Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociale media en jongeren

2,500 views

Published on

Presentatie schoolleiders Nijmegen en omgeving. 14 juni HAVO Notre Dame des Anges, Ubbergen.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Sociale media en jongeren

 1. 1. Social media en jongeren Inzicht in de digitale wereld van jongeren @jeroenbottema / lectoraat eLearning | HAVO Notre Dame des Anges | 14 juni 2011 |maandag 20 juni 2011
 2. 2. e / ICT- Le arning e ider e ICT- doce ntenople m - w e rkgroe p g Jeroen Bottema ✓ n tru L earnin nnisce raat e ✓ke eamlid lecto & Innoveren ✓kernt r Lere n r Maste vlak.nl ✓ tuto o p Lee r bl ogger tema) ✓edu (@jeroenbot tweep ✓maandag 20 juni 2011
 3. 3. e / ICT- Le arning e ider e ICT- doce ntenople m - w e rkgroe p g Jeroen Bottema ✓ n tru L earnin nnisce raat e ✓ke eamlid lecto & Innoveren ✓kernt r Lere n r Maste vlak.nl ✓ tuto o p Lee r bl ogger tema) ✓edu (@jeroenbot tweep ✓maandag 20 juni 2011
 4. 4. NU.nl 25 februari 2011, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 5. 5. maandag 20 juni 2011
 6. 6. Wat is social media?maandag 20 juni 2011
 7. 7. “Social media is the use of web-based and mobile technologies to turn communication into interactive dialogue” (wikipedia.org)maandag 20 juni 2011
 8. 8. “A common thread running through all definitions of social media is a blending of technology and social interaction for the co-creation of value.” (wikipedia.org)maandag 20 juni 2011
 9. 9. “A common thread running through all definitions of social media is a blending of technology and social interaction for the co-creation of value.” (wikipedia.org)maandag 20 juni 2011
 10. 10. “A common thread running through all definitions of social media is a blending of technology and social interaction for the co-creation of value.” (wikipedia.org)maandag 20 juni 2011
 11. 11. “A common thread running through all definitions of social media is a blending of technology and social interaction for the co-creation of value.” (wikipedia.org) sou rc e op enmaandag 20 juni 2011
 12. 12. dialoog Roel1943 | Flickrmaandag 20 juni 2011
 13. 13. powered by...maandag 20 juni 2011
 14. 14. powered by... + ied a mp lifmaandag 20 juni 2011
 15. 15. ongecontroleerdmaandag 20 juni 2011
 16. 16. alomtegenwoordigmaandag 20 juni 2011
 17. 17. massamediamaandag 20 juni 2011
 18. 18. sociale mediamaandag 20 juni 2011
 19. 19. Waarom is praten over sociale media in het onderwijs relevant?maandag 20 juni 2011
 20. 20. Gebruik van sociale netwerken in Nederland naar achtergrondkenmerken, 2010 CBS.nl 10 januari 2011, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 21. 21. Most three of the following ways do you to learn In which preferred ways prefer to learn? In groups 55% By doing practical things 39% With friends 35% By using computers 31% Alone 21% From teachers 19% From friends 16% By seeing things done 14% With your parents 12% By practising 9% In silence 9% By copying 8% At a museum or library 5% By thinking for yourself 6% From others 3% Other 1% Base: All pupils (2,417) Source: Ipsos MORI bron: OECD, 2009maandag 20 juni 2011
 22. 22. maandag 20 juni 2011
 23. 23. DutchCowboys.nl 17 oktober 2010, geraadpleegd op 11 maart 2011maandag 20 juni 2011
 24. 24. Mediaenmaatschappij.nl, geraadpleegd op 30 mei 2011maandag 20 juni 2011
 25. 25. Mediaenmaatschappij.nl, geraadpleegd op 30 mei 2011maandag 20 juni 2011
 26. 26. Mediaenmaatschappij.nl, geraadpleegd op 30 mei 2011maandag 20 juni 2011
 27. 27. Mediaenmaatschappij.nl, geraadpleegd op 30 mei 2011maandag 20 juni 2011
 28. 28. RTL.nl 2 februari 2011, geraadpleegd op 11 maart 2011maandag 20 juni 2011
 29. 29. ZDNet.nl 21 februari 2011, geraadpleegd op 21 februari 2011maandag 20 juni 2011
 30. 30. “Our students have changed radically. “Poised to transform every social Today’s students are no longer the people institution, the Net Generation is our educational system was designed to reshaping the form and functions of teach (Prensky, 2001 p.1) school, work, and even democracy”maandag 20 juni 2011
 31. 31. 1. Jongeren zijn communicatieprofessionals – ze weten wat je van ze wilt 2. Jongeren zijn zakelijk – no nonsense, vertel wat het is 3. Jongeren leren anders – in netwerken, kennisautoriteit bestaat niet meer 4. Jongeren zijn authentiek – blijf altijd jezelf 5. Jongeren zijn snel – zaken mogen weinig tijd kosten 6. Jongeren willen kwaliteit – in enorm aanbod kiezen ze het beste, willen goed onderwijs en goede leraren 7. Jongeren zijn functioneel - iets moet het gewoon doen, simpel en eenvoudig zijn 8. Jongeren zijn pubers – emotionele ongeleide projectielenmaandag 20 juni 2011
 32. 32. • Wat is technologie? • Multitasken? • Doen! • Netwerkers • Trial & errormaandag 20 juni 2011
 33. 33. Als jongeren interactieve media in de context van onderwijs gebruiken, blijken ze niet te beschikken over de hogere denkvaardigheden waar ze vaak wel mee geassocieerd worden.maandag 20 juni 2011
 34. 34. Het net-generatie-debat: nuanceren Bennet, S., Maton, K. & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: a critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology. 39 (5). p.775-786maandag 20 juni 2011
 35. 35. Het net-generatie-debat: nuanceren Bennet, S., Maton, K. & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: a critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology. 39 (5). p.775-786maandag 20 juni 2011
 36. 36. NU.nl 23 januari 2011, geraadpleegd op 11 maart 2011maandag 20 juni 2011
 37. 37. Trends (een stuk of 10)maandag 20 juni 2011
 38. 38. • Smartphones • Persoonlijke web • Nieuwe manieren van leren en kennis (co-) creatiemaandag 20 juni 2011
 39. 39. maandag 20 juni 2011
 40. 40. Infobatical: ook in het VO? via Youngworks.nl, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 41. 41. “Pri-free-cy” • WiFi uit • Leechblocking • Whitewallen via Youngworks.nl, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 42. 42. “Deaddrops” via Youngworks.nl, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 43. 43. SMS is ‘zo 2008’ via Youngworks.nl, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 44. 44. Social Gaming gamification branded gamesmaandag 20 juni 2011
 45. 45. #durftevragen Twitter.com/durftevragen, geraadpleegd op 14 juni 2011 via Youngworks.nl, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 46. 46. “Soundcloud” via Youngworks.nl, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 47. 47. Augmented realitymaandag 20 juni 2011
 48. 48. maandag 20 juni 2011
 49. 49. maandag 20 juni 2011
 50. 50. NikeID.Nike.com, geraadpleegd op 13 juni 2011maandag 20 juni 2011
 51. 51. maandag 20 juni 2011
 52. 52. push & praymaandag 20 juni 2011
 53. 53. maandag 20 juni 2011
 54. 54. pull & staymaandag 20 juni 2011
 55. 55. Hoe en waarom gebruiken jongeren social media?maandag 20 juni 2011
 56. 56. Het net-generatie-debat: nuanceren • Van den Beemt, A. (2010). Interactive Media Practices of Young People (Proefschrift). Universiteit van Utrecht • “Generatie” = generaliseren • Aandacht voor kwaliteit gebruik • Aandacht voor motieven gebruikmaandag 20 juni 2011
 57. 57. Eerst inzicht in motieven jongeren en met deze kennis waarde bepalen voor onderwijsmaandag 20 juni 2011
 58. 58. De ontwikkeling van de huidige jeugdcultuur verloopt anders vergeleken met vroeger: waar scholen, ouders en de lokale gemeenschap de traditionele instituten met betrekking tot socialisering waren, is het nu vooral de invloed van en door sociale media die gezien wordt, en dan met name buiten de school. Van den Beemt, A. (2010). Interactive Media Practices of Young People (Proefschrift). Universiteit van Utrechtmaandag 20 juni 2011
 59. 59. Op zoek naar veiligheid • Afname traditionele normen en waarden • Aangesproken worden op individuele verantwoordelijkheid • Op zoek naar nieuw referentiekader • Social media: ervaringen delen, meningen horen, zichzelf spiegelen • “How do young people deal with the tension between tradition and freedom of choice” (Van den Beemt, 2010) Van den Beemt, A. (2010). Interactive Media Practices of Young People (Proefschrift). Universiteit van Utrechtmaandag 20 juni 2011
 60. 60. Reflexiviteit • Open voor alle opties en mogelijke betekenissen • Actieve producers van eigen leven en identiteit • Uitdaging = samenhangende identiteit ontwikkelen • Doelgericht en praktisch • Authentiek en kwaliteit Van den Beemt, A. (2010). Interactive Media Practices of Young People (Proefschrift). Universiteit van Utrechtmaandag 20 juni 2011
 61. 61. Verbondenheid: affinity spaces • Combinatie van f2f en online interactieve ruimte • Deelnemers die verbonden zijn door het delen van een bepaalde interesse, doelen of uitvoeren van activiteit • Netwerken, meningen ontwikkelen, visie ontwikkelen op wat belangrijk is Van den Beemt, A. (2010). Interactive Media Practices of Young People (Proefschrift). Universiteit van Utrechtmaandag 20 juni 2011
 62. 62. maandag 20 juni 2011
 63. 63. “Shapeshifting porfolio people” • Jongeren bouwen al snel (‘managen’) aan een eigen biografie: ervaringen, meningen, identiteiten • Vaardigheden & ervaringen boven diploma • Combineren verschillende strategieën • Verkennen mogelijkheden • Informeel en formeel Van den Beemt, A. (2010). Interactive Media Practices of Young People (Proefschrift). Universiteit van Utrechtmaandag 20 juni 2011
 64. 64. Van den Beemt, A., Akkerman, S. & Simons, P.R.J. (2009). Jongeren en interactieve media: diversiteit in het gebruik van interactieve media door jongeren. Kennisnet, Zoetermeermaandag 20 juni 2011
 65. 65. Brandmover.com, geraadpleegd op 11 maart 2011maandag 20 juni 2011
 66. 66. maandag 20 juni 2011
 67. 67. Vragen voor het onderwijsmaandag 20 juni 2011
 68. 68. Aandachtspunten • Inzicht in motivatie jongeren = inzicht social media gebruik in onderwijs • Informele leeromgeving vs formele leeromgeving • Jongeren hebben diverse ervaringen, vaardigheden en voorkeuren (Van den Beemt, 2010) • Uitgangspunt = leren. Wel differentiëren! • Jongeren hebben begeleiding nodig van een docentmaandag 20 juni 2011
 69. 69. maandag 20 juni 2011
 70. 70. maandag 20 juni 2011
 71. 71. 21st century skillsmaandag 20 juni 2011
 72. 72. maandag 20 juni 2011
 73. 73. maandag 20 juni 2011
 74. 74. Wat is uw rol als schoolleider? Tweet 14 juni 09:02 “Vandaag praten over social media in onderwijs met groep schoolleiders.Wat zou jij ze willen vragen/meegeven? Ik breng het in #durftevragen”maandag 20 juni 2011
 75. 75. maandag 20 juni 2011
 76. 76. Bedankt! • jeroen.bottema@inholland.nl • www.inholland.nl/elearning • www.studentsvoices.org • @jeroenbottema en @lectorelearningmaandag 20 juni 2011

×