Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eлектрични потенцијал и напон

14,840 views

Published on

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Eлектрични потенцијал и напон

 1. 1. ПОТЕНЦИЈАЛ И НАПОН. РАД У ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ. АУТОР ПРОФ.ФИЗИКЕ ДРАГАН ДИМИЋ
 2. 2. m g ////////////////////////////// Познато је да око сваког тела постоји гравитационо поље. h
 3. 4. За приближавање колица наелектрисаној кугли мора се вршити рад против електричне силе На рачун тог рада потенцијална електростатичка енергија наелектисане куглице клатна у елетричном пољу се повећава !
 4. 5. Око позитивно наелектрисане кугле постоји ЕЛКТРИЧНО ПОЉЕ
 5. 6. А q Нека се у тачки А тог поља унесе неко мало тело са позитивним наелектрсањем q Оно ће у тој тачки имати извесну потенцијалну енергију
 6. 7. Ако у исту тачку поља ставимо тело са два пута већом количином наелектрисања Оно ће имати два пута већу потенцијалну енергију међутим Количник између електростатичке потенцијалне енергије и количине наелектрисања тела је :
 7. 8. Овај количник очигледно не зависи од количине наелектрисања Однос је сталан за једну тачку поља и представља карактеристику то г поља,која се назива : ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОБЕЛЕЖАВА СЕ ГРЧКИМ СЛОВОМ (ФИ) ПА ЈЕ :
 8. 9. ДАКЛЕ...
 9. 10. ПРЕМА ТОМЕ... ПОТЕНЦИЈАЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА је СКАЛАРНА величина То је ЕНЕРГИЈСКА карактеристика поља јер одређује потенцијалну енергију наелектрисања q у датој тачки поља :
 10. 11. ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН ИЗВРШЕНИ РАД ЈЕДНАК ЈЕ ПРОМЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОДНОСНО : ВЕЛИЧИНА ЈЕ РАЗЛИКА ПОТЕНЦИЈАЛА И НАЗИВА СЕ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН U
 11. 12. ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН ИЗ ЈЕДНАЧИНЕ СЛЕДИ ИЛИ РЕЧИМА :
 12. 13. ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН ЈЕДИНИЦА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН ЈЕ,КАО И ЗА ПОТЕНЦИЈАЛ, ВОЛТ И ДЕФИНИШЕ СЕ :
 13. 14. ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН А Б РАД ИЗВРШЕН ПРИ ПРЕМЕШТАЊУ НАЕЛЕКТРИСАЊА ИЗМЕЋУ ДВЕ ТАЧКЕ У ПРОСТОРУ НЕ ЗАВИСИ ОД ТОГА КРОЗ КОЈЕ ТАЧКЕ ПРОЛАЗИ НАЕЛЕКТРИСАЊЕ ОН ЈЕ ИСТИ И АКО ИЗ А У Б ДОЛАЗИ ПО ОВОЈ ПУТАЊИ ИЛИ ОВОЈ ДАКЛЕ РАД У ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ ЗАВИСИ САМО ОД ПОЛОЖАЈА ПОЧЕТНЕ И КРАЈЊЕ ТАЧКЕ НА ПУТАЊИ НАЕЛЕКТРИСАЊА ЗНАЧИ ОД НАПОНА
 14. 15. РАД У ХОМОГЕНОМ ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ ПОМОЋУ ОГЛЕДА ПРИКАЗАНОМ НА СЛЕДЕЋОЈ СЛИЦИ МОЖЕ СЕ ИЗРАЧУНАТИ РАД ЕЛЕКТРИЧНЕ СИЛЕ ПРИ ПОМЕРАЊУ КУГЛИЦЕ ОД ЈЕДНЕ ДО ДРУГЕ ПЛОЧЕ НА ПУТУ d
 15. 16. РАД У ХОМОГЕНОМ ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ РАД КОЈИ ИЗВРШИ ЕЛЕКТРИЧНА СИЛА ПРИ ПОМЕРАЊУ КУГЛИЦЕ ОД ЈЕДНЕ ДО ДРУГЕ ПЛОЧЕ НА ПУТУ d ЈЕДНАК ЈЕ А КАКО ЈЕ УПОРЕЂИВАЊМ ДЕСНИХ СТРАНА ОВИХ ЈЕДНАЧИНА ДОБИЈАМО ВЕЗУ ИЗМЕЂУ НАПОНА И ЈАЧИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА
 16. 17. РАД У ХОМОГЕНОМ ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ ЈЕДНАЧИНА ЈЕ ПОГОДНА ЗА ДЕФИНИЦИЈУ ЈОШ ЈЕДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЈАЧИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА ИЗ ИЗРАЗА СЛЕДИ ДА ЈЕ ОДАКЛЕ ДОБИЈАМО ЈЕДИНИЦУ (ВОЛТ ПО МЕТРУ ) V/m

×