Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ενότητα 2: Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

1,442 views

Published on

Αρχαία ελληνική γλώσσα, Α΄ γυμνασίου

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ενότητα 2: Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

  1. 1. [1] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή) Αρχαίο κείµενο Ερώτηση Απάντηση ν θήναις διδάσκουσι κα νουθετο σι το ς πα δας µετ' πιµελείας. Τι κάνουν [οι γονείς] στην Αθήνα (ἐν Ἀθήναις); Πρ τον µ ν κα τροφ"ς κα µήτηρ κα παιδαγωγ"ς κα α&τ"ς ' πατ(ρ πιµελο νται, Ποιοι φροντίζουν (ἐπιµελοῦνται) την εκπαίδευση των παιδιών; *πως γενήσεται ' πα ς βέλτιστος, µε ποιον σκοπό; διδάσκοντες *τι τ" µ ν δίκαιόν στι, τ" δ .δικον κα τόδε µ ν καλόν, τόδε δ α/σχρόν. και τι διδάσκουν στα παιδιά; Ε2τα δέ, πειδ3ν ο4 πα δες ε/ς 5λικίαν 6λθωσιν, ο4 γονε ς ε/ς (ο8κους) διδασκάλων πέµπουσιν Τι κάνουν οι γονείς όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία (οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν); 6νθα ο4 µ ν γραµµατιστα πιµελο νται Τι διδάσκουν οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης; *πως γράµµατα µάθωσιν κα τ3 γεγραµµένα ννο σι, µε ποιον σκοπό; ο4 δ κιθαριστα τ: κιθαρίζειν Τι διδάσκουν οι δάσκαλοι της µουσικής; πειρ νται 5µερωτέρους α&το ς ποιε ν κα ο/κειο σι τ3ς ψυχάς τ ν παίδων πρ"ς τ"ν =υθµ"ν κα τ(ν >ρµονίαν. µε ποιον σκοπό; ?τι ο4 πα δες φοιτ σιν ν γυµνασίοις κα παλαίστραις, Πού ακόµη περνούν τον καιρό τους τα παιδιά; 6νθα ο4 παιδοτρίβαι ποιο σι βελτίω τ3 σώµατα α&τ ν, εκεί τι κάνουν οι δάσκαλοι της µουσικής; Aνα µ( Bναγκάζωνται BποδειλιCν δι3 τ(ν πονηρίαν τ ν σωµάτων. µε ποιον σκοπό;
  2. 2. [2] Ερωτήσεις κατανόησης 1. Ποιοι φρόντιζαν για την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα; 2. Ποια µαθήµατα διδάσκονταν τα παιδιά των αρχαίων Αθηναίων και ποιος ήταν ο σκοπός κάθε µαθήµατος; 3. Ποιες οµοιότητες αναγνωρίζετε ανάµεσα στη δική σας εκπαίδευση και την εκπαίδευση των παιδιών της αρχαίας Αθήνας; 4. Από τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που υπάρχουν στο κείµενο, πόσες χρησιµοποιούµε και εµείς σήµερα ίδιες ή λίγο αλλαγµένες; Άσκηση τονισµού Να σηµειώσετε επάνω από τις συλλαβές των παρακάτω λέξεων το σηµείο ¯ για τις µακρόχρονες και το σηµείο ˘ για τις βραχύχρονες: τρο-φός, *-πως, τό-δε, πό-λεις, τρο-φή, τέ-λος, §-γώ, ποι-µήν, λό-γος, φέ-ρω, πρό-γο-νος, λέ-γω, το -το, πλ∞-θος, βω-µός, πη-γή, φθεί-ρω, βο-σκή, παι-δεύ-ω, πό-θος, ζεË-γος, ≤-γε-µών, σπή-λαι-ον, …-ρα›-ος, δ«-ρον, πει-ν«, θή-κη, ο‰-νος, =ή-τωρ, χ«-ρος, χο-ρός, δ∞-µος.
  3. 3. [3] Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες; 1. Από δεξιά προς αριστερά, σε επάλληλες σειρές (κεφαλαιογράµµατη, χωρίς στίξη και ενδιάµεσα κενά). ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΑΡΧΗ ΝΙΤΣΕΝΟΡΕΤΩΙΜΙΤΝΩΤΝΑΠΑΝΩΝΟΓΟΡΠΝΩΛΛΑΝΩΤΙΑΚΕΤΣΟΡΤΑΠΙΑΚΕΤΣΟΡΤΗΜ ΣΙΟΕΘΑΡΑΠΙΑΚιΑΡΙΟΜΙΝΟΖΙΕΜΝΕΙΑΚΝΟΡΕΤΩΙΓΑΙΑΚΝΟΡΕΤΟΝΜΕΣΙΑΚΣΙΡΤΑΠΗ ΤΕΛΟΣ ΝΙΣΥΟΧΕΝΥΟΝΣΙΟΤΣΙΟΠΩΡΘΝΑΡΑΠΙΑΚ 2.Βουστροφηδόν (βους+στρέφω: όπως στρίβουν τα βόδια που οργώνουν, όταν φτάσουν στην άκρη του χωραφιού), δηλαδή από δεξιά προς αριστερά και ξανά προς δεξιά και έπειτα προς αριστερά (κεφαλαιογράµµατη, χωρίς στίξη). ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΑΡΧΗ ΝΙΤΣΕΝΟΡΕΤΩΙΜΙΤΝΩΤΝΑΠΑΝΩΝΟΓΟΡΠΝΩΛΛΑΝΩΤΙΑΚΕΤΣΟΡΤΑΠΙΑΚΕΤΣΟΡΤΗΜ ΗΠΑΤΡΙΣΚΑΙΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝΚΑΙΑΓΙΩΤΕΡΟΝΚΑΙΕΝΜΕΙΖΟΝΙΜΟΙΡΑιΚΑΙΠΑΡΑΘΕΟΙΣ ΤΕΛΟΣ ΝΙΣΥΟΧΕΝΥΟΝΣΙΟΤΣΙΟΠΩΡΘΝΑΡΑΠΙΑΚ 3.Από αριστερά προς δεξιά, σε επάλληλες σειρές (κεφαλαιογράµµατη, µε σπάνια στίξη). ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΜΗΤΡΟΣΤΕΚΑΙΠΑΤΡΟΣΤΕΚΑΙΤΩΝΑΛΛΩΝΠΡΟΓΟΝΩΝΑΠΑΝΤΩΝΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝΕΣΤΙΝ ΗΠΑΤΡΙΣΚΑΙΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝΚΑΙΑΓΙΩΤΕΡΟΝΚΑΙΕΝΜΕΙΖΟΝΙΜΟΙΡΑιΚΑΙΠΑΡΑΘΕΟΙΣ ΚΑΙΠΑΡΑΝΘΡΩΠΟΙΣΤΟΙΣΝΟΥΝΕΧΟΥΣΙΝ 4.Από αριστερά προς δεξιά, µικρογράµµατη, µε τόνους, πνεύµατα και σηµεία στίξης, από τον 9ο αι. µ.Χ.. Σποραδικά τόνοι, πνεύµατα, σηµεία στίξης χρησιµοποιούνταν και από τα αλεξανδρινά χρόνια. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Μητρός τε κα πατρός τε κα τ ν .λλων προγόνων >πάντων τιµιώτερόν στιν 5 πατρ ς κα σεµνότερον κα >γιώτερον κα ν µείζονι µο ρW κα παρ3 θεο ς κα παρ’ Bνθρώποις το ς νο ν 6χουσιν.
  4. 4. [4] Ποια συµπεράσµατα βγάζετε για τη λεγόµενη «µεγαλογράµµατη» ή «κεφαλαιογράµµατη» γραφή; • Όλα τα γράµµατα είναι κεφαλαία • ∆εν υπάρχουν κενά ανάµεσα στις λέξεις • ∆εν υπάρχουν σηµεία στίξης • ∆εν υπάρχουν τόνοι και πνεύµατα • Ο τρόπος γραφής είναι από αριστερά προς τα δεξιά • Με το ο δηλώνεται και το ω • Με το ε δηλώνεται και το η
  5. 5. ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Καταχρηστικές [5] ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΦΘΟΓΓΟΙ Κύριες Καταχρηστικές: α+, η+, ω+ ΣΥΜΦΩΝΑ

×