SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
• Predmet: Fizika
• Razred: Prvi
• Broj časa: 57/58
• Tema: Magnetno polje
• Profesor fizike: Zijad Begić
AMPEROVA SILA
Andre-Mari Amper
• Andre-Mari Amper
(20.01.1775.-10.06.1836.) bio
je francuski fizičar i
matematičar,osnivač
elektrodinamike.Zasnovao
teoriju magnetizma u
nerazdvojivoj vezi sa
elektricitetom i proučio
uzajamno dejstvo električnih
struja.Po njemu je dobila
naziv jedinica za mjerenje
jačine električne struje.
Amperova sila na dio provodnika
• Integrišući Amperove sile na pojedine naelektrisane
čestice u struji naelektrisanih čestica rezultuje
Amperovom silom na dio provodnika koji provodi
električnu struju:
F=IBl
gdje je
F=sila (njutn)  N 
B=magnetno polje (tesla)  T 
l=dužina segmenta provodnika za koji se računa sila (metar)
 m 
i=struja u žici (amper)  A 
F=IBl
• U jednačini iznad,vektor struje i je vektor sa
intenzitetom jednakim skalarnoj struju,i,i pravcem i
smjerom koji se poklapa sa provodnikom i smjerom u
kome struja teče kroz provodnik.
• Takođe se umjesto struje,segment provodnika l može
smatrati vektorom.
Pravilo desne ruke (šake)
• Pravilom desne ruke određuje se smijer induciranog
napona u vodiču,koje se kreće u magnetnom polju.
Takođe se određuje i smijer ugaone brzine.
Pravilo glasi:
• Postavimo li desnu ruku s ispruženim palcem tako da
silnice magnetne indukcije ulaze u dlan i palac da
pokazuje smjer kretanja struje relativno prema
magnetnom polju,onda će ispruženi prst pokazivati smjer
induciranog napona.
Za određivanje smjera ugaone brzine pravilo glasi:
• Ako prstima desne ruke pokazujemo
u pravcu obrzanja tačke ili tijela,tada
će palac pokazivati smjer ugaone brzine.
Smjer ugaone brzine uvijek je okomit
na ravan kretanja.
ZADATAK
1. Na provodnik kojim protiče
struja jačine 10A djeluje
magnetno polje silom 1,5N.
Provodnik je svojom dužinom ,
koja iznosi 0,03m , normalan na
linije magnetnog polja. Izračunati
indukciju magnetnog polja!

More Related Content

What's hot (20)

Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
 
Oscilatorno kretanje
Oscilatorno kretanjeOscilatorno kretanje
Oscilatorno kretanje
 
Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
 
Harmonijske oscilacije
Harmonijske oscilacijeHarmonijske oscilacije
Harmonijske oscilacije
 
Ekosistem
EkosistemEkosistem
Ekosistem
 
Sistem organa za cirkulaciju
Sistem organa za cirkulacijuSistem organa za cirkulaciju
Sistem organa za cirkulaciju
 
Alkeni i alkini
Alkeni i alkini Alkeni i alkini
Alkeni i alkini
 
Pravougli trougao sa uglom od 45.
Pravougli trougao sa uglom od 45.Pravougli trougao sa uglom od 45.
Pravougli trougao sa uglom od 45.
 
Dan planete zemlje 2019
Dan planete zemlje 2019Dan planete zemlje 2019
Dan planete zemlje 2019
 
Borba za opstanak. Prirodna selekcija
Borba za opstanak. Prirodna selekcijaBorba za opstanak. Prirodna selekcija
Borba za opstanak. Prirodna selekcija
 
Evolucija coveka
Evolucija covekaEvolucija coveka
Evolucija coveka
 
2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije
2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije
2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
 
Rudarstvo Tanja Gagić
Rudarstvo Tanja GagićRudarstvo Tanja Gagić
Rudarstvo Tanja Gagić
 
Valjak
ValjakValjak
Valjak
 
Lanci ishrane
Lanci ishraneLanci ishrane
Lanci ishrane
 
Rastvori
RastvoriRastvori
Rastvori
 
10.Ravno ogledalo. Konstrukcija lika
10.Ravno ogledalo. Konstrukcija lika10.Ravno ogledalo. Konstrukcija lika
10.Ravno ogledalo. Konstrukcija lika
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
 
Teska industrija
Teska industrijaTeska industrija
Teska industrija
 

More from ZijadBegic1

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnZijadBegic1
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciZijadBegic1
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZijadBegic1
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaZijadBegic1
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeZijadBegic1
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeZijadBegic1
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom poljuZijadBegic1
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnikaZijadBegic1
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija temeZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija temeZijadBegic1
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeZijadBegic1
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeZijadBegic1
 

More from ZijadBegic1 (15)

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-Ajnstajn
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fizici
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesle
 
Festival nauke
Festival naukeFestival nauke
Festival nauke
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcija
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno polje
 
3. ciklotron
3. ciklotron3. ciklotron
3. ciklotron
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaci
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne struje
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne struje
 

Amperova sila

 • 1. • Predmet: Fizika • Razred: Prvi • Broj časa: 57/58 • Tema: Magnetno polje • Profesor fizike: Zijad Begić
 • 3. Andre-Mari Amper • Andre-Mari Amper (20.01.1775.-10.06.1836.) bio je francuski fizičar i matematičar,osnivač elektrodinamike.Zasnovao teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi sa elektricitetom i proučio uzajamno dejstvo električnih struja.Po njemu je dobila naziv jedinica za mjerenje jačine električne struje.
 • 4. Amperova sila na dio provodnika • Integrišući Amperove sile na pojedine naelektrisane čestice u struji naelektrisanih čestica rezultuje Amperovom silom na dio provodnika koji provodi električnu struju: F=IBl gdje je F=sila (njutn)  N  B=magnetno polje (tesla)  T  l=dužina segmenta provodnika za koji se računa sila (metar)  m  i=struja u žici (amper)  A 
 • 5. F=IBl • U jednačini iznad,vektor struje i je vektor sa intenzitetom jednakim skalarnoj struju,i,i pravcem i smjerom koji se poklapa sa provodnikom i smjerom u kome struja teče kroz provodnik. • Takođe se umjesto struje,segment provodnika l može smatrati vektorom.
 • 6. Pravilo desne ruke (šake) • Pravilom desne ruke određuje se smijer induciranog napona u vodiču,koje se kreće u magnetnom polju. Takođe se određuje i smijer ugaone brzine.
 • 7. Pravilo glasi: • Postavimo li desnu ruku s ispruženim palcem tako da silnice magnetne indukcije ulaze u dlan i palac da pokazuje smjer kretanja struje relativno prema magnetnom polju,onda će ispruženi prst pokazivati smjer induciranog napona.
 • 8. Za određivanje smjera ugaone brzine pravilo glasi: • Ako prstima desne ruke pokazujemo u pravcu obrzanja tačke ili tijela,tada će palac pokazivati smjer ugaone brzine. Smjer ugaone brzine uvijek je okomit na ravan kretanja.
 • 9. ZADATAK 1. Na provodnik kojim protiče struja jačine 10A djeluje magnetno polje silom 1,5N. Provodnik je svojom dužinom , koja iznosi 0,03m , normalan na linije magnetnog polja. Izračunati indukciju magnetnog polja!