Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Communities Of Practice John 1

Toekomst van Communities of practice

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Communities Of Practice John 1

 1. 1. communities of practice John van Dongen Juli 2007 Met dank aan Marleen Huysman van de Vrije Universiteit Amsterdam
 2. 2. <ul><li>Generaties van Kennismanagement </li></ul><ul><li>Communities of practice </li></ul><ul><li>Valkuilen communities </li></ul><ul><li>Consequenties voor leergemeenschappen van leraren </li></ul>
 3. 3. Kennismanagement in de praktijk <ul><li>Is Kennismanagement een hype? </li></ul><ul><li>Bijna geen organisatie heeft zijn kennismanagement naar tevredenheid geregeld </li></ul>
 4. 4. Kennismanagement 1 <ul><li>Problemen: </li></ul><ul><ul><li>Valkuil Informatie Technologie ( ICT ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Management valkuil </li></ul></ul><ul><ul><li>Locaal leren valkuil </li></ul></ul>
 5. 5. ICT valkuil: Problemen met vastleggen van kennis (via ICT) <ul><li>Discipline </li></ul><ul><li>Openheid verhoogd kwetsbaarheid </li></ul><ul><li>Legitimatie gedrag </li></ul><ul><li>Verouderde kennis </li></ul><ul><li>Behoefte aan meta-kennis </li></ul><ul><li>‘ Not-invented-here’ syndroom </li></ul><ul><li>Technologie niet ingebed in bestaande sociale structuur </li></ul><ul><li>Nadruk expliciete kennis </li></ul>
 6. 6. Management valkuil: motivationele belemmeringen t.a.v. ‘top-down’ kennisdelen Win – win situatie: What’s in it for me? Status (e.g. arts leert niet van verpleegkundige) Urgentie van waan van de dag Behoefte aan psychologische veiligheid
 7. 7. Locaal leren valkuil <ul><ul><li>Nadruk op individuele expliciete kennis, negeren ‘shared tacit dimension’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisoverdracht via systemen: informatie uitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>Mondelinge overdracht van kennis is niet genoeg: delen van impliciete kennis vraagt om gedeelde context gerelateerd aan praktijken. </li></ul></ul>
 8. 8. Kennismanagement 2 <ul><li>Nadruk op onbewust kennisdelen (t.o.v. ICT valkuil) </li></ul><ul><li>Zelf- organiserend (t.o.v. Management valkuil) </li></ul><ul><li>Nadruk op collectief (t.o.v. Locaal leren valkuil) </li></ul><ul><li>Hoge verwachtingen t.a.v. communities </li></ul>
 9. 9. Communities of practice <ul><li>Kennisdelen en leren als onderdeel van praktijk; leren is geen losstaande activiteit </li></ul><ul><li>Communities ontstaan uit gedeelde behoefte aan kennisdelen </li></ul><ul><li>Veel succesvolle ‘bottom up’ communities, weinig succesvolle ‘top down’ communities. </li></ul><ul><li>Positieve connotatie, populair zowel in private als publieke sector. </li></ul>
 10. 10. Communities niet zaligmakend <ul><li>Moeilijk te sturen: geen management instrument </li></ul><ul><li>Communities vereisen hoog sociaal kapitaal </li></ul><ul><li>Organisatorisch leren via communities: problematisch </li></ul><ul><li>Electronische communities zelden succesvol </li></ul>
 11. 11. Ad 1) Geen management instrument <ul><li>Kennismanagement: </li></ul><ul><li>ontstaan door behoefte aan controle ? </li></ul><ul><ul><li>Verlies aan kennis, wiel heruitvinden, verbeteren concurrentie positie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondanks alles is het management zelden betrokken: horizontaal kennisdelen </li></ul></ul><ul><li>Geen win-win situatie: waarom zou je kennis delen? </li></ul><ul><li>Top down ontwikkelde communities: zelfde effect als kennissystemen: ‘leeg’ </li></ul>
 12. 12. Ad 2) Communities vereisen hoog sociaal kapitaal <ul><li>Structurele dimensie: sociale netwerken, ‘ties’ etc </li></ul><ul><li>Cognitieve dimensie: gedeelde verhalen, taal, jargon, ‘cognitive distance’ </li></ul><ul><li>Relationele dimensie: vertrouwen, afspraken, sociale identificatie, reciprociteit </li></ul>
 13. 13. Ad 3) Problematische relatie Communities en leren <ul><li>Communities leiden tot gebrekking kennisdelen en / of stimuleren conservatisme </li></ul><ul><li>verblindend: geen oog voor andere interpretaties </li></ul><ul><li>normerend: bepaald welke kennis relevant en ‘waar’ is </li></ul><ul><li>onzichtbaar: mgt vaak niet bewust van communities </li></ul><ul><li>narcistisch: wereld gezien vanuit eigen community </li></ul>
 14. 14. Ad 4) Electronische communities zelden succesvol <ul><li>Kennisdelen via online communities impliceert: </li></ul><ul><ul><li>Gedeelde impliciete kennis / interpretatiekader </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestandaardiseerde kennis </li></ul></ul><ul><li>Zelf-destructie op lange termijn a.g.v. </li></ul><ul><ul><li>Lurkers, dominante actoren, verlies aan momentum, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Van publiek naar persoonlijke media </li></ul></ul>
 15. 15. Online communities Persoonlijke media: e.g. telefoon, email Publieke media: Online communities Media gebruik Tijd
 16. 16. <ul><li>Gebrek aan gedeelde context, gebrek aan gestandaardiseerde kennis en aard van het beroep (solitaire professionals), maken online communities binnen onderwijsland niet makkelijk </li></ul>
 17. 17. Conclusie <ul><li>Invoeren van communities niet vanuit management maar vanuit behoefte kenniswerkers zelf. </li></ul><ul><li>Leren door communities niet vanzelfsprekend en probleemloos </li></ul><ul><li>Inzet electronische communities twijfelachtig indien top down. </li></ul><ul><li>Zonder organisatorische veranderingen (management, cultuur, communicatie etc) hebben communities een korte levensverwachtingen </li></ul>
 18. 18. Maar toch…. <ul><li>Communities ondersteunen kennisdelen en kennisontwikkeling </li></ul><ul><li>Individuen hebben vaak behoefte aan communities. </li></ul><ul><li>Probleem is niet het individu maar eerder de (hierarchische) inbedding </li></ul><ul><li>Neemt men de potentie van communities en KM serieus, dan zal de organisatie drastisch dienen te veranderen. </li></ul>

×