Samenwerkend Leren Met Social Software

2,804 views

Published on

Slides van de workshop over samenwerkend leren en social software, nationaal e-learning congres 2008

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Samenwerkend Leren Met Social Software

  1. 1. Samenwerkend leren met behulp van social software
  2. 2. Wie ben ik? http://blaugh.com/2006/11/24/this-is-the-future/
  3. 3. Inhoud <ul><li>CSCL (wat, waarom, voordelen, beperkingen) </li></ul><ul><li>Do’s & don’ts CSCL </li></ul><ul><li>Tekortkomingen ‘traditionele’ tools </li></ul><ul><li>Social software (voorbeelden, didactische mogelijkheden, beperkingen) </li></ul><ul><li>Tussendoor opdrachten en stellingen </li></ul>
  4. 4. Wat is samenwerkend leren t.b.v. ICT? <ul><li>Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) </li></ul><ul><li>ICT ondersteunt en begeleidt leerproces </li></ul><ul><li>Meestal: combinatie F2F en ICT </li></ul><ul><li>Lerenden werken in kleine groepen aan gezamenlijke taak (bijv. een product), geven elkaar feedback </li></ul>
  5. 5. Stelling <ul><li>Binnen onze organisatie is vaker sprake van individueel leren dan van samenwerkend leren </li></ul>
  6. 6. Samen complexe problemen oplossen in plaats van individueel routinematig werk uitvoeren Arbeidsprocessen kennisintensiever Toenemende dynamiek kennisontwikkeling Innovatie ‘business as usual’ Prof. Dr. L. Nieuwenhuis (2006). Vernieuwend vakmanschap.
  7. 7. Werken Leren
  8. 8. Uitgangspunten effectief leren Leren: sociaal proces Actief leren Aansluiten bij interesse en voorkennis Complexe realistische taken Interactie “ Rijk” materiaal Afwisselende werkvormen
  9. 9. Beperkingen CSCL (1) <ul><li>Participatiegraad vaak laag </li></ul><ul><li>Samenwerking verloopt niet altijd goed </li></ul><ul><li>Informatie uitwisselen i.p.v. gezamenlijk kennis ontwikkelen </li></ul><ul><li>Past het bij dominante mentale model van leren? </li></ul>
  10. 10. Beperkingen CSCL (2) <ul><li>Wennen aan technologie </li></ul><ul><li>Wennen aan werkwijze </li></ul><ul><li>Eenvoudige vaardigheden? </li></ul><ul><li>Langere doorlooptijd asynchrone discussies (zap-generatie) </li></ul><ul><li>Bijdragen typen kost meer tijd </li></ul>
  11. 11. Beperkingen CSCL (3) Part of the challenge to making collaborative learning, in general, succeed in corporate training settings may be the competitive nature of most workplaces. G. Woodill (2008). Computer-Based Collaborative Learning for Training and Development: Research and Practice
  12. 12. CSCL leren werkt! <ul><li>Onderzoek schuift een zeer positief beeld naar voren. Aandacht nodig voor aard van de verwachte leerresultaten, type student (novice?), ondersteuning, taakstructuur, groepssamenstelling, … </li></ul><ul><li>Bron: prof. Dr. Martin Valcke cs </li></ul>
  13. 13. Voordelen CSCL (1) <ul><li>Schrijven bevordert het opnieuw structureren en vormen van gedachten (“ verdiepend leren ”) </li></ul><ul><li>Deelnemers komen “aan het woord” die normaliter niet aan bod komen </li></ul><ul><li>Inbreng d eelnemers groter inbreng docenten </li></ul>
  14. 14. Voordelen CSCL (2) <ul><li>Veel mogelijkheden om kwalitatief goede feedback te geven (bezinning op interventies) </li></ul><ul><li>Bijdragen blijven zichtbaar (stimuleert zorgvuldigheid) </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde vaak procesmatig van aard en gericht op impliciete doelen (leren samenwerken, ICT-leren gebruiken, etc). </li></ul>
  15. 15. Stelling <ul><li>De voordelen van CSCL wegen zwaarder dan de beperkingen. Mijn organisatie zou CSCL vaker moeten toepassen als het gaat om professionalisering van medewerkers </li></ul>
  16. 16. Vragen?
  17. 17. Do’s and don’ts CSCL
  18. 18. Groepsgrootte Bron: http://www.flickr.com/photos/bks62464/91455563/ <ul><li>Voldoende communicatie: 5-8 lerenden </li></ul><ul><li>Van en aan elkaar leren (diversiteit opvattingen): 8-12 lerenden </li></ul><ul><li>Samen aan opdrachten werken: 3 lerenden (meeliftgedrag) </li></ul>
  19. 19. Groepssamenstelling Lerenden moeten elkaar leren kennen (vertrouwen) Samen leren: heterogene groepen (procesgericht) Samen werken: homogene groepen (productgericht) Bron: http://www.flickr.com/photos/fpalazzi/150855302/
  20. 20. Taak <ul><li>Authentieke taak </li></ul><ul><li>Complexe, voorgestructureerde, taak die discussie uitlokt en onderhandelen over kennis noodzakelijk maakt </li></ul><ul><li>Gedeelde verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Wisselende rollen </li></ul>
  21. 21. Rol docent <ul><li>Docent belangrijke begeleidende rol (o.a. participatie bevorderen, voortgang proces bespreken, eindproduct beoordelen). </li></ul><ul><li>S ociale, organisatorische en inhoudelijke rol </li></ul>Bron: http://www.flickr.com/photos/elliottcable/1369435081/
  22. 22. Structuur en coördinatie nodig <ul><li>Richtlijnen </li></ul><ul><li>Procedures </li></ul><ul><li>Agenda </li></ul><ul><li>Deadlines </li></ul><ul><li>Peilingen </li></ul><ul><li>Stemmen </li></ul>Bron: http://www.flickr.com/photos/rudiriet/109718350
  23. 23. CSCL is effectief… <ul><li>… als deelnemers gemeenschappelijke doelen/interesses hebben (“common ground”) èn individueel “afgerekend” worden </li></ul>(Simons, 2000: http://www.pjb.co.uk/npl/bp31.htm)
  24. 24. Bedenk nu individueel een authentieke taak, relevant voor jouw organisatie, die met behulp van CSCL aangepakt kan worden. Hoe ‘zien’ de groepen er uit die met deze taak aan de slag gaan? Duur: 10 minuten Wissel argumenten uit over gemaakte keuzes (15 minuten) Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?
  25. 25. Tekortkomingen traditionele tools voor online samen leren <ul><li>Weinig ruimte niet-taakgerichte communicatie (belangrijk voor opbouwen vertrouwensrelaties) </li></ul><ul><li>Weinig zicht op samenwerkingsproces </li></ul><ul><li>Moeizaam samen werken aan documenten </li></ul><ul><li>Weinig eigenaarschap </li></ul>
  26. 26. Vragen?
  27. 27. Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle We shape our tools and afterwards our tools shape us (Marshall Mcluhan) Internet revolutie 2.0 (participatie, massa’s informatie, transparantie, openheid, toegankelijkheid)
  28. 28. Social software Gebruikersvriendelijk Interactie en participatie Zelforganiserend Individu: eigenaar Ondersteunt netwerken ‘ Prosumers’
  29. 29. Paradoxically, there is a significant interest in what the future holds for e-learning with the advent of Web 2.0, a brand-new generation of the workforce and partial acknowledgment that something went wrong with the e-learning of the past. “ Fordism” S. Buttan (2008). E -Learning Is Dead. Long Live E-Learning! http://www.clomedia.com/features/2008/January/2037/index.php
  30. 30. Instead of focusing on the real problem — the need for a new model of learning design effectiveness — the industry spent most of its time on how much more Las Vegas-like the courses could become, with neon lights and razzle-dazzle to suck in the unsuspecting learner. S. Buttan (2008). E -Learning Is Dead. Long Live E-Learning! http://www.clomedia.com/features/2008/January/2037/index.php
  31. 31. E-learning 2.0 (analoog aan web 2.0) <ul><li>Social software maakt gepersonaliseerde leeromgevingen mogelijk (lerende centraal) </li></ul><ul><li>Social software maakt leren samen met anderen (binnen netwerken ) beter mogelijk </li></ul><ul><li>Gebruikersvriendelijk (o.a. dankzij breedband) </li></ul><ul><li>Lerende is meer „in control“ (Stephen Downes, 2005) </li></ul><ul><li>Downes, S. (2005). E-learning 2.0. http://elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1 </li></ul>
  32. 32. Is social software geschikter voor CSCL?
  33. 33. Educational effectiveness (gewin) Ease of use (gemak) Personal engagement (genot) Collis e.a, 2001 Nieuwe technologieën zouden op al deze drie aspecten wel eens hoger kunnen scoren dan de traditionele technologieën
  34. 34. <ul><li>Nadelen </li></ul><ul><li>Interaction-overload </li></ul><ul><li>Wennen aan technologieën </li></ul>Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle
  35. 35. Weblog
  36. 36. Weblog Wie leest weblogs? Hoeveel? Wie heeft een weblog?
  37. 37. Weblogs <ul><li>Online redeneren stimuleren. </li></ul><ul><li>Expliciet werken aan schrijfvaardigheden. </li></ul><ul><li>Persoonlijk kennisarchief </li></ul><ul><li>Informatie, kennis en ervaringen met anderen te delen (uitdragen). Ook als docent. </li></ul>
  38. 38. Weblogs en leren <ul><li>Persoonlijk karakter stimuleert deelname. </li></ul><ul><li>Grotere betrokkenheid studenten </li></ul><ul><li>Japans-Taiwanees onderzoek: studenten prefereren weblogs boven ELO </li></ul>
  39. 39. Weblogs en leren <ul><li>Weblogs en academische discours ‘natural allies’ (Williams en Jacobs, 2004) </li></ul><ul><li>Blog-based conversations have nearly always been disappointing to me (A. Kotsko, 2007, A Skeptic’s Take on Academic Blogs ) </li></ul>
  40. 40. Weblogs en leren <ul><li>Leggen van relaties tussen (bijdragen van) verschillende personen, sociale interactie. Ook van externen! </li></ul><ul><li>Meerdere perspectieven van een onderwerp komen aan bod </li></ul><ul><li>Informeel leren </li></ul>
  41. 41. De kracht ligt in de samenhang Vaker geattendeerd op bericht Weblog ander Artikel (online) Bericht in eigen weblog Werkopdracht Zoeken in eigen weblog (bijv. via Google) Omzetten in passage rapport, presentatie, artikel
  42. 42. Non-liniaire karakter: complex Blogbijdrage 1 Blogbijdrage 2 Blogbijdrage 3 Commentaar 1 Commentaar 2 Commentaar 1 Commentaar … Commentaar 8
  43. 43. Andere beperkingen weblogs en CSCL Weblogs minder geschikt om samen aan producten te werken Lange doorlooptijd discussies
  44. 44. Wiki Wie gebruikt een wiki om informatie te zoeken? Wie schrijft in een wiki?
  45. 45. Wikipedia=Wiki Wiki ≠Wikipedia
  46. 46. Bronnen toegankelijk maken
  47. 47. <ul><li>Online publiceren (uitdragen) </li></ul><ul><li>Samen aan teksten schrijven (met versiebeheer) </li></ul><ul><li>Brainstormen </li></ul>
  48. 48. <ul><li>Elkaars fouten verbeteren </li></ul><ul><li>Defining en redefining (Akkermans, 2006) </li></ul>
  49. 49. <ul><li>Wie heeft welke bijdrage geleverd? </li></ul><ul><li>Voortgang schrijfproces volgen en achteraf analyseren </li></ul><ul><li>Discussietool kan proces en inhoud helpen scheiden </li></ul>Geen ideale tool voor communiceren (lastig te ordenen)
  50. 50. Mogelijke rollen <ul><li>Docent: structuur aanbrengen </li></ul><ul><li>Lerenden: schrijven </li></ul><ul><li>Docent en lerenden: feeback geven </li></ul><ul><li>Lerenden: discussiëren </li></ul><ul><li>Docent: proces volgen </li></ul>
  51. 51. Sociale netwerken zoals Hyves of Facebook Wie is lid van een social network site? Van welke?
  52. 52. Waarom sociale netwerken om te leren? (1) <ul><li>Aansluiten belevingswereld jongere lerenden </li></ul><ul><li>Integratie van toepassingen (weblog, wiki, social bookmarking): krachtige leeromgeving </li></ul><ul><li>Minder hiërarchisch, informeler, persoonlijker </li></ul>
  53. 53. Waarom sociale netwerken om te leren? (1) <ul><li>Externen toegang geven (muren onderwijsinstelling slechten, co-makership vorm geven) </li></ul><ul><li>Feedback van buitenaf ontvangen </li></ul><ul><li>Online aanwezigheid is zichtbaar </li></ul><ul><li>Veel interactie </li></ul>
  54. 54. Waarom sociale netwerken om te leren? (3) <ul><li>Persoonlijk </li></ul><ul><li>‘ Presence’ (wie is er online?), ‘social awareness’ </li></ul><ul><li>Gevoel er bij te horen </li></ul>
  55. 55. Deze technologieën sluiten beter aan op nieuwe manier van leren, maar zijn nog onvolwassen
  56. 56. Onderwijs: blijf van onze tools af! (geen associatie met ‘leren’)
  57. 57. RSS <ul><li>&quot;Rich Site Summary&quot; of &quot;Really Simple Syndication“ </li></ul><ul><li>Filmpje </li></ul><ul><li>Techniek om veranderingen op website in één oog opslag te kunnen zien </li></ul><ul><li>Massa’s informatie beheersen </li></ul><ul><li>Voordeel: minder ‘push’, minder e-zines </li></ul>
  58. 58. RSS feed reader Sommige bronnen genoemd door interessante personen ! Wie gebruikt een RSS feed reader? Welke? Hoeveel feeds?
  59. 59. Alleen in samenhang met andere tools ondersteunt RSS-feedreader CSCL
  60. 60. Opdracht Kies één van de authentieke opdrachten die jullie eerder hebben gemaakt (5 minuten) Welke applicatie(s) wil je gebruiken om deze taak uit te laten voeren en waarom? Hoe wil je deze applicatie(s) gebruiken? Duur: 20 minuten
  61. 61. Vragen?
  62. 62. [email_address] http://www.wilfredrubens.com Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle

  ×