Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovativa exempel från kulturarvssektorn

Presentation vid ABM-centrums konferens 2-3 november 2010, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Läs mer på www.abm-centrum.se

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovativa exempel från kulturarvssektorn

 1. 1. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Lysande tjänster och användarengagemang à la 2.0 - exempel från innovativa kulturarvsinstitutioner
 2. 2. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03
 3. 3. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Kunskapsbanken – den materiella och den immateriella
 4. 4. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 En förändrad värld – nya krav och förväntningar • Effektiv förmedling • Nå användarna där de är • När användarna kan, vill och behöver • Kommunikation
 5. 5. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Skapa nytta • Öka tillgängligheten till kunskapsbanken • Skapa stabil tillgång • Förlänga upplevelsen (före, under, efter) • Fördjupa upplevelsen • Vara relevanta för användaren i den situation han/hon befinner sig
 6. 6. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Ny teknik • Augmented reality • Mobila enheter • Eye tracking • Rörelsebaserade gränssnitt • Platsbaserade tjänster • Semantiska webben • Trådlösa nätverk (mer lättillgängligt)
 7. 7. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Paketering • Datavisualisering • Dashboards • Storytelling • Film, ljud, animering • Spel • Interaktivitet
 8. 8. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Sociala medier som arbetsmetod • Insamling av objekt och av information: T.ex. genom Crowdsourcing • Kommunicera/förmedla kunskapsbanken • Molnbaserade tjänster: Samarbeta och bredda utbudet • Sökmotoroptimering • Lära känna användarna
 9. 9. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 ...och så några goda exempel...
 10. 10. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 http://www.omeka.net Omeka
 11. 11. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 http://www.archives.gov/ National Archives US
 12. 12. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Brooklyn Museum
 13. 13. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Many Eyes http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
 14. 14. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Many Eyes
 15. 15. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Digital Vaults http://www.digitalvaults.org
 16. 16. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Australian Newspapers http://www.nla.gov.au/pub/gateways/issues/102/story06.html
 17. 17. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Firefly Watch Solar Storm Watch https://www.mos.org/fireflywatch/ http://solarstormwatch.com/
 18. 18. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 NARA: History Happens Here http://blogs.archives.gov/online-public-access/?p=2750
 19. 19. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03 Art Babble http://www.artbabble.org
 20. 20. Digital agenda för kulturarvet! //Kajsa Hartig, Nordiska museet, 2010-11-03

×