Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet, fotografier och museer

 • Be the first to comment

Internet, fotografier och museer

 1. 1. Internet, fotografier och museerNågra reflektioner kringatt samla, förvalta och förmedlafotografi år 2011
 2. 2. Fotografi i museisamlingar•  Museernas uppgift är att samla, förvalta, dokumentera och förmedla kulturarvet. Däri ingår fotografi•  Fotografier utgör ett lika viktigt källmaterial som brev, dagböcker, protokoll och andra historiska dokument
 3. 3. Fotografi i museisamlingar•  Fotografiet har alltid fått kämpa för sin plats i historiska arkiv•  Metoder för bearbetning av fotografi i historieforskningen är inte etablerade•  Samtidigt idag: Fotografiet är mer aktuellt än någonsin, det utgör en stor del av vår vardag…
 4. 4. Fotografiets roll i samhället idagDen digitala tekniken spelar en viktig roll:•  vi har kameran i mobilen (konsument)•  vi kan förmedla fotografi utanför arkivets gränser (förmedlare)Internet spelar en viktig roll:•  Under 2000-talet har webben blivit en social arena, där människor möts och kommunicerar på mer eller mindre egna villkor, i detta är fotografi är centralt
 5. 5. Vad innebär det för museet?
 6. 6. Att samla fotografi•  Var produceras det fotografi idag?•  Vem fotograferar?•  Vem använder fotografierna?•  Vad måste vi samla utöver själva fotografierna? - dokumentera syfte, användningsområde, spridning, m.m.•  Vilka kanaler ska vi använda? Sociala medier?•  Kan vi samla lågupplösta bilder?
 7. 7. Att förvalta fotografi•  Krav ställs på sökbarhet och tillgänglighet (hur hitta i den digitala oceanen?)•  Hur förvaltar vi all den kontextuella informationen?•  Hur synliggör vi densamma i våra digitala arkiv?•  Ökad kostnad med tiden att lagra digital bild - Migreringskostnader till nya filformat och system
 8. 8. Att förmedla fotografi•  Hur konsumerar målgrupperna fotografi? Via vilka kanaler?•  Hur betraktar våra målgrupper fotografi idag? Som förbrukningsmaterial? Som inspiration? Som konst? Som ikoner fyllda med sprängkraft? Som länk till vår historia?•  Hur bemöter vi behovet av att kunna använda och återanvända fotografi?
 9. 9. Fotografi på webbenunder 2000-talet2004:•  Bloggarna blev mainstream (alla kan publicera sig och sina bilder)•  Fotodelningstjänsten Flickr startade, den stora pionjären som kombinerar fotografi och socialt nätverkande•  Google köpte tjänsten Picasa som nu är integrerad med Googles övriga tjänster•  Facebook grundades
 10. 10. Fotografi på webbenunder 2000-talet•  Sociala medier tog fart, och samtidigt intresserade sig forskningen för fotografiets materialitet, The Material Turn•  Gav avtryck i förmedling av fotografi på webben - Visa både negativ och print/påsiktsbild - Ge kontext, hela albumsidor, osv.•  Ett tidigt exempel (2006): The Tibet Album
 11. 11. Arkiv bibliotek och museer•  I januari 2008 Library of Congress samverkade med Flickr, antal tusen fotografier publicerades fritt. Projektet blev startskottet till Flickr Commons, en del av Flickr där kulturarvsinstitutioner världen över medverkar med fotografier ur samlingarna. http://blogs.loc.gov/loc/2008/12/library-releases-report-on-flickr-pilot/
 12. 12. Inte bara arkiv bibliotek och museer•  Google som historiskt bildarkiv: 2008 publicerade Google bildarkivet från tidningen Life på sin webbplats.•  Nytt att kommersiella aktörer sprider öppet tillgängliggör historiska bildsamlingar på internet
 13. 13. Materialet ska vara fritt•  Fler kulturarvsinstitutionern följer efter: 2008 donerade tyska Bundesarchiv drygt 80 000 fotografier till Wikimedia Commons•  Bilder på Wikimedia Commons måste vara helt fria att använda•  Wikipedia blir en drivande kraft för ökad tillgång till historiska bildsamlingar på webben
 14. 14. 2010-talet, nya kulturarvsinitiativ•  2010 Powerhouse Museum i Sydney och Spårvägsmuseet i Stockholm arrangerar tävlingar på Flickr: Trainspotting•  Powerhouse Museum sprider bilder via tjänster som Instagram (”allmänhetens” kanaler)•  2010: Nordiska museet publicerar bilder ur samlingarna via Wikimedia Commons•  Medvetenheten om fotografiernas materialitet ökar (se ex. www.digitaltmuseum.se )
 15. 15. Internet under 2000-taletInternet under 2000-talet har präglats av:•  Utvecklingen av sociala medier•  Synliggörande av viktig kontext (synliga spår vem som konsumerar, vad folk tycker om bilderna – taggar, kommentarer, osv.)•  Ökad möjlighet att studera användarbeteenden, interaktion med bilderna, vem gör vad•  Ökad möjlighet att samla via tjänster som till exempel Flickr•  Ökad möjlighet att förmedla och dela
 16. 16. Internet under 2000-talet•  Utvecklingen har påverkat såväl bildproducenter som konsumenter, och inte minst kulturarvsinstitutionernas sätt att arbetaHur ska vi arbeta framöver?•  Hur får vi förståelse för fotografins roll i samhället idag?•  Måste vi arbeta med nya områden på bekostnad av andra? Vad ska prioriteras?
 17. 17. Tre högst aktuella exempelTre exempel på fotografi på webben 2011•  Återanvändning av andras bilder på webben•  Skapa nya verk av befintliga bilder•  Sprida och dela, cirkulation•  Tänja på gränserna•  Samtidigt: Är det verkligen nya företeelser? Eller är det gamla företeelser i ny skepnad?
 18. 18. Exempel I: Bilder från Google StreetView tilldelas ett hedersomnämnande iWorld Press Photo Awards•  Fotografen Michael Wolf har producerat “A series of unfortunate events”. Bilderna bygger på Google Street View.•  Han har gjort ett urval ur den oändliga ocean av bilder som Google Street View utgör. http://www.photomichaelwolf.com/street_view_unfortunate_events/
 19. 19. Vad är detta?•  Street Photography Now http://www.thamesandhudson.com/9780500543931.html•  Betraktar sig själv som fotojournalist•  "Its time; you have to accept this," he says. "Our world is full of images. Its part of the future of our imagery. We have to deal with this - curate them or incorporate them into our work. http://www.techrepublic.com/photos/google-street-view-photography-wins-journalism-accolades- photos/6194683?seq=2&tag=mantle_skin;content
 20. 20. Exempel II: The Stolen Scream•  2006 laddade fotografen Noam Galai upp självporträtt på Flickr•  Bilderna har spridits och återanvänts i cirka 40 länder•  Han har aldrig fått betalt•  Endast National Geographic har hört av sig för licensiering
 21. 21. Bildensom ikon•  Det finns likheter med hur porträttet på Che Guevara spridits genom åren•  Men: Noam är en privatperson som annars skulle vara helt okänd för omvärlden
 22. 22. The Stolen Scream
 23. 23. Exempel III: Photo Opportunities•  Den fransk-schweiziska fotografen Corinne Vionnet undersöker turistfotografi i projektet ”Photo Opportunities”•  Bilderna har hon fått fram genom sökningar på internet, med vissa nyckelord för kända turistmål.•  Hon har sedan skapat nya bilder genom att lägga dem samman, i åtskilliga lager.
 24. 24. Photo Opportunities•  Corinne Vionnet ställer sig frågor om turistens fotograferande, måste vi ta bilder från exakt samma position? Tar vi bilder vi redan sett? Hur skildrar vi våra resor idag? Hur skiljer sig de digitala albumen från de analoga?•  Framförallt utmanar hon genom att återanvända samtida fotografi http://www.corinnevionnet.com/index.php?/essays/
 25. 25. År 2011•  Användandet av Flickr går ner och istället ökar användandet av Facebook för uppladdning av fotografier drastiskt. http://www.nytimes.com/2011/01/31/technology/ 31flickr.html?_r=1•  Såväl fotografer som konsumenter av fotografi interagerar med bilder på ett gränslöst sätt.•  Man remixar och sprider vidare till sina egna nätverk. Våra användare, våra målgrupper, har i sin tur en egen publik.•  Förändringar sker snabbt!
 26. 26. En förändrad omvärldViktigt att vi som arbetar vid museer är öppna föratt revidera vår syn på:•  De fotografiska samlingarna, vad ska vi samla på, vilken slags fotografi?•  Vad vi samlar in (bilder och kontextuellt material)•  Hur bevarar vi kontexten?•  Hur förmedlar vi fotografi? Hur förmedlar vi mer än bara motivet?•  Vara flexibla, kunna förändras snabbt
 27. 27. Vad ser vi i framtidskikaren?”Kan ni föreställa er hur många bilder som finnslagrade i vår värld idag? Det är obegränsade mängder.Om 100 år kommer det att finnas jobb som "hårddiskmanager” med ansvarar för att återfinna en hårddiskfrån 2010 och 2011, och som utvecklar programvarorför att sortera bilderna på hårddisken. Då kommerman att göra konstprojekt och sociologiska projekt avdessa bilder. Hela tanken med att kurera dennagränslösa gruva av bilder har en enorm potential, ochjag har precis bara skrapat på ytan med Google StreetView. ”Michael Wolf i British Journal of Photography,http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2025845/world-press-photo-google-street-view-photojournalism
 28. 28. Tack!

×