Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Trường
                 Đại học Phạm Văn Đồng
    ...
MỤC LỤC .....................................................................................................................
2.3.1. Đặc trưng về điều kiện tự nhiện và xã hội. ....................................             54
  2.3...
trường xã hội trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Trường Đại
học Phạm Văn Đồng .................................
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT


       CBQL                    Cán bộ quản lý.
       CGCN ...
UBND                  Uỷ ban nhân dân.
       WTO                     Tổ chức ...
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
   Nhân loại đã và đang bước vào Thế kỷ XXI - một kỷ nguyên mà mỗi quốc gia, mọi
dân tộc v...
một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH
không những của đất nước mà còn của chính...
6) Lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực bên ngoài tỉnh.
   7) Lĩnh vực liên kết và hợp tác về nhân lực.
   8) Lĩnh vực đầ...
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
         7.2.1. Các phương pháp điều tra, quan sát, phỏng vấn, chu...
- Viết báo cáo chính thức tổng kết nghiên cứu đề tài: tháng 11/2005.
   - Bảo vệ đề tài ở Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La0623

600 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La0623

 1. 1. Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng Mã số đề tài: LA0623 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 2. 2. MỤC LỤC ............................................................................................................................... 2 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT.................................................................................... 5 MỞ ĐẦU.................................................................................................................................. 6 NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NHIÊN CỨU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC............................................... 10 Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 10 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH. 10 1.1.1. Mối quan hệ giữa phát triển giáo dục với phát triển kinh tế-xã hội............. 10 1.1.2. Một số vấn đề chủ yếu về lý luận xây dựng và phát triển tổ chức........... 15 1.1.3. Một số vấn đề về lý luận phát triển nguồn nhân lực. ..................... 21 1.2. Những yếu tố tác động đến chất lượng, hiệu quả xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. ............................................................................. 22 1.2.1. Yếu tố quản lý. ......................................................................... 22 1.2.2. Yếu tố luật pháp, chính sách và cơ chế quản lý xã hội. .................. 23 1.2.3. Yếu tố thông tin, truyền thông và môi trường xã hội............................. 24 1.2.4. Yếu tố quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. ................. 25 1.2.5. Yếu tố điều động và luân chuyển nhân lực nội bộ tổ chức.............. 27 1.2.6. Yếu tố thu hút nguồn nhân lực bên ngoài tổ chức. ........................ 27 1.2.7. Yếu tố liên kết và hợp tác về nhân lực. ........................................ 28 1.2.8. Yếu tố đầu tư và sử dụng tài lực, vật lực. ..................................... 28 Chương 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 30 2.1. Quan điểm lãnh đạo và quản lý của Đảng và Chính quyền các cấp có liên quan đến việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phạm Văn Đồng...................................................................................... 30 2.1.1. Những nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Quốc hội và của Nhà nước. ............................................................................................... 30 2.1.2. Những nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng bộ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. ....................................................................... 31 2.1.3. Những văn bản quy phạm pháp luật và dưới 32 luật................................ 2.2. Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng..................... 33 2.2.1. Loại hình, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. .............................. 33 2.2.2. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý. .................................................. 34 2.2.3. Nhóm ngành đào tạo, quy mô sinh viên. ....................................... 37 2.2.4. Nhu cầu số lượng và tiêu chuẩn nhân lực. ..................................... 40 2.3. Khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi. 54 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 3. 3. 2.3.1. Đặc trưng về điều kiện tự nhiện và xã hội. .................................... 54 2.3.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội. ............................................ 55 2.3.3. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo. ...................................... 56 2.4. Thực trạng nguồn nhân lực có thể điều động về Trường ĐH Phạm Văn Đồng. 58 2.5. Thực trạng của các yếu tố tác động đến xây dưng và phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phạm Văn Đồng ............................................. 59 2.5.1. Thực trạng về công tác quản lý của Ban điều hành xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng ......................................................................... 59 2.5.2. Thực trạng chính sách và cơ chế quản lý xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. 60 2.5.3. Thực trạng thông tin, truyền thông và môi trường xã hội đối với xây dựng và phát triển nhân lực Trường Đại học Phạm Văn Đồng của tỉnh Quảng Ngãi 61 2.5.4. Thực trạng quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ngãi. .................................................................................... 62 2.5.5. Thực trạng điều động và luân chuyển nhân lực trong nội bộ tỉnh Quảng Ngãi ...................................................................................................... 62 2.5.6. Thực trạng hoạt động thu hút nguồn nhân lực khoa học ngoài tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi. .............................................................................. 63 2.5.7. Thực trạng hoạt động liên kết và hợp tác phát triển nhân lực trong và ngoài nước của tỉnh Quảng Ngãi. .......................................................... 64 2.5.8. Thực trạng đầu tư tài lực và vật lực cho hoạt động xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ngãi. ................................................ 64 2.6. Kinh nghiệm về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của một số trường đại học................................................................................................... 65 2.6.1. Kinh nghiệm của của Đại học Đà Nẵng .......................................... 65 2.6.2. Kinh nghiệm của Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa .............. 66 2.6.3. Kinh nghiệm của Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ .............. 68 2.7. Những mâu thuẫn chủ yếu trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng ................................................................. 69 Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁP TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG. 71 3.1. Các căn cứ đề xuất giải pháp 71 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Phạm Văn Đồng ..................................................... 82 3.2.1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và điều kiện hoạt động của Ban điều hành xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng ...................................... 82 3.2.2. Bổ sung và nâng cao hiệu lực thực hiện các chính sách và cơ chế quản lý xã hội của Tỉnh...................................................................................... 84 3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và phát huy tác dụng của môi Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 4. 4. trường xã hội trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phạm Văn Đồng .......................................................................................... 87 3.2.4. Thực hiện hiệu quả việc điều động, luân chuyển nhân lực trong Tỉnh về Trường Đại học Phạm Văn Đồng ................................................................ 90 3.2.5. Xây dựng và thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực Trường Đại học Phạm Văn 93 Đồng ............................................. 3.2.6. Tăng cường hoạt động thu hút nhân lực khoa học ngoài tỉnh Quảng Ngãi về Trường Đại học Phạm Văn Đồng .......................................................... 98 3.2.7. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác nhân lực giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng với các trường đại học trong và ngoài 10 nước.................................................. 1 3.2.8. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả nguồn tài lực & vật lực để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phạm Văn Đồng ... 10 4 3.3. Tầm quan trọng và mối quan hệ giữa các giải pháp. .......................... 10 6 3.4. Mức độ hợp lý và khả thi của các giải pháp đã đề xuất ........................... 10 7 NHỮNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................... 10 8 1. Kết luận. ......................................................................................................................... 10 8 2. Kiến nghị và khuyến nghị. ....................................................................................... 110 2.1. Những kiến nghị và khuyến nghị chung. 110 2.2. Kiến nghị cụ thể về một số chính sách ưu đãi của tỉnh Quảng Ngãi đối với xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 112 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH PHÍ ........................................................................................ 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................... 116 PHỤ LỤC VÀ DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC KHÁC................................................................. 118 Phụ lục 1: 118 Phụ lục 2: 13 0 Phụ lục 3: 13 2 Danh mục các phụ lục khác 15 8 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 5. 5. DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán bộ quản lý. CGCN Chuyển giao công nghệ. CNH - HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá. CNTT Công nghệ thông tin. CTQL Chủ thể quản lý. CTCT & QLSV Công tác chính trị và quản lý sinh viên. DAXD Dự án xây dựng DKPT Dự kiến phát triển. ĐTTC Đào tạo tại chức. ĐH Đại học GD & ĐT Giáo dục và đào tạo. GV Giảng viên. HC - TH Hành chính - Tổng hợp. KH - CN Khoa học - công nghệ. KH - TC Kế hoạch - Tài chính KHCN & QHQT Khoa học - Công nghệ và quan hệ quốc tế. KHKT Khoa học kỹ thuật. KT - CN Kỹ thuật - Công nghệ. KT - QTKD Kinh tế - Quản trị kinh doanh. KT - XH Kinh tế - xã hội. NC - ƯD Nghiên cứu - Ứng dụng. QL Quản lý. QT - TB Quản trị - Thiết bị. SV Sinh viên. TC - CB Tổ chức - Cán bộ. TL & VL Tài lực và vật lực. TH - NN Tin học - Ngoài ngữ. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 6. 6. UBND Uỷ ban nhân dân. WTO Tổ chức Thương mại Thế giới. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 7. 7. MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Nhân loại đã và đang bước vào Thế kỷ XXI - một kỷ nguyên mà mỗi quốc gia, mọi dân tộc và các cộng đồng đều đứng trước những vận hội và thách thức lớn của thời đại với các đặc trưng cơ bản: - Khoa học - công nghệ (KH - CN) phát triển với những bước tiến nhảy vọt đã đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế trí thức. - Vấn đề toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa tạo ra quá trình hợp tác để phát triển và vừa là quá trình đấu tranh gay gắt nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo tồn bản sắc văn hoá và truyền thống của mỗi dân tộc. Những đặc trưng trên đã tác động và làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc đến tư duy và phương thức của mọi hoạt động xã hội, trong đó nổi bật là vấn đề giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa phát triển giáo dục với phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Đối với nước ta, với mục tiêu đến năm 2010 phải đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đứng trước những cơ hội, thách thức và mục tiêu phát triển KT-XH nêu trên, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khoá VIII đã khẳng định: “'Thực sự coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục khẳng định: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững", “Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, sáng tạo". Những định hướng trên thể hiện rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Mọi thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong". Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi cần có nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm phát triển KT-XH thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) và phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tây Nguyên, Khu kinh tế Dung Quất. Vì thế, phát triển giáo dục nói chung và xây dựng các cơ sở giáo dục nói riêng của Quảng Ngãi là Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 8. 8. một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH không những của đất nước mà còn của chính Tỉnh nhà. Vấn đề đó đã được Tỉnh uỷ và Hội đồng Nhân dân Tỉnh đưa vào định hướng phát triển KT-XH của Tỉnh, trong đó đã nhấn mạnh chủ trương xây dựng và thực thi Dự án xây dựng Trường Đại học (ĐH) Pham Văn Đồng tại tỉnh Quảng Ngãi. Chủ trương trên của Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg, ngày 13 /8 /2004 về Phương hướng chủ yếu phát triển KT - XH vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2010 và tầm nhìn 2020. Trong Quyết định đó đã ghi rõ: Xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) vào năm 2010. Thành lập Trường ĐH Phạm Văn Đồng vào năm 2008 ở Quảng Ngãi là một trong những mục tiêu phát triển KT - XH của Tỉnh, nó mang tính khách quan cấp thiết, nhưng cũng không ít khó khăn đối với Tỉnh nhà; bởi vì khi đã có Đề án tiền khả thi thì cần phải có một quá trình chuẩn bị công phu để giải quyết đồng bộ và kịp thời những lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, nguồn tuyển sinh và vấn đề mang tính tiên quyết là nguồn nhân lực (cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên và nhân viên kỹ thuật) của Trường. Từ những vấn đề về lý luận, thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu để đề xuất “Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng” là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm góp phần thực thi Đề án Thành lập Trường ĐH Phạm Văn Đồng tại Tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2008. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho việc thành lập Trường ĐH Phạm Văn Đồng. 3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. Có thể tạo đủ số lượng và đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng nguồn nhân lực cho việc thành lập Trường ĐH Phạm Văn Đồng; nếu các Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực thi có hiệu quả các giải pháp thuộc các lĩnh vực hoạt động: 1) Lĩnh vực quản lý việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. 2) Lĩnh vực thông tin, truyền thông và môi trường xã hội. 3) Lĩnh vực thiết lập luật pháp, chính sách và cơ chế quản lý xã hội. 4) Lĩnh vực quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 5) Lĩnh vực điều động và luân chuyển nhân lực trong nội bộ tỉnh. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 9. 9. 6) Lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực bên ngoài tỉnh. 7) Lĩnh vực liên kết và hợp tác về nhân lực. 8) Lĩnh vực đầu tư tài lực và vật lực cho xây dựng và phát triển nhân lực. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. Những giải pháp chủ yếu về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các hoạt động của Trường ĐH Phạm Văn Đồng khi được thành lập. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 5.1. Xác định cơ sở lý luận chủ yếu về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển KT - XH cho hoạt động của một trường đại học nói riêng. 5.2. Tìm hiểu nhu cầu, yêu cầu về tiêu chuẩn nguồn nhân lực của Trường ĐH Phạm Văn Đồng và đánh giá thực trạng đội ngũ nhân lực (nguồn, cơ cấu, chất lượng, ...) và các điều kiện xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Trường ĐH Phạm Văn Đồng. 5.3. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các hoạt động của Trường ĐH Phạm Văn Đồng. 6. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. - Tập trung nghiên cứu để có các luận cứ và luận chứng đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển nguồn cán bộ quản lý (CBQL), giảng viên và nhân viên kỹ thuật nhằm đáp ứng các hoạt động của Trường ĐH Phạm Văn Đồng khi được thành lập. - Tập trung vào nghiên cứu nhu cầu và tiêu chuẩn nhân lực (CBQL, giảng viên và nhân viên kỹ thuật) cho Trường ĐH Phạm Văn Đồng trong giai đoạn 1 (2008-2012) tương ứng với một khoá đào tạo (4 năm học). 7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khi nghiên cứu đề tài này chúng tôi phối hợp sử dụng một số phương pháp chủ yếu dưới đây: 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận. Bằng việc nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, công trình khoa học đã có và các tài liệu khác; phương pháp này được sử dụng nhằm xây dựng hoặc chuẩn hoá khái niệm, thuật ngữ; chỉ ra cơ sở lý luận, thực hiện phán đoán và suy luận nhằm xác định bản chất của các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng hoạt động xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển KT-XH nói chung và cho các hoạt động của Trường ĐH Phạm Văn Đồng nói riêng. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 10. 10. 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 7.2.1. Các phương pháp điều tra, quan sát, phỏng vấn, chuyên gia và tổng kết kinh nghiệm. Bằng việc điều tra xã hội học nhờ hệ thống các câu hỏi, quan sát, phỏng vấn các chuyên gia và đúc rút kinh nghiệm trong và ngoài nước, ... nhóm phương pháp này được sử dụng với mục đích tìm hiểu và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong tỉnh Quảng Ngãi, các điều kiện để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho việc thành lập và hoạt động của Trường ĐH Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi. 7.2.2. Các phương pháp hỗ trợ khác. Bằng việc sử dụng một số phần mềm tin học và sử dụng các thuật toán thống kê trong việc xử lý và đánh giá sự tin cậy của phương pháp nghiên cứu; các phương pháp này được sử dụng nhằm đánh giá đúng thực trạng nguồn nhân lực của Tỉnh và bước đầu xem xét tính hợp lý và khả thi của các giải pháp đã được đề xuất trong đề tài. 8. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU. - Xây dựng đề cương tổng quát, định hướng nghiên cứu và tập hợp các chuyên gia nghiên cứu: từ tháng 4/2004 đến tháng 5/2004. - Tổ chức xây dựng đề cương chi tiết: từ tháng 6/2004 đến tháng 7/2004. - Tổ chức xây dựng tiêu chí đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi và soạn thảo mẫu điều tra khảo sát: từ tháng 7/2004 đến tháng 9/2004. - Tổ chức và triển khai việc xây dựng bộ phiếu điều tra khảo sát thực trạng: từ tháng 9/2004 đến tháng 11/2004. - Tổ chức điều tra khảo sát: từ tháng 12/2004 đến tháng 5/2005. - Tổ chức viết các chuyên đề lý luận: từ tháng 5/2005 đến tháng 7/2005. - Hội thảo để chuẩn hoá đề cương chi tiết: tháng 7/2005. - Tổ chức xử lý các số liệu điều tra khảo sát: từ tháng 6/2005 đến tháng 9/ 2005. - Tổ chức điều tra khảo sát bổ sung và xử lý kết quả: từ tháng 8/ năm 2005 đến tháng 10/ 2005. - Viết các báo cáo kết quả điều tra khảo sát: từ tháng 6/ 2005 đến tháng 10/2005. - Viết bản thảo báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu đề tài: từ tháng 8/2005 đến tháng 11/2005. - Hội thảo về Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Trường ĐH Phạm Văn Đồng tháng 11 năm 2005. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 11. 11. - Viết báo cáo chính thức tổng kết nghiên cứu đề tài: tháng 11/2005. - Bảo vệ đề tài ở Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở: cuối tháng 11/ 2005. - Chỉnh sửa báo cáo sau nghiệm thu cấp cơ sở: từ tháng 11/2005 đến 2/2005. - Bảo vệ đề tài ở Hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh: tháng 12 /2005. - Tu chỉnh và hoàn thiện báo cáo: cuối tháng 12/2005. - Hoàn chỉnh hồ sơ nghiên cứu và bàn giao kết quả nghiên cứu đề tài cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh: từ cuối tháng 12/ 2005 đến tháng 01/2006. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170

×