Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Luận văn, báo cáo, đề tài, đồ án, tiểu luận, khóa luận, tài liệu có tên là:

 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của ...
3.5. Phân loại theo sự phân cấp quản lý dự án................................... 8
II. Hiệu quả của hoạt động đầu tư.........
Vai trò của ngành xây dựng đối với việc giải quyết công ăn việc làm
     cho người lao động..............................
1. Hiệu quả tài chính tại công ty HUD1...................................................46
    1.1. Một số chỉ tiêu k...
Giải pháp nâng cao năng lực, chức năng của cơ cấu bộ máy tổ chức
    ....................................................
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU


1. Sơ đồ 1: Quá trình sản xuất kinh doanh tổng quát tại HUD1.............31
2. Sơ đồ 2: ...
18. Bảng 14: Số lượng nhân sự gián tiếp có trình độ cao của HUD1 năm
2007 ...................................................
http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt.     Hotline: 0979.170.170


               ...
Đứng trên quan điểm của một nhà quản lý thì đề tài này sẽ tập trung nghiên
cứu về những hoạt động đầu tư chính của công ty...
- Sử dụng các lý thuyết về khoa học quản lý như: sơ đồ cơ cấu tổ chức, các
mô hình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, ...
Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com
Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20716

526 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20716

 1. 1. Luận văn, báo cáo, đề tài, đồ án, tiểu luận, khóa luận, tài liệu có tên là: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 Mã số đề tài: 20716 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................1 Chương I. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ................................................................................4 I. Lý luận chung về hoạt động đầu tư..........................................................4 1. Khái niện về đầu tư................................................................................4 2. Vai trò của đầu tư..................................................................................5 2.1. Đứng trên góc độ vĩ mô.................................................................5 2.2. Đứng trên góc độ vi mô.................................................................6 3. Các loại đầu tư.......................................................................................6 3.1. Phân loại theo nội dung kinh tế.....................................................6 3.2. Phân loại theo mục tiêu đầu tư......................................................7 3.3. Phân loại đầu tư theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu tư vào đối tượng mà mình bỏ vốn.............................................................7 3.4. Phân loại theo thời gian sử dụng..................................................7
 2. 2. 3.5. Phân loại theo sự phân cấp quản lý dự án................................... 8 II. Hiệu quả của hoạt động đầu tư...............................................................8 1. Khái niện về hiệu quả đầu tư................................................................8 2. Các nguyên tắc để xác định hiệu quả....................................................9 3. Phân loại hiệu quả đầu tư....................................................................10 Hiệu quả tài chính trong hoạt động đầu tư........................................10 Khái niệm............................................................................................10 Một số vấn đề cần xem xét khi đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư...................................................................................................10 Các tiêu chuẩn cơ bản để xác định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư .............................................................................................................12 Các phương pháp để phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư...13 Hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động đầu tư..............................17 Khái niệm............................................................................................17 Các tiêu chuẩn cơ bản để xác định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư...................................................................................................17 Các phương pháp để phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.........................................................................................................18 Mối quan hệ giữa hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội...................................................................................21 III. Đặc điểm của hoạt động đầu tư và hiệu quả của hoạt độ đầu tư trong ngành xây dựng.................................................................................22 1. Đặc điểm của hoạt động đầu tư trong ngành xây dựng.......................22 2. Vai trò của ngành xây dựng đối với nền kinh tế quốc dân.................23 Vai trò của ngành xây dựng đối với sự phát triển của các ngành phía trước...................................................................................................23 Vai trò của ngành xây dựng đối với sự phát triển của các ngành phía sau.......................................................................................................24
 3. 3. Vai trò của ngành xây dựng đối với việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.............................................................................24 3. Hiệu quả của hoạt động đầu tư trong ngành xây dựng.........................25 Chương II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 TRONG THỜi GIAN GẦN ĐÂY..............................................................................27 I. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 27 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1...................................................................................................27 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty HUD1............29 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty...................................29 Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty......................30 Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh của công ty........................30 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty...31 4. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của công ty.......................33 II. Thực trạng hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1............................................................................................................34 1. Tình hình đầu tư của công ty..............................................................34 Đặc điểm đầu tư của công ty..............................................................34 Nguồn vốn đầu tư của công ty............................................................35 Tình hình nguồn vốn của công ty........................................................35 Cơ cấu nguồn vốn của công ty............................................................36 2. Tình hình đầu tư vào máy móc và thiết bị thi công của công ty.........39 3. Tình hình đầu tư vào nguồn nhân lực của công ty..............................41 4. Tình hình đầu tư vào tài sản vô hình...................................................44 5. Tình hình đầu tư vào các dự án xây dựng khu đô thị..........................45 III. Một số đánh giá về hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong những năm gần đây..............................................46
 4. 4. 1. Hiệu quả tài chính tại công ty HUD1...................................................46 1.1. Một số chỉ tiêu kinh tế..................................................................46 1.2. Thị phần.......................................................................................48 2. Hiệu quả kinh tế - xã hội......................................................................49 2.1. Mức đóng góp cho ngân sách nhà nước......................................49 2.2. Số lượng lao động và thu nhập bình quân đầu người.................49 2.3. Các hiệu quả kinh tế - xã hội khác..............................................51 3. Một số hạn chế trong hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1.....................................52 3.1. Hạn chế trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn...................52 3.2. Hạn chế trong việc đầu tư vào máy móc, thiết bị........................52 3.3. Hạn chế trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực...........................53 4. Nguyên nhân của những hạn chế trên..................................................53 4.1. Nguyên nhân chủ quan................................................................53 4.2. Nguyên nhân khách quan............................................................54 Chương III. MỘT SỐ GIẢi PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.................................55 I. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới...................55 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty trong thời gian tới...................................................................................56 1. Giải pháp từ phía công ty....................................................................56 Giải pháp về vốn.................................................................................56 Giải pháp về máy móc, trang thiết bị và dây truyền sản xuất............59 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực.................................................61 Giải pháp khi đầu tư vào tài sản vô hình - Giải pháp về thị trường. .63 Giải pháp khi tiến hành đầu tư vào các dự án xây dựng các khu đô thị ............................................................................................................64
 5. 5. Giải pháp nâng cao năng lực, chức năng của cơ cấu bộ máy tổ chức ............................................................................................................65 Giải pháp nâng cao sự quản lý của các nhà lãnh đạo.......................66 2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước.........................................................67 KẾT LUẬN..................................................................................................69 TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................70 LỜI CAM ĐOAN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 6. 6. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 1. Sơ đồ 1: Quá trình sản xuất kinh doanh tổng quát tại HUD1.............31 2. Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 .................................................................................................32 3. Bảng 1: Tổng nguồn vốn đầu tư qua các năm từ 2003-2007..............35 4. Biểu đồ 1: Tổng vốn đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 qua các năm.............................................................................36 5. Bảng 2: cơ cấu nguồn vốn của Công ty HUD1...................................37 6. Biểu đồ 2: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 giai đoạn 2004 - 2007 .............................................................38 7. Bảng 3: Tình hình máy móc và thiết bị thi công.................................40 8. Bảng 4: Danh mục dây truyền sản xuất............................................. 41 9. Bảng 5: Giá trị máy móc thiết bị .........................................................41 10. Bảng 6: Vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực của công ty giai đoạn 2003-2007 ...............................................................................................42 11. Bảng 7: Số lượng lao động của công ty qua các năm giai đoạn 2003-2007............................................................................................... 43 12. Bảng 8: Kinh phí đầu tư cho nguồn nhân lực................................... 43 13. Bảng 9: Vốn đầu tư vào tài sản vô hình của công ty trong giai đoạn 2003-2007............................................................................................... 44 14. Bảng 10: Một số chỉ tiêu kinh tế đánh giá tình hình tài chính công ty HUD1 47 15. Bảng 11: So sánh thị phần của HUD1 với các công ty khác trên địa bàn Hà Nội ..............................................................................................48 16. Bảng 12: Nộp ngân sách nhà nước ....................................................49 17. Bảng 13: Số lượng lao động và thu nhập bình quân đầu người qua các năm.......................................................................................................... 49
 7. 7. 18. Bảng 14: Số lượng nhân sự gián tiếp có trình độ cao của HUD1 năm 2007 .........................................................................................................50 19. Bảng 15: Mức nâng cao trình độ tay nghề đến năm 2007.............. 51 20. Bảng 16: Lao động phổ thông........................................................... 51
 8. 8. http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, hoạt động đầu tư ngày càng có vai trò quan trọng. Trong đó, hoạt động đầu tư trong ngành xây dựng nắm vai trò chủ chốt. Hiệu quả của nó tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế, từ đó dẫn đến sự phát triển của các ngành khác. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư trong ngành xây dựng là một hoạt động khó. Nó cần một nguồn vốn lớn trong một thời gian dài, vì thế chịu nhiều ảnh hưởng từ các biến động bên trong cũng như bên ngoài. Vì thế, là một nhà quản lý, ta cần có các biện pháp quản lý như nào để hoạt động đầu tư trong ngành này đạt hiệu quả. Việc đầu tư và phân bổ vốn đầu tư cho các nguồn lực như thế nào cho phù hợp với số vốn đầu tư và công sức bỏ ra để đạt được hiệu quả cao nhất là một bài toán khó. Thử thách này, đòi hỏi các nhà quản lý phải có chính sách quản lý hoạt động đầu tư một cách khoa học và hợp lý nhất. Vì vậy trong quá trình thực tập đi sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1, là một công ty xây dựng lớn, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1”. Đây là đề tài mà em thấy là một vấn đề rất cấp thiết tại công ty hiện nay cần có giải pháp hợp lý. 2. Mục tiêu nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài này thì mục tiêu của em như sau - Cung cấp một loạt các kiến thức căn bản về đầu tư và hiệu quả hoạt động đầu tư. - Nghiên cứu tổng quan và thực trạng của hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1. - Từ thực trạng trên chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế đó đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục từng hạn chế của từng nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại công ty. 3. Phạm vi nghiên cứu Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 9. 9. Đứng trên quan điểm của một nhà quản lý thì đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu về những hoạt động đầu tư chính của công ty. Mà hoạt động đầu tư của công ty chủ yếu tập chung vào 3 nguồn lực chính tạo nên sức mạnh của công ty đó là: con người, vốn và công nghệ. Với nhận định hiệu quả hoạt động đầu tư sẽ được nâng cao khi ta thấy được thực trạng tình hình đầu tư vào các nguồn lực này, sau đó ta sẽ rút ra những hạn chế, nguyên nhân gây ra hạn chế đó từ đó mà mạnh dạn đưa ra các giải pháp. Với một dự án đầu tư, các nhà kinh tế đã phân loại hiệu quả đầu tư theo nhiều tiêu thức: - Theo lĩnh vực hoạt động của xã hội có hiệu quả kinh tế và hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả quốc phòng - Theo phạm vi tác dụng của hiệu quả, có hiệu quả đầu tư của từng dự án, từng doanh nghiệp, từng ngành, địa phương. - V.V… - Tuy nhiên trong bài viết này chỉ nghiên cứu chỉ tiêu hiệu quả hoạt động đầu tư theo phạm vi lợi ích có hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội 4. Giả thiết hay quan điểm nghiên cứu Khi nghiên cứu một vấn đề nào đó, người ta thường đứng trên những quan điểm nhất định và có những giả thiết nhất định. Xuất phát từ quan điểm trên cùng với thời gian thực tế tại công ty đã cho thấy, là một công ty xây dựng làm sao để mà hoạt động đầu tư - bỏ vốn ra đạt được hiệu quả cao trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết. Nó đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên của các phòng ban trong công ty. Đặc biệt, nhiệm vụ này lại càng quan trọng đối với các nhà quản lý, đòi hỏi nhà quản lý phải có cái nhìn xa, trông rộng, cái nhìn toàn cảnh về hoạt động của công ty mình. Từ đó, công ty sẽ có những phương hướng, kế hoạch đồng bộ, đảm bảo cho hoạt động của công ty được nhịp nhàng. 5. Phương pháp nghiên cứu Bài viết này đã sử dụng một hệ thống các phương pháp sau: Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 10. 10. - Sử dụng các lý thuyết về khoa học quản lý như: sơ đồ cơ cấu tổ chức, các mô hình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, các lý thuyết về lĩnh vực Marketing, tài chính, nhân lực… - Phương pháp thu thập tài liệu: qua các báo cáo, các tài liệu của cơ quan ta thu thập được số liệu về tình hình hoạt động đầu tư. - Phương pháp phân tích, tổng hợp: sau khi thu thập được số liệu ta tổng hợp các số liệu lại. - Phương pháp so sánh: ta có thể so sánh theo thời gian hay theo các chỉ tiêu - Phương pháp đồ thị: dùng để phân tích mối quan hệ, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích. - Phương pháp chuyên gia: bằng cách phỏng vấn trực tiếp hỏi cho các chuyên ra có kinh nghiệm về đầu tư, cũng như một số các kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm lâu năm. 6. Nội dung nghiên cứu Nội dung chuyên đề được chia làm 3 phần chính: Chương I: Những lý luận chung về đầu tư và hiệu quả hoạt động đầu tư. Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư tại Công ty cổ đầu tư và xây dựng HUD1. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ và ban lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên trong Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 11. 11. Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website Luận Văn Việt : http://Luanvanviet.com/datmua.php Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Luanvanviet@gmail.com Hệ thống Website: http://Luanvanviet.com http://Choluanvan.vn http://Choluanvan.org http://Timluanvan.org http://Tailuanvan.com http://Thuvienluanvan.org Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com

×