Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Holistic view on science communication in Thailand

400 views

Published on

Holistic view on science communication in Thailand

Published in: Science
 • Be the first to comment

Holistic view on science communication in Thailand

 1. 1. HOLISTIC 
vision on science communication Pat Pataranutaporn เเนวคิดพหุสาขาในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
 2. 2. The ripple of Southern rice black- streaked dwarf virus AAGTTTTTTTCCTCATCCATAATGGCTGACGTAAGACTTGGCATAGCGCCCGATCTTATCCATAATGGTGTGCCT CAAAGACTTTCAGATACGATAATTCTAAACAACCGACCAACAATCACACTTCTGTCTCACTTCAACTCTCTTTTT CATGAATCAAATATTGTTAAATCACCCCACATCGCGTCATCTCAAACTACAGTTAATTTATACATTCGTAAGCATT TACTGACTCGACTTCATGATAGATTACAAACTGTCGAAACCAGTACTCTACCGAACATTACTCAACTTAAAGAAC ATATTCAAAGTTATTTCCGTAATGAACATCAACCTATTTTTAACCCTGACTAACAATAATCTTAGTGATGAATTTTT AGGTGTAACTACTTTTGGTTTAAGTTTATTCGCAACTTCGAAGTTGGATGCAGAACAAATAGAACGAGTACAAAT TGAGACCCTAACTGAAGGAAACGTTACACTTAAACCATTCTCCGCTGACGGTTTAGAAGTAATTTTAGATGATA GTTACATCGGAATAATTGGAAAAATTTCTGGTTTAGAAGTACATAAATTGCTCGATAAATGTTGTCGTGAAGTTC CTGCTCAAATGGGAATATTAACTGACGAAGTTAAACTTTTAATACGTTCCGGAAAATTAAGAATTGACGGTGGAT ACGATTTCAATTGTCCTGCTAGTACAACAGACGTGACACACTATGGCGGTTACGACCAATATTCGAGACAAATG TTTGAAAAATTGAATTTGTTCTTTAACATCAGTTTGAGCATTATTCCTGTTTCTGCACTTAAAACTATTCATGTATT TGAGAAAGAACTAAGCGCTTTAGATGCTGACAAATCACTTTTAGAACAAACATGGAGCGGAGTCTCCTCATTTA TTGAAACCTGGAAAGTAAAAACTAAAGCTAAAGATGAAGATCAAGATGAGTACGAACTAACTGGACTGTCTGC ACTTAGAAAAGGAGTCGATGGCAATTCTGTATCTAGCCCTTACAATGATAAGAAATTCATCGAATGGTATTCTAA GACGTTTGCTAAAATAGAGAAAGGTTCATCGTTGCGTAAGACCGAAATTGAAGACAAAAATACATCCGGCACC TCAAACATAACAAAGCAAGTTAAAATTCATTTTCCTGTTCAGTATTTCAATGAAGTCAAATCTAACGGTCATGAA AAAAGTGTTACTGTAATCACTAATAAAGGTGAAATGTCATTGGAATCTTACCGAAAGATAGGTGAAATATTAAGT GCGATCTGGAAACGTGGTAAGGCATTAGCTGCTCCCTGCATCGATTACATCAAACTTGGCGTCGAAAAAGCTTA TCATTTAGCTCCTGTAATCATGAAGAAATATAATTTAACTATTGATGATATAATTCATTTTATTGAAATTGGTCCTTT ATACTTAGCGAAATTGGATAAAATTGATGATTGGTCCTTAATTGCAAAATTGATTATTACCAGTGTTTTGCCAAAC ATCATTCAAGCGGTGTATAAAACAGATCCTAGCAATAATGTTATGGATTCAGTTATTATTAGCAGAGCCAACAATT TATTGAAGGCGGATCGCGATCGTCTAATTAAGAAAGCTACCACTGCAAATTCATCTACCAGTAATTCAAATTCAG AACATGGTCAAAAGATTGTGTTAAATAAAGTCACCAGATGATAATTGAGGTTTCATCATTAGCGCGACTAGTTCA GTGCTGTGTGGTCTTCAGTTCATTATCGACGCCGAGTGACGACGGCTAGGGGGAAATTCAGCTATTGTC Artist : Pat Pataranutaporn Southern rice black-streaked dwarf virus isolate Thai Binh2 segment S10, complete sequence งานศิลปะที่สร้างด้วยข้อมูลจีโนมไวรัสในข้าว
 3. 3. โจทย์ของไทย คืออะไร?
 4. 4. วิทยาศาสตร์จำเป็น สำหรับสังคมไทย ? “ ในนามีข้าว
 5. 5. ความอุดมสมบูณ์อััน เป็นผลมาจากทำเลที่ตั้ง Tropical rainforest ไม่อยู่บนวงเเหวนเเห่งไฟ รอยเลื่อนที่มีพลังมีอยู่ต่ำ
 6. 6. การไม่ขาด เเคลนอาหาร ความเชื่อดั้งเดิม ของสุวรรณภูมิ การรวมอำนาจไว้ ศูนย์กลาง มรดกความเชื่อของ ไทยในยุคสมัยใหม่ การนับถือผีเเละสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ เทพเป็นผู้นำความคิด การเเก้ปัญหาความขัด เเย้ง การใช้ทรัพยาการโดยไม่ คำนึงถึงอนาคต ผู้นำเป็น ผู้ที่มีทรัพยากรเหลือเฝือ อำนาจเเละปัญญาไม่เกิดการ decentraliztion เเละ localization ทำให้ประชาชนไม่ จำเป็นต้องมีสมอง ทำหน้าที่เป็น node รอคำสั่ง ประชาชนเคารพธรรมชาติเป็น เทพ หาวิธีขอความมั่งคั่งจาก เทพ(ธรรมชาติ) ไม่สนใจเข้า ใจเเก่นเเท้ของธรรมชาติ ไม่เเสวงหานวัตกรรมที่ยั่งยืน มีค่านิยมเเสวงหาวัตถุที่มีมูลค่า ภายนอกเพื่อเเสดงความมั่งค่ัง x x
 7. 7. NO NEED FOR INNOVATION OR KNOWLEDGE INQUIRY TO SURVIVE
 8. 8. โจทย์ของไทย ประเทศไทยมีข้อดีหลาย ประการ ทำอย่างไรจะดี ได้มากขึ้นไปอีก
 9. 9. ทรัพยากรที่ (ยังพอ) อุดมสมบูรณ์ ในโลกที่เปลี่ยนเเปลง เราจะเปลี่ยน... ต้นทุนค้นหาทรัพยากรทดเเทน เเละ การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มนุษย์ที่เชื่อง รอรับคำ สั่ง รอการเเก้ปัญหาจาก ส่วนกลาง มนุษย์ที่มีเอกภูมิ มีปัญญา เชื่อมั่นในความ เป็นมนุษย์ ที่เเก้ปัญหาเเละพัฒนาได้ สังคม ignorant งมงาย ในความไม่รู้ สังคมที่เห็นคุณค่าของความรู้ เเละ สามารถเปลี่ยนเเปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ (Bottom up movement)
 10. 10. วิทยาศาสตร์คือ อะไรเเละ เกี่ยวข้อง อย่างไร
 11. 11. เมื่อค้นหาคำว่า “วิทยาศาสตร์” คนมักมองเห็นภาพ หลอดทดลอง กล้องจุลทรรศน์ สัญลักษณ์เคมี...
 12. 12. Renaissance chemical symbols. From Oswald Crolii, Basilica Chymica (Frankfurt, 1609). John Dalton (1766-1844): The Father of the Chemical Atomic Theory Modern chemical symbols สัญลักษณ์ของวิทยาศาสร์ ช่วยให้มนุษย์สื่อเเนวคิด
 13. 13. คนทั่วไปเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คือ หลอดทดลอง กล้องจุลทรรศน์ สัญลักษณ์เคมี ห้องทดลอง...
 14. 14. ดังนั้นในมุมมองของคนทั่วไปวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลอด ทดลอง กล้องจุลทรรศน์ สัญลักษณ์เคมี ห้องทดลอง จึงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสังคมไทย
 15. 15. วิทยาศาสตร์ที่เน้นเนื้อหาจึงนำไปสู่การที่คนภายนอก ไม่เข้าใจ วิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นสิ่งเเปลกปลอม ที่มีก็ดี ไม่มีก็อยู่ได้
 16. 16. มีคำกี่คำในนี้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
 17. 17. เเต่ถ้าเรามองว่า...
 18. 18. วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการเเก้ปัญหา กระบวนการเข้าใจ
 19. 19. การเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การเเก้ปัญหา การเข้าใจ
 20. 20. ปัญหาอกหัก ปัญหาความยากจน ปัญหาน้ำถ้วม
 21. 21. สรุป - ปัญหาของไทยคือ วิทยาศาสตร์ไม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ตั้งเเต่ต้น เป็นสิ่งที่ import เข้ามา - คนทั่วไปมองวิทยาศาสตร์ที่กรอบ ที่ อุปกรณ์ ที่สัญลักษณ์ทำให้ วิทยาศาสตร์กลายเป็นสิ่งเเปลก ปลอมในสังคมไทย
 22. 22. โจทย์ของไทย ทำยังไงให้ วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับ สังคม วิทยาศาสร์ + ศิลปะ นำคนสู่ ความเป็นมนุษย์
 23. 23. ทำยังไงให้ วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับ สังคม ทำยังไงให้คนตระหนัก ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ เรื่องของฝรั่ง (อาณานิคม) ทำยังไงให้วิทยศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของนัก วิทยาศาสตร์ ทำยังไงให้วิทยศาสตร์ กลมกลืนไปกับชุมชน
 24. 24. วิทยาศาสร์มัน เติบโตจากงาน อดิเรกไม่ใช่การป้อน
 25. 25. DIY MOVEMENT
 26. 26. AIR QUALITY BALLOON SENSORS IN THE SKY โดย Stacey Kuznetsov, George Noel Davis, Eric Paulos, Mark D. Gross เเละ Jian Chiu Cheung
 27. 27. DIY Movement กระตุ้นให้คนในชุมชนสนใจปัญหาของตนเอง วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือตรวจสอบ
 28. 28. ภาพจากอาจารย์ Arnan Sipitakiat, มช
 29. 29. ภาพจากอาจารย์ Arnan Sipitakiat, มช
 30. 30. ภาพจากอาจารย์ Arnan Sipitakiat, มช
 31. 31. ภาพจากอาจารย์ Arnan Sipitakiat, มช
 32. 32. ภาพจากอาจารย์ Arnan Sipitakiat, มช
 33. 33. ทัศนคติ
 34. 34. บางกะโพ้ง....นวนิยายเล่มล่าสุดจาก วินทร์ เลียววาริณ หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราวของหมู่บ้านบางกะโพ้ง หมู่บ้าน ชนบทแห่งหนึ่งที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ หลังจาก โทน หนุ่มบ้านนาผู้ตั้งตนเป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งหมู่บ้าน ใช้กล อุบายทางวิทยาศาสตร์การทดลองเพื่อให้หมู่บ้านเกิดความ เจริญ ครั้นเมื่อความเจริญเข้ามา โทนกลับพยายามจะ เปลี่ยนวิธีคิดของชาวบ้านให้หันกลับไปหาวิถีแบบเดิมๆ แต่ มันยากเสียแล้ว เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่กลับนิยมชมชอบ ความศิวิไลซ์นี้ ถึงแม้บางกะโพ้งจะรับเอาวัฒนธรรมเมืองใหญ่เข้ามา แต่ก็ ยังมีบางส่วนบางมุมที่ยังคงไว้ซึ่งชีวิตปฏิบัติแบบเดิม กลิ่น อายแห่งชนบทจึงเป็นความหลงใหลของหนุ่มสาวชาวกรุงที่ ได้เข้ามาสัมผัสยังหมู่บ้านแห่งนี้ นอกจากนี้ โทนและผองเพื่อนซึ่งได้ก่อตั้งสมัชชา วิทยาศาสตร์พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะใช้วิทยาศาสตร์แก้ ปัญหาต่างๆ ให้กับคนในหมู่บ้าน แต่ทว่าบางสิ่งบางอย่าง กลับใช้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ผล
 35. 35. การนำไสยศาสตร์พา คนไปสู่วิทยาศาสตร์
 36. 36. รายการเเฉเเบบไทยที่เเฉ ไสยศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์
 37. 37. ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ (โก้) คุณครูอนุบาลและนักฟิสิกส์จาก UCLA ดอกเตอร์ทางฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ผู้ผัน ตัวเองมาเป็นครูสอนเด็กเล็กมุ่งมั่นที่จะใช้วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้เด็กๆ โตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกหลอกง่ายๆ Dr.Pongskorn Saipetch (Ko) Physicist, Kindergarten Teacher With a doctorate degree in biomedical physics from UCLA, he instead becomes a kindergarten teacher who uses science to foster rationale thinking in children. หลอกมายากลให้เด็กไม่เชื่อ ปลูกฝังความ “ไม่เชื่อง่าย” ในตัวเด็ก
 38. 38. - สองสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้เกิด วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในไทยคือ สรุป วิทยาศาสตร์ เเก้ปัญหาใน ชุมชนได้จริง ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ ภูมิคุ้มกัน ignorant DIY SCIENCE รายการวิทยาตา สว่าง, การสอนของ อาจารย์โก้, หนังสือ ของวิณ
 39. 39. โจทย์ของไทย ทำยังไงให้ วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับ สังคม วิทยาศาสร์ + ศิลปะ นำคนสู่ ความเป็นมนุษย์
 40. 40. J ความรู้เหมือนน้ำมัน ทำให้รถขยับได้
 41. 41. J ความฝันเเละจินตนาการ เหมือนคนขับที่กำหนดเป้าหมายของ รถเเละคอยเเก้ปัญหาเวลาน้ำมันหมด
 42. 42. AI that are capable of dreaming Human that are NOT capable of dreaming The product of an artificial neural network being asked to amplify and pull patterns out of white noise. Michael Tyka/Google Education Somewhere Dehumanization Student as an information storage Tech company Neuron network (Biomimicry) White noise pattern amplification สุโขทัยตั้งเมื่อ พศ ? ก) พศ 1789 ข) พศ 1790 ค) พศ 1791 ง) พศ 1792
 43. 43. DISNEY DREAM HOME FUTURE
 44. 44. SCIFI MOVIE
 45. 45. ชาตินิยม มนุษยชาตินิยม
 46. 46. อาณานิคม ต่างดาว
 47. 47. “เราควรจะล้างสมองให้ ทุกคนไม่มีความเกลียด ชัง หรือเราจะปล่อยให้ โลกเป็นอย่างที่เป็น”
 48. 48. “ทำไมเราต้องผลาญ ทรัพยากรไปกับสงคราม ในเมื่อโลกยังมี คนที่หิวโหย”
 49. 49. “เราควรจะทำอย่างไร ถ้าครอบครัวของเราเป็น ชนชั้นนำเผด็จการ”
 50. 50. ซีรีย์ TPBS เล่าถึงกลุ่มเด็กใน มหาลัยที่เป็น Change agent
 51. 51. ตัวเอกมี ความเป็น มนุษย์สูง ไม่ใช่เทพ หรือ Superman
 52. 52. - จินตนาการเเละความฝันขับเคลื่อน ความรู้ สร้างสำนึกความเป็นมนุษย์ - วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์เป็นตัวกระตุ้นที่ดีให้คน จินตนาการถึงอนาคต สรุป
 53. 53. โจทย์ของไทย ทำยังไงให้ วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับ สังคม วิทยาศาสร์ + ศิลปะ นำคนสู่ ความเป็นมนุษย์ DIY Movement, ไสยศาสตร์สู่ วิทยาศาสตร์ ทำให้คนฝันเเบบมี ตรรกะด้วยวรรณกรรม วิทยาศาสตร์
 54. 54. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 55. 55. Wonder center
 56. 56. Contemporary + World class exhibition
 57. 57. InteractiveGeography

×