Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT

882 views

Published on

Presentatie over onderzoek 'Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT" van het lectoraat eLearning voor symposium Als Normaal Anders Is op 13 januari 2014. Bet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT

 1. 1. Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT Jeroen Bottema | @jeroenbottema Lectoraat eLearning Hogeschool Inholland Symposium 13 januari 2014
 2. 2. • Docentenopleider ICT • • ICT bekwaamheid lerarenopleiding / Kennisbasis ICT • • Onderwijs & implementatie OnderWijs met ICT Onderzoeker lectoraat eLearning • • Beargumenteerde didactische inzet van ICT Studiebegeleider Master Leren & Innoveren
 3. 3. Wie bent u? • Docent / begeleider • ICT-er • Coordinator • Manager • …
 4. 4. „Welke persoonlijke factoren en factoren in de school en schoolomgeving bepalen op welke wijze in een gegeven onderwijscontext de acceptatie en duurzame implementatie van een didactische inzet van ICT?” (Fransen et al., 2012) ! Wat is er voor nodig om de inzet van een ICT-toepassing 
 binnen een school tot een succes te maken?
 5. 5. • Interview elkaar in twee-tallen • over een ICT-toepassing in de les 1. Wie begon daar mee? 2. Voor welk probleem was de ICT-toepassing een oplossing? 3. In welke mate staan je collega’s open voor de ICTtoepassing? 4. Op welke manieren wordt het werken met de ICT-toepassing ondersteund door het management? • 2 x 5 minuten • Welke inzichten of vragen leverde het gesprek op?
 6. 6. 1. • Case studies • Semi-gestructureerde interviews: backward mapping • Cross-case analyse Weektaakma ker, Bernardussc hool (PO) 2. Digibord en, Nicolaassch ool (PO) 3. Magiste r, Varendonc k College (VO ) 4. Nova Po rtal, Nova C ollege (MBO) 5. Yurls, Het Prisma (SO) 6. Moodle , Master Le ren & Innoveren ( HBO)
 7. 7. Vier in balans model (Kennisnet, 2013)
 8. 8. Didactische inzet van ICT • low technology use • high technology use TPACK (o.a. Voogt, Fisser & Tondeur, 2010) SAMR (Puentedura, 2006)
 9. 9. Welke factoren spelen een rol? • Pioniers en volgers • Team • Leiderschap • Kenmerken ICT-toepassing
 10. 10. 2013 (Fransen, 2013, OU/Kennisnet webinar)
 11. 11. Conclusie • Bepalend zijn de variabelen en hun onderlinge samenhang: 1. Kenmerken van de pionier 2. Kenmerken van de ICTtoepassing 3. Kenmerken van collega’s en het team 4. Kenmerken van het leiderschap • Bevorderende condities
 12. 12. Bedankt voor uw aandacht! • jeroenbottema@inholland.nl • www.inholland.nl/ lectoraatelearning • Download de onderzoeksrapportage • Informatievideo onderzoek • OU/Kennisnet masterclass met associate-lector Jos Fransen over „De Pionier als Bruggenbouwer”

×