การร้อยอุบะ

25,261 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
25,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,114
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การร้อยอุบะ

  1. 1. การร้ อยอุบะ อุบะ หมายถึง การนําดอกไม้มาร้ อยด้วยด้ายหรือเชือกให้ เป็ น สายเพียงเส้ นเดียว หรือหลายสายมามัดรวมกัน จะมีความยาวที่ เท่ ากันหรือลดหลันกันก็ได้ ่ หน้ าทีและประโยชน์ ของอุบะ ่1.ผูกติดกับส่ วนปลายของพวงมาลัย2. ผูกติดตามมุมโครงทีคลุมไตร ่3. ห้ อยติดรอบปากพานพุ่มดอกไม้4.ใช้ ตกแต่ งตามความเหมาะสมเป็ นส่ วนสํ าคัญทีช่วยเพิมความงาม ่ ่ ของงานประดิษฐ์ ดอกไม้ สดแบบไทยให้ ดูมเี สน่ ห์ยงขึน ิ่ ้
  2. 2. 1.คดเลอกดอกไมทใชรอย คอ ดอกตุม ดอกครอบ ดอกสวม ให้ ครบจํานวน ้นตอนการร้ อยอุบะ ขั เรียบร้ อย2.ใช้ เข็มร้ อยอุบะเบอร์ 8 ชนิดยาว ใช้ ด้ายคู่เบอร์ 60 ขมวดปมปลายด้ าย3. แทงปลายเข็มไปทีกลางดอกตุ้ม หรือด้ านข้ างกลีบดอก ่ข่ า แล้ วสอดปลาย เข็มให้ ทะลุทตรงขั้วดอกตุ้ม หรือดอกข่ า ี่
  3. 3. ขั้นตอนการร้ อยอุบะ4. ร้ อยกลีบเลียงดอกรัก 1 ดอก หรือขั้วชบา 1 ขั้ว หรือกลีบ ้เลียงดอกรัก 1 ดอก ขั้วชบา 1 ขั้ว โดยร้ อยกลีบเลียงให้ ควํา ้ ้ ่กลีบดอกเพือให้ ส่วยปลายหุ้มดอกตุ้มเล็กน้ อย ่
  4. 4. ่ ขั้นตอนการร้ อยอุบะ5. ร้ อยดอกสวมทีจัดลําดับขนาดจากดอกใหญ่ ไปหาดอกเล็ก ตัดปลายด้ าย ให้ ห่างจากดอกสวมดอกสุ ดท้ าย ประมาณ 3-4 นิว ไว้ ้สํ าหรับจับมัด หรือ ผูกต่ อกับส่ วนประกอบอืน ๆ ่
  5. 5. ขั้นตอนการร้ อยอุบะ6. นําอุบะทีร้อยแต่ ละสายผูกเป็ นพวง พวงละ 3, 5, ่7, 9 หรือมากกว่ าตามขนาดงานทีใช้ ่

×