Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect international.traditii si obiceiuri

32,508 views

Published on

 • Login to see the comments

Proiect international.traditii si obiceiuri

 1. 1. Motto : « Tot ceea ce nu avem de la naştere şi ne va trebui când vom fi mari, ne este dat prin educaţie. » J. J. Rousseau Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştrişi totul e cum vom reuşi să păstrăm si să transmitem mai departegeneraţiilor urmatoare ! Poporul român, aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenito bogată zestre spirituala. Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toategenurile literare ale creaţiilor populare: doine, balade, basme şilegende, proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor,ceramică, obiecte din lemn, ţesături, tapiserii, cusături şi broderii, darşi bucatele tradiţionale. Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstrapeste veacuri crâmpei din obiceiurile şi tradiţiile populare, dar şiregretul că prea puţini mai sunt aceia care mai încearcă să transmitămai departe ceea ce este al nostru din străbuni, mi-a intăritconvingerea să acord o atenţie sporită activităţilor de familiarizare a 1
 2. 2. copiilor cu unele elemente tradiţionale culturale, religioase, istorice,considerând că aceasta este o datorie şi o răspundere morală. « Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai » ne-am născut şi trăim şidatoria noastră este de a păstra şi de a arăta atât semenilor noştri dinacest spaţiu, cât şi altora, frumuseţile fizice şi morale ale ţării noastre.Tradiţiile romaneşti constituie una dintre valorile inegalabile şiincontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şievenimentele lumii moderne să ne facă să le uitam. Alături de literatură, care costituie un factor cu eficienţă deosebităîn educaţie, artă populară are şi ea o contribuţie de seama. În primul rând, copiii încep şi trebuie să înţeleagă specificulpoporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azicare sunt oglindite în obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor ;în al doilea rând, punându-i pe copii, încă de la vârsta preşcolară, încontact direct cu unele meserii, pe care fie bunicii lor, fie parinţii lepractică, le insuflăm respectul şi dragostea pentru o anumită meserie,pe care o pot aborda şi ei când vor creşte. Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşiasculta bunica dapanând firul unui basm sau al unei legende, în careeroii sunt inzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte din cânteculduios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, dindoinele cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri. Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat,frumuseţile artei populare, în al cărei conţinut sunt înmănunchiatesentimentele poporului nostru. Mi-am propus să desfăşor acest proiect cu tema « Eu sunt pui deromânaş ! » deoarece numai educându-i de mici pe copiii noştri, prindiverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, săîndrăgească limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării în care s-aunăscut, ne putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate îngeneraţiile următoare. 2
 3. 3.  copiii preşcolari şi şcolari de la unităţile implicate în proiect cadre didactice familiile copiilor participanţi din străinatate 1octombrie 2008- 1octombrie 2011  copiii preşcolari şi şcolari de la unităţile implicate în proiect cadrele didactice familiile copiilor comunitatea  institutor Pătraşcu Mădălina INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ- prof. Brumar Mihaela- inspector Integrare Europeană- prof. Vais Elena-inspector activităţi educative- prof. Păunescu Anca - inspector invăţământ preşcolar- ed. Georgescu Veronica - inspector invăţământ preşcolar 3
 4. 4. MUZEUL OLTENIEI Prof. dr. Fifor Mihai ASOCIAŢIA UMANITARĂ „ALEXANDRU” Ed. Predonescu Violeta RADIO OLTENIA CRAIOVA Director adjunct Rusu Cornel ONG PROEUROYOUNG 1 Director executiv Dicu Rodica ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SĂLCUŢA – CALOPĂR- prof. Soare Victoria - director- prof. Duţă Elena Cristiana - director adjunct- inst. Pătraşcu Mădălina- prof. Nebunu Daniela- prof. Dobre Luminiţa- prof. Nicolcea Daniela Roxana- prof. Dobrescu Livia- prof. Străchinescu Tatiana Felicia -inv. Spătaru Vergina- inst. Marcu Ionela Irina- inst. Barbu Emilia Graţiela- inst. Ziber Alina- inst. Durlea Cătălina ŞCOALA CU CLASELE I - VIII PODARI - prof. Andriescu Marilena-director - prof. Crişu Corina - prof. Preduş Filuţa 4
 5. 5. - ed. Nedelcu –Vînătoru Aurelia - ed. Florea Dana - ed. Goanţă Daniela - ed. Tudor Maria - inst. Iliuţă Anca - inst. Croitoru Monica - inst. Arie Denisa - inst. Glăvan Miruta - inst. Ungureanu Diana ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CASTRANOVA - prof. Duţă Gheorghe - director - prof. Chelu Corina - prof. Mitrache Laura - prof. Ciobanu Alexandra - ed. Marin Adelina - ed. Dincu Ionica GRADINIŢA « PINOCCHIO »CRAIOVA - ed. Hantulie Maria - ed. Predonescu Violeta LICEUL TEORETIC « HENRI COANDA » CRAIOVA- prof. dr. Mihai Dragu - director- prof. Nicuşor Cotescu – director adjunct- prof. Marius Tiţa – director adjunct- prof. Ivaşcu Claudia – coordonator de proiecte şi programe- prof. Soare Marin- prof. Petre Carmen- prof. Gheorghe Mihaela- prof. Petrescu Ionela- prof. Goga Cornelia- prof. Mîzgaciu Ionela- inst. Păuna Tanţa- inst. Truică Gabriela- inst. Tudor Constantin 5
 6. 6. GRADINIŢA NR. 40 CRAIOVA - inst .Olari Doina Elena-director - ed. Ghiţă Coralia - ed. Ştefanescu Olimpia - ed. Geană Tilda - ed. Stănică Cornelia - ed. Coşoveanu Constanţa- ed. Stanciu Aurelia- ed. Guţu Maria- ed. Marinescu Adela- ed. Suian Ileana- ed. Catană Oana- ed. Circăgeanu Fănela GRADINIŢA NR. 37 « DUMBRAVA MINUNATĂ » - ed. Simescu Cornelia Adriana-director - inst. Iovan Alina - inst. Neamţu Cristiana - ed. Cârlig Lucia - ed. Ghiţă Andreea - ed. Grigorescu Nela - ed. Tudor Mariana ŞCOALA NR.31 « THEODOR AMAN » CRAIOVA- prof. Marcu Nicu – director- inst. Cercelaru Margareta- inst. Marcu Gabriela ŞCOALA CU CLASEL I-VIII VELA- prof. Tănăsuică Emilia- director- prof. Antone simona Elena- înv. Dinu Ionela- ed. Smarandache Adela 6
 7. 7. GRĂDINIŢA ”LES PETITS POUSSINS DE JARDIN DE FRUITS” - Ed. Rusu Steluţa SCOALA CU CLASELE I-VIII BRADESTI - prof. Telea Ligia - inv. Racareanu Paulina SCOALA CU CLASELE I-VIII MALU MARE - prof. Cizmaru Ana – director - inst. Nicu Cristina - inst. Coita Maria - inv. Boruga Victoria - inst. Negrescu Cristina - prof. Ciuculete Ioana COLEGIUL NATIONAL CAROL I CRAIOVA - prof. ROTARU ION – director - prof. Raescu Liana - prof. Buzarnescu Rodica - inst. Ristea Mihaela - inst. Tanciu Coca GRADINITA “ OTILIA CAZIMIR” CRAIOVA - inst. Ninu Marinela – director - ed. Nicolae Elena - ed. Radu Cornelia - ed. Didu Mari- Annette Arina - ed. Didu Ionica Mirela - inst. Jianu Georgiana - ed. Buculescu Diana- Alina - ed. Orascu Diana- Mariana - ed. Baru Andreea Maria - ed. Dobre Elena - ed. Barbu Maria 7
 8. 8. - dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi întelege obiceiurile şitradiţiile culturale, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora;- sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară,întelegerea protejării şi conservării acestora, precum şi conservareapatrimoniului local şi al tradiţiilor;- cultivarea abilităţilor de comunicare, comunicare interculturală înrelaţiile interpersonale. - redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prinimplicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate defolclorul ţării; - formarea unor abilităţi de recondiţionare a materialelor cu specificpopular; - realizarea unor obiecte şi mijloace didactice auxiliare în scopuleficientizării procesului instructiv-educativ; - descrierea de către elevi, cu ajutorul cadrelor didactice, sub formaunor prezentări power-point, desene, eseuri, semnificaţiile unor tradiţiişi obiceiuri; - realizarea în echipă a materialelor propuse; - trezirea curiozităţii şi dezvoltarea interesului elevilor faţă devalorile culturii nationale. 8
 9. 9. A. OBIECTIVE PRIVIND COPIII PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI : - să identifice şi să denumească obiective socio-culturale,economice, istorice şi religioase; - să cunoască semnificaţia unor evenimente exprimând tradiţii şiobiceiuri locale : culturale, istorice, religioase; - să cunoască numele ţării, al capitalei, localităţii natale; - să cunoască şi să respecte insemnele ţării: steag, stemă, imn; - să dezvolte atitudini pozitive faţă de ţară; - să descrie şi să recunoască evenimente tradiţionale importante:culturale, istorice, religioase; - să cunoască, să aprecieze şi să îmbrace costumul popular pentrudiferite evenimente; - să-şi aducă contribuţia la amenajarea în clasă şi în gradiniţă(scoală) a unui sector cu obiecte de artă populară ; - să redea poezii , cantece, colinde, dansuri ; - să realizeze lucrări şi dramatizări şi să participe activ la toateactivităţile propuse în proiect; - să manifeste stări afective, pozitive în relaţiile cu cei din jur(prietenie, toleranţă, armonie); - să-şi formeze unele trăsături pozitive de voinţă şi caracter şi oatitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 9
 10. 10. A.OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE - să implice părinţii şi alţi factori educaţionali în vederearealizării obiectivelor propuse în proiect; - să organizeze şi să desfăşoare activităţi instructiv - educativediverse şi atractive pentru atingerea scopului propus; - să aibă în vedere cultivarea unui tip comportamental şi moralcare să reprezinte un model de comportare ca indivizi pentrupreşcolari şi şcolari, aratând respect faţă de semenii lor şi faţă detradiţiile din alte zone; - să asigure resurse materiale, temporale şi umane necesarepentru activităţile planificate; - să asigure un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpulşi în afara desfăşurării proiectului.B. OBIECTIVE PRIVIND PĂRINŢII : - să colaboreze cu cadrele didactice; - stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali înderularea activităţilor; - promovarea unor relaţii reciproce între parinţi şi alţi factorieducaţionali , pentru a transmite copiiilor valorile spirituale alepoporului nostru; - asigurarea bazei materiale şi organizarea unor activităţiextracurriculare pe linia proiectului. 10
 11. 11. - cadre didactice - copii preşcolari şi şcolari - părinţii copiilor - reprezentanţi ai ONG-urilor - autorităţi locale - parteneri - materiale didactice din dotarea grădiniţei sau procurate deeducatoare: costume populare autentice şi imagini cu costumepopulare locale şi din alte zone ale ţării, diverse obiecte create demeşteri populari: vase, prosoape şi alte obiecte tărăneşti - materiale diverse - sponsorizări din partea părinţilor copiilor:vederi cu imagini din zona Olteniei şi din alte zone ale ţării, albumepentru poze, diverse obiecte de artă populară, vase, prosoape, hârtiede scris, hârtie creponată, carton, creioane negre, creioane colorate,ascuţitori, carioci, acuarele, seminţe, materiale din natură, materialetextile etc. - spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinereaproiectului-Gradiniţa 40, Grădiniţa nr. 37, GrădiniţaPinocchio,Scolile :Sălcuţa-Calopar, Podari, Castranova, LiceulTeoretic « Henri Coanda », Asociaţia Umanitară “Alexandru”,etc. - suport logistic asigurat de colaboratori sau parteneri: computer,copiator, aparate foto digitale, camere video, imprimante, CD-uri,DVD-uri. 11
 12. 12. BUGETARE : - pentru formare şi materiale de specialitate din dotarea grădiniţei şia instituţiilor partenere. EXTRABUGETARE :- donaţii de la părinţi, cadre didactice ;- sponsorizări;- alte surse (contribuţii, serbări). RESURSE INFORMATIONALE : Documentele proiectului : - proiectul scris; - corespondenţa electronică şi colaborare directă referitoare laproiect; - rapoarte; - evidenţa participanţilor la evenimentele din cadrul proiectului - chestionare de evaluare; - mediatizare în presa electronică; - diplome de participare acordate preşcolarilor, şcolarilor şicadrelor didactice participante la diferite manifestări artistice dincadrul proiectului. 12
 13. 13. - analiza produselor activităţii - convorbiri - dramatizări - jocuri de rol - programme artistice cu diferite ocazii: Crăciun, 8 Martie, altesărbători religioase, 1 Iunie, sfârşit de an şcolar - realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul şcolii - expunerea lucrărilor copiilor (desene pe teme diferite, aplicaţiidin seminţe, expuse pe panouri) - centralizarea activităţilor din proiect pe suport DVD - realizarea portofoliului educatoarei - la alte unităţi de învăţământ prin şedinţele de lucru ale echipeidin proiect - popularizarea proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări,simpozioane, cercuri pedagogice - programme artistice cu public - prin partenerii din proiect - observări - lecturi dupa imagini - jocuri didactice - povestire - convorbire - activităţi artistico-plastice - activităţi practice - activităţi în comun cu preşcolarii şi şcolarii din grădiniţele şişcolile aflate în proiect - jocuri de creaţie - dramatizări - programe artistice 13
 14. 14. - vizite, plimbări - creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentelelaice şi religioase specifice zonei în care trăiesc; - dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilortradiţionale; - formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la copii, înconcordanţă cu valorile tradiţionale; - creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi,legate de tradiţii; - creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale înactivităţile grădiniţei; - implicarea altor unităţi de învăţământ, a familiilor copiilor, acomunităţii şi a altor factori în vederea susţinerii proiectului. 14
 15. 15. OCTOMBRIE 1. Iniţierea proiectului « Eu sunt pui de românaş ! » - Masarotundă. 2. Activitatea: « Târgul meşterilor populari » Participanţi: cadre didactice din şcolile partenere Beneficiari: copiii şi familiile lor, cadrele didactice, comunitatea Descrierea activitaţii; Obiective: - să-şi dezvolte interesul şi admiraţia pentru obiectele de artăpopulară; - să-şi cultive dragostea faţă de tradiţii şi obiceiuri populare şidezvoltarea emoţiilor estetice. Acţiuni: -vizita la « Târgul meşterilor populari » - Craiova Modalităţi de evaluare: - modelaj de obiecte şi vase de artă populară din plastilină ; - să deseneze ce vase le-au placut mai mult la « Târgul meşterilorpopulari » ; - completarea sectorului cu noi obiecte de artă populară procuratede la acest targ. 15
 16. 16. NOIEMBRIE Activitate: « Poveşti la gura sobei » Participanţi : preşcolari, cadre didactice, şcolari Beneficiari : preşcolari, şcolari Descrierea activităţii Obiective: - să asculte poveşti şi basme populare; - să reţină momentele importante, personajele din basm/povestire , să le grupeze în personaje pozitive şi personaje negative; - să reţină expresii literare specifice de introducere şi încheierea basmelor şi povestirilor ; - să redea conţinutul acestora respectând succesiunea lor logicăşi cronologică. Activităţi: - joc de rol « Capra cu trei iezi », « Fata babei şi fata moşneagului »,« Soacra cu trei nurori », « La scăldat », « La cireşe »… - lecturile educatoarei - audiţii - convorbirea Modalităţi de evaluare:- desen « Personajul meu preferat »- joc cu rol 16
 17. 17. DECEMBRIE Activitate: « Obiceiuri şi datini populare » (Sărbători deiarnă) Participanţi: preşcolari, şcolari,cadre didactice, parinţi, bunici Beneficiari: preşcolari,şcolari, părinţi, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective:- să recunoască evenimente importante din punct de vedere cultural,istoric şi religios: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Moş Nicolae,obiecte, imagini, cântece şi poezii specifice evenimentelor respective;- să redea o serie de colinde reprezentative pentru întelegereasemnificaţiei Naşterii Domnului;- să se implice afectiv în atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. Activităţi : - program artistic « Cântece şi colinde de iarnă » - învăţarea rolurilor pentru Serbarea de Crăciun - confecţionarea de podoabe pentru brad Modalităţi de evaluare : - confecţionare de podoabe pentru pomul de Crăciun - oferim cadouri copiilor de la grădiniţele din mediul rural - prezentarea unui program artistic specific Crăciunului IANUARIE Activitate : « Cântec, joc si voie bună » Costumul popular specific zonei Olteniei 17
 18. 18. Participanţi : preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari : preşcolari, şcolari, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective : - să cunoască costumul popular specific zonei Olteniei; - să-şi cultive gustul estetic prin prezentarea frumuseţii motivelorpopulare de pe costum şi a măiestriei realizării lor; - să-şi dezvolte sentimente de preţuire şi respect pentru muncadepusă în realizarea acestor costume; - să audieze şi să interpreteze cântece şi dansuri populare. Acţiuni : - prezentarea costumului popular din zona Olteniei atât pentru fetiţăcât şi pentru băiat-observare;- prezentarea unui album cu costume naţionale din zona Olteniei;- audiţii de cântece populare din zona Olteniei;- invăţăm dansuri populare specifice zonei Olteniei. Modalităţi de evaluare : - şezătoare - cântece şi dansuri din zona Olteniei FEBRUARIE Activitate : « Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim » Expoziţie cu obiecte şi costume populare Participanţi : preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari : preşcolari, şcolari, cadre didactice 18
 19. 19. Descrierea activităţii Obiective : - să audieze poveşti şi povestiri populare; - să prezinte albume de artă populară; - să confectioneze lucrări de artă plastică decorativă şi practică,împreuna cu părinţii copiilor; - să decoreze obiecte din lut. Acţiuni : - prezentarea unor poveşti şi povestiri populare; - prezentarea unor albume de artă popularǎ; - confecţionarea şi decorarea unor obiecte populare. Modalităţi de evaluare: - expoziţie de obiecte decorative populare MARTIE – APRILIE Activitate: « Mândre cântece străbune » Participanţi: preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari: preşcolari, şcolari, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective: - să interpreteze cântece din folclorul copiilor Acţiuni - prezentarea unor cântece din folclorul copiilor 19
 20. 20. Modălităţi de evaluare- interpretarea unor cântece din folclorul copiilor MAI - IUNIE Activitate: ”Casa ţărănească şi lada de zestre a bunicii” Participanţi: preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari: preşcolari, şcolari, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective: - să cunoască costumul popular specific zonei Olteniei; - să audieze cântece populare; - să cunoască tradiţii şi obiceiuri populare. Acţiuni: - şezătoare - simpozion Modalităţi de evaluare: - şezătoare - sesiune de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice 20

×