Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Parteneriat educaţional „Artă,tradiţie,spiritualitate”               Profesor Cojocaru Iuliana,Şcoala cu Cla...
VI. GRUPURI ŢINTA: Elevii de la Şcoala „Petrache Poenaru”,Craiova si cei ai Şcolii cu clasele I-VIII Călui,judetul Olt VII...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Parteneriat ed

346 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parteneriat ed

 1. 1. Parteneriat educaţional „Artă,tradiţie,spiritualitate” Profesor Cojocaru Iuliana,Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.9 CraiovaI.ARGUMENT:Didactica contemporană promovează concepte, atitudini educaţionale noi, modalităţi viabile menite săracordeze invăţământul la realitătile vieţii. Şcoala, ca şi centru de cultură, este datoare să împiediceanihilarea culturii autohtone. Printr-o prezentare clară a obiectivelor pe care le urmărim sperăm sădeterminăm autorităţile locale, părinţii, alte persoane din comunitate să se implice în realizarea lor.Urmărim asigurarea unui caracter pragmatic abilităţilor propuse spre a fi dobândite de elevi.Parteneriatul dintre cele două unităţi de învăţământ urmăreşte găsirea celor mai eficiente modalităţi depăstrare şi valorificare a tradiţiilorII. PARTENERI:Şcoala cu clasele I-VIII ”PETRACHE POENARU”,CRAIOVAŞcoala cu clasele I-VIII CĂLUIIII. OBIECTIVE: OBIECTIVUL GENERAL: Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi cadrelordidactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale.OBIECTIVE SPECIFICE: OBIECTIVE PRIVIND ELEVII:- să identifice şi să denumească obiective socio-culturale, economice, istorice, religioase ;- să cunoască semnificaţia unor evenimente exprimând tradiţii şi obiceiuri locale : culturale, istorice,religioase ;- să descrie şi să recunoască evenimente tradiţionale importante: culturale, istorice, religioase ;- să participe afectiv la sărbătorile laice şi religioase ale familiei şi comunităţii ;- să cunoască, să aprecieze şi să îmbrace costumul popular pentru diferite evenimente ;- să-şi aducă contribuţia la amenajarea în clasă şi în grădiniţă a unui sector cu obiecte de artăpopulară ;- să redea poezii, cântece, colinde, dansuri; să realizeze lucrări şi dramatizări şi să participe activ latoate activităţile propuse în proiect ;- să manifeste stări afective pozitive în relaţiile cu cei din jur (prietenie, toleranţă, armonie etc.);- să-şi formeze unele trăsături pozitive de voinţă şi caracter, şi o atitudine pozitivă faţă de sine şi faţăde ceilalţi. OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE:- să implice părinţii şi alţi factori educaţionali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect;- să organizeze şi să desfăşoare activităţi instructiv-educative diverse şi atractive pentru atingereascopului propus ;- să aibă în vedere cultivarea unui tip comportamental şi moral care să reprezinte un model decomportare ca indivizi pentru şcolari, arătând respect faţă de semenii lor şi faţă de tradiţiile din altezone;- să asigure resursele materiale, temporale şi umane necesare pentru activităţile planificate;OBIECTIVE PRIVIND PĂRINŢII:- să colaboreze cu cadrele didactice pentru o mai buna cunoaştere a copilului; eficientizarea metodeloreducative aplicate; asigurarea bazei materiale şi organizarea unor activităţi extracurriculare pe liniaproiectului;IV.ACŢIUNI:-vizita cu caracter informativ;-participarea la activităţile si evenimentele culturale organizate de Şcoala Generala comuna Călui;-participarea la programele artistice organizate de Şcoala generală Călui;-organizarea unui pelerinaj la Manastirea Calui;-participarea la activităţile si evenimentele culturale organizate de Şcoala nr.9,Craiova;-expoziţii tematice;V. DURATA PROTOCOLULUI:1 an
 2. 2. VI. GRUPURI ŢINTA: Elevii de la Şcoala „Petrache Poenaru”,Craiova si cei ai Şcolii cu clasele I-VIII Călui,judetul Olt VII. RESURSE:Resurse materiale :-materiale didactice din dotarea şcolilor : costume populare autentice şi imagini (poze / vederi) cucostume populare locale şi din alte zone ale ţării, diverse obiecte create de meşteri populari: vase,prosoape şi alte obiecte ţărăneşti; − materiale obţinute din sponsorizări; − spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinerea activităţilor – şcoli,cămin cultural,muzee etnografice; − aparate tehnice.Resurse fianciare : autofinanţare Extrabugetare − donaţii de la părinţi, cadre didactice; − sponsorizări Resurse de spaţiu pentru derularea activităţilor: -Şcoala cu cls.I-VIII nr.9,”Petrache Poenaru”,Craiova -Scoala cu cls.I-VIII Călui,jud Olt -Cămin cultural,Comuna Călui -Muzeul de etnografie şi folclor(comunal) -Muzeul Olteniei-Craiova -Teatru Colibri Craiova -Manastirea „Fraţii Buzesti”Comuna Călui -Atelier de olărit Comuna ObogaVIII.OBLIGAŢIIVIII.1. Obligaţiile Şcolii Genarele Nr. 9.Craiova:-să popularizeze actiunile programate in rândul elevilor si părinţilor;-să ofere un spatiu in incinta scolii necesr desfăşurării activităţilor programate in cadrulparteneriatului;-să asigure participarea elevilor insoţitţi de cadrele didactice la acţiunile iniţiate de Şcoala GeneralăCălui;-să asigure o atmosfera de lucu corespunzătoare in rândul grupurilor de elevi; VIII.2 Obligaţiile Şcolii Generale Călui-să respecte programul de activităţi stabilite de comun acord la datele si orele fixate;-să anunţe in timp util Şcoala Genereală Nr.9 in legătura cu activităţile organizate de şcoală;-să asigure materiale pentru popularizarea activităţilor in rândul elevilor;

×