Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esperanto-drongo-2016

612 views

Published on

Prezento ĉe la Drongo-Festivalo en Utreĥto, oktobro la 1an, 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Esperanto-drongo-2016

 1. 1. Esperanto kiel vivanta lingvo Esperanto als levende taal / Esperanto as a living language Federico Gobbo F.Gobbo@uva.nl Esperanto Nederland, Drongo-festivalo, 1 oktobro 2016 1 de 71
 2. 2. Dag! c 2014 Stanislavo Belov. Foto de si mem en Fejsbuko Hello!
 3. 3. Welkom! c Ganna Kozachuk, Dentein, Deutschland Welcome!
 4. 4. Pretaj? Klaar? Ready? Dek, na˘u, ok, sep, ses, kvin, kvar, tri, du, unu, ek!
 5. 5. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam c 2014 Universiteit van Amsterdam I am a professor at the University of Amsterdam
 6. 6. Mi estas italo c Wikipedia foundation Mi venas de Italio
 7. 7. Li estas mia patro, Romualdo Li venas de Italio, kaj li parolas la italan lingvon
 8. 8. ˆSi estas mia patrino, Elisabeth c Romualdo Gobbo ˆSi venas de Italio, sed ˆsi parolas la germanan lingvon
 9. 9. Unu ˆstato, du nacioj, du lingvoj (eˆc pli, kaj pli. . . ) 9 de 71
 10. 10. Mi legis la romanojn de Tolkien kiam mi aˆgis 12 Esperanto-eldono de The Lord of the Rings: The Two Towers
 11. 11. La juna Tolkien estis esperantisto Li diris, en la Esperanto-Kongreso en Oksfordo, 1930: Personally I am a believer in an ‘artificial’ language, at any rate for Europe a believer, that is, in its desirability, as the one thing antecedently necessary for uniting Europe, before it is swallowed by non-Europe; [. . . ] also I particularly like Esperanto. . . which is good a description of the ideal artificial language [but] my concern is not with that kind of artificial language at all. from A Secret Vice, J. R. R. Tolkien 11 de 71
 12. 12. Ne mi iris al Esperanto, sed Esperanto venis al mi Mi ˆsatis Tolkien verbo ˆsatanto ˆsatato Tolkien plaˆcis al mi verbo prepozicioˆsatato ˆsatanto 12 de 71
 13. 13. Mi inventis lingvojn por rolludi en fantastaj landoj 13 de 71
 14. 14. Nun oni povas rolludi anka˘u en Esperanto Retpaˆga adreso: http://drakoj.ikso.net/
 15. 15. La fenomeno Esperanto, de hobio al universitata fako Kovrilo de la fama eseo verkita de Umberto Eco, itala semiologo
 16. 16. Kaj danke al Esperanto mi fine venis al Nederlando Mia oficiala retpaˆgo ˆce la Universitato de Amsterdam en la nederlanda lingvo 16 de 71
 17. 17. Kiel funkcias Esperanto? Hoe werkt Esperanto? How does Esperanto work?
 18. 18. Kio estas tio?
 19. 19. Kio estas tio? Lampo! lamp → lampo
 20. 20. Kio estas tio?
 21. 21. Kio estas tio? Kato! kat → kato
 22. 22. Kio estas tio?
 23. 23. Kio estas tio? A˘uto! auto → a˘uto
 24. 24. Kio estas tio?
 25. 25. Kio estas tio? Haveno! haven → haveno
 26. 26. Unu regulo por nomoj kaj adjektivoj en Esperanto en la nederlanda en la angla granda elefanto een grote olifant a big elephant malgranda elefanto een kleine olifant a small elephant rapida ˆcevalo een snel paard a fast horse malrapidaj ˆcevaloj langzame paarden slow horses Maar ´e´en regel voor substantieven en adjectieven Just one rule for nouns and adjectives 26 de 71
 27. 27. Granda elefanto kun malgranda elefanto c 2015 Huffington Post
 28. 28. La direktoj kaj la povo de la prefikso mal-
 29. 29. La povo de la afiksoj en Esperanto en la nederlanda en la angla ˆcevalo paard horse ˆcevalino merrie mare ˆcevalido veulen colt ˆcevalejo stal stable ˆcevalaro een kudde paarden a herd of horses 29 de 71
 30. 30. Familio de ˆcevaloj c 2013 Kelly Walkotten on Flickr
 31. 31. Iloj: tools, instrumenten
 32. 32. Kio estas tio? manˆg- → . . .
 33. 33. Kio estas tio? Manˆgilo! manˆg- → manˆgilo
 34. 34. Kio estas tio? print- → . . .
 35. 35. Kio estas tio? Printilo! print. . . → printilo
 36. 36. Kio estas tio? skrib- → . . .
 37. 37. Kio estas tio? Skribilo! skrib- → skribilo
 38. 38. Sed... kio estas Esperanto? Maar... wat is Esperanto? But... What is Esperanto?
 39. 39. Kontaktolingvo inter la ˆgermanaj, latinidaj kaj slavaj Contacttaal tussen Germaanse, Romaanse en Slavische talen Contact language between Germanic, Romance and Slavic languages
 40. 40. Ludwik Lejzer Zamenhof, judo el Ruslando Li lanˆcis la lingvon en 1887 en Varsovio, Pollando Hij lanceerde de taal in 1887 in Warschau, Polen He launched the language in 1887, Warsaw, Poland
 41. 41. Universala Kongreso, 1905 Esperantistoj el diversaj landoj kunvenis en Bulonjo-ˆce-Maro, Francio Esperantisten uit verschillende landen bijeen in Boulogne-sur-Mer, Frankrijk Esperantists from various countries met in Boulogne-sur-Mer, France
 42. 42. La bela sonˆgo de l’ homaro De mooie droom van de mensheid The nice dream of mankind
 43. 43. La Unua Mondmilito (1914-1918) c 1915 Louis Raemaekers satirieke kaart van Europa, Het gekkenhuis (oud liedje, nieuwe wijs) Eerste Wereldoorlog First World War
 44. 44. Informbudo en Parizo post la Unua Mondmilito
 45. 45. Multaj esperantismoj: Laborista Esperanto-Movado. . . Veel Esperantismen: Esperanto-beweging van arbeiders. . . Many Esperantisms: Esperanto Movement of the Workers. . .
 46. 46. . . . katolikaj Esperantistoj en A˘ustrio. . . . . . Katholieke esperantisten in Oostenrijk. . . . . . Catholic Esperantists in Austria. . .
 47. 47. . . . vegetaranoj, ktp c 1914 Vegetarano, oficiala organo de la Vegetara Ligo . . . vegetari¨ers, enz . . . vegetarians, etc
 48. 48. Skribaˆoj en la juda geto en Esperanto CC 2014 Vikimedio. Charlie Chaplin, The Great Dictator, 1940 Opschriften in het Joodse getto in het Esperanto Advertisement boards in the Jewish ghetto in Esperanto
 49. 49. Hitler kaj Stalin kontra˘u Esperanto c 2014 Dan Mazur. Esperantists Hitler en Stalin tegen Esperanto Hitler and Stalin against Esperanto
 50. 50. Malgra˘u tio, Esperanto vivas hodia˘u: Nitro (SK) 2016 Desondanks, Esperanto leeft vandaag: Nitra (SK) 2016 In spite of that, Esperanto lives today: Nitra (SK) 2016
 51. 51. Vivanta kulturo Levende cultuur A living culture
 52. 52. La festotago de la Esperantistoj Okazas la 15-an de Decembro
 53. 53. Emerita tamen juna kulturo Originala kulturo: muziko, komiksoj, dancoj. . .
 54. 54. Martin & la talpoj, Gefratoj ViTuba video kun teksto: http://kantaro.ikso.net/gefratoj
 55. 55. Dalai Lamao ricevas ekzempleron de komikso Tinˆcjo Dalai Lama ontving een kopie van een stripverhaal Kuifje in het Esperanto Dalai Lama receives a copy of the comic book Tin Tin in Esperanto 55 de 71
 56. 56. Estas Vikipedio en Esperanto Retpaˆga adreso: http://eo.wikipedia.org
 57. 57. ˆCu estas malbelaj vortoj en Esperanto? Jes! Slangoj, ˆargonoj, subkulturoj, kaj tiel plu. . .
 58. 58. Infanoj parolas Esperanton ˆCirka˘u 1.000 homoj parolas Esperanton en la familio
 59. 59. Kiom da homoj parolas Esperanton? Malfacilas respondi. Oni povas supozi, ke: ˆcirka˘u 1.000 homoj parolas Esperanton en la familio;
 60. 60. Kiom da homoj parolas Esperanton? Malfacilas respondi. Oni povas supozi, ke: ˆcirka˘u 1.000 homoj parolas Esperanton en la familio; ˆcirka˘u 10.000 homoj estas aktivaj en la Esperanto-Movado;
 61. 61. Kiom da homoj parolas Esperanton? Malfacilas respondi. Oni povas supozi, ke: ˆcirka˘u 1.000 homoj parolas Esperanton en la familio; ˆcirka˘u 10.000 homoj estas aktivaj en la Esperanto-Movado; ˆcirka˘u 100.000 homoj simple uzas Esperanton por ˆgui;
 62. 62. Kiom da homoj parolas Esperanton? Malfacilas respondi. Oni povas supozi, ke: ˆcirka˘u 1.000 homoj parolas Esperanton en la familio; ˆcirka˘u 10.000 homoj estas aktivaj en la Esperanto-Movado; ˆcirka˘u 100.000 homoj simple uzas Esperanton por ˆgui; ˆcirka˘u 1.000.000 da homoj lernas Esperanton en kursoj.
 63. 63. Duolingo-kurso post unu jaro Retpaˆga adreso: https://www.duolingo.com/course/eo/en/
 64. 64. Esperanto estas la lingvo numero 64
 65. 65. La opinio de la teamo de Guglo Tradukado The Google Translate team was actually surprised about the high quality of machine translation for Esperanto... For Esperanto, the number of existing translations is comparatively small. German or Spanish, for example, have more than 100 times the data; other languages on which we focus our research efforts have similar amounts of data as Esperanto but don’t achieve comparable quality yet. Esperanto was constructed such that it is easy to learn for humans, and this seems to help automatic translation as well. Thorsten Brants, Research Scientist, Google Translate 62 de 71
 66. 66. Kie oni parolas Esperanton? Waar spreekt men Esperanto? Where is Esperanto spoken?
 67. 67. Afriko (ekzemple: Togolando). . .
 68. 68. . . . Azio (ekzemple: Orienta Timoro). . .
 69. 69. . . . Ameriko (ekzemple: ˆCikago, Usono). . .
 70. 70. . . . Oceanio (ekzemple: Sidnejo, A˘ustralio). . .
 71. 71. . . . kaj fine E˘uropo, ekzemple Utreˆhto, Nederlando!
 72. 72. Vizitu nian informbudon ˆce Drongo!
 73. 73. Dankon por via atento! Demandoj? (Demandu min en la nederlanda, angla, itala, franca, hispana lingvoj)

×