Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Strategi for bruk av sosiale medier for IKT-servicefageleverved Skien videregående skole<br />Laget i forbindelse med stud...
Strategi<br />forteller både hvor man vil og hvordan man kommer dit<br />Overordnet mål for <br />IKT-Sevicefagelever:<br ...
Hvor bruke sosiale medier?<br />    Utgangspunkt for strategi for bruk av SOSIALE MEDIER for våre elever er læreplanen ...
Hvorfor sosiale medier – forts.<br />	I faget Bruker- og driftsstøtte er det et flere helt konkrete læreplanmål som er sæ...
Hvorfor sosiale medier – forts.<br />Motivasjon<br />Hvorfor vil denne metoden virke motiverende?<br />Mestringsfølelse<br...
Kunnskapsutvikling - delmål<br />Beherske bruk av aktuelle verktøy<br />Bygge PLN (personlig læringsnettverk)<br />Bli en ...
Utfordringer<br />Personvern vs innovasjon<br />Ta i bruk ny teknologi og samtidig ta vare på personvernet til alle deltak...
Forarbeid<br />(gjennomføres uansett som en del av pensum)<br />Undervise og jobbe med<br />Personvern<br />Datatilsynet<b...
Personvern -elevene må gi tillatelse<br />TILLATELSE I FORBINDELSE MED BILDE/VIDEOBRUK PÅ SKOLEN<br />Jeg gir tillatelse t...
Personvern – Lover og regler som elever og lærere må følge<br />Forsikre seg om at personer som er nevnt med navn tillater...
Relevante verktøy?<br />Facebook<br />Twitter<br />Wiki<br />YouTube<br />Flickr(eller annen billedbase som ivaretar oppha...
Wiki<br />Først og fremst en kunnskapsbase som elevene selv produserer<br />Elevene går også inn og kritisk (konstruktivt)...
Facebook<br />Bygge personlig læringsnettverk (PLN)<br />Medlemmer <br />Først og fremst IKT-elever ved Skien vgs<br />And...
Twitter<br />Bygge personlig læringsnettverk (PLN)<br />Følge relevante personer/virksomheter i forhold til IKT-fag<br />L...
Youtube og Flickr<br />Youtube<br />Se relevante filmer<br />Legge ut relevante filmer<br />Sjekke nettstedsstatistikk for...
Fagblogg evt. i kombinasjon med personlig blogg<br />Frivillig for den enkelte elev<br />Kan komplettere bruk av andre net...
Konferanse- og samskrivingsverktøy<br />Skype<br />Mulighet til å snakke og utveksle kunnskap og erfaring med samarbeidspa...
Avslutning <br />De sosiale verktøyene som inngår i denne strategiplanen er ikke endelig bestemt<br />Det er også mulig a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategi for sosiale medier

1,005 views

Published on

Strategi for bruk asv sosiale medier for elever ved IKT-servicefagelever ved Skien vgs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategi for sosiale medier

 1. 1. Strategi for bruk av sosiale medier for IKT-servicefageleverved Skien videregående skole<br />Laget i forbindelse med studie -<br />Enterprise 2.0 - Profesjonell bruk av nettet<br />Skien vgs, mai 2011 <br />Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />
 2. 2. Strategi<br />forteller både hvor man vil og hvordan man kommer dit<br />Overordnet mål for <br />IKT-Sevicefagelever:<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />2<br />Øktkunnskapsutviklig!<br />
 3. 3. Hvor bruke sosiale medier?<br /> Utgangspunkt for strategi for bruk av SOSIALE MEDIER for våre elever er læreplanen for IKT-Servicefag. Utdrag fra læreplanen:<br />Formål<br />IKT-servicefag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Nyskapende og avansert bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IKT – kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i privat og offentlig virksomhet.<br />Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om innkjøp, drift og vedlikehold av IKT-systemer. Behandling av informasjon på etisk forsvarlig måte skal stå sentralt i opplæringen. Den skal fremme den enkeltes kompetanse i kommunikasjon med forskjellige målgrupper gjennom ulike medier. <br />Opplæringen skal legge vekt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap.<br />Grunnleggende ferdigheter<br />Å kunne bruke digitale verktøy i IKT-servicefaget innebærer å innhente, strukturere og behandle data for å framstille og formidle informasjon som grunnlag for beslutninger og effektiv utførelse og understøtting av arbeidsprosesser og læring<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />3<br />
 4. 4. Hvorfor sosiale medier – forts.<br /> I faget Bruker- og driftsstøtte er det et flere helt konkrete læreplanmål som er særlig aktuelle for denne strategien<br />Mål for opplæringen er at elevene skal kunne<br />behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk<br />yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere<br />yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk<br />bruke kunnskapsnettverk som en del av kunnskapsutviklingen i en virksomhet<br />veilede i bruk av hjelpefunksjoner og kunnskapsbaser<br />dokumentere og gjøre tilgjengelige løsninger på problemer<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />4<br />
 5. 5. Hvorfor sosiale medier – forts.<br />Motivasjon<br />Hvorfor vil denne metoden virke motiverende?<br />Mestringsfølelse<br />Elevene bruker allerede sosiale medier i private sammenhenger<br />Oppgaver blir mer praktiske og virkelighetsnære<br />Samarbeid og delingskultur<br />Konkrete resultater<br />Klassen lager sin en fagbok som de kan bruke ved tverrfaglig eksamen.<br />Det er ikke bare læreren og de selv som skal se hva de produserer<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />5<br />
 6. 6. Kunnskapsutvikling - delmål<br />Beherske bruk av aktuelle verktøy<br />Bygge PLN (personlig læringsnettverk)<br />Bli en bedre problemløser<br />Kommunisere med ukjente og kjente<br />Takle motargumenter<br />Kunne følge lovverket <br />personvern og opphavsrett<br />Lære kritisk kildevurdering<br />Ta ansvar for det faktiske arbeidet man har gjort<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />6<br />
 7. 7. Utfordringer<br />Personvern vs innovasjon<br />Ta i bruk ny teknologi og samtidig ta vare på personvernet til alle deltakere<br />Åpenhet vs uthenging<br />Alle ser alles bidrag og elevene har ulik kompetanse<br />Privat vs offentlig<br />Lagre elevenes arbeidsoppgaver og notater <br />på egen PC<br />på Wiki, blogg eller lignende<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />7<br />
 8. 8. Forarbeid<br />(gjennomføres uansett som en del av pensum)<br />Undervise og jobbe med<br />Personvern<br />Datatilsynet<br />Åndverksloven<br />Straffeloven<br />http://dubestemmer.no/<br />Dette nettstedet er lansert av Datatilsynet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet, januar 2007<br />http://www.nettvett.no/<br />Drevet av post og teletilsynet i samarbeid med mange andre aktører. <br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />8<br />
 9. 9. Personvern -elevene må gi tillatelse<br />TILLATELSE I FORBINDELSE MED BILDE/VIDEOBRUK PÅ SKOLEN<br />Jeg gir tillatelse til at skolen kan legge ut bilder på Skolens hjemmeside, Fronter, Viggen, sosiale medier etc. som viser aktiviteter, ekskursjoner etc. vi har vært med på og hvor jeg er med.<br />Sted, dato og underskrift <br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />9<br />
 10. 10. Personvern – Lover og regler som elever og lærere må følge<br />Forsikre seg om at personer som er nevnt med navn tillater det<br />Forsikre seg om at personen(e) på bildet tillater at du legger det ut<br />Ikke skrive nedsettende om personer<br />Ikke legge ut bilder som man tror kan virke støtende på noen<br />Diskuter saken<br />Opptre høflig<br />Bli enige om tidsfrister vedr. svar på innlegg<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />10<br />
 11. 11. Relevante verktøy?<br />Facebook<br />Twitter<br />Wiki<br />YouTube<br />Flickr(eller annen billedbase som ivaretar opphavsretten)<br />Skype<br />Blogg <br />Samskrivingsverktøy(Etherpad, Dropbox, Googledocs…)<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />11<br />
 12. 12. Wiki<br />Først og fremst en kunnskapsbase som elevene selv produserer<br />Elevene går også inn og kritisk (konstruktivt) vurderer innlegg og blir enige om eventuelle forandringer<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />12<br />
 13. 13. Facebook<br />Bygge personlig læringsnettverk (PLN)<br />Medlemmer <br />Først og fremst IKT-elever ved Skien vgs<br />Andre IKT-elever<br />Andre interesserte?<br />Utveksling av fagstoff<br />Publisering av relevante IKT-nyheter<br />Diskutere nyheter og annet fagstoff<br />Hjemmeside for elevenes brukerstøttegruppe<br />FAQ, brukerveiledninger, opplæringsvideoer, osv<br />kontaktside for opplæring og info om kurs<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />13<br />
 14. 14. Twitter<br />Bygge personlig læringsnettverk (PLN)<br />Følge relevante personer/virksomheter i forhold til IKT-fag<br />Lære av andre<br />Få egne følgere<br />Kommentere/kommunisere fagstoff<br />Evt. henvise til egen blogg for utdypende stoff<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />14<br />
 15. 15. Youtube og Flickr<br />Youtube<br />Se relevante filmer<br />Legge ut relevante filmer<br />Sjekke nettstedsstatistikk for egenpublisert innhold<br />Flickr<br />Legge ut og bruke bilder på en riktig måte i forhold til opphavsrett (http://www.creativecommons.no)<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />15<br />
 16. 16. Fagblogg evt. i kombinasjon med personlig blogg<br />Frivillig for den enkelte elev<br />Kan komplettere bruk av andre nettsamfunn<br />mulighet til å gå mer i dybden og med personlig vri<br />Mulighet til å markedsføre seg i bransjen<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />16<br />
 17. 17. Konferanse- og samskrivingsverktøy<br />Skype<br />Mulighet til å snakke og utveksle kunnskap og erfaring med samarbeidspartene på avstand<br />Googledocs, Etherpad, Dropbox eller lignende<br />Samskriving av dokumenter og felles oppbevaring<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />17<br />
 18. 18. Avslutning <br />De sosiale verktøyene som inngår i denne strategiplanen er ikke endelig bestemt<br />Det er også mulig at listen over verktøy er for omfattende (viktig å ikke gape over for mye)<br />Elevene vi bli tatt med på råd og vi blir sammen enige om hvilke verktøy som er mest hensiktsmessige<br />Skien vgs, mai 2011 – Anne Vatten og Inger Johanne Skaadel <br />18<br />

×