การฝึกทักษะการมัดดอกข่า

22,418 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
22,418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,895
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การฝึกทักษะการมัดดอกข่า

 1. 1. การฝึ กทักษะการมัดดอกข่ า ดอกข่ า คือ ดอกไม้ สดทีประดิษฐ์ ด้วยดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้ นํามา ่มัด หรือเย็บตรึงให้ มรูปร่ างคล้ ายดอกข่ าจริง ดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้ ทีนิยมใช้ ี ่ทําดอกข่ า ได้ แก่ ดอกกุหลาบมอญ ดอกกล้ วยไม้ ดอกมะลิ ดอกบัวสั ตตบงกชดอกพุด ดอกบานไม่ ร้ ูโรย ใบตอง ใบแก้ ว ฯลฯ หน้ าที่และประโยชน์ ใช้ สอย 1. ใช้ เป็ นดอกตุ้มของอุบะ 2. ใช้ ตกแต่ งภายในกระทงไหว้ 3. ใช้ จดแจกันดอกไม้ ั
 2. 2. การประดิษฐ์ ดอกข่ า1.แกะกลีบดอกกุหลาบมอญ คัดแยกขนาดของกลีบ แยกกลีบเล็กและกลีบใหญ่ ถ้ ากลีบแข็งจะแตกง่ ายควรผึงไว้ ่2. ตัดใบตองขนาดกว้ าง 2 นิว ยาว 4 นิว จํานวน 1 ชิ้น ้ ้ใช้ นิวหัวแม่ มอและนิวชี้ของมือขวาจับปลายใบตองด้ าน ้ ื ้ริมขวามือม้ วนเฉียงลงมาเป็ นลักษณะรูปกรวยยอดแหลมให้ แน่ น วางกลีบกุหลาบม้ วนเย็บให้ แน่ น
 3. 3. การประดิษฐ์ ดอกข่ า3. นํากลีบที่ 2 จับจีบกุหลาบทํากระพุ้ง และนํามาหุ้มกลีบ แรก และเย็บติดให้ แน่ น
 4. 4. การประดิษฐ์ ดอกข่ า4. นํากลีบที่ 3 จับจีบกระพุ้งใส่ ตรงข้ ามกลีบที่ 2 เย็บติดให้ แน่ น นํากลีบที่ 4 และ 5 สั บหว่ างและเย็บเช่ นกัน
 5. 5. ดอกข่ าประดิษฐ์ จากกลีบดอกกุหลาบมอญ
 6. 6. ดอกข่ าประดิษฐ์ จากกลีบดอกกุหลาบมอญ
 7. 7. ดอกข่ าประดิษฐ์ จากกลีบดอกกุหลาบมอญ
 8. 8. ดอกข่ าประดิษฐ์ จากกลีบดอกกุหลาบมอญ
 9. 9. การประดิษฐ์ ดอกข่ าเข็ม1. คัดดอกเข็มสี แดง 5 ขนาด ได้แก่ ดอกตูม ดอกแย้ม และดอกบาน2. นําทางมะพร้าวเสี ยบดอกตูม 1 ดอก และนําดอกตูมขนาดเล็กที่สุดมา ประกบโดยรอบ3. ชั้นที่ 2 นําดอกตูมขนาดที่ 2 มาประกบให้ต่ากว่าชั้นแรก ํ4. ชั้นต่อไปใช้ดอกแย้มประกบโดยรอบ และลดหลันกันลงมา ่
 10. 10. การประดิษฐ์ ดอกข่ าเข็ม5. ชั้นสุ ดท้ายใช้ดอกบานประกบโดยรอบประมาณ 2 ชั้น6. ใช้ฟลอร่ าเทปสี เขียวพันก้านดอก
 11. 11. ดอกข่ าเข็มสํ าเร็จ

×