Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

З досвіду роботи вчителя трудового навчання П.Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

16,271 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

З досвіду роботи вчителя трудового навчання П.Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 1. 1. Тридцять дві осені та весни зустрічає вчителем трудового навчання Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Віктор Григорович Бугайов .<br /> Після закінчення в 1978 році Глухівського державного педагогічного інституту <br />ім.Сергеєва–Ценського вперше переступив поріг тепер вже рідної йому школи, та й залишився в ній на все своє трудове життя. <br />
 2. 2. Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, передбачено диференціацію навчання у старшій школі за профілями, яка має на меті забезпечення більш глибокої підготовки старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувалися стійкі інтереси і здібності. <br />
 3. 3. У своїй діяльності, як вчителя трудового навчання, Віктор Григорович вбачає основним завданням підготовку школяра до трудової діяльності у різних сферах народного господарства. Це завдання повинно здійснюватись в процесі всієї навчально-виховної роботи школи, але особлива роль в його розв'язанні належить системі спеціальної роботи з трудового навчання, виховання і профорієнтації учнів. Основними ланками цієї системи є трудове навчання, суспільно-корисна праця, профорієнтаційна робота, позашкільна та позакласна робота з технічної творчості. <br />
 4. 4. Провівши аналіз викладання трудового навчання за останні п'ять років, врахувавши власний досвід роботи,Віктор Григорович робить висновок: трудове навчання в загальноосвітній школі повинно бути орієнтоване на практичну підготовку учнів, із застосуванням знань на практиці; навчання учнів повинно проводитися з використанням різних засобів праці.<br />Пріоритетами в роботі цього вчителя є :<br /> - Індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу;<br />
 5. 5. - Розвиток критичного мислення, як засобу саморозвитку, пошуку і застосування знань на практиці, які є спільними для будь-яких видів виробничої діяльності ;<br />
 6. 6. - Оволодіння вміннями практичного використання нових інформаційно- комунікаційних технологій, інтернет- технологій;<br /> - Виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, відповідальності, вміння обгрутовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві.<br />
 7. 7. Для досягнення поставлених завдань Віктор Григорович використовує :<br />- проектно-технологічну систему трудового навчання і ставить на уроках за мету:засвоєння знань про етапи виробничого проектування та про основи проектування у сфері виробництва ; - формування практичних умінь та навичок щодо обґрунтування основних ознак проектної діяльності та аналізу проектів за різноманітністю;<br />-. виховує культуру праці, інтерес до професії регіону;<br />
 8. 8. - застосовує інтерактивні методи навчання, як один із шляхів оптимізації навчального процесу у трудовій підготовці учнів, в основі якого лежать принципи особистісно-орієнтовного навчання, безпосередньої участі кожного учасника занять, як шукача шляхів і засобів вирішення поставлених учителем завдань.<br /> Ці прогресивні методи дають можливість учням не просто слухати, а й читати, писати , обговорювати, брати участь у розв'язанні проблем, спостерігати, застосовувати нові знання на практиці, залучати операції мислення вищого рівня : аналіз, синтез, оцінювання, що можливо тільки за умови застосування активних методів навчання. Завдяки цим методам в учнів створюється установка на творчу діяльність, постійний пошук, що так важливо під час впровадження проектно-технічних систем трудового навчання.<br />
 9. 9. Під час проведення уроків з трудового навчання Віктор Григорович втілює інтерактивний метод навчання шляхом проведення презентацій готових виробів та їх демонстрації.<br />Основою трудового навчання є теоретична і практична підготовленість учнів до творчого застосування знань, умінь і навичок у навчальній та трудовій діяльності. Творчі завдання, на відміну від традиційних, розрахованих на репродуктивність, вимагають від учнів не просто відтворення інформації, а творчості, оскільки містять у собі елементи невідомого.<br />
 10. 10. Він використовує інтерактивні методики в умовах групової і парної форм організації навчально-трудової діяльності. Робота з групами учнів надає можливість всім учасникам діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, оволодівати прийомами активного слухання, виробляти загальне рішення, формувати майстерність розв'язання педагогічних завдань та конфліктів. <br />
 11. 11. Велику увагу в період підготовки та проведення уроків Віктор Григорович приділяє питанням дотримання техніки безпеки. Всі уроки трудового навчання він починає з ознайомлення учнів з правилами техніки безпеки. І до цього підходить творчо боз свого багаторічного досвіду знає, що найкраще запам'ятовують діти ці правила, коли їх вивчення проводиться із застосуванням ігрових форм навчання, наочних посібників.<br />
 12. 12. Методи навчання, застосовані в період його педагогічної діяльності, дали вагомі результати.<br />Учні, яких він навчає, неодноразово брали участь у районних та обласних олімпіадах з трудового навчання ( технічна праця),<br />Зокрема за останні п'ять років вони здобули такі призові місця:<br />2006-2007 навчальний рік – учні 10 класу зайняли 1 призове місце,<br /> 11класу - 2 призове місце. В обласній олімпіаді учень Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів зайняв 10 місце.<br />
 13. 13. 2007-2008 навчальний рік – учні 8 класу зайняли 1 призове місце. В обласній олімпіаді учень нашої школи зайняв 11 місце.<br />2008-2009 навчальний рік - учні Петрівсько-Роменської школи зайняли чотири перших призових місця в районній олімпіаді. Це учні 8, 9, 10, 11 класів. В обласній олімпіаді учні 9 класу здобули 11 місце, 10 класу- 17 місце, 11 класу- 13 місце.<br />
 14. 14. 2009-2010 навчальний рік - учень 10 класу зайняв 2 призове місце, учень 11 класу - 1 призове місце в районній олімпіаді ( через хворобу переможець районної олімпіади участі в обласній олімпіаді не брав).<br />2010-2011 навчальний рік. Учень 8 класу школи завоював 1 призове місце в районній олімпіаді, учні 9, 10, 11 класів здобули призові 2 місця.<br />Всього за останні п'ять років з 20 учнів школи, яких навчає Віктор Григорович Бугайов і які брали участь у районних олімпіадах з трудового навчання (технічна праця) 15-здобули призові місця. І сьогодні він продовжує плідно працювати на педагогічній ниві.<br /> Так у 2010-2011 навчальному році Віктор Григорович навчає 84 учні. Після закінчення першого семестру поточного навчального року досягнуто такі результати: 14 учнів закінчили семестр на 10-12 балів (що становить 16,6 % від загальної кількості) .<br />; на 7-9 балів - 63 учні (75 %) ; на 4-6 балів - 7 учнів (8,3%).<br />
 15. 15. Ми завжди любитимем маленьку, <br />Але безмірно дорогу,<br />Мов пісню лагідної неньки,<br />Школу славную свою.<br />

×