Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De beroepspraktijk van de communicatieprofessional: overwegingen en uitdagingen Inspiratie voor ervaren professionals Utr...
Deze ochtend <ul><li>introductie </li></ul><ul><li>organisaties en hun omgeving </li></ul><ul><li>de neiging tot zelfrefer...
Zelfreferentialiteit <ul><li>Het is onmogelijk om alle signalen uit de omgeving op te pikken en te verwerken. </li></ul><...
<ul><li>Zelfreferentialiteit verwijst naar de neiging van </li></ul><ul><li>mensen en organisaties om: </li></ul><ul><li>d...
Beeldvorming: <ul><li>mensen construeren een verhaal, ook al is dat gebaseerd op slechts enkele gegevens. We construeren d...
Framing
Framing
Autopoiese <ul><li>Autopoiese verwijst naar het vermogen van zelfvoortbrenging door een gesloten systeem van relaties. </...
Autopoiese
<ul><li>De samenleving bestaat uit in principe gesloten systemen die zichzelf overeind proberen te houden en elkaar daarin...
De neiging tot autopoiese maakt dat: <ul><li>Mensen zich prettig voelen bij wat ze al kennen </li></ul><ul><li>Mensen zich...
Met als gevolg: <ul><li>Gebrek aan kritische reflectie op bestaande opinies </li></ul><ul><li>Gebrek aan afstemming met de...
Communicatie en verandering <ul><li>Verandering </li></ul><ul><ul><li>resultaat van bewust geplande regie vanuit centraal ...
Verandering is het voorlopige resultaat van het samenspel tussen <ul><li>Ambitie </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube....
Communicatie en verandering
Het belang van gesprekken <ul><li>In gesprekken proberen mensen inhoudelijk dingen voor elkaar te krijgen </li></ul><ul><l...
<ul><li>Kies een A en een B </li></ul><ul><li>A zegt “ we gaan naar het strand ” </li></ul><ul><li>Het antwoord van B beg...
<ul><li>Kies opnieuw een A en een B </li></ul><ul><li>A zegt “ we gaan naar het strand ” </li></ul><ul><li>Het antwoord v...
Weerstandcommunicatie: ja, maar….. <ul><li>Zelfgenoegzaam (‘dat doen we toch allang’) </li></ul><ul><li>Gelaten (‘dat kun...
Informatie overdragen <ul><li>Vast </li></ul><ul><li>Objectief </li></ul><ul><li>Direct </li></ul><ul><li>Abstract </li></...
Verhalen vertellen <ul><li>Vaag </li></ul><ul><li>Subjectief </li></ul><ul><li>Indirect </li></ul><ul><li>Levend </li></ul...
Functies van verhalen <ul><li>Informeren / geïnformeerd worden </li></ul><ul><li>Overtuigen / overtuigd worden </li></ul><...
Teneinde de neiging tot autopoiese te doorbreken: <ul><li>waarderen en organiseren van verschil </li></ul><ul><li>ontmoeti...
 
Vier vormen van luisteren volgens Scharmer (Theorie U) <ul><li>verzamelen van informatie (‘downloaden’) - luisteren ter b...
Organisaties en hun omgeving
Communicatiemanagement: de samenhang tussen drie trajecten 1 2 3 <ul><li>het externe-interne traject </li></ul><ul><li>He...
De meeste organisaties zijn vooral bezig met <ul><li>het zenden van informatie </li></ul><ul><li>bewuste, geplande process...
Een imago is <ul><li>het geheel van betekenissen waarmee een organisatie gekend wordt en waarmee mensen zo’n organisatie ...
Beeldvorming <ul><li>mensen construeren een verhaal, ook al is dat gebaseerd op slechts enkele gegevens. We construeren do...
Oorzaken van een ongewenst imago <ul><li>een gebrek aan kennis </li></ul><ul><li>incorrecte kennis </li></ul><ul><li>een ...
Een model voor kritische zelfreflectie (naar Van Woerkum)
Naar een verbrede taakopvatting voor communicatieprofessionals <ul><li>presenteren </li></ul><ul><li>creëren </li></ul><ul...
Planning en communicatie: het sturingsmodel (1)
Planning en communicatie: het sturingsmodel (2)
Planning en communicatie: het participatiemodel (1)
Planning en communicatie: het participatiemodel (2)
Planning en communicatie: het netwerkmodel (1)
Planning en communicatie: het netwerkmodel (2)
Zelforganisatie <ul><li>Orde ontstaat uit chaos zonder dat sprake is van centrale aansturing </li></ul>
<ul><li>“ Rather, it (the network-society, NA) resulted from surprising, unpredictable effects of multiple and changing se...
 
 
 
 
 
 
 
Zelforganisatie in netwerken <ul><li>Mensen leven in sociale netwerken die </li></ul><ul><li>voortdurend in beweging zijn ...
The hidden influence of social networks <ul><li>www.ted.com/talks/lang/eng/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_soc...
Bewuste en onbewuste communicatie
De Zwarte zwaan <ul><li>Heel lang hebben mensen gedacht dat alle </li></ul><ul><li>zwanen wit waren. Geheel bevestigd door...
Vier principes van zelforganisatie (Johnson, 2001) <ul><li>locale interactie </li></ul><ul><li>patroonherkenning </li></u...
Onderzoek laat zien <ul><li>dat mensen on line geneigd zijn om totale vreemden hulp en informatie aan te bieden </li></ul>...
De homo zappiens gaat er van uit dat <ul><li>samenwerking loont </li></ul><ul><li>iedereen gelijk is </li></ul><ul><li>ied...
Karakteristieken van de generatie Einstein <ul><li>sociaal </li></ul><ul><li>maatschappelijk betrokken </li></ul><ul><li>f...
Centrale waarden van de generatie Einstein <ul><li>authenticiteit </li></ul><ul><li>respect </li></ul><ul><li>zelfontplooi...
Kenmerken van ‘nieuwe’ organisaties <ul><li>niet statisch maar flexibel </li></ul><ul><li>niet gesloten maar open </li></u...
Flagpan: de organisatie van morgen <ul><li>Fluid </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de omgeving past de vorm van het netwe...
Kenmerken van excellente organisaties <ul><li>Integer en coachend leiderschap met snelle besluitvorming </li></ul><ul><li>...
Ingrediënten voor een ‘tipping point’ (Gladwell) <ul><li>de informatie moet beschikbaar zijn op het juiste moment en op de...
Conclusie: meer interactie, want: <ul><li>Verandering voltrekt zich in de ketens van interacties tussen mensen: de sociale...
Wat vraagt dit alles van de communicatieprofessional? <ul><li>Aan de slag met (groepen) mensen en met werkvormen </li></ul...
Naar een verbrede opvatting van de communicatiepraktijk <ul><li>Zijn er voorbeelden van succesvolle communicatiepraktijken...
Inspiratiebronnen <ul><li>De Zwarte Zwaan (Nassim Nicholas Taleb): </li></ul><ul><ul><li>over de impact van onverwachte g...
Om verder te lezen <ul><li>Ontspannend </li></ul><ul><li>Paulien Cornelisse. Taal is zeg maar echt mijn ding . Uitgeverij...
Om verder te lezen <ul><li>Spannend </li></ul><ul><li>Bert Pol. Tussen professoren en professonials. Van wetenschappelijk...
Om verder te lezen <ul><li>Inspannend </li></ul><ul><li>Bate, P. (2004). The role of stories and storytelling in organizat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hu ccj september 2010

889 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hu ccj september 2010

 1. 1. De beroepspraktijk van de communicatieprofessional: overwegingen en uitdagingen Inspiratie voor ervaren professionals Utrecht, 24 september Noelle Aarts Universiteit van Amsterdam Wageningen Universiteit
 2. 2. Deze ochtend <ul><li>introductie </li></ul><ul><li>organisaties en hun omgeving </li></ul><ul><li>de neiging tot zelfreferentialiteit </li></ul><ul><li>communicatie en verandering </li></ul><ul><li>over de betekenis van gesprekken en verhalen </li></ul><ul><li>communicatiemanagement van organisaties </li></ul><ul><ul><li>kwesties van beeldvorming </li></ul></ul><ul><ul><li>zelforganisatie in netwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>jongeren, netwerken en organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>excellente organisaties, de organisatie van morgen </li></ul></ul><ul><li>naar een verbrede opvatting van de communicatiepraktijk </li></ul>
 3. 3. Zelfreferentialiteit <ul><li>Het is onmogelijk om alle signalen uit de omgeving op te pikken en te verwerken. </li></ul><ul><li>Selectie en ook reconstructie van informatie is nodig om een identiteit te ontwikkelen waarmee men zich in de wijdere omgeving kan handhaven. </li></ul><ul><li>Elke organisatie ontwikkelt zo onvermijdelijk een eigen cultuur, met eigen waarden, gedragscodes en visies op wat van belang is en wat niet. </li></ul><ul><li>Daarmee wordt gemakkelijk aansluiting gevonden met bepaalde onderdelen in de omgeving, en helemaal niet met andere. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Zelfreferentialiteit verwijst naar de neiging van </li></ul><ul><li>mensen en organisaties om: </li></ul><ul><li>de omgeving te bezien vanuit een volstrekt eigen idee over wat belangrijk is en wat niet </li></ul><ul><li>zonder dat men in de gaten heeft dat dat zo is. </li></ul>
 5. 5. Beeldvorming: <ul><li>mensen construeren een verhaal, ook al is dat gebaseerd op slechts enkele gegevens. We construeren door beelden/verhalen/horen zeggen te versmelten. </li></ul><ul><li>wat we niet weten vullen we in </li></ul><ul><li>later weten we niet meer zo goed wat waar is en wat ingekleurd </li></ul>
 6. 6. Framing
 7. 7. Framing
 8. 8. Autopoiese <ul><li>Autopoiese verwijst naar het vermogen van zelfvoortbrenging door een gesloten systeem van relaties. </li></ul><ul><li>Dit vermogen is gebaseerd op drie eigenschappen: </li></ul><ul><ul><li>autonomie </li></ul></ul><ul><ul><li>een circulair karakter </li></ul></ul><ul><ul><li>zelfverwijzing </li></ul></ul>
 9. 9. Autopoiese
 10. 10. <ul><li>De samenleving bestaat uit in principe gesloten systemen die zichzelf overeind proberen te houden en elkaar daarin ‘verstoren’. </li></ul>
 11. 11. De neiging tot autopoiese maakt dat: <ul><li>Mensen zich prettig voelen bij wat ze al kennen </li></ul><ul><li>Mensen zich prettig voelen bij mensen die het met ze eens zijn (ons soort mensen / soort zoekt soort) </li></ul><ul><li>Mensen er toe neigen vooral te praten met gelijkgestemden </li></ul>
 12. 12. Met als gevolg: <ul><li>Gebrek aan kritische reflectie op bestaande opinies </li></ul><ul><li>Gebrek aan afstemming met de wijdere omgeving </li></ul><ul><li>Gebrek aan veranderingsgezindheid (vergelijk weerstandscommunicatie) </li></ul><ul><li>Gebrek aan innovatief vermogen </li></ul>
 13. 13. Communicatie en verandering <ul><li>Verandering </li></ul><ul><ul><li>resultaat van bewust geplande regie vanuit centraal punt </li></ul></ul><ul><ul><li>maar ook </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaat van ambitie, omstandigheden en het zelforganiserend vermogen van mensen </li></ul></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><ul><li>zender – kanaal/medium – ontvanger </li></ul></ul><ul><ul><li>maar ook </li></ul></ul><ul><ul><li>onderhandeling van betekenissen in interactie </li></ul></ul>
 14. 14. Verandering is het voorlopige resultaat van het samenspel tussen <ul><li>Ambitie </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=xwqPYeTSYng# </li></ul></ul><ul><li>Samenlopen van omstandigheden (het toeval) </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=vvrzATr4gaQ# </li></ul></ul><ul><li>Interacties tussen mensen </li></ul><ul><ul><li>Clay Shirky: how cell phones, Twitter, Facebook can make history: http://tinyurl.com/kwf2xd </li></ul></ul>
 15. 15. Communicatie en verandering
 16. 16. Het belang van gesprekken <ul><li>In gesprekken proberen mensen inhoudelijk dingen voor elkaar te krijgen </li></ul><ul><li>In gesprekken reguleren mensen hun voorkomen </li></ul><ul><li>In gesprekken worden veranderingen zichtbaar </li></ul><ul><li>in gesprekken komen veranderingen tot stand </li></ul><ul><li>In gesprekken wordt collectieve weerstand georganiseerd </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Kies een A en een B </li></ul><ul><li>A zegt “ we gaan naar het strand ” </li></ul><ul><li>Het antwoord van B begint met “ ja - maar… ” </li></ul><ul><li>Hou dit een halve minuut vol </li></ul>18 augustus 2009 Bex*zomeracademie: storytelling als veranderinstrument
 18. 18. <ul><li>Kies opnieuw een A en een B </li></ul><ul><li>A zegt “ we gaan naar het strand ” </li></ul><ul><li>Het antwoord van B begint met “ ja - en… ” </li></ul><ul><li>Hou dit een halve minuut vol </li></ul>18 augustus 2009 Bex*zomeracademie: storytelling als veranderinstrument
 19. 19. Weerstandcommunicatie: ja, maar….. <ul><li>Zelfgenoegzaam (‘dat doen we toch allang’) </li></ul><ul><li>Gelaten (‘dat kunnen we toch niet’) </li></ul><ul><li>Cynisme (álles is al geprobeerd, de buitenwereld is de boosdoener dat niks kan’) </li></ul>
 20. 20. Informatie overdragen <ul><li>Vast </li></ul><ul><li>Objectief </li></ul><ul><li>Direct </li></ul><ul><li>Abstract </li></ul><ul><li>Analytisch </li></ul><ul><li>Resultaat: een kritische toeschouwer </li></ul>
 21. 21. Verhalen vertellen <ul><li>Vaag </li></ul><ul><li>Subjectief </li></ul><ul><li>Indirect </li></ul><ul><li>Levend </li></ul><ul><li>Verbeeldend </li></ul><ul><li>Resultaat: betrokken deelnemer </li></ul>
 22. 22. Functies van verhalen <ul><li>Informeren / geïnformeerd worden </li></ul><ul><li>Overtuigen / overtuigd worden </li></ul><ul><li>Mening vormen </li></ul><ul><li>Enthousiasmeren / geënthousiasmeerd worden </li></ul><ul><li>Het onbespreekbare bespreken </li></ul><ul><li>Onzekerheden hanteren </li></ul>
 23. 23. Teneinde de neiging tot autopoiese te doorbreken: <ul><li>waarderen en organiseren van verschil </li></ul><ul><li>ontmoetingen organiseren tussen verschillende systemen </li></ul><ul><li>organiseren van kritische reflectie op bestaande opvattingen (de advocaat van de duivel en de hofnar) </li></ul><ul><li>organiseren van ‘veilige’ discussieruimte en experimenteerruimte </li></ul><ul><li>luisteren naar de behoeften van mensen </li></ul>
 24. 25. Vier vormen van luisteren volgens Scharmer (Theorie U) <ul><li>verzamelen van informatie (‘downloaden’) - luisteren ter bevestiging van wat we al weten of wat we denken (te weten) </li></ul><ul><li>gericht luisteren (object focused listening) - luisteren naar informatie die afwijkt van wat we al weten. </li></ul><ul><li>empatisch luisteren - verplaatsen in het perspectief van een ander zonder oordeel </li></ul><ul><li>generatief luisteren - luisteren om te creëren waarbij een verandering van jezelf noodzakelijk is </li></ul>
 25. 26. Organisaties en hun omgeving
 26. 27. Communicatiemanagement: de samenhang tussen drie trajecten 1 2 3 <ul><li>het externe-interne traject </li></ul><ul><li>Het interne traject </li></ul><ul><li>Het interne-externe traject </li></ul>
 27. 28. De meeste organisaties zijn vooral bezig met <ul><li>het zenden van informatie </li></ul><ul><li>bewuste, geplande processen </li></ul><ul><li>formele communicatie </li></ul><ul><li>het zichtbare, het kenbare, het meetbare </li></ul>
 28. 29. Een imago is <ul><li>het geheel van betekenissen waarmee een organisatie gekend wordt en waarmee mensen zo’n organisatie beschrijven </li></ul>
 29. 30. Beeldvorming <ul><li>mensen construeren een verhaal, ook al is dat gebaseerd op slechts enkele gegevens. We construeren door beelden/verhalen/associaties te versmelten </li></ul><ul><li>wat men niet weet wordt ingevuld </li></ul><ul><li>later weet men niet meer zo goed wat waar is en wat ingekleurd </li></ul>
 30. 31. Oorzaken van een ongewenst imago <ul><li>een gebrek aan kennis </li></ul><ul><li>incorrecte kennis </li></ul><ul><li>een ongewenste waardering </li></ul>
 31. 32. Een model voor kritische zelfreflectie (naar Van Woerkum)
 32. 33. Naar een verbrede taakopvatting voor communicatieprofessionals <ul><li>presenteren </li></ul><ul><li>creëren </li></ul><ul><li>analyseren </li></ul><ul><li>adviseren </li></ul><ul><li>organiseren </li></ul><ul><li>begeleiden </li></ul><ul><li>verbinden </li></ul>
 33. 34. Planning en communicatie: het sturingsmodel (1)
 34. 35. Planning en communicatie: het sturingsmodel (2)
 35. 36. Planning en communicatie: het participatiemodel (1)
 36. 37. Planning en communicatie: het participatiemodel (2)
 37. 38. Planning en communicatie: het netwerkmodel (1)
 38. 39. Planning en communicatie: het netwerkmodel (2)
 39. 40. Zelforganisatie <ul><li>Orde ontstaat uit chaos zonder dat sprake is van centrale aansturing </li></ul>
 40. 41. <ul><li>“ Rather, it (the network-society, NA) resulted from surprising, unpredictable effects of multiple and changing sets of social actors, struggling with the cultural and material circumstances in which they found themselves, each pursuing their own agenda, following their own, limited understanding of the situation they faced” (Stalder, 2006: 3). </li></ul>
 41. 49. Zelforganisatie in netwerken <ul><li>Mensen leven in sociale netwerken die </li></ul><ul><li>voortdurend in beweging zijn en waarlangs </li></ul><ul><li>gedrag, ziektes en ideeën zich via directe </li></ul><ul><li>interacties verspreiden </li></ul>
 42. 50. The hidden influence of social networks <ul><li>www.ted.com/talks/lang/eng/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks.html </li></ul>
 43. 51. Bewuste en onbewuste communicatie
 44. 52. De Zwarte zwaan <ul><li>Heel lang hebben mensen gedacht dat alle </li></ul><ul><li>zwanen wit waren. Geheel bevestigd door de </li></ul><ul><li>empirie. De waarneming van de eerste zwarte </li></ul><ul><li>zwaan veranderde dat inzicht, een zwarte </li></ul><ul><li>zwaan die toevallig voorbij kwam. Van belang is </li></ul><ul><li>hier: </li></ul><ul><li>de onverwachte gebeurtenis </li></ul><ul><li>met grote gevolgen </li></ul><ul><li>die door mensen achteraf begrijpelijk en voorspelbaar wordt gemaakt </li></ul>
 45. 53. Vier principes van zelforganisatie (Johnson, 2001) <ul><li>locale interactie </li></ul><ul><li>patroonherkenning </li></ul><ul><li>terugkoppeling </li></ul><ul><li>indirecte controle </li></ul>
 46. 54. Onderzoek laat zien <ul><li>dat mensen on line geneigd zijn om totale vreemden hulp en informatie aan te bieden </li></ul><ul><li>dat de sociale samenstelling van online gemeenschappen zeer divers is </li></ul>
 47. 55. De homo zappiens gaat er van uit dat <ul><li>samenwerking loont </li></ul><ul><li>iedereen gelijk is </li></ul><ul><li>iedereen van elkaar kan leren </li></ul><ul><li>spelenderwijs leren sneller gaat </li></ul>
 48. 56. Karakteristieken van de generatie Einstein <ul><li>sociaal </li></ul><ul><li>maatschappelijk betrokken </li></ul><ul><li>functioneel </li></ul><ul><li>trouw </li></ul><ul><li>op zoek naar intimiteit </li></ul><ul><li>zakelijk </li></ul><ul><li>Mediasmart </li></ul><ul><li>(bron: Boschma en Groen) </li></ul>
 49. 57. Centrale waarden van de generatie Einstein <ul><li>authenticiteit </li></ul><ul><li>respect </li></ul><ul><li>zelfontplooiing </li></ul><ul><li>eer </li></ul><ul><li>(Bron: Boschma en Groen) </li></ul>
 50. 58. Kenmerken van ‘nieuwe’ organisaties <ul><li>niet statisch maar flexibel </li></ul><ul><li>niet gesloten maar open </li></ul><ul><li>niet strak aangestuurd maar spontaan </li></ul><ul><li>niet gebaseerd op wantrouwen maar op vertrouwen </li></ul><ul><li>controle niet op basis van status of positie, maar georganiseerd in de interactie </li></ul>
 51. 59. Flagpan: de organisatie van morgen <ul><li>Fluid </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de omgeving past de vorm van het netwerk zich aan. De dynamiek in het netwerk wordt bepaald door de leden en de verbindingen met andere netwerken </li></ul><ul><li>Agile </li></ul><ul><li>Dankzij de nieuwe technologieën kunnen de netwerken snel reageren en nieuwe verbindingen maken. De netwerken kunnen spontaan ontstaan en ook weer verdwijnen </li></ul><ul><li>Participative </li></ul><ul><li>Door te participeren ontstaat het netwerk. Iedereen voegt waarde toe of neemt waarde af van het netwerk. Iedereen is participant, geen onderscheid meer in klant, leverancier, medewerker </li></ul><ul><li>Networked </li></ul><ul><li>Geen grenzen, maar open netwerk met vele relaties tussen de verschillende participanten en vage overgang naar andere netwerken. </li></ul><ul><li>(Bron: Wim Veen, Homo Zappiens, 2009) </li></ul>
 52. 60. Kenmerken van excellente organisaties <ul><li>Integer en coachend leiderschap met snelle besluitvorming </li></ul><ul><li>Betrokkenheid van alle werknemers door een open cultuur en dialoog </li></ul><ul><li>Een lange termijn focus van het management </li></ul><ul><li>Voortdurende verbetering van diensten, producten en bedrijfsprocessen </li></ul><ul><li>Medewerkers zijn verschillend, complementair, flexibel en cooperatief </li></ul><ul><li>(Bron: Centre for Organizational Performance) </li></ul>
 53. 61. Ingrediënten voor een ‘tipping point’ (Gladwell) <ul><li>de informatie moet beschikbaar zijn op het juiste moment en op de juiste plaats </li></ul><ul><li>de informatie moet aanspreken, het belang van een goed verhaal met een hoge doorvertelfactor </li></ul><ul><li>het verhaal moet worden verteld door de juiste personen </li></ul>
 54. 62. Conclusie: meer interactie, want: <ul><li>Verandering voltrekt zich in de ketens van interacties tussen mensen: de sociale netwerken </li></ul><ul><li>Dialoog is geboden om beter contact te maken met een nieuwe Generatie in onze samenleving: einde van het doelgroep-denken... </li></ul><ul><li>Bij beleidsvorming draait het om het cree ren van een gemeenschappelijk aanvaardbare visie op de werkelijkheid; dat is een interactief proces en geen opgelegd beeld. </li></ul><ul><li>Bij succesvolle veranderingen (30%!) zijn betrokkenheid en dialoog succesfactoren </li></ul><ul><li>(naar Reijnders, Advies en Ontwikkeling) </li></ul>
 55. 63. Wat vraagt dit alles van de communicatieprofessional? <ul><li>Aan de slag met (groepen) mensen en met werkvormen </li></ul><ul><li>Een analytische instelling: stappenplannen kunnen maken </li></ul><ul><li>Een goed verhaal om vanuit ‘ actie ’ op ‘ interactie ’ te komen </li></ul><ul><li>Een gedurfde opstelling als ‘ nar ’ voor het management: </li></ul><ul><ul><ul><li>Vragen stellen die onvraagbaar zijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dingen zeggen die onzegbaar zijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De koning een spiegel voorhouden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De koning behoeden voor overmoed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aan de bel trekken: beter zicht op de </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>werkelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De gave van inzicht en raadgever van de koning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionele distantie maar tegelijk sterk betrokken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(vgl Eric Reijnders, Advies en Ontwikkeling) </li></ul></ul></ul>
 56. 64. Naar een verbrede opvatting van de communicatiepraktijk <ul><li>Zijn er voorbeelden van succesvolle communicatiepraktijken die passen binnen een verbrede opvatting? Wat zijn belangrijke kenmerken van deze praktijken? </li></ul><ul><li>Aan welke institutionele voorwaarden moet worden voldaan? </li></ul><ul><li>Over welke competenties moeten communicatieprofessionals beschikken? </li></ul>
 57. 65. Inspiratiebronnen <ul><li>De Zwarte Zwaan (Nassim Nicholas Taleb): </li></ul><ul><ul><li>over de impact van onverwachte gebeurtenissen, met grote gevolgen, die achteraf begrijpelijk en voorspelbaar worden gemaakt </li></ul></ul><ul><li>Here comes everybody! (Clay Shirky) </li></ul><ul><ul><li>over het zelforganiserend vermogen van mensen </li></ul></ul><ul><li>The Tipping Point (Malcolm Gladwell) </li></ul><ul><ul><li>over experts, verbinders en verkopers; over toeval en uitproberen </li></ul></ul><ul><li>Nudge (Thaler & Sunstein) </li></ul><ul><ul><li>over verandering als al dan niet bedoeld gevolg van kleine duwtjes in een bepaalde richting (libertarian paternalism!) </li></ul></ul><ul><li>The Wisdom of Crowds (James Surowiecki) </li></ul><ul><ul><li>over het belang van diversiteit </li></ul></ul><ul><li>Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives (Nicholas Christakis) </li></ul><ul><ul><li>over gedrag, interactie en collectiviteit </li></ul></ul><ul><li>Generatie Einstein; slimmer, sneller, socialer (Boschma en Groen) </li></ul><ul><ul><li>Communiceren met jongeren van de 21e eeuw </li></ul></ul><ul><li>Homo Zappiens (Wim Veen) </li></ul><ul><ul><li>over opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk </li></ul></ul>
 58. 66. Om verder te lezen <ul><li>Ontspannend </li></ul><ul><li>Paulien Cornelisse. Taal is zeg maar echt mijn ding . Uitgeverij Contact, 2009 </li></ul><ul><li>Berthold Gunster. Ja-maar wat als alles lukt? De tien regels voor een Ja-maar-vrij-leven. A.W. Bruna Uitgevers, 2005 </li></ul><ul><li>Spencer Johnson. Wie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met veranderingen zakelijk en privé. Business contact, 2007 </li></ul><ul><li>John Kotter en Holger Rathgeber. Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. Business contact, 2006 </li></ul>
 59. 67. Om verder te lezen <ul><li>Spannend </li></ul><ul><li>Bert Pol. Tussen professoren en professonials. Van wetenschappelijk onderzoek naar beïnvloedende overheidscommunicatie. Hogeschool Utrecht, 2008 </li></ul><ul><li>Astrid Schutte en Theo Hendriks. Corporate Stories verwoorden, vertellen en verankeren . Kluwer, 2007 </li></ul><ul><li>Guido Rijnja en Ron van der Jagt. Storytelling. De kracht van verhalen in communicatie. Kluwer, 2004 </li></ul><ul><li>Noelle Aarts. Een gesprek zonder einde: over strategische communicatie in een voortdurend veranderende omgeving. Vossiuspers UvA, 2009 </li></ul><ul><li>Noelle Aarts en Cees van Woerkum. Strategische Communicatie. Principes en toepassingen. Van Gorcum, 2008 </li></ul>
 60. 68. Om verder te lezen <ul><li>Inspannend </li></ul><ul><li>Bate, P. (2004). The role of stories and storytelling in organizational change efforts: The anthropology of an intervention within a UK hospital. In Intervention Research 1 (2004), 27-42. </li></ul><ul><li>Bate, P. (2005). Ethnography with ‘Attitude’: Mobilizing Narratives for Public Sector Change. In Veenswijk, M. (Ed.) Organizing Innovation. IOS Press. </li></ul><ul><li>Jeffrey D. Ford (1999). Organizational change as shifting conversations. In: Journal of Organizational Change Management, Vol. 12 No. 6, 1999, pp. 480-500. </li></ul><ul><li>Jeffrey D. Ford, Laurie W. Ford, Randall T. McNamara (2001). Resistance and the background conversations of change. In: Journal of Organizational Change Management, Vol. 15 No. 2, 2002, pp. 105-121. </li></ul><ul><li>J. Kim, E.J. Kim (2004). Theorizing Dialogic Deliberation: Everyday Political Talk as Communicative Action and Dialogue. In: Communication Theory, Vol. 18, 2008, 51-70. </li></ul>

×