Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Електромагнетни таласи    Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”          Софија Томић 3/4
Електомагнетни таласиЗашто су важни?Захваљујући уређајима који користе електромагнетне таласе:остварује се и вербална и в...
Електомагнетни таласиВелика имена великих људи који су заслужни заразвој електромагнетизма:ЕрстедАмперФарадејМаксвел   ...
Електомагнетни таласи Постојање електромагнетних таласа предвидео је шкотски физичар Максвел, на основу своје теорије шезд...
Електомагнетни таласиФундаментално откриће:Када се магнетно поље мења у току времена, оно узрокује постојање електричног п...
Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаОко променљивог магнетног поља постоји вртложно електрично поље.Линије силе овако с...
Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаНа питање да ли је могућ и обрнут процес, одговор је  потврдан.У свим случајевима,...
Електомагнетни таласиЕлектромагнетно пољеПосле открића узајамне везе између временски променљивог електричног и временски...
Електомагнетни таласиУзајамно индуковање временски и просторно променљивих електричних и магнетних поља је ланчани процес...
Електомагнетни таласиПоремећај код електромагнетних таласа су промене  електричног или магнетног поља. Код механичког тал...
Електомагнетни таласиЕлектромагнетни таласи су трансверзални: вектори Е и В узајамно су нормални на  вектор брзине прости...
Електомагнетни таласиИзвори електромагнетних таласаСвако електрично и магнетно поље потиче непосредно од  наелектрисаних ...
Електомагнетни таласиЗатворено осцилаторно колоЕлектромагнетне осциласије и одговарајући електромагнетни таласи могу се д...
Електомагнетни таласиОтворено осцилаторно колоЗа добијање таласа већег домета користи се отворено осцилаторно коло.Оно се ...
1 / ε 0 µ0                 Електомагнетни таласи       Брзина електромагнетних таласа       ...
Електомагнетни таласиБрзина електромагнетних таласаФормула која повезује брзину простирања таласа, његову таласну дужину ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević

8,203 views

Published on

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Elektromagnetni talasi,
Fizika,
Sofija Tomić, III-4,
Vladimir Milićević,
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"

Published in: Education
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević

 1. 1. Електромагнетни таласи Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” Софија Томић 3/4
 2. 2. Електомагнетни таласиЗашто су важни?Захваљујући уређајима који користе електромагнетне таласе:остварује се и вербална и визуелна комуникација са људимапрате догађаји у светупосматра се и изучава васионанапредују технике у медицинии још много тога....
 3. 3. Електомагнетни таласиВелика имена великих људи који су заслужни заразвој електромагнетизма:ЕрстедАмперФарадејМаксвел Максвел Херц ТеслаХерцТеслаПупин Ампер Фарадеј
 4. 4. Електомагнетни таласи Постојање електромагнетних таласа предвидео је шкотски физичар Максвел, на основу своје теорије шездесетих година 19. века. Т је једна од ретких теорија науке која и данас важи.Максвелова теорија: обједињује сва сазнања о електричним и магнетним појавама до тада излаже идеје које су утицале на даљи развој физике отвара врата за примену резултата у техници
 5. 5. Електомагнетни таласиФундаментално откриће:Када се магнетно поље мења у току времена, оно узрокује постојање електричног поља.При томе није неопходно да се у променљивом магнетном пољу налази проводник.Проводник само омогућава манифестацију тог поља.
 6. 6. Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаОко променљивог магнетног поља постоји вртложно електрично поље.Линије силе овако створеног електричног поља не почињу и не завршавају се на наелектрисаним телима као што је случај са електростатичким пољем.Оне су затворене линије, без почетка и краја, слично линијама силе магнетног поља проводника са струјом.Овакво поље назива се вртложно поље.
 7. 7. Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаНа питање да ли је могућ и обрнут процес, одговор је потврдан.У свим случајевима, када се електрично поље мења у току времена, оно изазива настајање променљивог магнетног поља.Променљиво електрично поље индукује promenljivo магнетно поље.
 8. 8. Електомагнетни таласиЕлектромагнетно пољеПосле открића узајамне везе између временски променљивог електричног и временски променљивог магнетног поља, јасно је да не постоје независно једно од другог.Eлектрично поље без магнетног или магнетно без електричног поља могу да постоје само у односу на одређени систем референце.Око наелектрисаних тела у стању релативног мировања постоји само електрично поље (али овде је наелектрисано тело у стању мировања само у односу на одређен систем референце). Аналогно овоме може се говорити о магнету и његовом пољу.Електрично и магнетно поље испољавају се као јединствена целина у облику електромагнетног поља.У зависности од тога у ком систему референце се посматрају електромагнетни процеси, може се догодити да се испољава само једна или друга страна јединствене целине.
 9. 9. Електомагнетни таласиУзајамно индуковање временски и просторно променљивих електричних и магнетних поља је ланчани процес који се одвија у свим правцима.То значи да временски променљиво магнетно поље у једној области простора ”производи” временски променљиво магнетно поље, а оно “производи” у околном простору променљиво електрично поље и тако даље...Променљива вртложна електрична и магнетна поља са спрегнутим узајамним индуковањем која се простиру у простору представљају ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАС.
 10. 10. Електомагнетни таласиПоремећај код електромагнетних таласа су промене електричног или магнетног поља. Код механичког таласа осцилују честице средине, а код електромагнетних таласа “осцилују “ електрично и магнетно поље.У свакој тачки простора кроз коју пролази електромагнетни талас, постоји истовремено и електрично (вртложно) и магнетно поље,чији су вектори intenziteta Е и В узајамно нормални и оба су нормална на правац кретања електромагнетног таласа.Из претходног јасно произлази да су електромагнетни таласи трансверзални.
 11. 11. Електомагнетни таласиЕлектромагнетни таласи су трансверзални: вектори Е и В узајамно су нормални на вектор брзине простирања таласа.Ови вектори увек у истој тачки простора осцилују у истој фази, истовремено достижу максимум, истовремено имају нулту вредност (види слику).Промене електричног и магнетног поља у тачкама на различитим растојањима од извора нису у фази. Што је растојање тачке веће од наелектрисане честице то касније долази до побуђивања оба поља, тако да на разним растојањима постоји фазна разлика у осциловању вектора јачине електричног поља и магнетне индукције.
 12. 12. Електомагнетни таласиИзвори електромагнетних таласаСвако електрично и магнетно поље потиче непосредно од наелектрисаних тела (честица). Када се наелектрисана честица креће сталном брзином она има и електрично и магнетно поље.У случају да се наелектрисана честица креће променљивом брзином, онда постоји електромагнетно поље.Извор електромагнетних таласа је сноп наелектрисаних честица (или једне честице) који се креће променљивом брзином у проводнику или изван њега.Ако наелектрисане честице непрестано осцилују, настаје непрекидни електромагнетни талас.
 13. 13. Електомагнетни таласиЗатворено осцилаторно колоЕлектромагнетне осциласије и одговарајући електромагнетни таласи могу се добити помоћу затвореног осцилаторног кола.Код затвореног осцилаторног кола (види слику) скоро целокупно електрично поље концентрисано је међу плочама кондензатора, а магнетно поље унутар соленоида, а тиме и њихове одговарајуће енергије. Добијени електромагнетни таласи су сувише кратког домета да би се могли користити у практичне сврхе.
 14. 14. Електомагнетни таласиОтворено осцилаторно колоЗа добијање таласа већег домета користи се отворено осцилаторно коло.Оно се добија постепеним отварањем плоча кондензатора и исправљањем завојнице (види слику).Хајнрих Херц је користио посебан уређај за добијање е-м таласа назван Херцов осцилатор.То је у ствари једно отворено осцилаторно коло, које се састоји од две металне шипке са металним куглицама на варничном растојању.Херцови огледи били су полазиште у заснивању принципа рада и конструкције радио и телевизијских пријемника.
 15. 15. 1 / ε 0 µ0 Електомагнетни таласи Брзина електромагнетних таласа Брзина електромагнетних таласа зависи од електричних и магнетних својстава средине кроз коју се шире. Формула брзине у вакууму има облик: c0 = 1 / ε 0 µ 0 εo =8,854 * 10 -12C²m-2N-1 - диелектрична константа за вакуум ε µ μo =4π10 TmA - магнетна пермабилностµза вакуум -7 -11/ 0 0 1/ ε 0 0 Заменом ових вредности добија се вредност брзине светлости у вакууму: co = 10м m/s Вредност ове брзине подудара се се са раније измереном вредношћу брзине светлости у вакууму. То подударање Максвел је узео као главни аргумент да је светлост заправо једна врста електромагнетних таласа. Херц је то експериментално потврдио 1888. године. У супстанцијалној средини брзина е-м таласа је мања и зависи од својстава средине.
 16. 16. Електомагнетни таласиБрзина електромагнетних таласаФормула која повезује брзину простирања таласа, његову таласну дужину и фреквенцу, има (формално) исти облик који се користи и за механичке таласе; c= λ ∙ νБрзина електромагнетних таласа једнака је производу његове таласне дужине и фреквенце.

×