SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Proiect educaţional
MOTTO:
“FOLCLORUL ESTE CARTEA DE IDENTITATE A NEAMULUI”
ARGUMENT

    Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai
multe ori se promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comori
inestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni unei vechi
lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de la
ţară.
    Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce
definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii
timpului. Câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, de o rară
frumuseţe de altfel, pe care le privesc cu dispreţ, spunând că sunt „de când
era bunica fată ”? Câţi din tinerii de azi ascultă cu plăcere cântece populare?
E vina lor că nu pot selecta din tot ce li se oferă, lucrurile de calitate,
valoroase din punct de vedere cultural şi spiritual, sau este vina noastră, a
dascălilor că, mânaţi de dorinţa de a le preda cât mai multe cunoştinţe din
diferite domenii am uitat să punem accent tocmai pe ceeace este mai
important: lucrurile ce ne definesc pe noi ca români?
    Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să
simtă. Vârsta lor fragedă nu constituie un impediment în abordarea acestei
teme, ci, dimpotrivă, un avantaj căci vom lucra cu nişte minţi şi suflete
„nepoluate” încă de alţi factori. Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune,
putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi
folclorul românesc.
    Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a
percepţiilor naţionale asupra tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc,
ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a unei teme deloc
moderne.
DATE GENERALE ALE PROIECTULUI

GRUP ŢINTĂ:
Copiii din învăţământul preşcolar de la Grădiniţa Veselă, Iaşi;
Cadrul didactictic;
Părinţii.
 PARTENERI
Scoala Nr. 29 “Nicolae Romanescu” Craiova
Perioada de derulare a proiectului: 2009-2010

Beneficiari:
-copiii preşcolari de la Grădiniţa Veselă-Iaşi;
-educatoarele implicate în proiect;
-familiile copiilor;

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
Grădiniţa Veselă
Amarine Luana

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL:
-Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti
prin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi
legate de tradiţiile locale;
-Cunoaşterea şi înţelegerea de către preşcolari a tradiţiilor ieşene;
-Identificarea copiilor cu calităţi pentru dans, muzică, artă
populară;
-Dezvoltarea capacităţii copiilor de a aprecia o melodie, un dans
popular, obiecte de artă populară autentică, realizarea acestora în
ateliere specifice.

OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIVE PENTRU COPIII PREŞCOLARI:
-Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale,
-Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi
folclorul românesc;
-Atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter
extracurricular, conducând la lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de
cunoaştere a acestora.
-Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folclorice
româneşti;
-Receptarea frumosului din arta populară;
-Implementarea unor cântece şi dansuri populare româneşti;
-Să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile calendaristice
creştine.

OBIECTIVE PRIVIND CADRul DIDACTIC:
-Promovarea şi valorificarea tinerelor talente existe în grădiniţă;
-Pregătirea preşcolarilor în sensul asigurării egalităţii şanselor în
educaţie, a dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate, a
îmbunătăţirii mijloacelor de informare adresate copiilor;
-Amenajarea unui colţ cu obiecte de artă populară;
-Organizarea unor expoziţii cu lucrări şi obiecte de artă populară

OBIECTIVE PRIVIND PARINŢII
- Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în
derularea activităţilor;
- Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori
educaţionali, pentru a transmite copiilor valorile spirituale ale
poporului nostru.

RESURSE:
a)umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi;
b)de timp: octombrie 2009 - iunie 2010;
c)materiale:
- informaţionale: cărţi,cd-uri, casete audio, video, filme, fotografii;

- auxiliare: obiecte de artă populară, costume populare, diferite
obiecte populare, materiale diferite pentru lucrări practice.

METODOLOGIE:
-observări;
-lecturi după imagini;
-jocuri didactice;
-povestire;
-convorbire;
-activităţi artistico-plastice;
-activităti practice;
-dramatizări;
-programe artistice;
-vizite, plimbări;
-copiii preşcolari pot lucra cu educatoarea în 4 ateliere: atelierul de
modelaj, atelierul de desen şi pictură naivă, atelierul de folclor şi
atelierul de bucătărie românească.

EVALUARE:
-realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul
grădiniţei;
-realizarea portofoliului educatoarei;

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI TINTA:
-Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele
laice şi religioase specifice zonei în care trăiesc;
-Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor
tradiţionale;
-Formarea unor trăsături pozitive de vointă şi caracter la copii, în
concordanţă cu valorile tradiţionale;
-Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi,
legate de tradiţii;
-Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile
grădiniţei;

CALENDARUL ACTIVITĂŢII
Octombrie 2009
- Lansarea oficială a proiectului
-Prezentarea proiectului precum şi a activităţilor preconizate.
Noiembrie 2009
Stabilirea modului de realizare a acţiunilor.
Decembrie 2009
„Bună seara gazde bune!”-prezentare de colinde;
Parada costumelor populare .
Ianuarie 2010
„La gura sobei”-şezătoare;
-prezentare de obiecte specifice de tors, ţesut;
-prezentarea unor momente artistice(cântece şi jocuri populare).
Februarie 2010
„Artă populară”
-desenare şi decorare obiecte de artă şi costume populare;
-expoziţie cu lucrările copiilor.
Martie 2010
,,La mulţi ani, mamă!’’
-pregătirea serbării de 8 martie
Aprilie 2010
„Sfânta Zi de Paşti”
-tradiţii şi obiceiuri pascale(încondeierea ouălelor)
Mai 2010
„Să ne cunoaştem trecutul”
-vizită la muzeu
Iunie 2010
Dezbateri;
Instituţia:
GRĂDINIŢA VESELĂ - IAŞI

More Related Content

What's hot

Proiect Erasmus+ 2016
Proiect Erasmus+ 2016Proiect Erasmus+ 2016
Proiect Erasmus+ 2016nagycsaba_61
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluidalex4c
 
Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Mary Dulits
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Valeriu Sandru
 
Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-EminescuVilleFTW
 
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Daniela Munca-Aftenev
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiVictoria Berdilo
 
Revista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptxRevista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptxNinaMitelea
 
Proiect activitate integrata_insectele_ne_invata omida
Proiect activitate integrata_insectele_ne_invata omidaProiect activitate integrata_insectele_ne_invata omida
Proiect activitate integrata_insectele_ne_invata omidaIrina Burdea
 
Primavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouPrimavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouNicole France
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxDaniela Munca-Aftenev
 
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Daniela Munca-Aftenev
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolareAsociatia Bibliotecarilor RM
 
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaProgram de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaDaniela Munca-Aftenev
 

What's hot (20)

Proiect Erasmus+ 2016
Proiect Erasmus+ 2016Proiect Erasmus+ 2016
Proiect Erasmus+ 2016
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
 
Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
 
Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
 
Lecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptx
 
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
1 septembrie matineu
1 septembrie matineu1 septembrie matineu
1 septembrie matineu
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
Revista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptxRevista Limba noastra.pptx
Revista Limba noastra.pptx
 
Grigore Vieru
Grigore VieruGrigore Vieru
Grigore Vieru
 
Proiect activitate integrata_insectele_ne_invata omida
Proiect activitate integrata_insectele_ne_invata omidaProiect activitate integrata_insectele_ne_invata omida
Proiect activitate integrata_insectele_ne_invata omida
 
Primavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouPrimavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nou
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
 
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
 
Sedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintii
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
 
Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
 
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaProgram de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
 

Viewers also liked

Traditii Si Obiceiuri
Traditii Si ObiceiuriTraditii Si Obiceiuri
Traditii Si ObiceiuriIon George
 
Traditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popularTraditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popularaidarosianu
 
Obiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romaniaObiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romanialeo_dro
 
Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1cercelarum
 
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarMalciu Marilena
 
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977Antoneta Irsa
 
Obiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. PastiObiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. PastiIonelia Serban
 
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologicăSă descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologicăvorbedeverde11
 
Istoria dansului
Istoria dansuluiIstoria dansului
Istoria dansuluiSandra
 
Obiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanestiObiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanestiEmilia Roxana Amy
 
Florile raiului cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
Florile raiului  cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 - Florile raiului  cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
Florile raiului cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 - Antoneta Irsa
 
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteTraditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteIonelia Serban
 
Ornamente crosetate si limbajul lor simbolic
Ornamente crosetate si limbajul lor simbolicOrnamente crosetate si limbajul lor simbolic
Ornamente crosetate si limbajul lor simbolicBiblioteca Fagaras
 
Bucuria craciunului in lume
Bucuria craciunului in lumeBucuria craciunului in lume
Bucuria craciunului in lumeSorin Voiculescu
 
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011iresibc
 
Finalizare proiect 034: Descriere
Finalizare proiect 034: DescriereFinalizare proiect 034: Descriere
Finalizare proiect 034: DescriereSustin Educatia
 
Prezentare zestrea romanilor- Biblioteca Budureasa
Prezentare zestrea romanilor- Biblioteca BudureasaPrezentare zestrea romanilor- Biblioteca Budureasa
Prezentare zestrea romanilor- Biblioteca BudureasaBiblioteci Bihorene
 

Viewers also liked (20)

Traditii Si Obiceiuri
Traditii Si ObiceiuriTraditii Si Obiceiuri
Traditii Si Obiceiuri
 
Traditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popularTraditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popular
 
Obiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romaniaObiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romania
 
Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1
 
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
 
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
 
Obiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. PastiObiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. Pasti
 
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologicăSă descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
 
Proiect
ProiectProiect
Proiect
 
Istoria dansului
Istoria dansuluiIstoria dansului
Istoria dansului
 
Obiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanestiObiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanesti
 
Florile raiului cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
Florile raiului  cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 - Florile raiului  cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
Florile raiului cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
 
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteTraditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
 
Ornamente crosetate si limbajul lor simbolic
Ornamente crosetate si limbajul lor simbolicOrnamente crosetate si limbajul lor simbolic
Ornamente crosetate si limbajul lor simbolic
 
Viitor verde
Viitor verdeViitor verde
Viitor verde
 
Bucuria craciunului in lume
Bucuria craciunului in lumeBucuria craciunului in lume
Bucuria craciunului in lume
 
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
 
Finalizare proiect 034: Descriere
Finalizare proiect 034: DescriereFinalizare proiect 034: Descriere
Finalizare proiect 034: Descriere
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
 
Prezentare zestrea romanilor- Biblioteca Budureasa
Prezentare zestrea romanilor- Biblioteca BudureasaPrezentare zestrea romanilor- Biblioteca Budureasa
Prezentare zestrea romanilor- Biblioteca Budureasa
 

Similar to Proiect traditii populare

Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxMaria ŢUCA
 
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdfRevista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdfssuser5555b81
 
Proiect educational traditii
Proiect educational traditiiProiect educational traditii
Proiect educational traditiimihaela974
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationaldaniel973
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationalmihaela974
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationaldaniel973
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationaldaniel973
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educationaldaniel973
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ediullianas
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ediullianas
 
Impreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoriaImpreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoriaMirela Stefan
 
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptxColegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptxBiblioteci Bihorene
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...LiliaSergheevna
 
Raport proiect Șendreni.pptx
Raport proiect Șendreni.pptxRaport proiect Șendreni.pptx
Raport proiect Șendreni.pptxSabinaMarian1
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...VioletaVlasova
 

Similar to Proiect traditii populare (20)

Traditii 2
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2
 
Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptx
 
Giani
GianiGiani
Giani
 
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdfRevista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
 
Proiect educational traditii
Proiect educational traditiiProiect educational traditii
Proiect educational traditii
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Traditii 2
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2
 
Pasi prin istorie
Pasi prin istoriePasi prin istorie
Pasi prin istorie
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
 
Impreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoriaImpreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoria
 
Folclor și tradiții din Lada cu zestre
Folclor și tradiții din Lada cu zestreFolclor și tradiții din Lada cu zestre
Folclor și tradiții din Lada cu zestre
 
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptxColegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
Colegiul National Mihai Eminescu -Holocaust.pptx
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
 
Raport proiect Șendreni.pptx
Raport proiect Șendreni.pptxRaport proiect Șendreni.pptx
Raport proiect Șendreni.pptx
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
 

Proiect traditii populare

 • 1. Proiect educaţional MOTTO: “FOLCLORUL ESTE CARTEA DE IDENTITATE A NEAMULUI”
 • 2. ARGUMENT Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de la ţară. Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, de o rară frumuseţe de altfel, pe care le privesc cu dispreţ, spunând că sunt „de când era bunica fată ”? Câţi din tinerii de azi ascultă cu plăcere cântece populare? E vina lor că nu pot selecta din tot ce li se oferă, lucrurile de calitate, valoroase din punct de vedere cultural şi spiritual, sau este vina noastră, a dascălilor că, mânaţi de dorinţa de a le preda cât mai multe cunoştinţe din diferite domenii am uitat să punem accent tocmai pe ceeace este mai important: lucrurile ce ne definesc pe noi ca români? Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă. Vârsta lor fragedă nu constituie un impediment în abordarea acestei teme, ci, dimpotrivă, un avantaj căci vom lucra cu nişte minţi şi suflete „nepoluate” încă de alţi factori. Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune, putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc. Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a unei teme deloc moderne.
 • 3. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI GRUP ŢINTĂ: Copiii din învăţământul preşcolar de la Grădiniţa Veselă, Iaşi; Cadrul didactictic; Părinţii. PARTENERI Scoala Nr. 29 “Nicolae Romanescu” Craiova Perioada de derulare a proiectului: 2009-2010 Beneficiari: -copiii preşcolari de la Grădiniţa Veselă-Iaşi; -educatoarele implicate în proiect; -familiile copiilor; ECHIPA DE IMPLEMENTARE: Grădiniţa Veselă Amarine Luana DESCRIEREA PROIECTULUI OBIECTIVUL GENERAL: -Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale; -Cunoaşterea şi înţelegerea de către preşcolari a tradiţiilor ieşene; -Identificarea copiilor cu calităţi pentru dans, muzică, artă populară; -Dezvoltarea capacităţii copiilor de a aprecia o melodie, un dans popular, obiecte de artă populară autentică, realizarea acestora în ateliere specifice. OBIECTIVE SPECIFICE: OBIECTIVE PENTRU COPIII PREŞCOLARI: -Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, -Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc; -Atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter
 • 4. extracurricular, conducând la lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora. -Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folclorice româneşti; -Receptarea frumosului din arta populară; -Implementarea unor cântece şi dansuri populare româneşti; -Să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine. OBIECTIVE PRIVIND CADRul DIDACTIC: -Promovarea şi valorificarea tinerelor talente existe în grădiniţă; -Pregătirea preşcolarilor în sensul asigurării egalităţii şanselor în educaţie, a dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate, a îmbunătăţirii mijloacelor de informare adresate copiilor; -Amenajarea unui colţ cu obiecte de artă populară; -Organizarea unor expoziţii cu lucrări şi obiecte de artă populară OBIECTIVE PRIVIND PARINŢII - Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea activităţilor; - Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite copiilor valorile spirituale ale poporului nostru. RESURSE: a)umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi; b)de timp: octombrie 2009 - iunie 2010; c)materiale: - informaţionale: cărţi,cd-uri, casete audio, video, filme, fotografii; - auxiliare: obiecte de artă populară, costume populare, diferite obiecte populare, materiale diferite pentru lucrări practice. METODOLOGIE: -observări; -lecturi după imagini; -jocuri didactice; -povestire; -convorbire;
 • 5. -activităţi artistico-plastice; -activităti practice; -dramatizări; -programe artistice; -vizite, plimbări; -copiii preşcolari pot lucra cu educatoarea în 4 ateliere: atelierul de modelaj, atelierul de desen şi pictură naivă, atelierul de folclor şi atelierul de bucătărie românească. EVALUARE: -realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul grădiniţei; -realizarea portofoliului educatoarei; IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI TINTA: -Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice zonei în care trăiesc; -Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale; -Formarea unor trăsături pozitive de vointă şi caracter la copii, în concordanţă cu valorile tradiţionale; -Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii; -Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile grădiniţei; CALENDARUL ACTIVITĂŢII Octombrie 2009 - Lansarea oficială a proiectului -Prezentarea proiectului precum şi a activităţilor preconizate. Noiembrie 2009 Stabilirea modului de realizare a acţiunilor. Decembrie 2009 „Bună seara gazde bune!”-prezentare de colinde; Parada costumelor populare . Ianuarie 2010 „La gura sobei”-şezătoare; -prezentare de obiecte specifice de tors, ţesut; -prezentarea unor momente artistice(cântece şi jocuri populare). Februarie 2010
 • 6. „Artă populară” -desenare şi decorare obiecte de artă şi costume populare; -expoziţie cu lucrările copiilor. Martie 2010 ,,La mulţi ani, mamă!’’ -pregătirea serbării de 8 martie Aprilie 2010 „Sfânta Zi de Paşti” -tradiţii şi obiceiuri pascale(încondeierea ouălelor) Mai 2010 „Să ne cunoaştem trecutul” -vizită la muzeu Iunie 2010 Dezbateri; Instituţia: GRĂDINIŢA VESELĂ - IAŞI