Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 17

eAMK webinaari: Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistä

0

Share

Download to read offline

eAMK:ssa kartoitettiin syksyn 2019 aikana, millaisia merkkejä ammattikorkeakoulut ovat luoneet. Webinaarissa kuultiin kartoituksen tuloksia.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

eAMK webinaari: Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistä

 1. 1. 4.12.2019 Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistä 4.12.2019 Jaana Kullaslahti
 2. 2. Tulostavoite 3.1 Korkeakoulun henkilöstö on digipedagogisesti osaava ja kehittyvä • tuotetaan digipedagogisen osaamisen kuvaukset -> eAMK osaamismerkkiperhe • suunnitellaan ja toteutetaan valmennusohjelma sekä kehitetään sitä tukevaa vertais/mentori toimintaa • edistetään korkeakoulun digikyvykkyyttä • kartoitetaan olemassa olevat käytänteet digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi eAMK Teema 3 – Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio
 3. 3. Kartoitus syksyllä 2017 1) Miten tarvittavaa digi(peda)osaamista on kuvattu? 2) Miten osaamista mitaan? 3) Miten amkissa kehitetään henkilöstön digipeda osaamista? 4) Millaista vertais/mentorointi-toimintaa? Haastateltiin 23 eri amkin verkkopeda-henkilöä(t)
 4. 4. Miten henkilöstön digipedagogista/digitaalista osaamista on kuvattu? • Ei ole kuvattu digipedagogista/digitaalista osaamista: 5 amkia (22%) • Kuvauksia tekeillä: korkeakouluopettajan osaaminen ja valmennus, osana tätä työtä tullaan kuvaamaan myös digipedagogista/digiosaamista: 4 amkia (17%) • Kuvattu osaamista tai käytetty olemassa olevaa kuvausta, jonka perusteella arvioitu omaa osaamista, kehitetty koulutusta tai käyty kehityskeskusteluja: 3 amkia (13%) • Osaamismerkkejä henkilöstön koulutuksessa, digiosaamisen/digipedagogisen osaamisen kehittämisessä, tunnistamisessa ja tunnustamisessa: 11 ammattikorkeakoulua (48%)
 5. 5. 4.12.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 6. 6. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital- competence-educators-digcompedu
 7. 7. Korkeakoulujen digipedagoginen osaaminen ja sen tuki, johtaminen sekä arviointi syksy 2019 Jaana Kullaslahti, Olli Vesterinen, Suvi Junes eAMK & Pedaforum Digiopetusryhmä
 8. 8. Vastaajat & kyselyn ajankohta • Vastaajia: • AMK vastannut yhteensä 23/25 • Yliopistot vastannut 13/14 • Kysely oli avoinna Pedaforum opetusryhmässä 23.9 -> • Vastaukset pyydettiin 4.10 mennessä • S- postilla amkiehin, jotka eivät ryhmässä: Karelia, VAMK, TurunAMK, Novia ja Savonia • 3.10 muistutus yammer-ryhmässä -> lisäaikaa 11.10 asti • Muistutus lähetettiin s-postilla henkilökohtaisesti 7.10 -> 22.10 mennessä
 9. 9. Onko korkeakoulussanne kuvattu, millaista digipedagogista osaamista henkilöstöltä edellytetään tai hänelle suositellaan? Määritelty Strateginen aie Pedagogisen johtamisen osa Ei Olli Vesterinen 2019 34 % 17 % 17 % 31 %
 10. 10. 4.12.2019 Millaisia osaamismerkkejä eri osaamisalueilta korkeakoulussanne on tarjolla a) opettajille/henkilöstölle b) opiskelijoille c) täydennyskoulutuksessa d) hankkeissa?
 11. 11. Osaamismerkit korkeakouluissa • Ammattikorkeakoulut (23) • Ei osaamismerkkejä 6 (26%) • Hyödyntää eAMK-hankkeen merkkejä (1) • Tulossa tai kehitteillä 2 (8 %) • Hyödyntää eAMK-hankkeen merkkejä (1) • Osaamismerkit käytössä 15 (65%) • Henkilöstökoulutus • Opiskelijat • Täydennyskoulutus • Hankkeet • Hyödynnetään eAMK-hankkeen merkkejä • Yliopistot (13) • Ei osaamismerkkejä 11 (85%) • Ottamassa käyttöön & yksittäisiä 2: • Henkilöstökoulutus • Opintojaksot • Täydennyskoulutus • Yksittäiset opettajat hyödyntävät Moodlen badgejä
 12. 12. Opettajille/henkilöstölle 4.12.2019 120/220
 13. 13. Täydennyskoulutus + hankkeet 4.12.2019 50/220 Jaettuja merkkejä
 14. 14. Opiskelijat 4.12.2019 50/220
 15. 15.  Hankkeessa tuotettu osaaminen näkyvissä  Hankkeessa tuotettua aineistoa ja valmennusta  merkkivastaava ja ryhmä asiantuntijoita merkkiä myöntämässä  haettavissa vielä kevään 2020 aikana  kopioitavissa hankkeen päätyttyä mukana olevien amkien tehtaisiin ja käytettävissä sovituin periaattein eAMK osaamismerkkiperhe
 16. 16. 4.12.2019 Digipeda-asiantuntijoiden tapaaminen JAMK:n Digikeskuksessa 16.1. eAMK päätöstilaisuus 16.–17.1.2020 Jyväskylässä Ilmoittautuminen 16.12 mennessä!
 17. 17. Kiitos! http://www.eamk.fi

Editor's Notes

 • Mihin laajempaan viitekehykseen liittyvät? Esim. EQF ja NQF, alan osaamiskuvaukset,
 • Mitä yhtenäistä ja voisiko olla valtakunnallisia? Merkkien arvo vrt. Todistus osallistumisesta jollekin kurssille?
 • Useita metamerkkejä – kokonaisuuksia, joista muodostuu jopa tasoja (vrt. Centria)
  Kamkin metamerkki, digimerkkejä ja eAMK oppimisanalytiikan osaaja
  Ohjauksen osaaja, Tuutor, titeotsuoja – toiminut jossakin roolissa – pedagentit
  TKI-merkit, pedagogiikka, esimiestyö
 • Moocit, erikoistumiskoulutus, täydennyskoulutus, osallistumismerkit (esiintyjä – osallistuja), kv-hankkeet
 • Opintoihin liittyviä kokonaisuuksia, projekteissa osoitettua osaamista, opiskelijakunnan toiminnassa
  Kansainvälisyys – kielet, yhteisiä toteutuksia, Digiosaaminen, 60 op tai enemmän suoritus lukuvuonna
  Kirjasto/tiedonhankinta
 • ×