การพัฒนาคุณภาพดุษฎีบัณฑิตและ ความเป็นสากลของการจัดการศึกษา หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาเอก รศ . ดร . กุลธิดา ท้วม...
ปัจจัยกำหนดทิศทางการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย University Academic Excellence การประเมิน คุณภาพจาก องค์กร...
ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ( พ . ศ . 2551-2565) การแบ่งกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อดำเนินภารกิจภายใต้ข้อจำกั...
<ul><li>While universities are changing their visions to “World Class”, “Research-based”, “Internationalization”, they all...
What are the indicators for doctoral academic excellence? <ul><li>High quality of  </li></ul><ul><li>Faculty Staff </li...
องค์ประกอบของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความร่วมมือ / เครือข่าย การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริม / พัฒนา หลักสูตร ( เนื...
Quality of Doctoral Program <ul><li>The objective of a doctoral program is to motivate and prepare PhD candidates in such ...
Qualifications of Doctoral Graduates <ul><li>Able to demonstrate a systematic understanding of a field of study and master...
<ul><li>คุณลักษณะเด่น ของบัณฑิต มข . คือ </li></ul><ul><li>“ พร้อมทำงาน ( Ready to Work)” </li></ul><ul><li>โดยมีองค์ประ...
คุณลักษณะทั่วไป - ปริญญาตรี กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข . 1. วิชาการ ( Knowledge) 1.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาข...
คุณลักษณะทั่วไป - ปริญญา โท กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข . 1. วิชาการ ( Knowledge) 1.1 มีความรู้ ลึก ในสาขาวิชาที่ศึกษา และส...
คุณลักษณะทั่วไป - ปริญญาเอก กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข . 1. วิชาการ ( Knowledge) 1.1 มีความรู้ ลึก ในวิชาการที่ศึกษาและศาสต...
What makes doctoral academic excellence ? <ul><li>Curriculum  (integrate contents from theory, practice and research) </...
<ul><li>Curriculum  (integrate contents from theory, practice and research) </li></ul><ul><li>Curriculum’s objectives tha...
การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิชาการ (Knowledge) วิชางาน (Skills) วิชาคน (Attitude) รายวิชาในหลักสู...
Doctoral Program in Information Studies at KKU Library science, Education, Computer science, Management science, Business...
Learning & Teaching activities  (design for development of research skills) What makes doctoral academic excellence ? <ul...
<ul><li>Transferable Skills </li></ul><ul><li>Plan and arrange events and activities </li></ul><ul><li>Delegate responsibi...
<ul><li>Faculty staff  (do both teaching and research) </li></ul><ul><li>High efficiency in both teaching and research </...
The main issues for the provision of high quality Doctorates -  EU Higher Education Forum <ul><li>The introduction of th...
<ul><li>Development of transferable skills; </li></ul><ul><li>Financing; providing funds for research and doctoral educati...
จุดอ่อนของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิยาลัยไทย <ul><li>อาจารย์ที่มีคุณภาพ / ศักยภาพในการสอน / ควบคุมงานวิจัยระดับปร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนาคุณภาพดุษฎีบัณฑิตและความเป็นสากลของการจัดการศึกษา หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับ

1,354 views

Published on

การพัฒนาคุณภาพดุษฎีบัณฑิตและความเป็นสากลของการจัดการศึกษา
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาเอก


รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Good afternoon everyone, First, I would like to thank to the organizer, and Prof. Sugimoto for giving me the opportunity to participate in this panel discussion and share with you on what I think about iSchool and how can we collaborate our schools in the Asia and Pacific Region. After I was invited, I did a little bit of investigation to get an idea on how much the folks in the information profession in Thailand recognized about the term “I-school.” The responses to my simple question “Do you know about I-school?, were some “NO”, some “YES, but not so sure”, and some returned the question “What is i-school? I don’t mean to speak on behalf of information educators in Thailand, but I think the term “iSchool” has not been widely known among the Thai information profession. There was no evidence that we have had any concrete discussions about the idea of “iSchool” in Thailand. Even in the United States, the first conference about iSchool was organized at Penn State 5 years ago, the concept of iSchool is still not clear. There has been discussions on the web and in the literature about “What’s an identity of I-school”?.
 • The network decided to use the name “Information Studies” because it offers the opportunity to blend basic concerns for human needs for information with involvement in up-to-date and cutting edge technology and systems for creating, acquiring, storing, organizing, accessing and delivering information that can be of political, economic, social and technological value. The task of fitting information systems to human needs rather than requiring human needs to fit an information system is the critical function of the information professional, working with emerging technology from the human perspective The objective of the program in Information Studies is to prepare graduates for research contributions to, and creative leadership in, the field of information services. The program’s doctoral students will form a cadre of scholars prepared to conduct distinguished research and innovative teaching. They will assume roles as university faculty, administrators, technical innovators, consultants, research scientists and others who can define the principles of the field, lead organizations, and help design the next generation of information systems and technologies.
 • การพัฒนาคุณภาพดุษฎีบัณฑิตและความเป็นสากลของการจัดการศึกษา หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับ

  1. 1. การพัฒนาคุณภาพดุษฎีบัณฑิตและ ความเป็นสากลของการจัดการศึกษา หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาเอก รศ . ดร . กุลธิดา ท้วมสุข กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น email: [email_address]
  2. 2. ปัจจัยกำหนดทิศทางการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย University Academic Excellence การประเมิน คุณภาพจาก องค์กรภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดงาน นักศึกษา บัณฑิต นโยบายของรัฐ นโยบายสภา มหาวิทยาลัย มาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ ภูมิหลัง เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
  3. 3. ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ( พ . ศ . 2551-2565) การแบ่งกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อดำเนินภารกิจภายใต้ข้อจำกัดทางทรัพยากรและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4. 4. <ul><li>While universities are changing their visions to “World Class”, “Research-based”, “Internationalization”, they all maintain the value of academic excellence for their sustainability </li></ul><ul><li>Doctoral Academic excellence is a key to UNIVERSITY SUCCESS </li></ul>
  5. 5. What are the indicators for doctoral academic excellence? <ul><li>High quality of </li></ul><ul><li>Faculty Staff </li></ul><ul><li>Graduates </li></ul><ul><li>Research products </li></ul>
  6. 6. องค์ประกอบของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความร่วมมือ / เครือข่าย การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริม / พัฒนา หลักสูตร ( เนื้อหา ) นักศึกษา บัณฑิต ที่มีคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร อาจารย์ KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND
  7. 7. Quality of Doctoral Program <ul><li>The objective of a doctoral program is to motivate and prepare PhD candidates in such a way that they are able: </li></ul><ul><li>to carry out research independently, </li></ul><ul><li>to analyze the surrounding academic and problem issues with wide and deep perception, </li></ul><ul><li>to determine necessary steps to reach new synthesis, </li></ul><ul><li>to make original contributions to the discipline. </li></ul><ul><li> It is this special characteristic, the creation of new knowledge , which distinguishes Doctoral from the two preceding levels (BSc and MSc) of higher education. </li></ul>
  8. 8. Qualifications of Doctoral Graduates <ul><li>Able to demonstrate a systematic understanding of a field of study and mastery of the skills and methods of research associated with that field; </li></ul><ul><li>Able to demonstrate the ability to design, implement and adapt a substantial process of research with scholarly integrity; </li></ul><ul><li>Able to make a contribution through original research that extends the frontier of knowledge by developing a substantial body of work; </li></ul><ul><li>Capable of critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas; </li></ul><ul><li>Can communicate with their peers, the larger scholarly community and with society in general about their areas of expertise; </li></ul><ul><li>Can be expected to be able to promote, within academic and professional contexts, technological, social or cultural advancement in a knowledge based society. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>คุณลักษณะเด่น ของบัณฑิต มข . คือ </li></ul><ul><li>“ พร้อมทำงาน ( Ready to Work)” </li></ul><ul><li>โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้านดังนี้ </li></ul><ul><li>มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ </li></ul><ul><li>พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>เรียนรู้ตลอดชีวิต </li></ul>กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข . KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND
  10. 10. คุณลักษณะทั่วไป - ปริญญาตรี กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข . 1. วิชาการ ( Knowledge) 1.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงาน ได้ 2. วิชางาน (Skills) 2.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาการที่ตนศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 2.2 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร ์ หรือกระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 2.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาชีพได้ 2.4 มีความรู้และทักษะด้านระบบและทฤษฎีการบริหาร องค์การในระดับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิชาคน (Attitude) เข้าใจ ซาบซึ้ง และปฏิบัติได้ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 3.1 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร สังคม และประเทศชาติ 3.2 มีภาวะผู้นำ เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.3 มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND
  11. 11. คุณลักษณะทั่วไป - ปริญญา โท กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข . 1. วิชาการ ( Knowledge) 1.1 มีความรู้ ลึก ในสาขาวิชาที่ศึกษา และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพชั้นสูงหรือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ไข ข้อโต้แย้งหรือ ปัญหา ที่ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 2. วิชางาน (Skills) 2.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ในทางวิชาการได้ 2.2 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร ์และสถิติ หรือกระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์ หรือการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 2.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 2.4 มีความรู้และทักษะด้านระบบและทฤษฎีการบริหาร องค์การในระดับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิชาคน (Attitude) เข้าใจ ซาบซึ้ง ปฏิบัติได้ และถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 3.1 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร สังคม และประเทศชาติ 3.2 มีภาวะผู้นำ เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.3 มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND
  12. 12. คุณลักษณะทั่วไป - ปริญญาเอก กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข . 1. วิชาการ ( Knowledge) 1.1 มีความรู้ ลึก ในวิชาการที่ศึกษาและศาสตร์ในสาขาที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และทำการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ ได้ 1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ไข ข้อโต้แย้ง / ปัญหา ที่ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการหรือวิช าชีพได้ 2. วิชางาน (Skills) 2.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการผลิตผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ในทางวิชาการในระดับนานาชาติได้ 2.2 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร ์และสถิติ หรือกระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์ หรือการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ 2.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 2.4 มีความรู้และทักษะด้านระบบและทฤษฎีการบริหาร องค์การในระดับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิชาคน (Attitude) เข้าใจ ซาบซึ้ง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 3.1 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร สังคม และประเทศชาติ 3.2 มีภาวะผู้นำ เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.3 มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND
  13. 13. What makes doctoral academic excellence ? <ul><li>Curriculum (integrate contents from theory, practice and research) </li></ul><ul><li>Faculty staff (do both teaching and research) </li></ul><ul><li>R-L/T based approach (link of learning/teaching and research) </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Curriculum (integrate contents from theory, practice and research) </li></ul><ul><li>Curriculum’s objectives that aim to develop students’ research competencies with both knowledge (theory) and skills (practice). </li></ul><ul><li>Courses that are designed to integrate research both as content in the curriculum and as a learning process. </li></ul><ul><li>Curriculum that includes courses to enhance the students’ research skills through self-learning. </li></ul>What makes doctoral academic excellence ?
  15. 15. การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิชาการ (Knowledge) วิชางาน (Skills) วิชาคน (Attitude) รายวิชาในหลักสูตร วัตถุประสงค์ของรายวิชา ( K, S, A) - กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน การประเมิน การสอน โดยผู้เรียน การประเมิน ตนเอง โดยผู้สอน การวัดและประเมินผล หัวข้อที่สอน คุณ ลักษณะ บัณฑิต
  16. 16. Doctoral Program in Information Studies at KKU Library science, Education, Computer science, Management science, Business administration, Public health, etc. I nformation M anagement T echnology R esearch Any environments/organizations Researcher, Educators, University Faculty, etc. subject areas of students’ backgrounds
  17. 17. Learning & Teaching activities (design for development of research skills) What makes doctoral academic excellence ? <ul><li>PhD supervision </li></ul><ul><li>Problem-based learning </li></ul><ul><li>Resource-based learning </li></ul><ul><li>Project-based learning </li></ul>Course objectives (K,S,A) Course contents Theory, with research integration (K,A) Course L/T Approach (K,S,A) <ul><li>Self-study activities </li></ul><ul><li>Group/class discussion and presentation </li></ul><ul><li>Scholarly writing </li></ul>Learning Outcomes <ul><li>Inquiry/self learning skill </li></ul><ul><li>Problem solving skill </li></ul><ul><li>logical/critical thinking skill </li></ul><ul><li>communication skill </li></ul><ul><li>academic/scholarly skill </li></ul><ul><li>team working/group learning skill </li></ul><ul><li>transferable skills </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Transferable Skills </li></ul><ul><li>Plan and arrange events and activities </li></ul><ul><li>Delegate responsibility </li></ul><ul><li>Motivate others </li></ul><ul><li>Assess and evaluate my own work </li></ul><ul><li>Assess and evaluate others' work </li></ul><ul><li>Deal with obstacles and crises </li></ul><ul><li>Multi-task </li></ul>
  19. 19. <ul><li>Faculty staff (do both teaching and research) </li></ul><ul><li>High efficiency in both teaching and research </li></ul><ul><li>Have ability to integrate research approach into the learning and tecahing processes. </li></ul><ul><li>Have good skills of interpersonal communication and supervision. </li></ul>What makes doctoral academic excellence ?
  20. 20. The main issues for the provision of high quality Doctorates - EU Higher Education Forum <ul><li>The introduction of the appropriate structures within the institutions; </li></ul><ul><li>The development of attractive research career perspectives for early stage researchers, including opportunities outside academia and industry; </li></ul><ul><li>The definition of clear and transparent entrance qualifications with flexibility and interdisciplinarity; </li></ul><ul><li>The internationalisation of Doctoral education through mobility of Doctoral candidates, joint and co-tutored Doctoral programmes; </li></ul><ul><li>Quality assurance through transparent procedures for the supervision, monitoring and assessment; </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Development of transferable skills; </li></ul><ul><li>Financing; providing funds for research and doctoral education mobility in the region and the globe. </li></ul><ul><li>The so-called &quot;professional Doctorates&quot; should be very clearly differentiated from the research ones with the introduction of the appropriate legal framework, including a different title. </li></ul>The main issues for the provision of high quality Doctorates - EU Higher Education Forum
  22. 22. จุดอ่อนของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิยาลัยไทย <ul><li>อาจารย์ที่มีคุณภาพ / ศักยภาพในการสอน / ควบคุมงานวิจัยระดับปริญญาเอกมีน้อย </li></ul><ul><li>ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรม หรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง มีน้อย </li></ul><ul><li>คุณภาพบัณฑิตที่จบปริญญาเอก ยังต่ำกว่ามาตรฐานสากล </li></ul>

  ×