Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Брага. Презентация Microsoft power point 5 (2)

31 views

Published on

"Розвиток музичних здібностей учнів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій", здосвіду роботи Браги Людмили Василівни-вчителя музичного мистецтва Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Брага. Презентация Microsoft power point 5 (2)

 1. 1. Презентація досвіду роботиПрезентація досвіду роботи  вчителя музичноговчителя музичного мистецтвамистецтва  Браги ЛюдмилиБраги Людмили ВасилівниВасилівни
 2. 2. Вчитель музичного мистецтва Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вища освіта: закінчила у 2011 році Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика”, кваліфікація: викладач музичного мистецтва. Педагогічний стаж роботи: 14 років Категорія: І категорія
 3. 3. Моє педагогічне кредоМоє педагогічне кредо Від краси музики до краси дитячихВід краси музики до краси дитячих сердецьсердець Проблемне питання:Проблемне питання: «Розвиток музичних здібностей«Розвиток музичних здібностей учнівучнів шляхом використання інформаційно-шляхом використання інформаційно- комунікаційних технологій»комунікаційних технологій»
 4. 4. Використання комп'ютерних технологій на уроках музичного мистецтва Творчі завдання: створювання музики, супроводу впізнання мелодії створювання малюнку до твору або пісні добирання ілюстрації, відео, кліп - розвитку мотиваційної сфери (отриманню дітьми якісного науково-слухового матеріалу); - художньо-творчому розвитку особистості учня (отриманню дітьми цікавої, доступної, яскравої інформації); - забезпечує ефективність педагогічного керівництва у процесі комунікативної взаємодії: вчитель – учень - комп'ютер – література – живопис - музика, можливість застосування інтерактивних форм роботи (розширенню діапазону колективних групових форм художньо – творчої роботи) Використання мультимедійних ресурсів сприяє:
 5. 5. Використання методів вВикористання методів в системі мистецької освітисистемі мистецької освіти Загальні:Загальні:  метод розповіді та бесідиметод розповіді та бесіди  метод наочностіметод наочності  ігровий методігровий метод  метод порівняння і зіставленняметод порівняння і зіставлення  метод узагальненняметод узагальнення Спеціальні:Спеціальні:  метод художньо-педагогічної драматургіїметод художньо-педагогічної драматургії  метод драматизаціїметод драматизації  методметод ««зруйнуваннязруйнування»»  метод «емоційногометод «емоційного зарядузаряду»»  метод забігання наперед і повторення до вивченогометод забігання наперед і повторення до вивченого матеріалуматеріалу
 6. 6. ВикористанняВикористання інтерактивних методівінтерактивних методів навчаннянавчання
 7. 7. Застосування різних формЗастосування різних форм навчаннянавчання індивідуальну роботуіндивідуальну роботу роботу в групах колективну роботу роботу в парах
 8. 8. Шляхи реалізації активнихШляхи реалізації активних форм навчання на урокахформ навчання на уроках
 9. 9. Використання нестандартнихВикористання нестандартних уроків у своїй роботіуроків у своїй роботі
 10. 10. Система навчальної роботи зСистема навчальної роботи з дітьми для розвитку музичнихдітьми для розвитку музичних здібностейздібностей  Створення умов розвитку потенційнихСтворення умов розвитку потенційних можливостей дитиниможливостей дитини  Розкриття нахилів, здібностей та реалізаціяРозкриття нахилів, здібностей та реалізація можливостейможливостей  Особистісно-орієнтований підхід до навчанняОсобистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнівта виховання учнів  Виховувати у дітей інтерес до знань, виявитиВиховувати у дітей інтерес до знань, виявити їх нахили, самостійність у навчанніїх нахили, самостійність у навчанні
 11. 11. Використання музично –Використання музично – дидактичних ігордидактичних ігор
 12. 12. Урок «Вокальна лірика С.Урок «Вокальна лірика С. Рахманінова»Рахманінова» Урок “Діалог з Л. Бетховеном”Урок “Діалог з Л. Бетховеном” Музична казка “Колобок”Музична казка “Колобок” Музичний салон “Стежками творчостіМузичний салон “Стежками творчості В.Івасюка”В.Івасюка”
 13. 13. Світ моїх захопленьСвіт моїх захоплень ТанцююТанцюю
 14. 14. ВідпочиваюВідпочиваю
 15. 15. Захоплююсь фотографієюЗахоплююсь фотографією

×