Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kelan miljardietuudet - ajankohtaista asumistuesta

257 views

Published on

Pertti Honkanen, Elina Ahola ja Hennamari Mikkola. Kelan miljardietuudet - ajankohtaista asumistuesta. Esitys Kelan valtuutettujen seminaarissa 16.2.2017.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kelan miljardietuudet - ajankohtaista asumistuesta

 1. 1. Ajankohtaista asumistuista 16.2.2017, Kelan valtuutettujen seminaari Pertti Honkanen, Elina Ahola ,Hennamari Mikkola, Kelan tutkimus, Tieto- ja viestintäyksikkö, Yhteiset Palvelut
 2. 2. Yleinen asumistuki, kotitaloudet Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Asumistuen saajat 1996–2016 vuoden lopussa
 3. 3. 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Työttömien perusturvan ja yleisen asumistuen saajat vuoden lopussa Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnat) Työttömien perusturvan saajat
 4. 4. 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Yleisen asumistuen ja työttömien perusturvan saajat (kuukausittain 2013–2016) Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnat) Työttömien perusturvan saajat
 5. 5. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 milj. € Kuukausi Asumistukimenot 2013–2016 kuukausittain, milj. €/kk Yleinen asumistuki Eläkkeeensaajien asumistuki Opintotuen asumislisä
 6. 6. Keskim. asumismenojen muutos Keskim. tuen muutos -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Kuukausi Keskimääräisen asumismenon ja asumistuen vuosimuutos 2014–2016 (yleinen asumistuki)
 7. 7. 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Asumistuen saajat Yleinen asumistuki Eläkkeeensaajien asumistuki Opintotuen asumislisä 0 50 100 150 200 250 300 350 Keskimääräinen tuki Eläkkeensaajat Yleinen Opinto Asumistuet 2013–2016 (kuukausitilastoja)
 8. 8. Yleinen, yksin asuva; kuntaryhmä 1 Yleinen, puolisot, kuntaryhmä 4 Eläkkeensaajat, yksin asuva Vuokraindeksi 90 110 130 150 170 190 210 Asumismenonormien ja vuokraindeksin kehitys 1995–2016 1995 = 100
 9. 9. Yleisen asumistuen kohoavat kustannukset – mikä oli vuoden 2015 lakiuudistuksen ”hinta”? Elina Ahola Tutkija, Kelan tutkimusryhmä Kelan valtuutettujen asumistukiseminaari 16.2.2017
 10. 10. Yleisen asumistuen lainsäädäntö muuttui merkittävästi vuonna 2015 • Asunnon pinta-alan ja valmistumisvuoden vaikutus asumistuen suuruuteen lakkasi. • Omavastuuosuuksia alennettiin ja hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja korotettiin. • Vuoden 2015 syyskuussa tuli voimaan 300 e/kk suojaosa työtuloille. 10
 11. 11. Lakimuutoksen vaikutuksia voi arvioida mikrosimuloimalla • Mikrosimuloinnin avulla voidaan erottaa lainsäädännön vaikutukset muista tekijöistä, kuten työttömyyden kehityksestä. • Simuloinnissa käytetty aineisto on muodostettu Kelan etuuksien tilastointirekistereistä.
 12. 12. Lakimuutoksen vaikutuksia voi arvioida mikrosimuloimalla • Yksinkertaistettuna: kaikille niille ruokakunnille, jotka olivat saaneet tukea nykyisen asumistukilain mukaisesti, simuloitiin myös vanhan lain mukaisen asumistuen suuruus. • Kyseessä on staattinen simulointi. Se ei ota huomioon esimerkiksi tuensaajien muuttohalukkuutta tai vuokranantajien toimia lakimuutoksen seurauksena.
 13. 13. 13 Vuoden 2015 asumistukiuudistuksen vaikutus yleisen asumistuen kustannuksiin Kuvassa yleisen asumistuen säännölliset maksut kuukausittain 1/2013-12/2016. milj. € 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1/2013 3/2013 5/2013 7/2013 9/2013 11/2013 1/2014 3/2014 5/2014 7/2014 9/2014 11/2014 1/2015 3/2015 5/2015 7/2015 9/2015 11/2015 1/2016 3/2016 5/2016 7/2016 9/2016 11/2016 Yleisen asumistuen kustannukset Arvio yleisen asumistuen kustannuksista ilman työtulojen suojaosan käyttöönottoa Arvio yleisen asumistuen kustannuksista ilman vuoden 2015 lakiuudistusta kokonaisuudessaan
 14. 14. Vuoden 2015 asumistukiuudistuksen vaikutus yleisen asumistuen kustannuksiin 14 • Asumistukiuudistus kokonaisuudessaan lisäsi yleisen asumistuen kustannuksia vuositasolla arviolta 170–250 miljoonaa euroa (20–30 %),. • Pelkästään suojaosan (300 e/kk) käyttöönotto lisäsi asumistukikustannuksia vuositasolla arviolta 80 miljoonaa euroa (8 %).
 15. 15. Vuoden 2015 asumistukiuudistuksen vaikutus toimeentulotuen laskennallisiin kustannuksiin • Yleisen asumistuen uudistus vähentää toimeentulotuen tarvetta. • Alustava analyysi marraskuun 2016 yleisen asumistuen saajiin perustuen: – Lakiuudistus kokonaisuudessaan vähensi toimeentulotuen laskennallista tarvetta arviolta 5–10 miljoonaa euroa marraskuussa 2016. – Suojaosan käyttöönotto pienensi toimeentulotuen laskennallista tarvetta arviolta noin 1 miljoonalla eurolla marraskuussa 2016. – Huom. Toimeentulotuen laskennallinen tarve ei vastaa maksettua toimeentulotukea johtuen toimeentulotuen melko suuresta alikäytöstä.
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Asumistukea saaneiden osuus maakunnan väestöstä 18 0 5 10 15 20 Pohjois-Karjala Keski-Suomi Päijät-Häme Pohjois-Savo Pirkanmaa Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Koko maa Varsinais-Suomi Lappi Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Ahvenanmaa Asumistukia saaneiden osuus väestöstä 2015, % 0 5 10 15 20 Päijät-Häme Uusimaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pirkanmaa Kymenlaakso Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Savo Etelä-Karjala Lappi Kainuu Etelä-Savo Kanta-Häme Satakunta Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Ahvenanmaa Yleistä asumistukea saaneiden osuus väestöstä (alle 65-v) 2015, %
 19. 19. Yleisen asumistuen menot kasvaneet koko maassa, Uudellamaalla kasvu hieman nopeampaa 19 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Yleinenasumistuki,vuosimuutos% Koko maa Uusimaa Muut yhteensä
 20. 20. 20 Linkki visualisointiin: asumistukien kuntakohtainen kehitys , linkki toimii esitystilassa https://public.tableau.com/views/Asumisent uet2007- 2017/asukas?:toolbar=no&:display_count= yes&:showVizHome=no

×