Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta Proiectul Educativ

2,828 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta Proiectul Educativ

 1. 1. p rof. Pahon Oana prof. Cotta Camelia Şcoala Specială nr.1 Constanţa "Proiectul educativ - mijloc de facilitare a învăţării la elevii cu C.E.S."
 2. 2. „ Şcolile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine”
 3. 3. <ul><li>„ FILE DE ISTORIE” </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Fiecare popor este preocupat să-şi cunoască înaintaşii, precum şi vatra pe care s-a constituit ca entitate etnică. </li></ul><ul><li>Poporul român s-a aplecat întotdeauna cu dragoste şi respect asupra trecutului său, înclinare cu atât mai explicabilă cu cât acesta a trebuit să facă faţă de-a lungul timpului unor aspre vicisitudini, să lupte pentru apărarea libertăţii şi independenţei sale. </li></ul>
 5. 5. SCOPUL PROIECTULUI <ul><li>Cunoaşterea elementelor de geografie şi istorie natională </li></ul><ul><li>OBIECTIVE: </li></ul><ul><li>încurajarea copiilor pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinţe din diferite domenii (citire-scriere-comunicare, istorie, cunoaşterea mediului, geografie, teatru, muzică, tradiţii, legende, ş.a.); </li></ul><ul><li>stimularea şi promovarea capacităţilor ale elevilor şi punerea în practică a acestora; </li></ul>
 6. 6. <ul><li>- cunoaşterea cadrului geografic al locurilor vizitate ,flora şi fauna </li></ul><ul><li>- abilitarea cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să motiveze copii cu CES în realizarea activităţilor; </li></ul><ul><li>- observarea reacţiilor copiilor în situaţii diferite de cele cu care sunt obişnuiţi </li></ul>
 7. 7. <ul><li>GRUPUL ŢINTĂ : </li></ul><ul><li>elevii claselor I II - X - Şcoala Speciala 1 Constanta </li></ul><ul><li>LOCUL DESFĂŞURĂRII : </li></ul><ul><li>excursii, drumeţii, sala de clasă, bibliotecă, sala de spectacole </li></ul><ul><li>IMPLEMENTAREA PROIECTULUI </li></ul><ul><li>- activităţile se vor desfăşura metodic,conform </li></ul><ul><li>calendarului d in programul de activităţi; </li></ul>
 8. 8. <ul><li>EVALUAREA ŞI MEDIATIZAREA : </li></ul><ul><li>portofolii care să conţină fotografii, poezii, şi desenele elevilor; </li></ul><ul><li>popularizare în şcoala ; </li></ul><ul><li>- activităţi educative, artistice şi recreative </li></ul>
 9. 9. MODALITĂŢI DE DISEMINARE <ul><li>Afişe, pliante, montaj spectacol </li></ul><ul><li>Prezentări la nivelul c omisi ei metodic e a profesorilor de educa ţ ie special ă, a profesorilor -educatori </li></ul>
 10. 10. 1 DECEMBRIE ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 11. 11. <ul><li>„ UNIŢI ÎN CUGET ŞI-N SIMŢIRI” </li></ul>SCOPUL ACTIVITĂŢII : cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie 1918 şi ale consecinţelor actelor istorice înfăptuite atunci asupra poporului român; 1 DECEMBRIE
 12. 18. Activitatea “UNIREA PRINCIPATELOR“ - 24 IANUARIE - <ul><li>Ziua de 24 ianuarie rămâne o filă mereu deschisă din cartea istoriei noastre naţionale , iar din 1859 încoace , marele eveniment , cel al Unirii Principatelor , îl sărbătorim cu mare fast . </li></ul>
 13. 19. <ul><li>An de an , de la această manifestare nu poate lipsi „ Hora Unirii ” , cunoscutul cântec pe versurile scrise de Vasile Alecsandri . Alexandru Ioan Cuza este cel care a condus pentru prima dată două ţări româneşti , diferite în acele vremuri , dar care s-au unit la 24 ianuarie , 1859 . Este vorba de Moldova şi Ţara Românească . </li></ul>
 14. 20. Activitatea şi-a propus ca în urma derulării ei , elevii să cunoască semnificaţia zilei de 24 Ianuarie pentru istoria naţională , cultivarea spiritului patriotic
 15. 21. Obiective : - cunoaşterea importanţei şi semnificaţiei istorice a zilei de 24 Ianuarie ; - familiarizarea cu personalităţi ale istoriei noastre naţionale ; - cultivarea spiritului patriotic elevi ; - să desfăşoare activităţi în echipe , colaborând în cadrul lor ;
 16. 22. <ul><li>- să realizeze desene pe tema dată ; </li></ul><ul><li>- să inveţe cântecul Hora Unirii şi paşii de horă ; </li></ul><ul><li>- să pregătească materiale necesare în vederea realizării unei expoziţii </li></ul>
 17. 23. Descrierea activităţii: <ul><li>A constat in desfasurarea a patru activitati pe echipe: </li></ul><ul><li>Aceasta este istoria poporului meu! In cadrul acestei activităţi se va discuta despre marele eveniment . S-au confecţiona steguleţe din scobitori şi hârtie glasată . </li></ul><ul><li>Hai să dăm mână cu mână ! Învăţarea cântecului Hora Unirii şi a paşilor de horă .Toţi elevii au pictat chipul domnitorului Alexandru Ioan Cuza iar la sfârşit lucrările au fost expuse pe un panou creat special pentru această activitate . </li></ul>
 18. 24. <ul><li>Istoria din ... literatură ! S -au prezintat diferite texte : „Moş Ion Roată şi Vodă Cuza ” şi „Moş Ion Roată şi Unirea” . Textele s-au discutat ,iar şcolarii au primit spre rezolvare câte o fişă . Câştigătorii au primit diplome şi steguleţe. </li></ul><ul><li>Unirea şi ... puterea ! </li></ul><ul><li>Programul artistic a cuprins poezii , cântece despre unire , dramatizare . Părinţii au fost întâmpinati cu pâine şi sare de doi elevi îmbrăcaţi în costume populare şi după încheierea programului au fost invitaţi să vadă expoziţia realizată în cinstea zilei de 24 Ianuarie </li></ul>
 19. 25. Activit ăţi în imagini

×