Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 1 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 2 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 3 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 4 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 5 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 6 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 7 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 8 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 9 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 10 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 11 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 12 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 13 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 14 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 15 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 16 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 17 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 18 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 19 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 20 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 21 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 22 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 23 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 24 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 25 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 26 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 27 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 28 eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla Slide 29
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla

Download to read offline

EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) mukaan korkeakoulujen digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia. eAMK:n webinaarissa pureuduttiin siihen, miten verkko-opintojaksoilla tulee huomioida saavutettavuus. Webinaarin vetivät Merja Saarela ja Tarjaleena Tuukkanen DigiCampus-hankkeesta.

Videotallenne lötytyy täältä: https://youtu.be/hUTMQtOPLwc

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: saavutettavuus verkko opintojaksoilla

 1. 1. Saavutettavuus verkko- opintojaksoilla Merja Saarela Hämeen ammattikorkeakoulu Tarjaleena Tuukkanen Hämeen ammattikorkeakoulu DigiCampus-hanke Esteettömyys ja saavutettavuus 15.5.2019 eAMK Webinaari
 2. 2. Webinaarin sisältö Kaikille saavutettava verkko-opintojakso • Opiskelija-aineksen erilaisuus ja yhdenvertaisuus • Kaikkien opiskelumahdollisuudet huomioiva suunnittelu (UDL) • Keinoja saavutettavan verkko- opintojakson rakentamiseksi
 3. 3. Kaikille saavutettava verkko-opintojakso
 4. 4. Opiskelija-aineksen erilaisuus • Eri tavoin tietoa omaksuvat opiskelijat • Liikkumis- ja toimimisesteiset opiskelijat • Sosioekonomiselta taustaltaan epäedullisessa asemassa olevat opiskelijat • Kypsässä iässä olevat aikuisopiskelijat • Osa-aikaiset opiskelijat • Opintonsa keskeyttäneet ja opiskelemaan palaavat opiskelijat • Kansainväliset vaihto-opiskelijat
 5. 5. Kaikkien opiskelumahdollisuudet huomioiva suunnittelu
 6. 6. Universal Design for Learning (UDL) • Kaikille soveltuvan oppimisen muotoilu – varmistetaan kaikille opiskelijoille oppimismahdollisuudet, oppimisympäristöjen ja –aineistojen saavutettavuus • Joustavien vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille • Irtaantuminen perinteisestä lähes pelkästään tekstipohjaisesta didaktiikasta ja oppimisaineistoista • Irtaantuminen viime vuosituhannen luokkahuonekäytäneistä kohti dynaamisia, aktivoivia ja osallistavia käytänteitä sekä oppimisympäristöjä
 7. 7. Esimerkki UDL-viitekehyksen käyttämisestä Erilainen tapa vastaanottaa ja prosessoida tietoa: -> Kaikilla opiskelijoilla pitää olla pääsy opintojaksoon, luentoon, oppimistehtävään ym. sisältyviin esitysmateriaaleihin ja syventävään opiskelumateriaaliin sekä mahdollisuus muistiinpanoihin -> Oppimisaineiston ja materiaalin saatavuus ajoissa, ja sisältöjen tarjoaminen multimodaalisina 1) Verkkosisällöt WCAG-muodossa, puhe- ja tekstisisällöt tallennetuina eri formaatteihin – esim. luennot äänitallenteena, tekstit puhuttuna, videon puhe tekstitettynä ja visuaalinen informaatio kuvailtuna.
 8. 8. Esimerkki jatkuu 2) Käytetään usemmanlaisia materiaaleja, joissa on samat informaatiosisällöt. Näistä opiskelija valitsee omalle oppimistyylilleen ja informaation vastaanottamis- sekä prosessointityylilleen sopivimmat ja itseään kiinnostavimmat materiaalit. Esim. slaidit, documentit, visuaaliset materiaalit, videoklipit, podcastit ja e-kirjat. 3) Tarjotaan avustavan teknologian ratkaisuja, joilla aineiston formaatti on muunnettavissa, esim. ReadSpeaker, TextAid, Translater, Syventävä lukuohjelma, jne. sekä ohjeet/opastus esteettömyysasetusten päälle asentamiseen kännykässä, tabletissa, kannettavassa ym. laitteissa.
 9. 9. Keinoja saavutettavan verkko- opintojakson rakentamiseksi
 10. 10. EU:n saavutettavuusdirektiivi: ”Verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.” Lähde: Saavutettavuus, Valtiovarainministeriö Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 11. 11. Käytännössä tämä tarkoittaa... Toiminta Haasteet Hyvä käytäntö Näkeminen Kuvien ja värien vallaton käyttö Kuvien tekstivastineet, riittävät kontrastit, ei ”riskiväriyhdistelmiä” Kuuleminen Vain ääneen perustuva viestintä Tallenteiden ja istuntojen tekstitys Puhuminen Oletus puheen käyttämisestä Mahdollisuus tekstin käyttöön Navigoiminen Hiiren käytön, kirjoittamisen oletus Näppäimistö-, puhe- tai katseohjaus mahdollisia Oppiminen Oppimisen ja osaamisen osoittamisen niukat vaihtoehdot Vaihtoehtoisten oppimisen ja arvioinnin menetelmät jo opetuksen suunnittelusta alkaen Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 12. 12. eAMK laatukriteeri Lähde: eAMK laatukriteerit
 13. 13. Käytä värejä harkiten • Sisällön merkitys ei saa perustua yksinomaan värien käyttöön. Pelkällä värillä ei saa antaa merkitystä valinnoille, kohteille tai esimerkiksi virheille. • Käytä otsikointia ja tyylejä. • Muista riittävä kontrasti eli tummuusero erityisesti tekstin ja taustan välillä. Hyödynnä tarkistustyökaluja, esim. Webaimin kontrastityökalua. • Huomioi lomakkeet ja painikkeet Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 14. 14. Opas suunnitteluun ja sisällöntuotantoon Helsingin kaupungin Saavutettava sisältö – Opas suunnitteluun ja sisällöntuotantoon (pdf) tarjoaa selkeitä ohjeita WCAG-ohjeiston AA-tason saavuttamiseen. Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 15. 15. Verkkosisällön tekstivastineet parantavat saavutettavuutta • Tekstivastineen avulla kuvan sisältämä tieto kerrotaan käyttäjälle silloin, kun selain ei lataa tai lue kuvatiedostoja. • Tekstivastine = vaihtoehtoinen teksti = alt-teksti • Ruudunlukuohjelmat, hakukoneet • Tekstivastine määritellään kuvan tietoihin tai verkkosisältöön alt-tekstinä (esim. alt=”Luminen kuusimetsä.”). • Verkkosivut, tekstitiedostot (Word, pdf) ja esitysgrafiikka • Hyvä tekstivastine on napakka ja neutraali Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 16. 16. Verkkosisällön tekstivastineet: PowerPoint 2016 • Paina kuvan päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitse Muotoile kuvaa > Koko ja ominaisuudet > Vaihtoehtoinen teksti > Kuvaus • (Format Picture > Size & Properties > Alt Text > Description). Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 17. 17. Lukemisjärjestyksen tarkistus PowerPointissa • Ruudunlukuohjelmat lukevat dian sisällön siinä järjestyksessä, kun ne on lisätty diaan. Järjestys voi olla hyvin erilainen kuin näkyvä järjestys. • Klikkaa Aloitus-valikosta Järjestä ja Valintaruutu. • Tarkista järjestys ja muuta tarvittaessa raahaamalla kohteet oikeaan järjestykseen. Listalla alimpana oleva luetaan ensiksi, ylimpänä viimeiseksi. Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 18. 18. Helppokäyttöisyyden tarkistus PowerPointissa • Powerpointin sisällä oleva tarkistustyökalu. • Tarkistaa tiedoston saavutettavuuden. • Ilmoittaa virheet ja varoitukset sekä ohjeet saavutettavuuden parantamiseen. Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 19. 19. O365 Syventävä lukuohjelma • Työkalut, jotka lukevat tekstin ääneen, tavuttavat sen ja kasvattavat kirjain- ja rivivälejä.
 20. 20. Appsit oppimisen tukena
 21. 21. Videoiden tekstitys • Lain vaatima velvoite • Koskee uusia tallenteita 23.9.2020 alkaen • Ei koske takautuvasti vanhoja tallenteita • Ei koske suoria lähetyksiä • Haastavimpia lainsäädännön vaatimuksia • Tulkinnanvaraisuus: rajattu kohdejoukko, tilapäisyys • Jokainen organisaatio joutuu miettimään tekniset ratkaisut omassa toimintaympäristössään • Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla on linjaukset videoiden ja äänilähetysten saavutettavuudesta Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 22. 22. Screencast-O-Matic auttaa videon tekstityksessä • Screecast-O-Maticilla on mahdollisuus tekstittää videon sisältö automaattisesti. • HAMKin ohjekokonaisuudessa lisäinformaatiota palvelun käytöstä.
 23. 23. Oppimisympäristön työkalut • ReadSpeaker mahdollistaa sen, että voit kuunnella tekstin ääneen luettuna
 24. 24. Saavutettavan verkkopalvelun elementit Ymmärrettävä sisältö Selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä Teknisesti virheetön toteutus ICT-palvelut Palveluntarjoaja Sisällöntuottaja ICT-palvelut Palveluntarjoaja Sisällöntuottaja Kohtio-konferenssi 11.4.2019
 25. 25. Lähteitä • Kohtio-konferenssi 11.4.2019 • DigiCampuksen viikon vinkit • Saavutettavuus. Valtiovarainministeriö • Saavutettavuus. Aluehallintovirasto • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta hallituksen esitys HE 60/2018 • Saavutettavuusdirektiivi suomeksi • Saavutettavuus Papunet • Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö -suositus (STIVI)
 26. 26. Lähteitä • Kuvien vaihtoehtoiset tekstit, saavutettavasti.fi • eAMK laatukriteerit • UDL, Center for Applied Special Technology (CAST)
 27. 27. DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke

EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) mukaan korkeakoulujen digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia. eAMK:n webinaarissa pureuduttiin siihen, miten verkko-opintojaksoilla tulee huomioida saavutettavuus. Webinaarin vetivät Merja Saarela ja Tarjaleena Tuukkanen DigiCampus-hankkeesta. Videotallenne lötytyy täältä: https://youtu.be/hUTMQtOPLwc

Views

Total views

248

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×