Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traditii si obiceiuri

7,905 views

Published on

 • Be the first to comment

Traditii si obiceiuri

 1. 1. PROIECTUL TEMATIC
 2. 2. TEMA: TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTE! SUBTEMA: ,,HRISTOS A ÎNVIAT!”I. ARGUMENT În preajma sărbătorii Paştelui trăim nostalgia desăvârşirii noastrespirituale. Sărbătorile ne transpun pe un tărâm spiritual deosebit. Neîmpăcăm cu noi înşine şi cu semenii prin iubire, iertare şi prin bucuria de a fiîmpreună. Copiii din grădiniţă locuiesc în oraş şi foarte puţini dintre ei au bunicila ţară, unde ar avea ocazia să cunoască tradiţiile populare. Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întrebărilecopiilor: „De unde vine iepuraşul?”; „De unde are ouă?” De aceea, mi-ampropus să le vorbesc despre tradiţiile populare româneşti, legate deSărbătoarea de Paşti. Toţi copiii iubesc această sărbătoare, deoarece simbolul drag lor,Iepuraşul, le aduce în dar multe cadouri şi ouă roşii. Implicarea în acest proiect le dă copiilor ocazia să-şi consolideze unelecunoştinţe despre Sărbătoarea Paştelui, pe care le ştiau de la părinţii lor, sădobândească altele noi privind obiceiurile specifice acestei sărbători. 2
 3. 3. Implicarea copiilor de vârstă preşcolară în realizarea unor acţiuni deîncondeiere a ouălor, de participare la obiceiurile de Paşti va duce laformarea unei conştiinţe privind datoria omului de a păstra tradiţiilestrăbune. Când copilul este pus în contact direct cu tradiţiile străbune i seformează deprinderea de a fi responsabil şi util, responsabilitate păstrată de -a lungul vieţii. De asemenea, copiii sunt puşi în situaţii practice în care suntdeterminaţi intrinsec să experimenteze deprinderi şi capacităţi noi şi să leconsolideze pe cele deja dobândite. II. DESCRIEREA PROIECTULUI GRUPUL ŢINTĂ : grupa mică RESURSE UMANE: -preşcolarii grupei mici; -educatoarele grupei; -părinţii copiilor; -specialişti. RESURSE MATERIALE: consumabile, albume, aparat defotografiat, pliante, icoane, ouă, lucrări de specialitate, calculator DURATA: o săptămână Echipa de implementare: Oargă Daniela, Dupţa Rodica 3
 4. 4. Metode: observaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,povestirea, etc; Material bibliografic: ,,Metoda proiectelor la vârsteletimpurii”, ed.Mirton, 2005, Timişoara, ,,Programa activităţilorinstructiv educative în grădiniţa de copii”, Bucureşti, 2000. Scopul: însuşirea şi îmbogăţirea unor cunoştinţe referitoare tradiţiile şi obiceiurile pe care românii le practică cu ocazia sărbătoririi Învierii Domnului, prin realizarea unor materiale proprii; Obiective: - adunarea unor informaţii utile despre tradiţii şi obiceiuri; responsabilizarea membrilor echipelor; - culegerea informaţiilor cu referire la tradiţiile şi obiceiurile fiecărei zone; - cunoaşterea unor elemente religioase care definesc spiritualitatea poporului român; - conştientizarea semnificaţiei şi a importanţei acestei sărbători; - argumentarea propriilor păreri şi susţinerea lor; - colaborarea, în vederea îndeplinirii sarcinilor propuse; - descrierea şi identificarea elementelor religioase specifice sărbătorilor pascale; - cunoaşterea unor obiceiuri creştineşti specifice sărbătorilor religioase ,,Duminica Floriilor,, şi ,,Paştele,, - cultivarea comportamentului moral religios. Lista de probleme: Ce ştiu copiii: - de Paşti se ciocnesc ouă roşii; - iepuraşul aduce cadouri; - se merge la biserică; 4
 5. 5. Ce nu ştiu copiii: - cine este iepuraşul? - De unde are ouă? - Ce se sărbătoreşte de Paşte?Elaborarea hărţii proiectului:Scrisoare de intenţie: Dragi părinţi şi bunici, Pornind de la ideea că Sărbătoarea Luminii a avut asupra omului oputernică influenţă, care a adus stabilitate şi lumină în viaţa lui, am selectatmetode şi demersuri metodice pentru a-i învăţa pe copii să cunoască, săiubească şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile de Paşti. Copiii doresc să cunoască şi să păstreze obiceiuri de Paşti cunoscutede la grădiniţă şi biserică,pentru că îi poate influenţa pe alţii şi poate găsiargumente prin care să-i determine şi pe aceştia să creadă în „Lumină” şi săpăstreze datinile strămoşilor noştri, averea noastră păstrată din generaţie îngeneraţie. De aceea vă rugăm să ne sprijiniţi cu orice material consideraţi că sepotriveşte acestei teme: ilustrate, reviste, casete audio, video, cd-uri, poze,ouă încondeiate, felicitări, etc. Vă mulţumim! Copiii şi doamnele educatoare 5
 6. 6. Crearea centrului tematic: Proiectul a fost lansat ca urmare a dorinţei copiilor de a cunoaşte maibine obiceiurile de Paşti. Am planificat activităţi prin care copiii să caute încărţi şi să „citească” imagini cu icoane şi importanţa lor asupra vieţii. Dorim ca activităţile desfăşurate să fie cunoscute şi apreciate de ceidin jur, ba mai mult, să atragem şi alţi copii în derularea unor astfel deproiecte, care au ca obiective păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor de Paşti. Scrisoare de mulţumire Dragi părinţi şi bunici, Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestui proiect. Amdescoperit multe lucruri noi cu ajutorul dumneavoastră!IMPACTUL: Lansarea ideii proiectului a avut un impact pozitiv asupracopiilor. Aceştia cereau la biblioteca grupei cărţi despre SărbătoareaPaştelui. Împreună cu părinţii au pregătit mape şi coli pentru portofolii.Doreau foarte mult să afle cât mai multe despre această sărbătoare. 6
 7. 7. III. OBIECTIVE 1. Cunoaşterea unor obiceiuri creştineşti specifice Paştelui; 2. Descoperirea unor cunoştinţe despre tradiţiile şi obiceiurile de Paşti,care au interes real pentru ei, care are relevanţă atât pentru experienţa lorde viaţă, cât şi pentru contextul vieţii cotidiene; 3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile străbune, deresponsabilitate faţă de ele; 4. Utilizarea cooperării ca modalitate de bază în atingerea scopurilorindividuale sau de grup; 5. Formarea virtuţilor creştine şi cultivarea comportamentului moral –religios. 7
 8. 8. IV. ACTIVITĂŢI PLANIFICATE NR. ACTIVITATEA TERMENCRT.1. Bibliotecă: „Citim imagini despre Sărbătoarea de Paşti”; Construcţii: „Cuiburi pentru ouă”; Luni Cunoaşterea mediului : „Coşul cu ouă roşii” – 2.04.2007 observare; Activităţi complementare:„Ouăle roşii”(legendă) – lectura educatoarei; „Iepuraşii împart ouă”- joc de mişcare2. Artă: „Coşul cu ouă roşii” – desen; Ştiinţă: „Ouăle Iepuraşului” – mărime şi culoare; Marţi Educarea limbajului : „Oul roşu” de Lucia Muntean 3.04.2007 – memorizare; Educaţie fizică : „”; Joc „Iepuraşii veseli” Activităţi complementare: „Scrisoare către Iepuraş”; 8
 9. 9. 3. Joc de rol: „Vine Iepuraşul”; Artă: „Ouă colorate” – modelaj Miercuri Activitate matematică : „Coşul cu ouă” – joc 4.04.2007 didactic; Educaţie muzicală : „Hristos a Înviat” – predare; Activităţi complementare: -„Cum ciocnim ouăle de Paşti?”4. Bibliotecă: „Obiceiuri de Paşti”; Artă: „Felicitări de Paşti” - desen; Joi Educaţie plastică : „Oul încondeiat” – pictură; 5.04 2007 Activităţi complementare: - Vizită la biserică5. Artă: „Şerveţele colorate pentru masa de Paşti”; Bibliotecă: „Mâncăruri tradiţionale” – convorbire; Vineri Activitate practică : „Coşuleţe pentru ouă” – 6.04.2007 confecţionare; Activităţi complementare: - „Prezentarea proiectului”; - „Pregătim masa de Paşti” – activitate gospodărească V. EVALUARE 9
 10. 10. 1. Prezentarea proiectului2. Machetă – pregătirea mesei de Paşti 10
 11. 11. SEMNIFICA Vopsitul Mâncarea-ŢIA ouălor tradiţional ăPAŞTELUI SĂRBĂTOAREA OBICEIURI PAŞTELUI ŞI TRADIŢII SalutulSOSIREA BisericăIEPURAŞU-LUI Cântece 11

×