Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Prof.fizike </li></ul><ul><li>Dragan Dimić </li></ul>
<ul><li>1. Pojava pri kojoj se smanjuje ili povećava broj elektrona na telu zove se  NAELEKTRISAVANJE TELA ...
Нека тела могу да размењују електроне Наелектрисавање тела Размена наелектрисања Свила Стаклена шипка
- + Стаклену шипку превлачимо преко свиле Наелектрисавање тела Размена наелектрисања Стаклена шипка Свила
Наелектрисавање тела Размена наелектрисања Свила - - + + Електрони,трењем , прелазе са шипке на свилу.  Стаклена ш...
Наелектрисавање тела - + + + + + Стаклена шипка се наелектрише позитивно а свила негативно! - - - - Размена наелектр...
Istoimeno naelektrsana tela se odbijaju Raznoimena naelektrisana tela se privlače staklo staklo staklo plastika
<ul><li>3 . KOLIČINA NAELEKTRISANJA tela je </li></ul><ul><li>q=n·e , </li></ul><ul><li>gde je:  n – broj koji p...
<ul><li>4. Jedinica za količinu naelektrisanja je kulon i obeležava se sa C, i po definiciji 1 C je količina...
COULOMBOV ZAKON (1785) Jedinica naelektrisanja: [C] najtačnije! konstanta
Analogije Gravitaciona sila Električna sila GRAVITACIONI ZAKON COULOMBOV ZAKON privlačna odbojna
<ul><li>Oko svakog naelektrisanog tela postoji elektri čno polje koje deluje električnom silom na svaku drugu ...
 
 
<ul><li>Električno polje se grafički prkazuje linijama sile (linijama polja) </li></ul><ul><li>Dok je metalni st...
<ul><li>Trake se zrakasto šire </li></ul>
<ul><li>Za smer linija sile električnog polja po dogovoru je uzet smer pozitivnog naelktrsanja u tom polju. ...
<ul><li>A negativno naelektrisanog ka telu </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Drugim rečima : </li></ul><ul><li>l...
<ul><li>Za električno polje oko tačkastog naelektrisanja kažemo da je RADIJALNO. </li></ul><ul><li>Ovakvo je oko...
<ul><li>Linije sile električnog polja služe za slikovito prikazivanje polja. </li></ul><ul><li>Električno polje ...
 
Charles-Augustin de Coulomb <ul><li>Francuski fizičar rođen ( Angoulême 14. lipnja 1736 . – Paris 23. avgust 1806 . )...
Joseph Priestlay <ul><li>Engleski hemičar i istraživač  ( Leeds 13. ožujak 1733 . – 5. februara 1804. Northumberland) <...
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Električno polje

16,173 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Električno polje

 1. 1. <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Prof.fizike </li></ul><ul><li>Dragan Dimić </li></ul>
 2. 2. <ul><li>1. Pojava pri kojoj se smanjuje ili povećava broj elektrona na telu zove se NAELEKTRISAVANJE TELA </li></ul><ul><li>2.Pri naelektrisavanju tela ne stvara se naelektrisanje već se ono samo razdvaja i prenosi sa tela na telo. Tom prilikom ukupan broj pozitivnih i negativnih elementarnih naelektrisanja ostaje nepromenjen !! </li></ul><ul><li>Kažemo da pri naelektrisavanju tela važi </li></ul><ul><li>ZAKON ODRŽAVANJA NAELEKTRISANJA </li></ul>
 3. 3. Нека тела могу да размењују електроне Наелектрисавање тела Размена наелектрисања Свила Стаклена шипка
 4. 4. - + Стаклену шипку превлачимо преко свиле Наелектрисавање тела Размена наелектрисања Стаклена шипка Свила
 5. 5. Наелектрисавање тела Размена наелектрисања Свила - - + + Електрони,трењем , прелазе са шипке на свилу. Стаклена шипка
 6. 6. Наелектрисавање тела - + + + + + Стаклена шипка се наелектрише позитивно а свила негативно! - - - - Размена наелектрисања Свила Стаклена шипка
 7. 7. Istoimeno naelektrsana tela se odbijaju Raznoimena naelektrisana tela se privlače staklo staklo staklo plastika
 8. 8. <ul><li>3 . KOLIČINA NAELEKTRISANJA tela je </li></ul><ul><li>q=n·e , </li></ul><ul><li>gde je: n – broj koji pokazuje razliku broja protona i elektrona u telu, a e je - elementarno naelektrisanje </li></ul>
 9. 9. <ul><li>4. Jedinica za količinu naelektrisanja je kulon i obeležava se sa C, i po definiciji 1 C je količina naelektrisanja, koja se prenese kroz poprečni presek žice u 1 sekundi , kada kroz žicu teče struja od 1 A . </li></ul><ul><li>5. Pojava preraspodele naelektrisanja </li></ul>Neutralni bakarni provodnik naelektrisanin izolator INFLUENCA preporaspodela naelektrisanja na provodniku približavanjem naelektrisanoga tela
 10. 10. COULOMBOV ZAKON (1785) Jedinica naelektrisanja: [C] najtačnije! konstanta
 11. 11. Analogije Gravitaciona sila Električna sila GRAVITACIONI ZAKON COULOMBOV ZAKON privlačna odbojna
 12. 12. <ul><li>Oko svakog naelektrisanog tela postoji elektri čno polje koje deluje električnom silom na svaku drugu kolčinu naelktrisanja koja se unese u to polje ! KAO U PROSTORU OKO OVE NAELEKTRISANE KUGLE </li></ul><ul><li>kada joj se približi kuglica električnog klatna , </li></ul><ul><li> ONA DELUJE NA NJU A DA JE NE DODIRUJE !! </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Električno polje se grafički prkazuje linijama sile (linijama polja) </li></ul><ul><li>Dok je metalni stubić nenaelektrisan trake su spuštene </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Trake se zrakasto šire </li></ul>
 15. 17. <ul><li>Za smer linija sile električnog polja po dogovoru je uzet smer pozitivnog naelktrsanja u tom polju. </li></ul><ul><li>Zbog toga linije sile polja pozitivno naelektrisanog tela imaju smer od tela </li></ul>
 16. 18. <ul><li>A negativno naelektrisanog ka telu </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Drugim rečima : </li></ul><ul><li>linije sile električnog polja imaju početak u pozitivnom , a kraj u negativnom tačkastom naelektrisanju. </li></ul>
 17. 19. <ul><li>Za električno polje oko tačkastog naelektrisanja kažemo da je RADIJALNO. </li></ul><ul><li>Ovakvo je oko pozitivnog </li></ul><ul><li>A ovakvo oko negativnog naelektrisanja </li></ul>
 18. 20. <ul><li>Linije sile električnog polja služe za slikovito prikazivanje polja. </li></ul><ul><li>Električno polje je jače u delovima prostora gde su linije sile gušće (bliže “ izvoru” polja ) , a slabije je gde su linije sile redje (na većim udaljenostima od “ izvora “ ) </li></ul><ul><li>Električno polje izmedju dve paralelne metalne ploče ravnomerno naeektrisane istim količinama raznoimenog naelektrisanja je HOMOGENO. </li></ul><ul><li>Ovde su linije sile paralelne, tj. njihova gustina je svuda ista. </li></ul>
 19. 22. Charles-Augustin de Coulomb <ul><li>Francuski fizičar rođen ( Angoulême 14. lipnja 1736 . – Paris 23. avgust 1806 . ) </li></ul><ul><li>Istraživao na području mehanike, magnetizma i elektriciteta </li></ul><ul><li>SI jedinica za količinu naelekrisanja </li></ul>
 20. 23. Joseph Priestlay <ul><li>Engleski hemičar i istraživač ( Leeds 13. ožujak 1733 . – 5. februara 1804. Northumberland) </li></ul><ul><li>Oko 1760 otkrio matematičku zavisnost delovanja izmdju naelektrisanja. 1773. otkrio kiseonik </li></ul>

×