Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zijn onze instellingen klaar voor sociale software?

1,455 views

Published on

Slides for a talk I gave in Katho Tielt.

Published in: Technology
 • Mooie vergelijking, Middelleeuwse kloosters versus gilden/leermeesters!
  Christibe
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Zijn onze instellingen klaar voor sociale software?

 1. 1. Sociale software in het hoger onderwijs – Zijn onze instellingen er klaar voor? Steven Verjans Onderwijstechnologisch Expertisecentrum OTEC OUNL Heerlen
 2. 2. Zijn onze instellingen er klaar voor? <ul><li>Vraag suggereert een probleem, een conflict </li></ul><ul><ul><li>Sociale software </li></ul></ul><ul><ul><li> </li></ul></ul><ul><ul><li>(Asociale) instellingen? </li></ul></ul><ul><li>Vraag suggereert als mogelijke antwoorden: </li></ul><ul><ul><li>Neen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja </li></ul></ul><ul><ul><li>Nog niet </li></ul></ul>
 3. 3. Conflict sociale software vs. instelling? <ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Participatie </li></ul><ul><li>Blogosphere </li></ul><ul><li>Wij, de media </li></ul><ul><li>Micro inhoud </li></ul><ul><li>Collectief </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li>Ik bepaal / wij bepalen </li></ul><ul><li>Encyclopedia Britannica </li></ul><ul><li>Publicatie </li></ul><ul><li>Persoonlijke websites </li></ul><ul><li>Zij, de media </li></ul><ul><li>Grote inhoudsgehelen </li></ul><ul><li>Autoriteit/expertise </li></ul><ul><li>Controle </li></ul><ul><li>De instelling bepaalt </li></ul>
 4. 4. Onderwijskundig model? Bron: http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/4142
 5. 5. Institutionele vragen bij social software <ul><li>Copyright-regels (onderwijsuitzondering) </li></ul><ul><li>Persoonsgegevens - paswoorden </li></ul><ul><li>Back-up / Toegankelijkheid </li></ul><ul><li>Archief? Syllabus-reglementering? </li></ul><ul><li>Wie kijkt mee? (Open/gesloten) </li></ul><ul><li>Individueel vs. sociaal leren ? </li></ul><ul><li>Vluchtige kennis ? Kwaliteit van kennis ? </li></ul><ul><li>Open content vs. betaalde content ? </li></ul>
 6. 6. Institutionele mogelijkheden <ul><li>Sociale software gecontroleerd inzetten </li></ul><ul><ul><li>Voorbeeld 1: Social bookmarking </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan op kleine schaal (intern) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zinvoller naarmate op grotere schaal gebruikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeeld 2: Bloggen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selectief gebruik (intern & afgeschermd) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pas zinvol als er een zekere kritische massa ontstaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeeld 3: Wiki </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gesloten wiki: collaboratief schrijven binnen instelling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open wiki: collaboratief schrijven over grenzen van instelling (internationaal?) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Zijn onze instellingen er klaar voor? <ul><li>Ja, langzaamaan: </li></ul><ul><ul><li>Er zijn mooie voorbeelden van gebruik van sociale software (voortrekkers / eilandjes). </li></ul></ul><ul><ul><li>Er zijn eerste stappen naar integratie van sociale software in leeromgevingen (half-open) </li></ul></ul><ul><li>Neen: </li></ul><ul><ul><li>Probleem van beheersbaarheid en controle weerhoudt ICT-diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Geslotenheid van leeromgeving blijft belangrijk op instellingsniveau </li></ul></ul>
 8. 8. Zijn onze instellingen er klaar voor? <ul><li>Nog niet, want: </li></ul><ul><ul><li>Nog even afwachten (voorzichtig verkennen) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zal het wel zo’n vaart lopen met die sociale software? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moeten we de hype niet wat laten uitrazen? </li></ul></ul></ul><ul><li>Nog niet, maar toch: </li></ul><ul><ul><li>Toepassingen beginnen nut te bewijzen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Social bookmarking/tagging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Collaboratief schrijven (wiki, Google docs) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Voorbereiden op job in kennismaatschappij </li></ul></ul>
 9. 9. Voorbereiden op kennismaatschappij <ul><li>Leren gebruik maken van tools “buiten” de school </li></ul><ul><ul><li>Social bookmarking </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatiebronnen filteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis zoeken, maar ook abonneren (RSS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis delen </li></ul></ul><ul><li>Veranderende rol docenten </li></ul><ul><ul><li>Niet alleen meer de expert, maar ook de gids </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén van de vele bronnen van kennis en kunde </li></ul></ul>
 10. 10. Rol van de onderwijsinstelling <ul><li>Enerzijds: veilige en gesloten leeromgeving (middeleeuws klooster) </li></ul><ul><ul><li>Rust, reflectie, traditie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gecertificeerde kennis, kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuele vorming </li></ul></ul><ul><li>Anderzijds: poort naar de maatschappij (middeleeuwse gilden en leermeesters) </li></ul><ul><ul><li>Werkdruk, training, verandering </li></ul></ul><ul><ul><li>Snel veranderende kennis, kwantiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale vorming (leermeester & leerjongens) </li></ul></ul>
 11. 11. Conclusie <ul><li>Onderwijsinstelling </li></ul><ul><ul><li>Balanceren tussen klooster & gilde </li></ul></ul><ul><ul><li>Vereisten combineren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificeerbaarheid van competentieverwerving (gesloten, gecontroleerde omgeving – formeel leren) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbereiding op kennismaatschappij (informeel, sociaal & open leren) </li></ul></ul></ul><ul><li>Langzame overgang </li></ul><ul><ul><li>Experimenten / pilots </li></ul></ul><ul><ul><li>Semi-social software (gesloten wiki’s /weblogs) </li></ul></ul>
 12. 12. Vragen / discussie <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.ou.nl </li></ul><ul><li>http://stievie.blogspot.com </li></ul>

×