SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Motto : « Tot ceea ce nu avem de
        la naştere şi ne va trebui când vom fi
          mari, ne este dat prin educaţie. »
              J. J. Rousseau


   Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri
şi totul e cum vom reuşi să păstrăm si să transmitem mai departe
generaţiilor urmatoare !
   Poporul român, aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit
o bogată zestre spirituala. Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toate
genurile literare ale creaţiilor populare: doine, balade, basme şi
legende, proverbe şi zicători, poezii.
    Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor,
ceramică, obiecte din lemn, ţesături, tapiserii, cusături şi broderii, dar
şi bucatele tradiţionale.
   Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra
peste veacuri crâmpei din obiceiurile şi tradiţiile populare, dar şi
regretul că prea puţini mai sunt aceia care mai încearcă să transmită
mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, mi-a intărit
convingerea să acord o atenţie sporită activităţilor de familiarizare a
                                     1
copiilor cu unele elemente tradiţionale culturale, religioase, istorice,
considerând că aceasta este o datorie şi o răspundere morală.
  « Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai » ne-am născut şi trăim şi
datoria noastră este de a păstra şi de a arăta atât semenilor noştri din
acest spaţiu, cât şi altora, frumuseţile fizice şi morale ale ţării noastre.
Tradiţiile romaneşti constituie una dintre valorile inegalabile şi
incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi
evenimentele lumii moderne să ne facă să le uitam.
   Alături de literatură, care costituie un factor cu eficienţă deosebită
în educaţie, artă populară are şi ea o contribuţie de seama.
     În primul rând, copiii încep şi trebuie să înţeleagă specificul
poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi
care sunt oglindite în obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor ;
în al doilea rând, punându-i pe copii, încă de la vârsta preşcolară, în
contact direct cu unele meserii, pe care fie bunicii lor, fie parinţii le
practică, le insuflăm respectul şi dragostea pentru o anumită meserie,
pe care o pot aborda şi ei când vor creşte.
   Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi
asculta bunica dapanând firul unui basm sau al unei legende, în care
eroii sunt inzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte din cântecul
duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, din
doinele cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri.
   Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat,
frumuseţile artei populare, în al cărei conţinut sunt înmănunchiate
sentimentele poporului nostru.
   Mi-am propus să desfăşor acest proiect cu tema « Eu sunt pui de
românaş ! » deoarece numai educându-i de mici pe copiii noştri, prin
diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, să
îndrăgească limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării în care s-au
născut, ne putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate în
generaţiile următoare.
                                     2
  copiii preşcolari şi şcolari de la unităţile implicate în proiect
  cadre didactice
  familiile copiilor
  participanţi din străinatate
        1octombrie 2008- 1octombrie 2011     copiii preşcolari şi şcolari de la unităţile implicate în proiect
 cadrele didactice
 familiile copiilor
 comunitatea
    institutor Pătraşcu Mădălina
  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

- prof. Brumar Mihaela- inspector Integrare Europeană
- prof. Vais Elena-inspector activităţi educative
- prof. Păunescu Anca - inspector invăţământ preşcolar
- ed. Georgescu Veronica - inspector invăţământ preşcolar

                                       3
MUZEUL OLTENIEI
 Prof. dr. Fifor Mihai

 ASOCIAŢIA UMANITARĂ „ALEXANDRU”
 Ed. Predonescu Violeta

 RADIO OLTENIA CRAIOVA
 Director adjunct Rusu Cornel

 ONG PROEUROYOUNG 1
 Director executiv Dicu Rodica
    ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SĂLCUŢA –
       CALOPĂR

- prof. Soare Victoria - director
- prof. Duţă Elena Cristiana - director adjunct
- inst. Pătraşcu Mădălina
- prof. Nebunu Daniela
- prof. Dobre Luminiţa
- prof. Nicolcea Daniela Roxana
- prof. Dobrescu Livia
- prof. Străchinescu Tatiana Felicia
 -inv. Spătaru Vergina
- inst. Marcu Ionela Irina
- inst. Barbu Emilia Graţiela
- inst. Ziber Alina
- inst. Durlea Cătălina


    ŞCOALA CU CLASELE I - VIII PODARI

 - prof. Andriescu Marilena-director
 - prof. Crişu Corina
 - prof. Preduş Filuţa

                         4
- ed. Nedelcu –Vînătoru Aurelia
 - ed. Florea Dana
 - ed. Goanţă Daniela
 - ed. Tudor Maria
 - inst. Iliuţă Anca
 - inst. Croitoru Monica
 - inst. Arie Denisa
 - inst. Glăvan Miruta
 - inst. Ungureanu Diana

    ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CASTRANOVA

 - prof. Duţă Gheorghe - director
 - prof. Chelu Corina
 - prof. Mitrache Laura
 - prof. Ciobanu Alexandra
 - ed. Marin Adelina
 - ed. Dincu Ionica

  GRADINIŢA « PINOCCHIO »CRAIOVA

 - ed. Hantulie Maria
 - ed. Predonescu Violeta

        LICEUL TEORETIC « HENRI COANDA »
                  CRAIOVA
- prof. dr. Mihai Dragu - director
- prof. Nicuşor Cotescu – director adjunct
- prof. Marius Tiţa – director adjunct
- prof. Ivaşcu Claudia – coordonator de proiecte şi programe
- prof. Soare Marin
- prof. Petre Carmen
- prof. Gheorghe Mihaela
- prof. Petrescu Ionela
- prof. Goga Cornelia
- prof. Mîzgaciu Ionela
- inst. Păuna Tanţa
- inst. Truică Gabriela
- inst. Tudor Constantin
                                5
GRADINIŢA NR. 40 CRAIOVA

 - inst .Olari Doina Elena-director
 - ed. Ghiţă Coralia
 - ed. Ştefanescu Olimpia
 - ed. Geană Tilda
 - ed. Stănică Cornelia
 - ed. Coşoveanu Constanţa
- ed. Stanciu Aurelia
- ed. Guţu Maria
- ed. Marinescu Adela
- ed. Suian Ileana
- ed. Catană Oana
- ed. Circăgeanu Fănela

  GRADINIŢA NR. 37 « DUMBRAVA MINUNATĂ »

 - ed. Simescu Cornelia Adriana-director
 - inst. Iovan Alina
 - inst. Neamţu Cristiana
 - ed. Cârlig Lucia
 - ed. Ghiţă Andreea
 - ed. Grigorescu Nela
 - ed. Tudor Mariana

   ŞCOALA NR.31 « THEODOR AMAN » CRAIOVA

- prof. Marcu Nicu – director
- inst. Cercelaru Margareta
- inst. Marcu Gabriela

  ŞCOALA CU CLASEL I-VIII VELA

- prof. Tănăsuică Emilia- director
- prof. Antone simona Elena
- înv. Dinu Ionela
- ed. Smarandache Adela


                       6
GRĂDINIŢA ”LES PETITS POUSSINS DE JARDIN DE
           FRUITS”
 - Ed. Rusu Steluţa


 SCOALA CU CLASELE I-VIII BRADESTI

 - prof. Telea Ligia
 - inv. Racareanu Paulina

 SCOALA CU CLASELE I-VIII MALU MARE

 -  prof. Cizmaru Ana – director
 -  inst. Nicu Cristina
 -  inst. Coita Maria
 -  inv. Boruga Victoria
 -  inst. Negrescu Cristina
 -  prof. Ciuculete Ioana

 COLEGIUL NATIONAL CAROL I CRAIOVA

 -  prof. ROTARU ION – director
 -  prof. Raescu Liana
 -  prof. Buzarnescu Rodica
 -  inst. Ristea Mihaela
 -  inst. Tanciu Coca

  GRADINITA “ OTILIA CAZIMIR” CRAIOVA
 - inst. Ninu Marinela – director
 - ed. Nicolae Elena
 - ed. Radu Cornelia
 - ed. Didu Mari- Annette Arina
 - ed. Didu Ionica Mirela
 - inst. Jianu Georgiana
 - ed. Buculescu Diana- Alina
 - ed. Orascu Diana- Mariana
 - ed. Baru Andreea Maria
 - ed. Dobre Elena
 - ed. Barbu Maria

                       7
- dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi întelege obiceiurile şi
tradiţiile culturale, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora;
- sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară,
întelegerea protejării şi conservării acestora, precum şi conservarea
patrimoniului local şi al tradiţiilor;
- cultivarea abilităţilor de comunicare, comunicare interculturală în
relaţiile interpersonale.
 - redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin
implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate de
folclorul ţării;
  - formarea unor abilităţi de recondiţionare a materialelor cu specific
popular;
  - realizarea unor obiecte şi mijloace didactice auxiliare în scopul
eficientizării procesului instructiv-educativ;
  - descrierea de către elevi, cu ajutorul cadrelor didactice, sub forma
unor prezentări power-point, desene, eseuri, semnificaţiile unor tradiţii
şi obiceiuri;
  - realizarea în echipă a materialelor propuse;
   - trezirea curiozităţii şi dezvoltarea interesului elevilor faţă de
valorile culturii nationale.
                                     8
A.  OBIECTIVE PRIVIND COPIII
   PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI :

    - să identifice şi să denumească obiective socio-culturale,
economice, istorice şi religioase;
  - să cunoască semnificaţia unor evenimente exprimând tradiţii şi
obiceiuri locale : culturale, istorice, religioase;

   - să cunoască numele ţării, al capitalei, localităţii natale;

   - să cunoască şi să respecte insemnele ţării: steag, stemă, imn;

   - să dezvolte atitudini pozitive faţă de ţară;

  - să descrie şi să recunoască evenimente tradiţionale importante:
culturale, istorice, religioase;

  - să cunoască, să aprecieze şi să îmbrace costumul popular pentru
diferite evenimente;

  - să-şi aducă contribuţia la amenajarea în clasă şi în gradiniţă
(scoală) a unui sector cu obiecte de artă populară ;

   - să redea poezii , cantece, colinde, dansuri ;

  - să realizeze lucrări şi dramatizări şi să participe activ la toate
activităţile propuse în proiect;

  - să manifeste stări afective, pozitive în relaţiile cu cei din jur
(prietenie, toleranţă, armonie);

  - să-şi formeze unele trăsături pozitive de voinţă şi caracter şi o
atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi.                                    9
A.OBIECTIVE PRIVIND CADRELE
 DIDACTICE
     - să implice părinţii şi alţi factori educaţionali în vederea
realizării obiectivelor propuse în proiect;

   - să organizeze şi să desfăşoare activităţi instructiv - educative
diverse şi atractive pentru atingerea scopului propus;

    - să aibă în vedere cultivarea unui tip comportamental şi moral
care să reprezinte un model de comportare ca indivizi pentru
preşcolari şi şcolari, aratând respect faţă de semenii lor şi faţă de
tradiţiile din alte zone;

    - să asigure resurse materiale, temporale şi umane necesare
pentru activităţile planificate;

    - să asigure un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul
şi în afara desfăşurării proiectului.


B.  OBIECTIVE PRIVIND PĂRINŢII :

   - să colaboreze cu cadrele didactice;

  - stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în
derularea activităţilor;

   - promovarea unor relaţii reciproce între parinţi şi alţi factori
educaţionali , pentru a transmite copiiilor valorile spirituale ale
poporului nostru;

    - asigurarea bazei materiale şi organizarea unor activităţi
extracurriculare pe linia proiectului.
                                    10
- cadre didactice
 - copii preşcolari şi şcolari
 - părinţii copiilor
 - reprezentanţi ai ONG-urilor
 - autorităţi locale
 - parteneri
  - materiale didactice din dotarea grădiniţei sau procurate de
educatoare: costume populare autentice şi imagini cu costume
populare locale şi din alte zone ale ţării, diverse obiecte create de
meşteri populari: vase, prosoape şi alte obiecte tărăneşti

 - materiale diverse - sponsorizări din partea părinţilor copiilor:
vederi cu imagini din zona Olteniei şi din alte zone ale ţării, albume
pentru poze, diverse obiecte de artă populară, vase, prosoape, hârtie
de scris, hârtie creponată, carton, creioane negre, creioane colorate,
ascuţitori, carioci, acuarele, seminţe, materiale din natură, materiale
textile etc.

 - spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinerea
proiectului-Gradiniţa    40,  Grădiniţa   nr.  37,   Grădiniţa
Pinocchio,Scolile :Sălcuţa-Calopar, Podari, Castranova, Liceul
Teoretic « Henri Coanda », Asociaţia Umanitară “Alexandru”,etc.

 - suport logistic asigurat de colaboratori sau parteneri: computer,
copiator, aparate foto digitale, camere video, imprimante, CD-uri,
DVD-uri.                                    11
BUGETARE :

 - pentru formare şi materiale de specialitate din dotarea grădiniţei şi
a instituţiilor partenere.


  EXTRABUGETARE :

- donaţii de la părinţi, cadre didactice ;
- sponsorizări;
- alte surse (contribuţii, serbări).  RESURSE INFORMATIONALE :

 Documentele proiectului :

  - proiectul scris;
  - corespondenţa electronică şi colaborare directă referitoare la
proiect;
 - rapoarte;
 - evidenţa participanţilor la evenimentele din cadrul proiectului
 - chestionare de evaluare;
 - mediatizare în presa electronică;
 - diplome de participare acordate preşcolarilor, şcolarilor şi
cadrelor didactice participante la diferite manifestări artistice din
cadrul proiectului.
                                    12
- analiza produselor activităţii
  - convorbiri
  - dramatizări
  - jocuri de rol
   - programme artistice cu diferite ocazii: Crăciun, 8 Martie, alte
sărbători religioase, 1 Iunie, sfârşit de an şcolar
  - realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul şcolii
   - expunerea lucrărilor copiilor (desene pe teme diferite, aplicaţii
din seminţe, expuse pe panouri)
  - centralizarea activităţilor din proiect pe suport DVD
  - realizarea portofoliului educatoarei  - la alte unităţi de învăţământ prin şedinţele de lucru ale echipei
din proiect
  - popularizarea proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări,
simpozioane, cercuri pedagogice
 - programme artistice cu public
 - prin partenerii din proiect


 - observări
 - lecturi dupa imagini
 - jocuri didactice
 - povestire
 - convorbire
 - activităţi artistico-plastice
 - activităţi practice
 - activităţi în comun cu preşcolarii şi şcolarii din grădiniţele şi
şcolile aflate în proiect
 - jocuri de creaţie
 - dramatizări
 - programe artistice

                                   13
- vizite, plimbări  - creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele
laice şi religioase specifice zonei în care trăiesc;
    - dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor
tradiţionale;
  - formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la copii, în
concordanţă cu valorile tradiţionale;
   - creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi,
legate de tradiţii;
     - creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în
activităţile grădiniţei;
   - implicarea altor unităţi de învăţământ, a familiilor copiilor, a
comunităţii şi a altor factori în vederea susţinerii proiectului.
                                   14
OCTOMBRIE

   1. Iniţierea proiectului « Eu sunt pui de românaş ! » - Masa
rotundă.

   2. Activitatea: « Târgul meşterilor populari »

   Participanţi: cadre didactice din şcolile partenere
   Beneficiari: copiii şi familiile lor, cadrele didactice, comunitatea

   Descrierea activitaţii;
    Obiective:

    - să-şi dezvolte interesul şi admiraţia pentru obiectele de artă
populară;
   - să-şi cultive dragostea faţă de tradiţii şi obiceiuri populare şi
dezvoltarea emoţiilor estetice.


    Acţiuni:

  -vizita la « Târgul meşterilor populari » - Craiova

   Modalităţi de evaluare:

  - modelaj de obiecte şi vase de artă populară din plastilină ;
  - să deseneze ce vase le-au placut mai mult la « Târgul meşterilor
populari » ;
  - completarea sectorului cu noi obiecte de artă populară procurate
de la acest targ.

                                    15
NOIEMBRIE


    Activitate: « Poveşti la gura sobei »

    Participanţi : preşcolari, cadre didactice, şcolari
    Beneficiari : preşcolari, şcolari

    Descrierea activităţii

       Obiective:

     - să asculte poveşti şi basme populare;
       - să reţină momentele importante, personajele din basm/
povestire , să le grupeze în personaje pozitive şi personaje negative;
    - să reţină expresii literare specifice de introducere şi încheiere
a basmelor şi povestirilor ;
    - să redea conţinutul acestora respectând succesiunea lor logică
şi cronologică.

      Activităţi:

 - joc de rol « Capra cu trei iezi », « Fata babei şi fata moşneagului »,
« Soacra cu trei nurori », « La scăldat », « La cireşe »…
 - lecturile educatoarei
 - audiţii
 - convorbirea

   Modalităţi de evaluare:

- desen « Personajul meu preferat »
- joc cu rol
                                     16
DECEMBRIE

     Activitate: « Obiceiuri şi datini populare » (Sărbători de
iarnă)

     Participanţi: preşcolari, şcolari,cadre didactice, parinţi, bunici
     Beneficiari: preşcolari,şcolari, părinţi, cadre didactice

     Descrierea activităţii

     Obiective:

- să recunoască evenimente importante din punct de vedere cultural,
istoric şi religios: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Moş Nicolae,
obiecte, imagini, cântece şi poezii specifice evenimentelor respective;
- să redea o serie de colinde reprezentative pentru întelegerea
semnificaţiei Naşterii Domnului;
- să se implice afectiv în atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.
     Activităţi :

 - program artistic « Cântece şi colinde de iarnă »
 - învăţarea rolurilor pentru Serbarea de Crăciun
 - confecţionarea de podoabe pentru brad

   Modalităţi de evaluare :

 - confecţionare de podoabe pentru pomul de Crăciun
 - oferim cadouri copiilor de la grădiniţele din mediul rural
 - prezentarea unui program artistic specific Crăciunului


             IANUARIE

   Activitate : « Cântec, joc si voie bună »
        Costumul popular specific zonei Olteniei


                                     17
Participanţi : preşcolari, şcolari, cadre didactice
   Beneficiari : preşcolari, şcolari, cadre didactice

   Descrierea activităţii

     Obiective :

   - să cunoască costumul popular specific zonei Olteniei;
   - să-şi cultive gustul estetic prin prezentarea frumuseţii motivelor
populare de pe costum şi a măiestriei realizării lor;
    - să-şi dezvolte sentimente de preţuire şi respect pentru munca
depusă în realizarea acestor costume;
  - să audieze şi să interpreteze cântece şi dansuri populare.

   Acţiuni :

 - prezentarea costumului popular din zona Olteniei atât pentru fetiţă
cât şi pentru băiat-observare;
- prezentarea unui album cu costume naţionale din zona Olteniei;
- audiţii de cântece populare din zona Olteniei;
- invăţăm dansuri populare specifice zonei Olteniei.

  Modalităţi de evaluare :

 - şezătoare
 - cântece şi dansuri din zona Olteniei


         FEBRUARIE

   Activitate : « Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim »
        Expoziţie cu obiecte şi costume populare


   Participanţi : preşcolari, şcolari, cadre didactice
   Beneficiari : preşcolari, şcolari, cadre didactice


                                    18
Descrierea activităţii

   Obiective :

   - să audieze poveşti şi povestiri populare;
   - să prezinte albume de artă populară;
   - să confectioneze lucrări de artă plastică decorativă şi practică,
împreuna cu părinţii copiilor;
  - să decoreze obiecte din lut.

   Acţiuni :

 - prezentarea unor poveşti şi povestiri populare;
 - prezentarea unor albume de artă popularǎ;
 - confecţionarea şi decorarea unor obiecte populare.

   Modalităţi de evaluare:

  - expoziţie de obiecte decorative populare

       MARTIE – APRILIE

    Activitate: « Mândre cântece străbune »

   Participanţi: preşcolari, şcolari, cadre didactice
   Beneficiari: preşcolari, şcolari, cadre didactice

   Descrierea activităţii

      Obiective:

  - să interpreteze cântece din folclorul copiilor

   Acţiuni
  - prezentarea unor cântece din folclorul copiilor                                      19
Modălităţi de evaluare

- interpretarea unor cântece din folclorul copiilor       MAI - IUNIE
  Activitate: ”Casa ţărănească şi lada de zestre a bunicii”

 Participanţi: preşcolari, şcolari, cadre didactice
 Beneficiari: preşcolari, şcolari, cadre didactice

 Descrierea activităţii

    Obiective:

  - să cunoască costumul popular specific zonei Olteniei;
  - să audieze cântece populare;
  - să cunoască tradiţii şi obiceiuri populare.

 Acţiuni:

 - şezătoare
 - simpozion

 Modalităţi de evaluare:

 - şezătoare
 - sesiune de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice
                                20

More Related Content

What's hot

Traditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeTraditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri locale
Surdu Romeo
 
Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)
Mary Dulits
 
Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilor
Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilorDezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilor
Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilor
AncutaCirje
 

What's hot (20)

Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
 
Proiect didactic
Proiect didacticProiect didactic
Proiect didactic
 
Program de serbare la craciun
Program de serbare la craciunProgram de serbare la craciun
Program de serbare la craciun
 
Evaluarea criterială prin descriptori
Evaluarea criterială prin descriptoriEvaluarea criterială prin descriptori
Evaluarea criterială prin descriptori
 
Sedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintii
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
 
Oracolul
OracolulOracolul
Oracolul
 
Traditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeTraditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri locale
 
Jocuri didactice
Jocuri didactice Jocuri didactice
Jocuri didactice
 
Scenariu.docx
Scenariu.docxScenariu.docx
Scenariu.docx
 
Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
 
Crearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptx
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
 
Prezentare Gremalschi Anatol.pptx
Prezentare Gremalschi Anatol.pptxPrezentare Gremalschi Anatol.pptx
Prezentare Gremalschi Anatol.pptx
 
In lumea povestilor
In lumea povestilorIn lumea povestilor
In lumea povestilor
 
Studiu de caz t.r.
Studiu de caz  t.r.Studiu de caz  t.r.
Studiu de caz t.r.
 
Scenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martieScenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martie
 
Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilor
Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilorDezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilor
Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin intermediul poveștilor
 
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
 

Viewers also liked

Obiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romaniaObiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romania
leo_dro
 
Obiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. PastiObiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Ionelia Serban
 
Obiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanestiObiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanesti
Emilia Roxana Amy
 
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteTraditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
Ionelia Serban
 
Traditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popularTraditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popular
aidarosianu
 
Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1
cercelarum
 
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
iresibc
 
Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013
Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013
Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013
Ionelia Serban
 
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologicăSă descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
vorbedeverde11
 
Etnografie si patrimoniu cultural romanesc
Etnografie si patrimoniu cultural romanescEtnografie si patrimoniu cultural romanesc
Etnografie si patrimoniu cultural romanesc
Mirona Mironica
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
iullianas
 
Metode si procedee de insusire si folosire expresiva a liniei
Metode si procedee de insusire si folosire expresiva a linieiMetode si procedee de insusire si folosire expresiva a liniei
Metode si procedee de insusire si folosire expresiva a liniei
Loredana Bocioaga
 
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
hobita
 

Viewers also liked (20)

Obiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romaniaObiceiuri si traditii in romania
Obiceiuri si traditii in romania
 
Obiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. PastiObiceiuri si traditii de Sf. Pasti
Obiceiuri si traditii de Sf. Pasti
 
Obiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanestiObiceiuri si traditii romanesti
Obiceiuri si traditii romanesti
 
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteTraditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste
 
Traditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popularTraditii si obiceiuri.costumul popular
Traditii si obiceiuri.costumul popular
 
Florile raiului cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
Florile raiului  cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 - Florile raiului  cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
Florile raiului cusaturi populare romanesti originale din anul 1937 -
 
Bucuria craciunului in lume
Bucuria craciunului in lumeBucuria craciunului in lume
Bucuria craciunului in lume
 
Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1Traditii si obiceiuri locale 1
Traditii si obiceiuri locale 1
 
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
IRES - Obiceiuri de Paste - 2011
 
Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013
Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013
Sa stim mai multe, sa fim mai buni 2013
 
Cunoasterea valorilor europene
Cunoasterea valorilor europeneCunoasterea valorilor europene
Cunoasterea valorilor europene
 
Elaborarea si managementul proiectelor
Elaborarea si managementul proiectelorElaborarea si managementul proiectelor
Elaborarea si managementul proiectelor
 
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
Modele de-cusaturi-romanesti-ana-pintilie-ed-tehnica-1977
 
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologicăSă descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
Să descoperim împreună ce înseamnă grădina zoologică
 
Etnografie si patrimoniu cultural romanesc
Etnografie si patrimoniu cultural romanescEtnografie si patrimoniu cultural romanesc
Etnografie si patrimoniu cultural romanesc
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
 
Metode si procedee de insusire si folosire expresiva a liniei
Metode si procedee de insusire si folosire expresiva a linieiMetode si procedee de insusire si folosire expresiva a liniei
Metode si procedee de insusire si folosire expresiva a liniei
 
Viitor verde
Viitor verdeViitor verde
Viitor verde
 
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primarMetode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
 
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
 

Similar to Proiect international.traditii si obiceiuri

Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
PolianaSimizStefanes
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
LiliaSergheevna
 
Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptx
Maria ŢUCA
 
Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019
Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019
Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019
Nicole France
 

Similar to Proiect international.traditii si obiceiuri (20)

Traditii 2
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2
 
Traditii 2
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2
 
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
 
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdfRevista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
 
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_TimisoaraProiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara
 
Giani
GianiGiani
Giani
 
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
 
Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptx
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
 
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.docTRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
 
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.docTRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
 
Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019
Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019
Dascalulde ieri si de azi, nr. 15, septembrie 2019
 
Carte 14 15
Carte 14 15Carte 14 15
Carte 14 15
 
Patreneriat
PatreneriatPatreneriat
Patreneriat
 
Raportul proiectului transnational.pptx
Raportul proiectului transnational.pptxRaportul proiectului transnational.pptx
Raportul proiectului transnational.pptx
 
raport Adelina.pptx
raport Adelina.pptxraport Adelina.pptx
raport Adelina.pptx
 

Proiect international.traditii si obiceiuri

 • 1. Motto : « Tot ceea ce nu avem de la naştere şi ne va trebui când vom fi mari, ne este dat prin educaţie. » J. J. Rousseau Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să păstrăm si să transmitem mai departe generaţiilor urmatoare ! Poporul român, aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituala. Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine, balade, basme şi legende, proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor, ceramică, obiecte din lemn, ţesături, tapiserii, cusături şi broderii, dar şi bucatele tradiţionale. Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri crâmpei din obiceiurile şi tradiţiile populare, dar şi regretul că prea puţini mai sunt aceia care mai încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, mi-a intărit convingerea să acord o atenţie sporită activităţilor de familiarizare a 1
 • 2. copiilor cu unele elemente tradiţionale culturale, religioase, istorice, considerând că aceasta este o datorie şi o răspundere morală. « Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai » ne-am născut şi trăim şi datoria noastră este de a păstra şi de a arăta atât semenilor noştri din acest spaţiu, cât şi altora, frumuseţile fizice şi morale ale ţării noastre. Tradiţiile romaneşti constituie una dintre valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uitam. Alături de literatură, care costituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie, artă populară are şi ea o contribuţie de seama. În primul rând, copiii încep şi trebuie să înţeleagă specificul poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi care sunt oglindite în obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor ; în al doilea rând, punându-i pe copii, încă de la vârsta preşcolară, în contact direct cu unele meserii, pe care fie bunicii lor, fie parinţii le practică, le insuflăm respectul şi dragostea pentru o anumită meserie, pe care o pot aborda şi ei când vor creşte. Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi asculta bunica dapanând firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt inzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, din doinele cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri. Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat, frumuseţile artei populare, în al cărei conţinut sunt înmănunchiate sentimentele poporului nostru. Mi-am propus să desfăşor acest proiect cu tema « Eu sunt pui de românaş ! » deoarece numai educându-i de mici pe copiii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, să îndrăgească limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării în care s-au născut, ne putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate în generaţiile următoare. 2
 • 3. copiii preşcolari şi şcolari de la unităţile implicate în proiect  cadre didactice  familiile copiilor  participanţi din străinatate 1octombrie 2008- 1octombrie 2011  copiii preşcolari şi şcolari de la unităţile implicate în proiect  cadrele didactice  familiile copiilor  comunitatea  institutor Pătraşcu Mădălina INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ - prof. Brumar Mihaela- inspector Integrare Europeană - prof. Vais Elena-inspector activităţi educative - prof. Păunescu Anca - inspector invăţământ preşcolar - ed. Georgescu Veronica - inspector invăţământ preşcolar 3
 • 4. MUZEUL OLTENIEI Prof. dr. Fifor Mihai ASOCIAŢIA UMANITARĂ „ALEXANDRU” Ed. Predonescu Violeta RADIO OLTENIA CRAIOVA Director adjunct Rusu Cornel ONG PROEUROYOUNG 1 Director executiv Dicu Rodica ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SĂLCUŢA – CALOPĂR - prof. Soare Victoria - director - prof. Duţă Elena Cristiana - director adjunct - inst. Pătraşcu Mădălina - prof. Nebunu Daniela - prof. Dobre Luminiţa - prof. Nicolcea Daniela Roxana - prof. Dobrescu Livia - prof. Străchinescu Tatiana Felicia -inv. Spătaru Vergina - inst. Marcu Ionela Irina - inst. Barbu Emilia Graţiela - inst. Ziber Alina - inst. Durlea Cătălina ŞCOALA CU CLASELE I - VIII PODARI - prof. Andriescu Marilena-director - prof. Crişu Corina - prof. Preduş Filuţa 4
 • 5. - ed. Nedelcu –Vînătoru Aurelia - ed. Florea Dana - ed. Goanţă Daniela - ed. Tudor Maria - inst. Iliuţă Anca - inst. Croitoru Monica - inst. Arie Denisa - inst. Glăvan Miruta - inst. Ungureanu Diana ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CASTRANOVA - prof. Duţă Gheorghe - director - prof. Chelu Corina - prof. Mitrache Laura - prof. Ciobanu Alexandra - ed. Marin Adelina - ed. Dincu Ionica GRADINIŢA « PINOCCHIO »CRAIOVA - ed. Hantulie Maria - ed. Predonescu Violeta LICEUL TEORETIC « HENRI COANDA » CRAIOVA - prof. dr. Mihai Dragu - director - prof. Nicuşor Cotescu – director adjunct - prof. Marius Tiţa – director adjunct - prof. Ivaşcu Claudia – coordonator de proiecte şi programe - prof. Soare Marin - prof. Petre Carmen - prof. Gheorghe Mihaela - prof. Petrescu Ionela - prof. Goga Cornelia - prof. Mîzgaciu Ionela - inst. Păuna Tanţa - inst. Truică Gabriela - inst. Tudor Constantin 5
 • 6. GRADINIŢA NR. 40 CRAIOVA - inst .Olari Doina Elena-director - ed. Ghiţă Coralia - ed. Ştefanescu Olimpia - ed. Geană Tilda - ed. Stănică Cornelia - ed. Coşoveanu Constanţa - ed. Stanciu Aurelia - ed. Guţu Maria - ed. Marinescu Adela - ed. Suian Ileana - ed. Catană Oana - ed. Circăgeanu Fănela GRADINIŢA NR. 37 « DUMBRAVA MINUNATĂ » - ed. Simescu Cornelia Adriana-director - inst. Iovan Alina - inst. Neamţu Cristiana - ed. Cârlig Lucia - ed. Ghiţă Andreea - ed. Grigorescu Nela - ed. Tudor Mariana ŞCOALA NR.31 « THEODOR AMAN » CRAIOVA - prof. Marcu Nicu – director - inst. Cercelaru Margareta - inst. Marcu Gabriela ŞCOALA CU CLASEL I-VIII VELA - prof. Tănăsuică Emilia- director - prof. Antone simona Elena - înv. Dinu Ionela - ed. Smarandache Adela 6
 • 7. GRĂDINIŢA ”LES PETITS POUSSINS DE JARDIN DE FRUITS” - Ed. Rusu Steluţa SCOALA CU CLASELE I-VIII BRADESTI - prof. Telea Ligia - inv. Racareanu Paulina SCOALA CU CLASELE I-VIII MALU MARE - prof. Cizmaru Ana – director - inst. Nicu Cristina - inst. Coita Maria - inv. Boruga Victoria - inst. Negrescu Cristina - prof. Ciuculete Ioana COLEGIUL NATIONAL CAROL I CRAIOVA - prof. ROTARU ION – director - prof. Raescu Liana - prof. Buzarnescu Rodica - inst. Ristea Mihaela - inst. Tanciu Coca GRADINITA “ OTILIA CAZIMIR” CRAIOVA - inst. Ninu Marinela – director - ed. Nicolae Elena - ed. Radu Cornelia - ed. Didu Mari- Annette Arina - ed. Didu Ionica Mirela - inst. Jianu Georgiana - ed. Buculescu Diana- Alina - ed. Orascu Diana- Mariana - ed. Baru Andreea Maria - ed. Dobre Elena - ed. Barbu Maria 7
 • 8. - dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi întelege obiceiurile şi tradiţiile culturale, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora; - sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară, întelegerea protejării şi conservării acestora, precum şi conservarea patrimoniului local şi al tradiţiilor; - cultivarea abilităţilor de comunicare, comunicare interculturală în relaţiile interpersonale. - redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate de folclorul ţării; - formarea unor abilităţi de recondiţionare a materialelor cu specific popular; - realizarea unor obiecte şi mijloace didactice auxiliare în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ; - descrierea de către elevi, cu ajutorul cadrelor didactice, sub forma unor prezentări power-point, desene, eseuri, semnificaţiile unor tradiţii şi obiceiuri; - realizarea în echipă a materialelor propuse; - trezirea curiozităţii şi dezvoltarea interesului elevilor faţă de valorile culturii nationale. 8
 • 9. A. OBIECTIVE PRIVIND COPIII PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI : - să identifice şi să denumească obiective socio-culturale, economice, istorice şi religioase; - să cunoască semnificaţia unor evenimente exprimând tradiţii şi obiceiuri locale : culturale, istorice, religioase; - să cunoască numele ţării, al capitalei, localităţii natale; - să cunoască şi să respecte insemnele ţării: steag, stemă, imn; - să dezvolte atitudini pozitive faţă de ţară; - să descrie şi să recunoască evenimente tradiţionale importante: culturale, istorice, religioase; - să cunoască, să aprecieze şi să îmbrace costumul popular pentru diferite evenimente; - să-şi aducă contribuţia la amenajarea în clasă şi în gradiniţă (scoală) a unui sector cu obiecte de artă populară ; - să redea poezii , cantece, colinde, dansuri ; - să realizeze lucrări şi dramatizări şi să participe activ la toate activităţile propuse în proiect; - să manifeste stări afective, pozitive în relaţiile cu cei din jur (prietenie, toleranţă, armonie); - să-şi formeze unele trăsături pozitive de voinţă şi caracter şi o atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 9
 • 10. A.OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE - să implice părinţii şi alţi factori educaţionali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect; - să organizeze şi să desfăşoare activităţi instructiv - educative diverse şi atractive pentru atingerea scopului propus; - să aibă în vedere cultivarea unui tip comportamental şi moral care să reprezinte un model de comportare ca indivizi pentru preşcolari şi şcolari, aratând respect faţă de semenii lor şi faţă de tradiţiile din alte zone; - să asigure resurse materiale, temporale şi umane necesare pentru activităţile planificate; - să asigure un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul şi în afara desfăşurării proiectului. B. OBIECTIVE PRIVIND PĂRINŢII : - să colaboreze cu cadrele didactice; - stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea activităţilor; - promovarea unor relaţii reciproce între parinţi şi alţi factori educaţionali , pentru a transmite copiiilor valorile spirituale ale poporului nostru; - asigurarea bazei materiale şi organizarea unor activităţi extracurriculare pe linia proiectului. 10
 • 11. - cadre didactice - copii preşcolari şi şcolari - părinţii copiilor - reprezentanţi ai ONG-urilor - autorităţi locale - parteneri - materiale didactice din dotarea grădiniţei sau procurate de educatoare: costume populare autentice şi imagini cu costume populare locale şi din alte zone ale ţării, diverse obiecte create de meşteri populari: vase, prosoape şi alte obiecte tărăneşti - materiale diverse - sponsorizări din partea părinţilor copiilor: vederi cu imagini din zona Olteniei şi din alte zone ale ţării, albume pentru poze, diverse obiecte de artă populară, vase, prosoape, hârtie de scris, hârtie creponată, carton, creioane negre, creioane colorate, ascuţitori, carioci, acuarele, seminţe, materiale din natură, materiale textile etc. - spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinerea proiectului-Gradiniţa 40, Grădiniţa nr. 37, Grădiniţa Pinocchio,Scolile :Sălcuţa-Calopar, Podari, Castranova, Liceul Teoretic « Henri Coanda », Asociaţia Umanitară “Alexandru”,etc. - suport logistic asigurat de colaboratori sau parteneri: computer, copiator, aparate foto digitale, camere video, imprimante, CD-uri, DVD-uri. 11
 • 12. BUGETARE : - pentru formare şi materiale de specialitate din dotarea grădiniţei şi a instituţiilor partenere. EXTRABUGETARE : - donaţii de la părinţi, cadre didactice ; - sponsorizări; - alte surse (contribuţii, serbări). RESURSE INFORMATIONALE : Documentele proiectului : - proiectul scris; - corespondenţa electronică şi colaborare directă referitoare la proiect; - rapoarte; - evidenţa participanţilor la evenimentele din cadrul proiectului - chestionare de evaluare; - mediatizare în presa electronică; - diplome de participare acordate preşcolarilor, şcolarilor şi cadrelor didactice participante la diferite manifestări artistice din cadrul proiectului. 12
 • 13. - analiza produselor activităţii - convorbiri - dramatizări - jocuri de rol - programme artistice cu diferite ocazii: Crăciun, 8 Martie, alte sărbători religioase, 1 Iunie, sfârşit de an şcolar - realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul şcolii - expunerea lucrărilor copiilor (desene pe teme diferite, aplicaţii din seminţe, expuse pe panouri) - centralizarea activităţilor din proiect pe suport DVD - realizarea portofoliului educatoarei - la alte unităţi de învăţământ prin şedinţele de lucru ale echipei din proiect - popularizarea proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioane, cercuri pedagogice - programme artistice cu public - prin partenerii din proiect - observări - lecturi dupa imagini - jocuri didactice - povestire - convorbire - activităţi artistico-plastice - activităţi practice - activităţi în comun cu preşcolarii şi şcolarii din grădiniţele şi şcolile aflate în proiect - jocuri de creaţie - dramatizări - programe artistice 13
 • 14. - vizite, plimbări - creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice zonei în care trăiesc; - dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale; - formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la copii, în concordanţă cu valorile tradiţionale; - creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii; - creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile grădiniţei; - implicarea altor unităţi de învăţământ, a familiilor copiilor, a comunităţii şi a altor factori în vederea susţinerii proiectului. 14
 • 15. OCTOMBRIE 1. Iniţierea proiectului « Eu sunt pui de românaş ! » - Masa rotundă. 2. Activitatea: « Târgul meşterilor populari » Participanţi: cadre didactice din şcolile partenere Beneficiari: copiii şi familiile lor, cadrele didactice, comunitatea Descrierea activitaţii; Obiective: - să-şi dezvolte interesul şi admiraţia pentru obiectele de artă populară; - să-şi cultive dragostea faţă de tradiţii şi obiceiuri populare şi dezvoltarea emoţiilor estetice. Acţiuni: -vizita la « Târgul meşterilor populari » - Craiova Modalităţi de evaluare: - modelaj de obiecte şi vase de artă populară din plastilină ; - să deseneze ce vase le-au placut mai mult la « Târgul meşterilor populari » ; - completarea sectorului cu noi obiecte de artă populară procurate de la acest targ. 15
 • 16. NOIEMBRIE Activitate: « Poveşti la gura sobei » Participanţi : preşcolari, cadre didactice, şcolari Beneficiari : preşcolari, şcolari Descrierea activităţii Obiective: - să asculte poveşti şi basme populare; - să reţină momentele importante, personajele din basm/ povestire , să le grupeze în personaje pozitive şi personaje negative; - să reţină expresii literare specifice de introducere şi încheiere a basmelor şi povestirilor ; - să redea conţinutul acestora respectând succesiunea lor logică şi cronologică. Activităţi: - joc de rol « Capra cu trei iezi », « Fata babei şi fata moşneagului », « Soacra cu trei nurori », « La scăldat », « La cireşe »… - lecturile educatoarei - audiţii - convorbirea Modalităţi de evaluare: - desen « Personajul meu preferat » - joc cu rol 16
 • 17. DECEMBRIE Activitate: « Obiceiuri şi datini populare » (Sărbători de iarnă) Participanţi: preşcolari, şcolari,cadre didactice, parinţi, bunici Beneficiari: preşcolari,şcolari, părinţi, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective: - să recunoască evenimente importante din punct de vedere cultural, istoric şi religios: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Moş Nicolae, obiecte, imagini, cântece şi poezii specifice evenimentelor respective; - să redea o serie de colinde reprezentative pentru întelegerea semnificaţiei Naşterii Domnului; - să se implice afectiv în atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. Activităţi : - program artistic « Cântece şi colinde de iarnă » - învăţarea rolurilor pentru Serbarea de Crăciun - confecţionarea de podoabe pentru brad Modalităţi de evaluare : - confecţionare de podoabe pentru pomul de Crăciun - oferim cadouri copiilor de la grădiniţele din mediul rural - prezentarea unui program artistic specific Crăciunului IANUARIE Activitate : « Cântec, joc si voie bună » Costumul popular specific zonei Olteniei 17
 • 18. Participanţi : preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari : preşcolari, şcolari, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective : - să cunoască costumul popular specific zonei Olteniei; - să-şi cultive gustul estetic prin prezentarea frumuseţii motivelor populare de pe costum şi a măiestriei realizării lor; - să-şi dezvolte sentimente de preţuire şi respect pentru munca depusă în realizarea acestor costume; - să audieze şi să interpreteze cântece şi dansuri populare. Acţiuni : - prezentarea costumului popular din zona Olteniei atât pentru fetiţă cât şi pentru băiat-observare; - prezentarea unui album cu costume naţionale din zona Olteniei; - audiţii de cântece populare din zona Olteniei; - invăţăm dansuri populare specifice zonei Olteniei. Modalităţi de evaluare : - şezătoare - cântece şi dansuri din zona Olteniei FEBRUARIE Activitate : « Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim » Expoziţie cu obiecte şi costume populare Participanţi : preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari : preşcolari, şcolari, cadre didactice 18
 • 19. Descrierea activităţii Obiective : - să audieze poveşti şi povestiri populare; - să prezinte albume de artă populară; - să confectioneze lucrări de artă plastică decorativă şi practică, împreuna cu părinţii copiilor; - să decoreze obiecte din lut. Acţiuni : - prezentarea unor poveşti şi povestiri populare; - prezentarea unor albume de artă popularǎ; - confecţionarea şi decorarea unor obiecte populare. Modalităţi de evaluare: - expoziţie de obiecte decorative populare MARTIE – APRILIE Activitate: « Mândre cântece străbune » Participanţi: preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari: preşcolari, şcolari, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective: - să interpreteze cântece din folclorul copiilor Acţiuni - prezentarea unor cântece din folclorul copiilor 19
 • 20. Modălităţi de evaluare - interpretarea unor cântece din folclorul copiilor MAI - IUNIE Activitate: ”Casa ţărănească şi lada de zestre a bunicii” Participanţi: preşcolari, şcolari, cadre didactice Beneficiari: preşcolari, şcolari, cadre didactice Descrierea activităţii Obiective: - să cunoască costumul popular specific zonei Olteniei; - să audieze cântece populare; - să cunoască tradiţii şi obiceiuri populare. Acţiuni: - şezătoare - simpozion Modalităţi de evaluare: - şezătoare - sesiune de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice 20