Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
C1703 anuncio do_reino
Next

0

Share

20130525 presentatie ord 2013

Presentatie promotieonderzoek op ORD 2013

 • Be the first to like this

20130525 presentatie ord 2013

 1. 1. de kwaliteit vanonline gegeven peerfeedbackPapersessie ORD201331 mei 2013Drs. Esther van PoptaSCO-ICTO Hogeschool van Arnhem en NijmegenProf. dr. Robert-Jan SimonsProf. dr. Rob Martens en Dr. Gino CampDr. Marijke Kral
 2. 2. Programma• Focus en theoretisch kader van de studie• Doel en vraagstelling• Methode• Criteria voor kwaliteit• Voorlopige resultaten• Vervolg• Discussie
 3. 3. Focus en theoretisch kader• Peerfeedback komt in verschillende vormen voor• In deze studie ligt de focus op online geven van peerfeedback• Eerder onderzoek richtte zich met name op de leeropbrengsten uithet ontvangen van peerfeedback (Kim (2005), Sluijsmans e.a.(2002) Prins e.a. (2006), Gielen e.a. (2010)).• Maar lerenden blijken veel (meer) te leren van het geven vanpeerfeedback (Boud (2010), Cowan (2010), Sadler (2010), vd Berge.a. (2006)) als het onderdeel is van peer review (Nicol (2009,2011))• Leren van het geven van peer feedback gaat echter niet vanzelf,studenten vinden het moeilijk, de kwaliteit blijft achter en hetsuccesvol inzetten van peer feedback in peer review stelt specifiekeeisen aan de inrichting
 4. 4. Doel en vraagstellingNut: gebruiken van online gegeven peer feedback gebruikt wordt om decompetentieontwikkeling van studenten te beoordelenDoel van de studie is het inzichtelijk maken van de kwaliteit van onlinegegeven peer feedback, zodat we beter zicht krijgen op de leerpotentievan online gegeven peer feedbackHiertoe gaan we de kwaliteit van online gegeven peer feedback analyserenSubvragen:1. Op basis van welke criteria kan de kwaliteit van online gegeven peerfeedback in kaart gebracht worden?2. Hoe kan de kwaliteit van online gegeven peerfeedback gemetenworden?3. Hoe kan de ontwikkeling in de kwaliteit van online gegevenpeerfeedback in kaart gebracht worden?
 5. 5. Methode1. Bepalen kwaliteitscriteria online gegevenpeer feedback2. Ontwikkelen instrument om kwaliteit onlinegegeven peer feedback te meten3. Toetsen meetinstrument (2500 fragmenten)4. In kaart brengen kwaliteit online gegevenpeer feedback per fragment5. In kaart brengen ontwikkeling in kwaliteitonline gegeven peer feedback per student
 6. 6. Ad 1a. Criteria kwaliteitonline gegeven peer feedback1. A learner should provide evaluative judgements about the learningproduct in the online given peer feedback2. A learner should provide an explanation for the evaluative judgement (asound rationale to justify) in the online given peer feedback3. A learner should provide constructive feedback by giving suggestions forimprovement in the online given peer feedback4. A learner should refer to relevant theoretical concepts as part of theexplanation in the online given peer feedback(theorie: D. Nicol en G. Sparks-Langer)
 7. 7. Ad 1b. Reasoning relationshipIs er een verband tussen de criteria?1. Inzicht in leerpotentieel, vraagt om analyse van de redenering2. Pander Maat (2002): tekst is een verzameling expressies: a reasoningrelationship. Hoe meer gerelateerd hoe meer coherent3. De kwaliteitscriteria zijn zonder betekenis als ze niet gerelateerd zijn– Een peerfeedback redenering begint met het geven van een evaluative judgement en/of eenverbetersuggestie– De verklaring in een peerfeedback redenering heeft betrekking op het evaluative judgement of op deverbetersuggestie– Het gebruik van theoretische concepten is in een peerfeedback redenering alleen relevant als dezeonderdeel is van de verklaring (die betrekking kan hebben op het judgement of deverbetersuggestie)1 2 3Evaluative judgementExplanation Theoretical concept(s)Suggestion for improvement
 8. 8. Voorlopige resultaten• feedback omvat met name verbetersuggestiesen interpretaties (evaluative judgements)• feedback bevat weinig verklaringen• feedback bevat weinig theoretische concepten• nog onvoldoende zicht op redenering
 9. 9. Vervolg• Afronden eerste fase met artikel• Bijstellen meetinstrument• Afronden tweede fase met toetsingmeetinstrument in twee cases
 10. 10. Discussie1. Vragen?2. Welke aanvullende analyses zijn nogrelevant?3. Welk aanvullende vragen zijn interessant?
 11. 11. Meer informatieesther.vanpopta@han.nlwww.e-peerfeedback.nl

Presentatie promotieonderzoek op ORD 2013

Views

Total views

833

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×