Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prirodni resursi održivo korišćenje

15,462 views

Published on

Prirodni resursi održivo korišćenje

Published in: Education
  • Login to see the comments

Prirodni resursi održivo korišćenje

  1. 1. Prirodni resursi -održivo korišćenje Damnjanović Ivana
  2. 2. Prirodni resursi:  Živa bića  Zemljište  Voda  Ugalj  Nafta  Prirodni gas  Rude metala i nemetala
  3. 3. Neobnovljivi prirodni resursi  Prisutni su na Zemlji u ograničenim količinama  Rude metala  Minerali  Nafta  Ugalj  Zemni gas  Za proteklih 5 vekova su potrošene sve zalihe nastale tokom evolucije
  4. 4. Obnovljivi prirodni resursi  Samostalno se obnavljaju  Živa bića  Voda  Vazduh  Zemljište
  5. 5. Stalni prirodni resursi  Neiscrpni izvori energije  Energija Sunca  Snaga vode  Snaga vetra
  6. 6. Održivo korišćenje prirodnih resursa  Racionalno korišćenje neobnovljivih resursa (u što manjoj meri)  Korišćenje obnovljivih resursa (uz određena ograničenja)  Korišćenje stalnih resursa u što većoj meri

×