Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aspecten kwaliteit peerfeedback

475 views

Published on

De genoemde aspecten hebben invloed op de kwaliteit van de feedback in het algemeen, en dus ook van de peetfeedback. Deze slides zijn gebruikt voor een korte weblecture voor studenten.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aspecten kwaliteit peerfeedback

  1. 1. Aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van peerfeedback 1
  2. 2. 1. Domeinkennis als voorwaarde voor het geven van adequate feedback 2 Voldoende domeinkennis is noodzakelijk om feedbackacties op verantwoorde wijze uit te voeren.
  3. 3. 2. Gerichtheid feedback 3 Feedback kan zijn: • Reactiegericht De lezer geeft aan hoe de tekst overkomt. Bijv. Is deze prettig of niet prettig te lezen, is deze zakelijk of persoonlijk, is de redenering goed te volgen of niet? En deze feedback gaat altijd samen met: • Criteriagericht De student toetst de bijdrage van een ander aan de criteria die gesteld zijn en geeft feedback gericht op deze criteria. • Adviesgericht De lezer geeft suggesties ter verbetering van de tekst. Die suggesties zijn bij voorkeur algemeen ( je tekst wordt beter als je eerst de lijn in je betoog vaststelt ). Als adviesgerichte feedback te specifiek wordt neemt de feedbackgever het schrijfproces over en dat is niet de bedoeling.
  4. 4. 3. Algemene richtlijnen m.b.t. het geven van feedback: 4 • Gericht op waargenomen en aanwijsbaar gedrag; • Gebaseerd op geconstateerde prestaties; • Niet te specifiek/ niet te algemeen; • Effectief als deze direct na actie wordt gegeven; • Ontvanger moet iets kunnen met de informatie; • Moet ontvanger prikkelen er iets mee te doen; • Niet alleen negatief, ook positief.
  5. 5. 4. Feedback functies 5 • Is er sprake van cognitieve functie? (informatie om tot juiste oplossing te komen) - Is er verificatie (juiste antwoord in relatie tot leerdoel)? - Is er elaboratie (na verificatie, met aanvullende informatie bijvoorbeeld geven van suggestie)? • Is er sprake van metacognitieve functie? (richt zich op proces, taakvereisten, voortgang, procedure, etc.) • Is er sprake van motivationele functie? (ondersteuning en motivatie om door te gaan)
  6. 6. 5. Feedbackinhoud 6 • Kijk steeds welke criteria kunnen worden gehanteerd voor het geven van feedback. • Beperk het aantal!
  7. 7. Ten slotte 7 • Bespreek steeds met je docent op welke wijze feedback gegeven gaat worden. En welke inhoudelijke criteria gehanteerd gaan worden/ • Veel succes!

×