Successfully reported this slideshow.

Patreneriat

906 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Patreneriat

  1. 1. SCOALA CU CLS.I-VIII PETRACHE POENARU Strada V.Alecsandri nr.87,Craiova,Jud. Dolj Telefon 0251/563587,Fax 0251/544851 PARTENERIAT EDUCAŢIONAL“ARTĂ , TRADIŢIE ŞI SPIRITUALITATE” 2008-2009 COORDONATOR PROIECT: PROF.IULIANA COJOCARU
  2. 2. PROTOCOL DE PARTENERIAT EDUCATIONAL Incheiat azi, 1 septembrie 2008Denumirea proiectului:”Arta,spiritualitate si traditie”I. PARTENERI:Şcoala cu cls.I-VIII NR.9”PETRACHE POENARU”, cu sediul in str. V.Alecsandri nr.87,Craiova,reprezentata prin dir. prof. Marijana IanoviciŞcoala cu cls..I-VIII CALUI, cu sediul in Com. Calui, Jud Olt,Reprezentata prin dir.prof. Nidia MateiCoordonatori din partea Scolii nr.9:Profesor Marijana Ianovici,directorProfesor Iuliana CojocaruProfesor Irina Marga Anghelina,coordonator de proiecte si programeeducativeCoordonatori din partea Scolii generale Calui:Profesor Nidia Matei,directorProfesor Emilia CornaciuII.ARGUMENT:Didactica contemporana promoveaza concepte, atitudini educationale noi,modalitati viabile menite sa racordeze invatamantul la realitatile vietii. Şcoala, ca şi centru de cultură, este datoare să împiedice anihilareaculturii autohtone. Printr-o prezentare clară a obiectivelor pe care leurmărim sperăm să determinăm autorităţile locale, părinţii, alte persoanedin comunitate să se implice în realizarea lor. Urmărim asigurarea unui caracter pragmatic abilităţilor propuse sprea fi dobândite de elevi. Parteneriatul dintre cele două unităti de învăţământurmăreşte găsirea celor mai eficiente modalităţi de păstrare şi valorificare atradiţiilor .
  3. 3. III. OBIECTIVE: OBIECTIVUL GENERAL: Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prinimplicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate detradiţiile locale.OBIECTIVE SPECIFICE: OBIECTIVE PRIVIND ELEVII:- să identifice şi să denumească obiective socio-culturale, economice,istorice, religioase ;- să cunoască semnificaţia unor evenimente exprimând tradiţii şi obiceiurilocale : culturale, istorice, religioase ;- să descrie şi să recunoască evenimente tradiţionale importante: culturale,istorice, religioase ;- să participe afectiv la sărbătorile laice şi religioase ale familiei şicomunităţii ;- să cunoască, să aprecieze şi să îmbrace costumul popular pentru diferiteevenimente ;- să-şi aducă contribuţia la amenajarea în clasă şi în grădiniţă a unui sectorcu obiecte de artă populară ;- să redea poezii, cântece, colinde, dansuri; să realizeze lucrări şidramatizări şi să participe activ la toate activităţile propuse în proiect ;- să manifeste stări afective pozitive în relaţiile cu cei din jur (prietenie,toleranţă, armonie etc.);- să-şi formeze unele trăsături pozitive de voinţă şi caracter, şi o atitudinepozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi.OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE:- să implice părinţii şi alţi factori educaţionali în vederea realizăriiobiectivelor propuse în proiect;- să organizeze şi să desfăşoare activităţi instructiv-educative diverse şiatractive pentru atingerea scopului propus ;
  4. 4. - să aibă în vedere cultivarea unui tip comportamental şi moral care săreprezinte un model de comportare ca indivizi pentru şcolari, arătândrespect faţă de semenii lor şi faţă de tradiţiile din alte zone;- să asigure resursele materiale, temporale şi umane necesare pentruactivităţile planificate;OBIECTIVE PRIVIND PĂRINŢII:- să colaboreze cu cadrele didactice pentru o mai buna cunoaştere acopilului; eficientizarea metodelor educative aplicate; asigurarea bazeimateriale şi organizarea unor activităţi extracurriculare pe linia proiectului;IV.ACTIUNI:-vizita cu caracter informativ;-participarea la activitatile si evenimentele culturale organizate de ScoalaGenerala com.Calui;-participarea la programele artistice organizate de Scoala generala Calui;-organizarea unui pelerinaj la Manastirea Calui;-participarea la activitatile si evenimentele culturale organizate de Scoalagenerala nr.9,Craiova;-expozitii tematice;V. DURATA PROTOCOLULUI:1septembrie 2008-31 august 2009VI. GRUPURI TINTA: Elevii de la Scoala Nr.9 „Petrache Poenaru”,Craiova si cei ai Scolii cucls.I-VIII Calui,jud.OltVII. RESURSE:Resurse materiale :-materiale didactice din dotarea şcolilor : costume populare autentice şiimagini (poze / vederi) cu costume populare locale şi din alte zone ale ţării,diverse obiecte create de meşteri populari: vase, prosoape şi alte obiecteţărăneşti; − materiale obţinute din sponsorizări;
  5. 5. − spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinerea activităţilor – şcoli,cămin cultural,muzee etnografice; − aparate tehnice.Resurse fianciare : autofinanţare Extrabugetare − donaţii de la părinţi, cadre didactice; − sponsorizări Resurse de spaţiu pentru derularea activităţilor: -Şcoala cu cls.I-VIII nr.9,”Petrache Poenaru”,Craiova -Scoala cu cls.I-VIII Calui,jud Olt -Cămin cultural,Com.Calui -Muzeul de etnografie şi folclor(comunal) -Muzeul Olteniei-Craiova -Teatru Colibri Craiova -Manastirea „Fratii Buzesti”Com.Calui -Atelier de olarit Com.ObogaVIII.OBLIGATIIVIII.1. Obligatiile Sc.Gen.nr. 9.Craiova:-sa popularizeze actiunile programate in randul elevilor si parintilor;-sa ofere un spatiu in incinta scolii necesr desfasurarii activitatilorprogramate in cadrul parteneriatului;-sa asigure participarea elevilor insotiti de cadrele didactice la actiunileinitiate de Sc. Gen. Calui;-sa sigure o atmosfera de lucu corespunzatoare in randul grupurilor deelevi;VIII.2 Obligatiile Scoli Generale Calui-sa respecte programul de activitati stabilite de comun acord la datele siorele fixate;-sa anunte in timp util Scoala Gen. Nr.9 in lega tura cu activitatile organizate de scoala;-sa sigure materiale pentru popularizarea activitatilor in randul elevilor;
  6. 6. IX. CLAUZE FINALE -orice modificare a prezentului protocol se face dupa consultareaambilor parteneri; -prezentul protocol a fost incheiat astazi,1 septembrie 2008 in 3exemplare originale,cate unul pentru fiecare parte si unul pentru ISJ Dolj.SCOALA CU CLS.I-VIII NR.9 SCOALA CU CLS.I-VIII,CALUI”PETRACHE POENARU”,CRAIOVA JUD.OLT DIRECTOR: DIRECTOR: PROF.MARIJANA IANOVICI PROF.NIDIA MATEI AVIZUL ISJ DOLJ Inspector ELENA VAIS

×