Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webquests

1,570 views

Published on

Presentatie over WebQuests, voor bijeenkomst Aardrijkskunde Vaknetwerk 19-01-2011, Martinuscollege te Grootebroek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webquests

 1. 1. | WebQuestS |BIJEENKOMST VAKNETWERK AARDRIJKSKUNDE - 19 JANUARI 2011 - JEROEN BOTTEMA - SLIDESHARE.NET/JEROENBOTTEMA - BY.NC.SA
 2. 2. Even voorstellen‣ Jeroen Bottema‣ docentenopleider Aardrijkskunde / eLearning‣ Kenniscentrum ICT-e‣ Fellow lectoraat eLearning‣ tutor masteropleiding Leren & Innoveren‣ edublogger Leervlak.nl “a mind full of questions, and a teacher in my soul”
 3. 3. Vooraf‣ Ervaringen met WebQuest?‣ “De otter komt vrijwel overal ter wereld voor, behalve op twee continenten” ‣ Hoe voer je deze zoekopdracht uit? ‣ Wat kun je doen doen om dit feit te onthouden?
 4. 4. Wat is een WebQuest?‣ “...an inquiry-oriented activity in which most or all of the information used by learners is drawn from the Web. WebQuests are designed to use learners’ time well, to focus on using information rather than looking for it, and to support learners’ thinking at the levels of analysis, synthesis, and evaluation.” (Dodge, 2001)
 5. 5. Wat is een WebQuest? (1)‣ “Een WebQuest is een ‘zoektocht’ waarbij het Internet een actieve rol speelt bij de verschillende stappen” (Valcke, 2010)‣ “De lerenden lezen, analyseren en synthetiseren nieuwe informatie. Het verwerken, bewerken en communiceren van hun resultaten is een integraal onderdeel van een WebQuest” (Valcke, 2010)
 6. 6. Wat is een WebQuest? (2)‣ “...wrapped around a doable and interesting task that is a scaled down version of something adults do” (Dodge, 2009)‣ Constructivistische aanpak (Vygotski)‣ Authentiek & betekenisvol (Dewey)‣ Hogere denkvaardigheden (Marzano)
 7. 7. Lev Vygotski (1896 - 1934)‣ De lerende zelf is verantwoordelijk voor kennisconstructie door directe interactie met de omgeving en de werkelijkheid “Het is de afs‣ Zone van de naaste ontwikkeling ontwi t het ac and tussen kkelin tuele de ler gsniveau, w‣ Internaliseren en externaliseren proble ende zelfs aarbij men k tandig het po an oploss waard tentiele n en en oor h iveau kan o e plosse t probleme ander n met n e kind h volwa eren e ulp van ssene n/of e ” (uit Va en l cke, 2 010)
 8. 8. John Dewey (1859 - 1952) “I beli eve th educa a‣ “Education is life itself” tion c t the only t the st omes rue imulat th power ion of rough‣ Actief leren s the so by the dem e childs th c a he fin ial situation nds of ds him s‣ Levensechte opdrachten these self. Th in which deman rough stimul d ated t s he is‣ Ruimte voor experimenteren memb o act er of as a emerg a unit e from y, to narro wness his origina feeling of act l and to ion an himse conce d lf from i of the the st ve of welfar andpo to wh e i ich he of the gro nt belon up gs.” (D ewey, 1897)
 9. 9. Robert J. Marzano‣ Ingrediënten voor actief en authentiek leren van leerlingen‣ 1. Een positieve houding en opvatting over het (eigen) leren;‣ 2. Het verwerven en integreren van nieuwe kennis;‣ 3. Het uitbreiden en verfijnen van kennis en vaardigheden;‣ 4. betekenisvolgebruik van kennis;‣ 5. Productieve leer- en denkgewoontes;
 10. 10. Denkvaardigheden
 11. 11. Web kweWat is een WebQuest (3) Web stie of Que st?‣ Korte WebQuest (1 tot 3 lesuren) ‣ focus op verwerven en integreren van kennis (dimensie 2)‣ Lange WebQuest ‣ focus op het uitbreiden en verfijnen van kennis (dimensie 3)‣ Structuur: bouwstenen
 12. 12. Bouwstenen van een WebQuest‣ Inleiding‣ Opdracht‣ Verwerking‣ Bronnen‣ Beoordeling‣ Afsluiting‣ Docent
 13. 13. Bouwsteen 1 “Inleiding”‣ Uitleggen van doel en achtergrond‣ Context van de opdracht‣ Plek in het curriculum‣ Oriënteren op wat leerling te wachten staat‣ Maak leerdoelen transparant voor leerling‣ Motiveren (dimensie 1)
 14. 14. Bouwsteen 1 “Inleiding” westi e.nl hol.webk alco
 15. 15. Bouwsteen 2 “Opdracht”‣ “Wat moeten we doen?”‣ Een uitdagende, realistische opdracht‣ Creatief eindproduct‣ Doel is hoger denkniveau, niet trainen van automatismen identificeren , vergelijken,‣ Rollenspel? classificeren, induceren, deduceren, an‣ Eigenaarschap alyseren, construeren v an kt construee rt ondersteunin erb anden zoe ast kan g, elijkt en v uaties toegep abstraheren,“Wie verg nieuwe sit analyseren inkennis die huizen, 2004) van perspecti wo rden” (Beis even
 16. 16. Bouwsteen 2 “Opdracht” esti e.nl/ webkw ras/ pythago
 17. 17. Bouwsteen 3 “Verwerking”‣ “Hoe moeten we het doen?”‣ Een helder stappenplan: procesbeschrijving‣ 2e persoons enkelvoud "Betekenisvol leren is‣ Ondersteuning in de WebQuest geen leerstijl die veel leerlingen hebben, ook‣ Balans tussen structuur en vrijheid omdat wij dat vaak niet of trainen in onderwijs" (Joop van der Schee, n& “Een beetje on uitgesproken op masterclass Lere zekerheid en t Innoveren) het bereik van wijfel is goed v de leerling lijk oor het leerpr het ze wel luk t, maar door d oces. Een opd t.” (Dodge, 2009, e juiste onder racht die net b vrij vertaald) steuning te bie uiten den ontdekke n ze dat
 18. 18. Bouwsteen 3 “Verwerking” rt hquest%20 vulcanos/ webkwe stie.nl/ea
 19. 19. Bouwsteen 4 “Informatie”‣ “Waar kunnen we het vinden?”‣ Voorselectie door docent! (?)‣ Gebruik (ook) het ‘diepe web’‣ Denk ook aan YouTube, animaties, Teleblik, etc.‣ Combinatie met ‘analoge bronnen’ kan You have kid s not searchin information, g for you have kid using the inf s ormation (Do dge, 2009)
 20. 20. Bouwsteen 4 “Informatie” esti e.nl/ webkw n/ d arwi
 21. 21. Bouwsteen 5 “Beoordeling”‣ “Waaraan moet het gemaakte werk voldoen?”‣ Kennis: declaratief en procedureel‣ Vaardigheden‣ Dimensies van leren‣ Zelf-assessment‣ Beoordelingsmatrix met indicatoren
 22. 22. Bouwsteen 5 “Beoordeling” ues ts.nl/ WebQ 077/ atrix /wq m
 23. 23. Bouwsteen 6 “Afsluiting”‣ “Wat hebben we geleerd?”‣ Opsommen van kennis en vaardigheden‣ Zelf-reflectie‣ Wendbaar gebruik‣ (online-) quiz of toets?‣ Doorvertellen!
 24. 24. Bouwsteen 6 “Afsluiting” esti e.nl/ webkw ige wis kund n/ verb ande %20
 25. 25. Bouwsteen 7 “Docent”‣ Een WebQuest deel je: hergebruik‣ Achtergrondinformatie‣ Didactische verantwoording‣ Tips en trucs
 26. 26. Bouwsteen 7 “Docent” loon sjab west ie.nl webk
 27. 27. FOCUS: Five Rules For Writing AGreat WebQuest by Bernie Dodge‣ Find great sites‣ Orchestrate your learners and resources‣ Challenge your learners to think‣ Use the medium‣ Scaffold high expectations
 28. 28. Hoe maak je een WebQuest?‣ Een WebQuest publiceer en deel je online‣ Eigen website‣ Google Sites, weblog, wiki‣ Google Earth: EarthQuest‣ Word-sjablonen‣ Questgarden.com, WebQuestmaker.nl
 29. 29. “USE the medium” (1)‣ Het web staat centraal‣ Het lezen van een webpagina en daar een presentatie van maken is (eigenlijk) niet genoeg‣ Afwisseling van ‘web-ervaringen’ is leuk, maar als er geen hogere denkvaardigheden nodig zijn is het geen WebQuest
 30. 30. “USE the medium” (2)‣ De WebQuest komt uit periode web 1.0‣ Gebruik de kenmerken van web 2.0 ‣ online produceren ‣ delen ‣ reageren e tu re of th olve to include t ic struc obably ev or ‣ converseren “T he bas pr nted as sh ay e sts will nts prese e video m WebQu ractive segme ecade, th d ore inte he end of the t the entire ‣ embed m yt ha deos. B o completely t e a video with 006) vi s b ominate may appear to videos.” (Dodg e, 2 d ‣ mobiel W t ebQues ranch to othe r b but tons to
 31. 31. Nog steeds ACTUEEL‣ Een hele degelijke, gestructureerde opdracht‣ Goed uit te voeren door alle docenten‣ Ondanks inzet ICT, niet op die schaal dat het afschrikt, makkelijk om op te pikken
 32. 32. Conclusie (1)‣ In een goede WebQuest ‣ Verwerven leerlingen informatie en transformeren het; ‣ Worden leerlingen uitgedaagd om op een hoger denkniveau te komen en creatieve probleemoplossers te zijn; ‣ Werken leerlingen aan betekenisvolle, realistische opdrachten en producten; ‣ Zijn leerlingen actief (-en samen) aan het leren;
 33. 33. Conclusie (2)‣ Goede docenten: ‣ Motiveren hun leerlingen in de WebQuest ‣ Ontwerpen duidelijke en uitdagende opdrachten; ‣ Ontwerpen een compleet stappenplan; ‣ Verzamelen goede bronnen en stellen het web centraal; ‣ Ontwerpen een goede beoordelingsmatrix; ‣ Besteden veel aandacht aan reflectie;
 34. 34. Vragen? Deze presentatie: http://www.slideshare.net/jeroenbottema/ Literatuur: "FOCUS: Five Rules for Writing a Great WebQuest" (Bernie Dodge, 2001)   Some Thoughts About WebQuests, (Bernie Dodge, 1997) WebQuest: Past, Present And Future (Bernie Dodge, 2006) Websites: WebQuest.org Webkwestie.nl WebQuestmaker.nl QuestGarden.com
 35. 35. Opdracht‣ In twee-tallen ‣ Zoek een WebQuest via webkwestie.nl ‣ Bestudeer de bouwstenen ‣ Beschrijf per bouwsteen de plus- en leerpunten ‣ Presenteer kort jullie bevindingen voor de groep: is dit een goede WebQuest

×