Operating Model
 11. 11. Transparency and KPI workstream Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Why? We put too much effort in looking for and understaning data and convert that to various reports Many stakeholders request different reports in different formats to the same “supplier”. Engineering hours is used to create reports Key challange in eBIC solutions is to create trust. Trust through transparency eBIC – transparency and KPI workstream mission is to offer a lean standardised solution to convert from a report driven to datadriven business through easy accessable , actionable and transparent information that adds value.
 12. 12. Gammal grindprocess Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> PTCC PTC PA <ul><li>Gammalt system konsumerar mycket icke-värdeskapande arbete: </li></ul><ul><ul><li>Reviderande karaktär </li></ul></ul><ul><ul><li>Låg transparens mellan grindar, problemen synas vid grindar (ledningen uppmärksammas sent) </li></ul></ul><ul><ul><li>Datainsamling </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvärdering av data/information </li></ul></ul><ul><ul><li>Många förmöten för hantera politiken pga att problem dyker upp sent </li></ul></ul><ul><ul><li>Låg standardisering av format/rapporter -> ineffektiv förberedelse </li></ul></ul><ul><li>´Låg Grind FTT – First Time Through </li></ul>
 13. 13. Gammal rapport – grindleveranslistan Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Rapporten karaktär: ” Är kostnads statusen uppdaterad – är den OK? (Egna powerpoints + egna varianter på excel-listan)
 14. 14. Ny grindprocess Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> PTCC PTC PA LR Totalen i denna fas : Material cost Engineering cost F&T ATROS DPA 1 CAD-BOM Specifik data & information för att stödja det specifika beslutstillfället (grinden) <ul><li>Milestone & Gateways </li></ul><ul><li>Varje grind är utformad med specifikt syfte att ta specifika beslut </li></ul><ul><li>Besluten är “Data-drivna” </li></ul><ul><li>Beslut tas på rätt nivå, vissa grindar på lägre nivå I företaget. </li></ul>UPV0 UPV1 UPV2 UNV0 UNV1 UNV2 M1DJ M1DC FDJ VP TT PEC FEC
 15. 15. Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Ny process Fokus - Nytta - Enkelhet - Standardisering <ul><li>Milestone & Gateways </li></ul><ul><li>Utformat för att ta specifika beslut </li></ul><ul><li>Beslut underbyggs av data </li></ul><ul><li>Besluten tas på rätt nivå </li></ul><ul><li>PSR - Program Status Report </li></ul><ul><li>Ledningssystem för projektuppföljning och projektstyrning </li></ul><ul><li>Standard rapporter och standard KPI:er – Key Performance Indicators </li></ul><ul><li>PCM - Program control meeting </li></ul><ul><li>Linjechefen är alltid huvudansvarig för sina verksamhetsleveranser </li></ul><ul><li>Identifiera, prioritera och addressera roadblocks och issues </li></ul><ul><li>Enkel och tillgänglig visuell planering. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>NOM – New Operating Model </li></ul><ul><li>Bärande principer som guidelines I lösningarna </li></ul><ul><li>Tydlig problemdefinition </li></ul><ul><li>Konkreta leveranser som symboler </li></ul><ul><li>Senior Management engagemang, många tim/vecka </li></ul>eBiC - Lärdomar (Lessons Learn) Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18> Framgångsfaktorer <ul><li>Acceptans och implementation i en stor organisation, få alla delaktiga. </li></ul><ul><li>Standardisering </li></ul><ul><li>Målsätta och mäta förändringen </li></ul><ul><li>Relevant benchmark </li></ul>Utmaningar
 17. 17. 2010 Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18>
 18. 18. Styrkraft Acando, Volvo Cars, 95500 eBIC, Björn Söderberg, bsoderb1 Page Issue date: <2011-11-18>
 • esbjornlarsen

  Jun. 7, 2012

Genomgripande förändring av styrmodeller och verktygsstöd inom produkutvecklingsområdet på Volvo Cars. Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Views

Total views

1,580

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×