Porcel lópez maria_cas_kite_projecte tic i aprenentatge significatiu

370 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
152
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Porcel lópez maria_cas_kite_projecte tic i aprenentatge significatiu

  1. 1. Cas 2012 : Projecte TIC i aprenentatge significatiu: “Investiguem i coneixem un país amic, Grècia?”Síntesi destacant l’aprenentatge que es preténEl alumnes de 4t de primària de l’escola del Parc del Prat de Llobregat han desenvolupat un projecte derecerca i investigació, en petits grups de 3 i/o 2 alumnes, dins de l’àrea de Medi Natural, Social i Cultural:“Investiguem i coneixem un país amic, Grècia?”. Amb aquest país, conjuntament amb altres tres, el centreha iniciat un Comenius durant aquest curs. Els alumnes se senten encuriosits perquè és un país del queescolten parlar molt a la televisió.El seu procés d’investigació ha partit d’un qüestionari que recull en forma de preguntes el que ells voliensaber sobre Grècia en el moment que va sorgir la idea de fer aquest projecte. Aquest qüestionari l’hanpogut respondre gràcies al recolzament d’una webquest elaborada a tal fi, així com del google. També hanutilitzat el software de la presentació en Power Point per a recolzar l’exposició oral sobre la part del treballque a cada grup li ha tocat exposar, com avaluació final del projecte.Índex Contingut ObservacionsContext generalExperiència en -Mediadora 1 (Saray): 5 anys Dues de les mediadores (1 i 2)l’aprenentatge -Mediadora 2 (Maria): 25 anys han actuat de manera -Mediadora 3 (Dèlia): 6 anys presencial en el procés i l’altra (3) virtual.Experiència / nivell -Saray (tutora): sovint recolza les seves El nivell de coneixement sobred’expertesa en l’ús de TIC classes amb recursos TIC (power point, ús les TIC en les tres mediadores del canó, realització i tractament de era molt diferent però totes fotografies, gravació en vídeo, etc) elles partien d’una idea comuna, -Maria (MEE): utilitza alguns recursos del que l’aplicació de les programari de la xarxa (Jclics, edu365, Tecnologies tant en el disseny credamil, contes spc...), per a reforçar com en el desenvolupament del algun contingut. procés d’E-A, afavoririen la -Dèlia (MEE): dissenyadora i creadora de motivació, la participació, recursos TIC amb diversos programaris lassoliment daprenentatges i (FreeHand, Jclic, Gendicta...). Els utilitza l’autonomia dels alumnes. tant a lescola com a casa.Tipus d’Escola Escola pública de doble línia d’Educació .......................... Infantil i PrimàriaLocalització del centre Situada a prop del casc antic en la És una zona que per formar part localitat del Prat de Llobregat (Baix del casc antic (construccions Llobregat) baixes i habitants més grans), està poc poblada i per tant és receptora d’alumnat d’altres zones, alguns d’ells procedents d’una zona desafavorida (Sant Cosme) i que no volen anar als seus centres.Connexió Internet via wifi i cable (depenent dels L’edifici és nou (2 anys), el canvi ordinadors i l’espai del centre on es els va agafar en plena crisi i hi treballa) ha aspectes tecnològics sense 1
  2. 2. resoldre.Localització dels recursos Aula d’informàtica, Aula Ordinària (AO) i .....................tecnològics Aula d’Educació Especial (AEE).Situació socio-econòmica La situació socio-econòmica és desigual, Això fa que les demandes idels alumnes hi ha famílies amb un nivell socio- implicació de les famílies en econòmic mig-alt i d’altres socio- l’escola també siguin desiguals. econòmic-mig-baix o baix.Context de la història o casNivell dels alumnes Primària Nivell 4t (2n nivell del CM)Àrea / Unitat Coneixement del Medi Natural, Social i Tot i que a través del projecte Cultural també s’han tractat aspectes d’altres àrees com educació física, matemàtiques, música i anglès (la informació sobre les escoles gregues l’han estret a partir d’un power, en anglès, enviat per l’escola amb la que es fa el Comenius)Fites en la històriaActivitats -Investigació sobre Grècia amb la ............................. webquest específica i en alguns casos el google, responent un qüestionari. -Cerca de fotografies, captura i inserció en un document word i a les diapositives d’un power point. -Confecció d’un power point conjunt per a recolzar l’exposició oral de cada grup.Nivell d’aprenentatge -Saber llegir en pantalla.esperat -Localitzar els indicis en cada pàgina web que els portés a localitzar la font que ajudaria a donar les respostes. -Extreure la informació fonamental de tota la localitzada. -Redactar amb les pròpies paraules les respostes. -Exposar de manera clara i entenedora davant la resta de companys.Tipus d’activitat -Ús i aplicació de les TIC ..................................Activitat de la història o casTecnologia utilitzades -Plantilles per a l’elaboració de la - plantilla Webquest webquest. - Google -Cercador google. -Microsoft office power point -Software de la presentació en power 2007 point. -Realització, descàrrega i inserció de 2
  3. 3. fotosRaó per la qual la fan -La webquest i el google per a cercar la La webquest i el power són dosservir informació que volien conèixer els dels recursos TIC que els vam alumnes i que s’havien plantejat a linici ensenyar en un curs del projecte. d’informàtica de fàcil ús en -El power point per a recolzar la seva l’alumnat de primària. El primer exposició oral final, afavorint la d’ells com a forma d’iniciar als comunicació. alumnes en la tasca de cerca i -La fotografia per a obtenir imatges investigació i el segon per a sobre el procés de desenvolupament del recolzar les exposicions orals de procés (mapa conceptual elaborat, manera visual i esquemàtica. treball dels grups, dossier, etc.)Naturalesa de les -Cerca, anàlisi i síntesi d’informació tant ..............................activitats (tasques escrita com en forma d’imatge.cognitives a realitzar) -Ús de llenguatge verbal i gràfic per difondre els coneixements assolits.Dificultats trobades -No sempre s’ha pogut treballar a l’aula Aquesta situació és producte de d’informàtica. Quan treballaven a l’AO i què encara després de 2 anys no AEE havien d’utilitzar 9 ordinadors tenim la instal·lació de la xarxa portàtils (no nhi havia un per a cada com caldria i ens manca material alumne) en els quals es va haver informàtic del que sí disposen d’instal·lar prèviament la webquest ja altres centres (una pissarra que no tenien connexió a la /T/ del digital per aula o en el seu servidor. Diàriament s’havien de tenir defecte pantalles per a projectar preparats prèviament per a la sessió per en les aules). tal de poder treure el major profit de la mateixa. La connexió wifi no sempre era bona en la zona de l’edifici on es treballava. A l’AO utilitzava el canó però per a fer les projeccions no comptaven amb un pissarra digital o una pantalla adequada, per tant s’havia de projectar en la paret.Ajuda/col·laboració S’ha comptat amb la col·laboració de la S’ha comptat amb l’ajuda de laemprada mestra d’informàtica durant quatre de mestra d’informàtica perquè les les sessions del projecte, en aquestes sessions que aquesta ocasions les condicions tècniques de desenvolupa sempre guarden treball han estat molt més favorables. relació amb les activitats que els També han comptat amb la col·laboració diferents grups estan realitzant de la mestra d’anglès. en d’altres àrees. S’ha comptat amb la participació en el En el cas de la mestra d’anglès projecte d’una mestra que no és del és perquè aquesta és la mateix centre però que s’ha encarregat coordinadora del projecte de guiar la part tècnica del projecte, és a Comenius. dir: elaborar la webquest i confecció del La intervenció de la mestra que vídeo que ha permès als alumnes ser ha col·laborat de manera virtual conscients del procés que han seguit en ha estat la de dissenyar els l’elaboració del projecte. recursos tecnològics (webquest, vídeo representatiu del procés), que han possibilitat la 3
  4. 4. materialització del Projecte.Rol del professor Les dues mestres que intervenen en el Aquest ha implicat un gran repte desenvolupament del procés i la que ho ja que habitualment l’actuació fa virtualment fan de mediadores, guien de la mestra tutora amb els seus el procés, estructuren el que els alumnes alumnes és força instructiva i volien saber en un guió de treball, un alhora, sovint protesta de la seva qüestionari amb preguntes que resoldran poca autonomia. Amb aquest a través de la webquest específica; procés s’ha adonat que per a donen pautes per a localitzar la què algú sigui autònom se li ha informació rellevant, per a treballar donar possibilitats per actuar utilitzant més d’una web a l’hora; per a segons les seves pròpies que els alumnes es posin d’acord i decisions. prenguin decisions conjuntes dins del grup, etc. Ajuden a què el grup sigui el que resol els dubtes que van sorgint.Rol de l’estudiant Protagonistes del propi procés d’E-A. Els alumnes han hagut de posar Investigadors, descobridors de la en joc capacitats que fins al informació pertinent, sintetitzadors i moment no utilitzaven, és per comunicadors de la mateixa. això que s’han trobat amb dificultats, sobretot en la part d’identificar allò més important, sintetitzar-lo i expressar-lo amb les seves paraules.ResultatsObservacions Els alumnes han tingut un grau d’implicació en les activitats proposades .......................... alt. El fet de treballar en grups ha permès compensar les diferències entre els alumnes a l’hora de fer el treball.Avaluació de -Exposició oral amb el suport d’un power És important que els alumnesl’aprenentatge point. coneguin diferents maneres de -Autoavaluació i avaluació d’un company ser avaluats i alhora també partint d’una rúbrica. actuïn com avaluadors per a ser -Correcció del qüestionari, per part de la més conscients del seu propi mestra. procés i dels altres.Lliçó apresa pel professor Que els aprenentatges que són construït pels alumnes guarden una major relació ........................... amb els seus coneixements previs i per tant són més fàcils de retenir i recordar. 4
  5. 5. Història ComplertaA continuació presentem l’entrevista que una de les tutores de 5è, que alhora és la coordinadorad’informàtica, realitza a dues de les mediadores (la Maria i la Dèlia) que han dissenyat i posat en marxa elprojecte d’investigació desenvolupat pels alumnes de 4t de l’escola.Entrevistadora: Estaria encantada que compartíssiu amb tots nosaltres la vostra experiència en el dissenyd’un procés d’E-A mitjançant la tecnologia i l’ús de les TIC en el seu desenvolupament.Maria: Molt bé, doncs comencem. El nostre projecte pretén crear una situació d’aprenentatge significatiurecolzada en l’ús de les TIC. Vam trobar que era una bona experiència en el context de la classe de 4t on hiha una gran diversitat de nivells, interessos, maneres de fer, implicacions en la feina i sobretot hi havia ungrup d’alumnes que demanaven amb la seva actitud, ja fa temps, una forma diferent d’aprendre.Aprofitant aquesta circumstància i el fet que la meva companya i jo estàvem fent una assignatura en laUOC NTICEDU dins de la carrera de “Psicopedagogia”, on se’ns demanava la realització d’un projectepartint d’un problema per tal de crear una situació d’aprenentatge significatiu on la mediació de les TIC fosfonamental, el vam engegar. Se’ns va acudir que podíem desenvolupar un projecte d’investigació en grupscooperatius, per tal que el grup compensés les diferències entre els alumnes que el formaven, on el roldels alumnes fos el de protagonistes i investigadors. El tema va sorgir dels seus interessos; per aquellaèpoca s’havia iniciat el Comenius de l’escola i feia dues setmanes havíem rebut la visita dels representantsd’escoles dels quatre països participants, entre ells Grècia, aquest país era sobre el que sentien méscuriositat ja que últimament s’hi escolten moltes notícies a la televisió. A partir d’aquest interès es vancrear les dues primeres eines fonamentals del projecte un qüestionari que recollia, en forma depreguntes, tot el que volien saber i una webquest específica sobre temes relacionats amb Grècia, a partirde la qual poguessin anar investigant i cercant allò que a priori els interessava.Entrevistadora: I de quina manera veu arribar a identificar el que realment ells volien saber?Maria: Vam seguir els passos habituals de qualsevol projecte. En primer lloc vam partir d’allò que ellssabien de forma oral, i totes les seves hipòtesi les anava recollint la tutora en un paper dembalar. Desprésde manera individual en un full van escriure què volien saber sobre el país envers al qual farien el projecte.Les mediadores del procés vam fer un buidatge d’aquesta informació i vam crear un qüestionari guia delque seria el procés d’investigació. Seguidament, sobre cada aspecte a investigar, vam cercar les web ivídeos on podrien localitzar el que els interessava i amb aquest material la mediadora encarregada de lapart tecnològica, partint d’una plantilla per a fer webquest, va personalitzar la wequest sobre el projecte.Dèlia: Tot i que mai havíem fet una webquest, vam investigar com selaborava ja que vam pensar que seriaun molt bon recurs per a què els nens poguessin investigar a partir dels enllaços que els vam proporcionar,ja que així aquesta els guiava una mica sobre la informació que havien de trobar.Entrevistadora: I de quina manera vàreu presentar als alumnes la feina que havien de realitzar?Dèlia: Ah!, molt fàcil! Nosaltres teníem molt clar que qualsevol pas en el procés s’havia de recolzar en lesTIC, ja que sabem que són altament motivadores pels alumnes i a més era un dels nostres objectiusprincipals: posar de manifest l’ajuda que suposen les TIC per a afavorir un procés d’E-A. Així doncs lapresentació del procés el vam fer a partir del recolzament d’un powerpoint on exposàvem als alumnes elsmaterials i alhora els engrescàvem a investigar, però de manera molt especial: col·laborativament.Entrevistadora: Quants alumnes teníeu en el grup? I quines característiques presentaven?Maria: 26 alumnes; 1 dels quals amb un rendiment molt per sobre de la resta del grup-classe; altres 4 5
  6. 6. amb un ritme de treball molt bo i amb capacitats que els permet treballar amb força autonomia; 2alumnes que per les seves característiques sociofamiliars tenen un rendiment baix i una alumna amb unretard cognitiu que fa que segueixi un Pla Individualitzat situat en un nivell de Cicle Inicial; la resta ambnecessitats puntuals en funció de les propostes i sobretot amb manca d’iniciativa i d’autonomia.Dèlia: Sí, exacte... I per aquesta raó vam plantejar-nos la possibilitat de treballar en grups cooperatius,compensatoris de les diferències i elaborar dos models de qüestionari, un més obert que possibilités acadascú un nivell de realització diferent i un altre amb respostes molt més guiades i més simplificat quepermetés que l’alumna amb PI treballés en una situació normalitzada però alhora en funció de les sevespossibilitats.Entrevistadora: I ja podíeu treballar amb tots ells alhora? I els ordinadors; en teníeu suficients?Maria: En tot moment érem dues mestres en el procés, la tutora i jo que sóc la mestra d’EE i a més,intervinc a l’àrea de Medi Natural, Social i Cultural, amb uns alumnes del grup. En algunes sessions hemcomptat amb la col·laboració de la mestra d’informàtica que desdoblava grup. Quan treballàvem la tutorai jo, ens repartíem els grups en dues aules: l’AO on treballaven 5 grups de 3 alumnes i a l’AEE on ho feien 3grups de 3 alumnes i 1 grup de 2, per qüestions d’espai. En aquesta situació cada grup disposava d’unportàtil petit, però quan anaven a l’aula d’informàtica, disposaven dels PC, molt més còmodes. Hi haviasessions que les fèiem conjuntes com la presentació (on necessitàvem un projector), les exposicions orals il’autoavaluació. Haig de dir que el fet de treballar dues mestres amb un grup-classe alhora, és moltenriquidor i si són la mestra tutora i la MEE potser molt positiu per l’alumnat en general; és una visió moltinclusiva del procés d’E-A.Entrevistadora: Quina diferència heu trobat entre aquesta forma de treballar i la que habitualmentutilitzeu al centre?Maria: Amb aquesta metodologia de treball el que fonamentalment ha variat han estat els rols delsalumnes i les mestres. La metodologia de treball que habitualment utilitzem encara és força instructiva, onel protagonista del procés sembla que ho és més el professor que l’alumne, ja que és el que controla elprocés i transmet els coneixements. A través d’aquest projecte el rol del mestre passa a ser el de guia i elde l’alumne el de protagonista que ha d’aprendre a utilitzar un recurs, les TIC, que li proporcionaràautonomia en la construcció dels seus aprenentatges. A més el treball per grups ha permès desenvoluparcompetències potenciadores de les habilitats socials, l’arribada a acords, la presa de decisions conjuntes,així com l’ajuda i el respecte de les diferències.Entrevistadora: I com heu fet l’avaluació d’aquest procés?Dèlia: Nosaltres hem avaluat diferents vessants: el punt de partida i d’arribada dels alumnes envers al’aprenentatge proposat. L’aplicabilitat dels recursos tecnològics utilitzats. L’ús que els alumnes han fetd’aquests. Alhora també hem valorat les dificultats i avantatges que ens ha implicat aquesta forma detreballar. Amb tot això el que volíem era reflexionar sobre el procés en general per tal de fer propostes demillora per a posterior experiències.Entrevistadora: Quins recursos heu emprat en l’avaluació?Maria: Per a determinar el punt de partida dels alumnes se’ls ha proposat fer una pluja d’idees del quesaben, que després han classificat en un mapa de conceptes iniciat. L’avaluació dels recursos s’ha fet através del seguiment del procés, les possibilitats que oferien als alumnes, les dificultats que trobaven en elseu ús, etc. També hem anat recollint tots aquells entrebancs que ens anaven sorgint així com la maneracom els anàvem resolent. Per últim, per tal de conèixer l’evolució en els aprenentatges dels alumnes, hanfet una exposició oral recolzada amb un power point que han confegit entre tots.Dèlia: A més, també hem volgut que reflexionin sobre el procés que han seguit i per això hem elaborat perells una rúbrica on han hagut de valorar el seu treball i el d’un company. Les mediadores que hanintervingut en el procés també han hagut domplir una rúbrica valorant el procés en general a nivellindividual i grupal, així com l’exposició oral.Entrevistadora: Quina feinada que heu tingut!, oi? 6
  7. 7. Dèlia: Sí, realment és un procés que implica moltes hores de preparació, però nosaltres no hem fet mésque iniciar el que pot ser un projecte d’escola i per tant poder crear una xarxa, on el treball cooperatiuimpliqui un repartiment de tasques de tal manera que el treball no recaigui únicament en tres persones.En realitat consisteix en un replantejament metodològic d’escola, aprofitant que en l’actualitat es parlacontínuament de les competències, on realment es possibiliti als alumnes posar en joc aquestes. Ja se sap“a caminar només s’aprèn caminant”.Entrevistadora: Per acabar m’agradaria que em comentéssiu quines avantatges i quins inconvenients heutrobat pel fet d’haver desenvolupat aquest projecte amb l’ús de les TIC.Maria: D’avantatges moltes. En primer lloc ens hem assegurat la motivació i les ganes de participar de latotalitat del grup. En segon lloc hem trobat una manera d’afavorir la seva autonomia, de la que sovint ensqueixem els professors i en tercer lloc hem tingut la plena seguretat d’estar treballant tal i com se’nsdemana des de la reforma de la LOE, de manera competencial. D’alguna manera sentíem que anàvem pelcamí de formar persones competents en la Societat en la qual ens trobem, on l’ús de la Tecnologia per aafavorir l’aprenentatge autònom és fonamental. D’altra banda jo no parlaria d’inconvenients sinó mésaviat dobstacles a saltar, sense que ens facin caure. Hi havia alumnes amb forces dificultats a l’hora demanegar-se amb les TIC, cercar una pàgina, minimitzar-la per obrir altra; cercar una foto, seleccionar-la,incorporar-la a un document word; crear diapositives en el power, inserir una foto i després afegir un trosde text, etc. Bé tot això és una pràctica; aquests entrebancs en ocasions han alentint el ritme de treballd’algun grup, però no ha impedit arribar a l’objectiu final, amb la satisfacció d’haver-se ensortit. Calrespectar els ritmes i les capacitats, però sense oblidar que cadascú ha d’arribar al màxim de les sevespotencialitats.Dèlia: No podem oblidar-nos de dir que tant a la Maria com a mi, fer aquest projecte ens ha permès, a lavegada, fer un “projecte paral·lel”, ja que també hem hagut dinvestigar, cercar i crear les diverses einesnecessàries per a materialitzar i poder dur a terme aquest projecte.Entrevistadora: Moltes gràcies per les vostres paraules. Penso que experiències com les que heu posat enpràctica s’haurien de donar més sovint, perquè aquestes es convertissin en les habituals en les nostresescoles. 7

×