Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zagađivanje i zaštita vazduha
Atmosfera predstavlja tanak sloj vazduha (gasova) koji
okružuje planetu Zemlju.
PRIRODNI IZVORI zagadjenja vazduha
• Prašina iz prorodnih izvora, najčešde sa velikih ,,golih,,
površina sa malo ili potpu...
ANTROPOGENI IZVORI zagađenja vazduha
– Fabrički dimnjaci
– Energetska postrojenje koja svoj rad zasnivaju na
sagorevanju f...
ANTROPOGENI IZVORI zagađenja vazduha
– Rafinerije nafte, energetska i sva druga industrijska
postrojenja.
– Različite hemi...
Glavni zagađivači
• Industrija
• Gradski kompleksi
• Saobradaj
Posledice na životnu sredinu
• Lokalne
• Globalne
Na globalnom nivou uočavaju se četiri glavna problema
koja se javljaju kao posledica zagađenja atmosfere:
 pojačan efekat...
Globalno zagrevanje zemljine atmosfere je fenomen
povećanja srednje temperature površine Zemlje,
vodenih površina, kao i p...
Efekat staklene bašte
Efekat staklene bašte je zagrevanje
Zemlje zračenjem koje se odbija
od njene površine.
Ovaj efekat j...
Pojačan efekat staklene
bašte je poremećaj
ravnoteže zračenja koje
Zemlja prima i šalje u
svemir. Ovaj efekat
predstavlja ...
Efekat nastaje na sličan način kao u stakleniku, gde
Sunčevi zraci vidljivog i ultraljubičastog dela spektra
prodiru kroz ...
doprinosi stvaranju i
održavanju svog života na
Zemlji, a deo tog zračenja
potom biva emitovan
u svemir i priroda je u
rav...
Neki molekuli “normalno” ili veštački prispeli u
atmosferu, kao što su:
vodena para,
CO2 ,
CH4,
N2O,
CFCls (freoni)
apsorb...
Učešde pojedinih gasova u pojačavanju
efekta “staklene bašte”
CO2 - 55 %
CFC - 25 %
CH4 - 15 %
NOx - 5 %
Drugi literaturni...
Koncentracija ovih gasova u atmosferi
raste usled čovekovog delovanja!!!
Uzroci:
Sagorevanje fosilnih goriva
Spaljivanje i...
Negativne posledice intenziviranja
efekta “staklene bašte”
1. Podizanje nivoa mora
2. Negativan uticaj na ledeni pokrivač
...
POSLEDICE
1. Opšte meteorološke promene:
• olujni vetrovi
• suše i opadanje prinosa biljaka
• poplave
PODIZANJE NIVOA MORA
• Topljenje snega i leda na
visokim planinama
• Topljenje snega na
polovima
• Podizanje nivoa mora za...
Kjoto protokol
Otvoren za potpisivanje 1997. godine
Donesen uz Okvirnu Konvenciju UN o promeni klime
Cilj protokola je sma...
zelena – potpisale i ratifikovale
žuta – potpisale ali se čeka ratifikacija
crvena – potpisale ali nisu ratifikovale
siva ...
• Derivat dima i magle.
(eng. smoke, fog)
Javlja se u velikim gradovima, u jesen i zimi, gde postoji mnogo
aero zagađivača...
• Oksidi azota i sumpora iz atmosfere reaguju sa
kapljicama vodene pare i stvaraju sumporastu (pa
sumpornu) i azotastu (pa...
Kisele kiše su posledica zagađenja vazduha
gasovi reaguju u
oblacima
SO2 iz sagorelih
fosilnih goriva
Azotni oksidi iz
aus...
• Nagli industrijski razvoj poslednjih 200 godina i povedana
upotreba fosilnih goriva uzrok su učestale pojave kiselih kiš...
• Visoki dimnjaci poboljšavaju kvalitet vazduha
na lokalnom nivou.
• Vazdušnim strujama zagađen vazduh se
raznosi na velik...
Kisele kiše u Evropi
Visok rizik
Srednji rizik
Nizak rizik
Posledice kiselih kiša
 Vodene ekosisteme (masovni pomor riba-smanjenje biodiverziteta)
 Zemljište (narušavanje ravnotež...
Industrija
Najbolji slikar mrtve prirode
Negativi uticaj na
životinjski svet
Negativne posledice
kiselih kiša na biljke
Sušenje šuma
Negativan efekat na
kulturna dobra
Ozonske rupe (oštećenja ozonskog omotača) zapravo i nisu ‘‘rupe’’, već mesta gde je
koncentracija ozona znatno smanjena.
O...
Glavni uzročnici smanjenja koncetracije ozonskog sloja
su:
oksidi azota (NOx)
(supersonični avioni – veliki izvor azotnih ...
Delovanje freona na ozon
Ozonski sloj može da se obnavlja, ali je njegovo
uništavanje sa CFCl mnogo brže
Izaziva pojavu raka kože (smanjenje O3 za 1% izaziva
četvorostruko povedanje broja obolelih)
Oboljenje očiju – kataraktu...
• Smanjenje štetnih gasova (saobradaj)
• Promena navika (vožnja bicikla, smanjeno korišdenje
sprejeva i rashladnih uređaja...
Šta možemo mi da
učinimo ?
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
S U Š E NJ E
V A Z D U H
S U M P O R
O B L A K
K R E Č NJ A K
A E R O Z A G A Đ E NJ E
D R ...
• Jedan od
glavnih izvora
zagađivanja
vazduha-
saobradaj
Nafta Gas ugljovodonik Saobraćaj
Ugalj 0,03% gas
Veštačka
đubriva
Gas Izdisanje permafrost NO2
Sagorevanje Fotosinteza bak...
•Efekat staklene bašte
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zagadjivanje vazduha

25,156 views

Published on

Izvori i posledice zagađenja vazduha-aerozagađenja. Efekat staklene bašte, kisele kiše i oštećenje ozonskog omotača. Načini zaštite vazduha od zagađenja.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Zagadjivanje vazduha

 1. 1. Zagađivanje i zaštita vazduha
 2. 2. Atmosfera predstavlja tanak sloj vazduha (gasova) koji okružuje planetu Zemlju.
 3. 3. PRIRODNI IZVORI zagadjenja vazduha • Prašina iz prorodnih izvora, najčešde sa velikih ,,golih,, površina sa malo ili potpuno bez vegetacije (peščane oluje). • Metan, emitovan tokom digestije hrane od strane životoinja (preživari). • Radon gas iz prirodnih radioaktivnih oblasti zemlje. • Dim i CO nastali tokom šumskih požara. • Vulkanska aktivnost, tokom koje se produkuju sumpor i njegovi oksidi , hlor i čestice pepela. • Kosmička prašina • Slana isparenja iz okeana
 4. 4. ANTROPOGENI IZVORI zagađenja vazduha – Fabrički dimnjaci – Energetska postrojenje koja svoj rad zasnivaju na sagorevanju fosilnih goriva (uglja, nafte, gasa) – Kontrolisano spaljivanje, koje se koristi u poljoprivredi i šumarstvu. – Izduvni gasovi iz motornih i drugih vozila i prevoznih sredstava. – Sagorevanje drveta, požari, seča šuma i sl. -Termičko zagađivanje iz termoelektrana i stanova
 5. 5. ANTROPOGENI IZVORI zagađenja vazduha – Rafinerije nafte, energetska i sva druga industrijska postrojenja. – Različite hemikalije koje se u vidu prašine ili gorenjem šire u okolni vazduh. – Komponente boja, lakova za kosu, aerosoli iz sprejeva i drugi rastvarači. – Deponije smeda sa kojih se izdvaja deponijski gas, metan i neprijatni mirisi. – Vojne aktivnosti, kao što su probe nuklearnog naoružanja, toksičnih gasova (bojni otrovi), rakete i sl.
 6. 6. Glavni zagađivači • Industrija • Gradski kompleksi • Saobradaj
 7. 7. Posledice na životnu sredinu • Lokalne • Globalne
 8. 8. Na globalnom nivou uočavaju se četiri glavna problema koja se javljaju kao posledica zagađenja atmosfere:  pojačan efekat staklene baste i globalno zagrevanje  smanjenje debljine ozonskog omotača Zemlje ili pojava “ozonskih rupa”  kisele kiše  smog
 9. 9. Globalno zagrevanje zemljine atmosfere je fenomen povećanja srednje temperature površine Zemlje, vodenih površina, kao i prosečne temperature vazduha izazvan različitim uzročnicima. Kontinuirano povedanje prosečne temperatura ne Planeti koje nastaje kao posledica pojačanog efekta staklene bašte. Uzročnici:  gasovi sa efektom staklene bašte  čestice čađi  direktna sunčeva aktivnost
 10. 10. Efekat staklene bašte Efekat staklene bašte je zagrevanje Zemlje zračenjem koje se odbija od njene površine. Ovaj efekat je prirodan efekat i bez postojanja ovog fenomena, na Zemlji ne bi bio moguć život. Bez tzv. gasova staklene bašte, toplotna energija apsorbovana i odbijena od Zemljine površine lako bi se vratila nazad u svemir, pa bi prosečna temperatura na Zemljinoj površini bila oko -19°C, za razliku od sadašnjih 15°C. U uslovima zagaženog vazduga, samo mala količina ovog zračenja odlazi u svemir, a najveći deo apsorbuju tzv. gasovi staklene bašte u atmosferi.
 11. 11. Pojačan efekat staklene bašte je poremećaj ravnoteže zračenja koje Zemlja prima i šalje u svemir. Ovaj efekat predstavlja povećanja količine zračenja koja se ne mogu vratiti nazad u svemir, već ih atmosfera upija i postaje toplija.
 12. 12. Efekat nastaje na sličan način kao u stakleniku, gde Sunčevi zraci vidljivog i ultraljubičastog dela spektra prodiru kroz staklo i greju tlo ispod stakla. Tlo potom emituje infracrveno zračenje koje ne može prodi kroz staklo, zadržava se unutra i tlo ostaje zagrejano. Usled toga je u staklenicima mnogo toplije nego izvan njih. Na isti način se ponaša i planeta Zemlja ukoliko postoji neka materija koja de se ponašati kao stakleni krov.
 13. 13. doprinosi stvaranju i održavanju svog života na Zemlji, a deo tog zračenja potom biva emitovan u svemir i priroda je u ravnoteži. Ako nešto zadrži deo tog zračenja, ravnoteža se kvari i nastaju problemi. Ono što zadržava zračenje je poznato pod nazivom gasovi staklene bašte. Sunce emituje energiju raznih talasnih dužina, dobar deo toga stigne do Zemljine površine,
 14. 14. Neki molekuli “normalno” ili veštački prispeli u atmosferu, kao što su: vodena para, CO2 , CH4, N2O, CFCls (freoni) apsorbuju deo infracrvenog zračenja, privremeno sprečavajući njegovo otpuštanje u svemir zadržavajući tako toplotu u Zemljinoj atmosferi. Ovi gasovi potom emituju infracrveno zračenje u svim smerovima, a deo ovako nastale toplote vraća se ka Zemljinoj površini koju dodatno zagreva. ) Koncentracija ovih gasova u atmosferi raste usled čovekovog delovanja!!!
 15. 15. Učešde pojedinih gasova u pojačavanju efekta “staklene bašte” CO2 - 55 % CFC - 25 % CH4 - 15 % NOx - 5 % Drugi literaturni podaci:
 16. 16. Koncentracija ovih gasova u atmosferi raste usled čovekovog delovanja!!! Uzroci: Sagorevanje fosilnih goriva Spaljivanje i seča šuma Korišćenje mineralnih đubriva Povećan broj domaćih životinja (preživara) Širenje termitnjaka Oštećenje ozona
 17. 17. Negativne posledice intenziviranja efekta “staklene bašte” 1. Podizanje nivoa mora 2. Negativan uticaj na ledeni pokrivač 3. Uticaj na klimu (globalno zagrevanje)i na živi svet (smanjenje biodiverziteta) 4. Šumski požari 5. Ekonomske posledice 6. Čovek kao “žrtva” sopstvenog delovanja-bolesti 7. Širenje pustinja 8. Erozija zemljišta
 18. 18. POSLEDICE 1. Opšte meteorološke promene: • olujni vetrovi • suše i opadanje prinosa biljaka • poplave
 19. 19. PODIZANJE NIVOA MORA • Topljenje snega i leda na visokim planinama • Topljenje snega na polovima • Podizanje nivoa mora za 1- 3m do kraja ovog veka potapanje priobalnih gradova i ravnica
 20. 20. Kjoto protokol Otvoren za potpisivanje 1997. godine Donesen uz Okvirnu Konvenciju UN o promeni klime Cilj protokola je smanjenje emisije gasova, koji izazivaju efekat “staklene bašte” za 5.2% Uključuje i smanjenje emisije gasova do 2012. godine na nivo iz 1990. godine Stupio je na snagu tek 2005. godine kad ga je ratifikovala Rusija, jer je time ostvaren uslov da od zemalja potpisnica 55% moraju biti zemlje zagađivači Ratifikovalo ga 170 zemalja Međunarodni sporazumi o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte
 21. 21. zelena – potpisale i ratifikovale žuta – potpisale ali se čeka ratifikacija crvena – potpisale ali nisu ratifikovale siva – nemaju stav KJOTO PROTOKOL
 22. 22. • Derivat dima i magle. (eng. smoke, fog) Javlja se u velikim gradovima, u jesen i zimi, gde postoji mnogo aero zagađivača na relativno malom prostoru. U Srbiji ima više gradova gde zagađenje prelazi dozvoljene granice. To su Pančevno, Bor... Kiseli smog-Obično se javlja u mesecima kada se zbog loženja povedava koncentracija SO2 u vazduhu, a samim tim, i koncentracija H2SO4 koja nastaje u vazduhu. Fotohemijski smog je stanje koje nastaje kada azotni oksidi i interaguju pod dejstvom sunčeve svetlosti dajudi smešu od stotina opasnih hemikalija. SMOG
 23. 23. • Oksidi azota i sumpora iz atmosfere reaguju sa kapljicama vodene pare i stvaraju sumporastu (pa sumpornu) i azotastu (pa azotnu) kiselinu. • SO2 + H2O H2SO3 + H2O H2SO4 sumporasta sumporna kiselina NO2 + H2O H2NO2 + H2O H2 NO3 azotasta azotna kiselina KISELE KIŠE GLAVNI UZROČNICI NASTANKA KISELIH KIŠA Sumpor dioksid – SO2 Azotni oksidi – NOx
 24. 24. Kisele kiše su posledica zagađenja vazduha gasovi reaguju u oblacima SO2 iz sagorelih fosilnih goriva Azotni oksidi iz auspuha uginuće riba Kisela kiša i sneg Kisela izmaglica iznad šuma Sušenje šuma Kiselo zemljište i voda Aluminijum iz kiselog zemljišta
 25. 25. • Nagli industrijski razvoj poslednjih 200 godina i povedana upotreba fosilnih goriva uzrok su učestale pojave kiselih kiša. • Prve kisele kiše su primedene u 19. veku u Mančesteru. • Za poslednjih 150 godina 75 puta se povedalo ispuštanje oksida sumpora i 15 puta oksida azota.
 26. 26. • Visoki dimnjaci poboljšavaju kvalitet vazduha na lokalnom nivou. • Vazdušnim strujama zagađen vazduh se raznosi na velike udaljenosti.
 27. 27. Kisele kiše u Evropi Visok rizik Srednji rizik Nizak rizik
 28. 28. Posledice kiselih kiša  Vodene ekosisteme (masovni pomor riba-smanjenje biodiverziteta)  Zemljište (narušavanje ravnoteže katjona, degradacija, gubitak rastinja)  Šumsku i zeljastu vegetaciju (resorpcija aluminijuma; kiseline sprže listove, sušenje šuma)  Ljudsko zdravlje (kontaminacija vode za pide, bolesti respiratornog sistema i kanceri)  Građevinske objekte i spomenike (korozija, degradacija, razaranje)
 29. 29. Industrija Najbolji slikar mrtve prirode
 30. 30. Negativi uticaj na životinjski svet
 31. 31. Negativne posledice kiselih kiša na biljke
 32. 32. Sušenje šuma
 33. 33. Negativan efekat na kulturna dobra
 34. 34. Ozonske rupe (oštećenja ozonskog omotača) zapravo i nisu ‘‘rupe’’, već mesta gde je koncentracija ozona znatno smanjena. Ozon je u gornjim slojevima atmosfere (stratosfera) prisutan u ‘’velikoj meri’’, barem je tako bilo milionima godina. Međutim, zadnjih decenija je atmosferskim merenjima utvrđeno da sloj ozona u stratosferi postaje sve tanji. Smanjivanje ozona je najveće na polovima, posebno iznad Antarktika gde se pojavljuju tzv. „ozonske rupe” na južnoj hemisferi. Slika Antartktičke “ozonske rupe” (Septembar 2006). Smanjenje ozonskog omotača zemlje
 35. 35. Glavni uzročnici smanjenja koncetracije ozonskog sloja su: oksidi azota (NOx) (supersonični avioni – veliki izvor azotnih oksida u stratosferi) hlorofluorugljovodonici poznatiji kao freoni (CFCl) upotreba freona danas smanjena (Montrealski protokol) Rashladni uređaji, sprejevi, aparat za gađenje požara
 36. 36. Delovanje freona na ozon Ozonski sloj može da se obnavlja, ali je njegovo uništavanje sa CFCl mnogo brže
 37. 37. Izaziva pojavu raka kože (smanjenje O3 za 1% izaziva četvorostruko povedanje broja obolelih) Oboljenje očiju – kataraktu (zamudenje) očnih sočiva Slabljenje imunološkog sistema organizma Smanjenje prinosa žitarica (bioprodukcije) Oštedenje plastičnih materijala Povedanje efekta staklene bašte,… Posledice oštedenja ozonskog omotača posledica su povedanja intenziteta UV zračenja u troposferi:
 38. 38. • Smanjenje štetnih gasova (saobradaj) • Promena navika (vožnja bicikla, smanjeno korišdenje sprejeva i rashladnih uređaja, reciklaža, ekološka hemijska sredstva) • Uvođenje novih tehnologija (obnovljivi izvori) • Formiranje zelenih površina (parkova, drvoreda, zelenog pojasa) i zaštita šuma • Zakon, pravilnici Zaštita vazduha od zagađenja
 39. 39. Šta možemo mi da učinimo ?
 40. 40. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. S U Š E NJ E V A Z D U H S U M P O R O B L A K K R E Č NJ A K A E R O Z A G A Đ E NJ E D R V E D E A Z O T E K O L O G I J A 1. Posledica kiselih kiša na šume2. Smeša gasova u atmosferi 3. Hemijski element koji se ispušta prilikom sagorevanje fosilnih goriva 4. Mesto gde se koncentriše vodena para5. Tip podloge koji ublažava posledice kiselih kiša6. Zagađenje vazduha7. Živa bida koje sprečavaju zagađenje vazduha8. Hemijski elemenat koji ulazi u sastav nukleinskih kiselina i ispušta se sagorevanjem fosilnih goriva 9. Nauka koja proučava odnose između žive nežive sredine, odnose živih bida.. 10. Osnovni izvor zagađenja vazduha.
 41. 41. • Jedan od glavnih izvora zagađivanja vazduha- saobradaj
 42. 42. Nafta Gas ugljovodonik Saobraćaj Ugalj 0,03% gas Veštačka đubriva Gas Izdisanje permafrost NO2 Sagorevanje Fotosinteza bakterije NO3 Fosilna goriva Ugljen- dioksid Metan Oksidi azota A1 A2 A4 A3 A B B4 B3 B2 B1 V V4 V3 V2 V1 G G4 G3 G2 G1
 43. 43. •Efekat staklene bašte

×