Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ
УПРАВЛІННЯ
Т.І. Свирська, завідувач НМЦ
громадянського виховання, виховних
технологій та позашкіль...
«Освіта – це те, що залишається«Освіта – це те, що залишається
у людини, коли все, що вона вивчала,у людини, коли все, що ...
Освіта – не тільки зовнішня,Освіта – не тільки зовнішня,
по відношенню до дитинипо відношенню до дитини
діяльність, але й ...
Параметри оцінювання
якості освіти
 якість освітнього результату
 якість освітніх умов
 якість освітнього процесу
Якісна освітаЯкісна освіта
 результати відповідають операційнорезультати відповідають операційно
заданим цілямзаданим ціл...
Параметри оцінки результатівПараметри оцінки результатів
освіти особистостіосвіти особистості
 знання, вміння, навичкизна...
Дії педагогічного колективуДії педагогічного колективу
 навчитися прогнозувати, проектувати,
моделювати ті якості підгото...
ВажливоВажливо
 не може бути якісної освіти взагалі (поза
конкретними умовами)
 освіта по-різному може бути якісною чи
н...
Мета
максимально конкретний образ
бажаного, очікуваного результату
(якісний і кількісний), якого дитина та
освітній заклад...
Алгоритм дій
 аналіз освітніх потреб та стратегічне планування
 проектування освітнього процесу
 управління ресурсами
...
Критерії якості освіти
 наявність набору освітніх програм, зміст яких забезпечує
підготовку вихованців у відповідності з ...
Характеристика випускника
 висока самосвідомість особистості, орієнтована на вічні
людські цінності, переведені в особист...
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Т.І.Свирська. Якість освіти як об'єкт управління

861 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Т.І.Свирська. Якість освіти як об'єкт управління

 1. 1. ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ Т.І. Свирська, завідувач НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. «Освіта – це те, що залишається«Освіта – це те, що залишається у людини, коли все, що вона вивчала,у людини, коли все, що вона вивчала, вже забуто»вже забуто»
 3. 3. Освіта – не тільки зовнішня,Освіта – не тільки зовнішня, по відношенню до дитинипо відношенню до дитини діяльність, але й процес тадіяльність, але й процес та результати діяльності самоїрезультати діяльності самої дитинидитини
 4. 4. Параметри оцінювання якості освіти  якість освітнього результату  якість освітніх умов  якість освітнього процесу
 5. 5. Якісна освітаЯкісна освіта  результати відповідають операційнорезультати відповідають операційно заданим цілямзаданим цілям  прогнозовані в зоні потенційногопрогнозовані в зоні потенційного розвитку вихованцярозвитку вихованця
 6. 6. Параметри оцінки результатівПараметри оцінки результатів освіти особистостіосвіти особистості  знання, вміння, навичкизнання, вміння, навички  рівень вихованостірівень вихованості  рівень розвитку особистостірівень розвитку особистості  рівень соціалізації особистостірівень соціалізації особистості  негативні наслідки освітнього процесунегативні наслідки освітнього процесу
 7. 7. Дії педагогічного колективуДії педагогічного колективу  навчитися прогнозувати, проектувати, моделювати ті якості підготовки випускника, які заклад планує отримати на виході освітнього процесу  забезпечувати, підтримувати досягнення рівня якості освіти, який вимагається, своєчасно реагуючи на небажані відхилення від нього  підвищувати якість освіти, намагаючись приводити її у відповідність до зростаючих вимог зовнішніх замовників  виявляти та оцінювати реальну якість освіти, її відповідність запланованим цілям
 8. 8. ВажливоВажливо  не може бути якісної освіти взагалі (поза конкретними умовами)  освіта по-різному може бути якісною чи не зовсім по відношенню до вимог, які встановлюються заздалегідь, до параметрів освіти, які виступають метою
 9. 9. Мета максимально конкретний образ бажаного, очікуваного результату (якісний і кількісний), якого дитина та освітній заклад реально можуть досягнути до певного моменту часу
 10. 10. Алгоритм дій  аналіз освітніх потреб та стратегічне планування  проектування освітнього процесу  управління ресурсами  моніторинг якості освіти  підвищення професіоналізму педагогічних кадрів та формування мотивації до покращення якості  атестація, контроль та експертиза якості  нормативно-документаційне забезпечення освітньої діяльності  управління змінами  управління соціальною відповідальністю  вимір задоволення
 11. 11. Критерії якості освіти  наявність набору освітніх програм, зміст яких забезпечує підготовку вихованців у відповідності з їхніми освітніми та життєвими потребами  рівень наближення практично орієнтованої частини змісту освітніх програм до вимог потенційних замовників  рівень засвоєння вихованцями спеціалізованих освітніх програм за вибором  рівень задоволення вихованців результатами навчання  ставлення дитини до отриманого виду діяльності  елементарна та функціональна грамотність  успішне засвоєння програми  професійне зростання педагога
 12. 12. Характеристика випускника  висока самосвідомість особистості, орієнтована на вічні людські цінності, переведені в особисті переконання та життєві принципи  фізичне та духовне здоров’я як гармонія тілесного та духовного розвитку, мотивація на збереження свого здоров’я та здоровий спосіб життя  широка освіченість, високий рівень пізнавальної активності, вільне володіння основами знань, безперервна самоосвіта, яка є потребою та звичною на все життя  постійне самовдосконалення  орієнтація на духовні та загальнолюдські цінності, гуманну взаємодію з навколишнім світом  висока вихованість, інтелігентність, активне неприйняття зла, хамства, вульгарності, фальші  патріотизм, активна громадянська позиція  здатність до соціальної творчості
 13. 13. Дякую за увагу!

×