Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.В.Шафаренко. Якість освіти: у пошуках власної формули

796 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.В.Шафаренко. Якість освіти: у пошуках власної формули

 1. 1. Якість позашкільноїЯкість позашкільної .освіти.освіти В пошуках власної формулиВ пошуках власної формули Шафаренко О.В. заступник директора ЦДЮТ Деснянського району
 2. 2. Якість таЯкість та результативністьрезультативність позашкільноїпозашкільної діяльності –діяльності – що це?що це?
 3. 3. ЯКІСТЬ ОСВІТИЯКІСТЬ ОСВІТИ як процес – це стан, що задовольняє потреби людини, відповідає інтересам суспільства і держави; як результат діяльності навчального закладу вказує на відповідність рівня підготовки учнів вимогам діючих освітніх програм. системно- соціальний феномен, сукупність властивостей якого спрямована на забезпечення вимог і потреб споживача у теперішньому та майбутньому часі.
 4. 4. якість освіти - сукупність показників, що розкривають різноманітні аспекти діяльності навчального закладу
 5. 5. ОБОБ``ЄКТИ таЄКТИ та КРИТЕРІЇКРИТЕРІЇ Які вони?Які вони?
 6. 6. ?????????? Вихованці: В Досягнення: Кадри, Д Матеріальна база К М Кількість Випускники Профіль Рівень ЗВН заходи Районні Освіта Всеукраїнські Досягнення Міжнародні Програми Оснащення
 7. 7.  зміст, форми та профілі  позашкільної освіти   є різнобарвними та  різноманітними. 
 8. 8. Якість освіти залежить від  визначення цілей і  прогнозування очікуваних  результатів.
 9. 9.                                           ?????????? Вихованці: В   Досягнення:              Кадри,        Д                 Матеріальна база                                        К     М Кількість Випускники Профіль Рівень ЗВН заходи Районні Освіта Всеукраїнські Досягнення Міжнародні Програми Оснащення
 10. 10. Шукаємо Шукаємо  власнувласну формулуформулу
 11. 11. ЦДЮТ - ПРОСТІР ДЛЯЦДЮТ - ПРОСТІР ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇПОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЯКАРЕАЛІЗАЦІЇ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСОБИСТОСТІЗАБЕЗПЕЧУЄ ОСОБИСТОСТІ ОРГАНІЧНУ ВЗАЄМОДІЮ ЗІ СВІТОМОРГАНІЧНУ ВЗАЄМОДІЮ ЗІ СВІТОМ І ГАРМОНІЮ З САМИМІ ГАРМОНІЮ З САМИМ СОБОЮСОБОЮ.. М ІСІЯ М ІСІЯ
 12. 12. трансформація в заклад нового типутрансформація в заклад нового типу шляхом створення в ЦДЮТшляхом створення в ЦДЮТ освітнього середовища з потужнимосвітнього середовища з потужним виховним впливом на особистість –виховним впливом на особистість – проектувальника і творцяпроектувальника і творця власного життявласного життя Мета:
 13. 13. ВВ ++ КК ++ ДД ++ ММ= Я Маємо:
 14. 14. Е М О Ц І ЯЕ М О Ц І Я Важливий елемент!!!
 15. 15. Наша формула: В (Е) + К (Е) + Д (Е) + М = Я(Е)
 16. 16. Формула в дії:Формула в дії: літній клуб дозвілля «КАНІКУЛИ»
 17. 17. - Організоване дозвілля 140 дітей - Розкриття потенціалу педагогів - PR роботи педагогів та гуртків - Стимуляція до навчання майбутніх гуртківців Що ми отримали:
 18. 18. Щасливі діти!Щасливі діти! ГОЛОВНЕ:

×