Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast

898 views

Published on

Presentation från #WebCoast 2013 om hur dagens "intranätprojekt" ser ut och hur vi kan effektivisera det med hjälp av färdiga lösningar och det sociala intranätet MyLive.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast

 1. 1. #WebCoast 2013 Sveriges modernaste intranät?
 2. 2. Johan Nilsson DanielHagenfeldt
 3. 3. Bakgrunden ProduktenVårt synsätt Respons/kunder
 4. 4. Intranätmarknaden 2013 Ekosystem Verktygslådor av stor Internationella konsultinsats produkter LG>KB>K LG>KB>K Molntjänster ned Producerade lösningar mindre per timme anpassningsmöjligheter DB>WB>K LG>K Intranät[LG = Licensgivare][WB = Webbyrå/utvecklare][DB = Designbyrå][KB = Konsultbolag][K = Kund]
 5. 5. Intranätmarknaden 2013 Ekosystem Internationella produkter LG>KB>K Verktygslådor av stor Molntjänster ned mindre konsultinsats anpassningsmöjligheter LG>KB>K LG>K Producerade lösningar MyLive – levereras per timme DB>WB>K Intranät utifrån branschpraxis i ett komplett paket[LG = Licensgivare][WB = Webbyrå/utvecklare][DB = Designbyrå][KB = Konsultbolag][K = Kund]
 6. 6. Intranätmarknaden 2013 Det råder en kultur Låg prioritet Projekttid 1-2 år Förstudie Konsulter Utveckling Kravspecifikation SiteVision DesignutkastIntegrationer EPiServer SharePoint
 7. 7. Intranätmarknaden 2013 Det råder en kultur Låg prioritet Projekttid 1-2 år Molnlösningar • Yammer Förstudie • Podio Konsulter Utveckling • Hall Kravspecifikation SiteVision Produkt/Alt. • MyLive Designutkast • ConnectionsIntegrationer EPiServer • Open Source SharePoint
 8. 8. Dagens intranätprojekt Behov Projektgrupp Förstudie Kravspecifikation EffektkartsläggningUpphandling Utveckling Integrationer Content Lansering
 9. 9. Våren 211”Vårt nuvarande intranät Insikten är bara drygt tre år gammalt. Men vi hargått i den klassiska fällan och försummat den vidareutveckling och detunderhåll som krävs för att matcha medarbetarnas och organisationens kravpå ett modernt och effektivt stöd i arbetet.””I dagsläget vet vi inte om det är ett nytt intranät vi ska ha.”1) Förstudie (genomfördes under 2011) – ”Gjorde vi på egen hand”2) Framtagning av Roadmap och koncept (pågår under 2012) – 700 000 SEK3) Genomförande (planeras pågå under 2013) – ”Budget ej satt ännu”4) ?5) ?
 10. 10. April 2011” Länsstyrelsen Norrbotten kommer att sätta upp ett intranät i CMS-miljö iväntan på det nya gemensamma intranätet.””Länsrådsgruppen har avsatt 3,4 mkr i utvecklingsmedel för intranätprojektetunder 2011””Styrgruppen har begärt pengar även för 2012 eftersomintranätprojektet måste fortsätta även under nästa år. Projektet kommer attbemannas av en huvudprojektledare på heltid och en teknisk projektledarepå halvtid.””Utöver utvecklingsmedlen finns överskjutande medel om 670 000 SEK från2010, främst för start av intranätprojektet”
 11. 11. Hösten 2009”Det andra projektet var förstudien för nytt intranät, som vi genomfördetillsammans med Inuse i form av en effektkartläggning.” Hela paketet lämnades över till styrgruppen för godkännande och sedanägnade vi våren 2010 åt att fundera lite mer och invänta en budget som komhösten 2010. Då byggde vi prototypen.”Budget 5 mkr 4 februari 2013” Från och med nu hänvisar vi till bloggen Enklare vardag för info omutvecklingen av vårt nya intranät”
 12. 12. Dagens intranät ”Socialt som traditionellt” Redaktionell text Nyhetspublicering KontaktuppgifterDokumenthantering Intranät Externa system
 13. 13. Dagens intranät ”Socialt som traditionellt” Kontaktuppgifter Externa system Redaktionell text Individanpassat Nyhetspublicering Kunskap/erfarenhetDokumenthantering Intranät Samarbetsytor
 14. 14. Det moderna intranätprojektet • 90 % kultur/strategi och 10 % teknik90/10 - regeln • Content- och user management • Dina behov - unikiteten Förstå • Tydliga ledare och ambassadörer • Utveckla? Utvärdera • MyLive, Yammer, Podio, Open Source?
 15. 15. Intranät med MyLive”Komplett intranät på en vecka” Kontaktuppgifter Externa system Redaktionell text Individanpassat Nyhetspublicering Kunskap/erfarenhet Dokumenthantering MyLive Samarbetsytor
 16. 16. Intranät med MyLive ”Fokusera på content/users” • Minimalt med utveckling utan att göra avkall på90/10 - regeln funktioner/verktyg • Mer resurser till content/user • MyLive baseras på moderna Förstå behovsstudier/kravspecifikationer • Bra moderna verktyg för sprida engagemang • Samma innehåll som intranät byggda i SP/Epi Utvärdera • Mer anpassningsmöjligheter än molnlösningar?
 17. 17. Leveranser THE THIEF (Nordic Choice Hotels) Colosseum AS• Online efter 1 vecka • Online efter en vecka• 100 användare • 550 användare i Norden• 90 % av användning är mobil • Stort informationsbehov
 18. 18. Leveranser Gagnef Kommun Vännäs Kommun• Online efter 1 månad • Online efter 1 månad• 1000 användare • 900 användare• Slapp offentlig upphandling • Slapp offentlig upphandling
 19. 19. Följ med oss på vår resa!Facebook: https://www.facebook.com/MyLive.seTwitter: @mylive_intranetWebb: www.mylive.se

×