Communities Of Practice John 1

1,023 views

Published on

Toekomst van Communities of practice

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Communities Of Practice John 1

 1. 1. communities of practice John van Dongen Juli 2007 Met dank aan Marleen Huysman van de Vrije Universiteit Amsterdam
 2. 2. <ul><li>Generaties van Kennismanagement </li></ul><ul><li>Communities of practice </li></ul><ul><li>Valkuilen communities </li></ul><ul><li>Consequenties voor leergemeenschappen van leraren </li></ul>
 3. 3. Kennismanagement in de praktijk <ul><li>Is Kennismanagement een hype? </li></ul><ul><li>Bijna geen organisatie heeft zijn kennismanagement naar tevredenheid geregeld </li></ul>
 4. 4. Kennismanagement 1 <ul><li>Problemen: </li></ul><ul><ul><li>Valkuil Informatie Technologie ( ICT ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Management valkuil </li></ul></ul><ul><ul><li>Locaal leren valkuil </li></ul></ul>
 5. 5. ICT valkuil: Problemen met vastleggen van kennis (via ICT) <ul><li>Discipline </li></ul><ul><li>Openheid verhoogd kwetsbaarheid </li></ul><ul><li>Legitimatie gedrag </li></ul><ul><li>Verouderde kennis </li></ul><ul><li>Behoefte aan meta-kennis </li></ul><ul><li>‘ Not-invented-here’ syndroom </li></ul><ul><li>Technologie niet ingebed in bestaande sociale structuur </li></ul><ul><li>Nadruk expliciete kennis </li></ul>
 6. 6. Management valkuil: motivationele belemmeringen t.a.v. ‘top-down’ kennisdelen Win – win situatie: What’s in it for me? Status (e.g. arts leert niet van verpleegkundige) Urgentie van waan van de dag Behoefte aan psychologische veiligheid
 7. 7. Locaal leren valkuil <ul><ul><li>Nadruk op individuele expliciete kennis, negeren ‘shared tacit dimension’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisoverdracht via systemen: informatie uitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>Mondelinge overdracht van kennis is niet genoeg: delen van impliciete kennis vraagt om gedeelde context gerelateerd aan praktijken. </li></ul></ul>
 8. 8. Kennismanagement 2 <ul><li>Nadruk op onbewust kennisdelen (t.o.v. ICT valkuil) </li></ul><ul><li>Zelf- organiserend (t.o.v. Management valkuil) </li></ul><ul><li>Nadruk op collectief (t.o.v. Locaal leren valkuil) </li></ul><ul><li>Hoge verwachtingen t.a.v. communities </li></ul>
 9. 9. Communities of practice <ul><li>Kennisdelen en leren als onderdeel van praktijk; leren is geen losstaande activiteit </li></ul><ul><li>Communities ontstaan uit gedeelde behoefte aan kennisdelen </li></ul><ul><li>Veel succesvolle ‘bottom up’ communities, weinig succesvolle ‘top down’ communities. </li></ul><ul><li>Positieve connotatie, populair zowel in private als publieke sector. </li></ul>
 10. 10. Communities niet zaligmakend <ul><li>Moeilijk te sturen: geen management instrument </li></ul><ul><li>Communities vereisen hoog sociaal kapitaal </li></ul><ul><li>Organisatorisch leren via communities: problematisch </li></ul><ul><li>Electronische communities zelden succesvol </li></ul>
 11. 11. Ad 1) Geen management instrument <ul><li>Kennismanagement: </li></ul><ul><li>ontstaan door behoefte aan controle ? </li></ul><ul><ul><li>Verlies aan kennis, wiel heruitvinden, verbeteren concurrentie positie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondanks alles is het management zelden betrokken: horizontaal kennisdelen </li></ul></ul><ul><li>Geen win-win situatie: waarom zou je kennis delen? </li></ul><ul><li>Top down ontwikkelde communities: zelfde effect als kennissystemen: ‘leeg’ </li></ul>
 12. 12. Ad 2) Communities vereisen hoog sociaal kapitaal <ul><li>Structurele dimensie: sociale netwerken, ‘ties’ etc </li></ul><ul><li>Cognitieve dimensie: gedeelde verhalen, taal, jargon, ‘cognitive distance’ </li></ul><ul><li>Relationele dimensie: vertrouwen, afspraken, sociale identificatie, reciprociteit </li></ul>
 13. 13. Ad 3) Problematische relatie Communities en leren <ul><li>Communities leiden tot gebrekking kennisdelen en / of stimuleren conservatisme </li></ul><ul><li>verblindend: geen oog voor andere interpretaties </li></ul><ul><li>normerend: bepaald welke kennis relevant en ‘waar’ is </li></ul><ul><li>onzichtbaar: mgt vaak niet bewust van communities </li></ul><ul><li>narcistisch: wereld gezien vanuit eigen community </li></ul>
 14. 14. Ad 4) Electronische communities zelden succesvol <ul><li>Kennisdelen via online communities impliceert: </li></ul><ul><ul><li>Gedeelde impliciete kennis / interpretatiekader </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestandaardiseerde kennis </li></ul></ul><ul><li>Zelf-destructie op lange termijn a.g.v. </li></ul><ul><ul><li>Lurkers, dominante actoren, verlies aan momentum, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Van publiek naar persoonlijke media </li></ul></ul>
 15. 15. Online communities Persoonlijke media: e.g. telefoon, email Publieke media: Online communities Media gebruik Tijd
 16. 16. <ul><li>Gebrek aan gedeelde context, gebrek aan gestandaardiseerde kennis en aard van het beroep (solitaire professionals), maken online communities binnen onderwijsland niet makkelijk </li></ul>
 17. 17. Conclusie <ul><li>Invoeren van communities niet vanuit management maar vanuit behoefte kenniswerkers zelf. </li></ul><ul><li>Leren door communities niet vanzelfsprekend en probleemloos </li></ul><ul><li>Inzet electronische communities twijfelachtig indien top down. </li></ul><ul><li>Zonder organisatorische veranderingen (management, cultuur, communicatie etc) hebben communities een korte levensverwachtingen </li></ul>
 18. 18. Maar toch…. <ul><li>Communities ondersteunen kennisdelen en kennisontwikkeling </li></ul><ul><li>Individuen hebben vaak behoefte aan communities. </li></ul><ul><li>Probleem is niet het individu maar eerder de (hierarchische) inbedding </li></ul><ul><li>Neemt men de potentie van communities en KM serieus, dan zal de organisatie drastisch dienen te veranderen. </li></ul>

×