Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital mobbing

1,471 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital mobbing

 1. 1. DIGITAL MOBBING
 2. 2. Skjult mobbing• Den består gjerne av indirekte former som kan gjøre den vanskelig å oppdage. Eksempler er utestenging, blikk, baksnakking, ryktespredning, bruke kroppsspråk og lignende ting og meldinger på telefonen og mobbing via sosiale medier
 3. 3. Hvordan skjer digital mobbing?• Sende tekstmeldinger og bildemeldinger via mobil (krenkende innhold)• Sende lynmeldinger (IM) på f.eks MSN (krenkende, plaging)• Hatsider på blogg/hjemmeside• Hatgrupper i sosiale nettverk• Stjele brukernavn/passord og utgi seg for å være den man mobber og gjennom dette lage problemer• Opprette nye konti i offerets navn og gjennom dette skape problemer• Lage offentlige avstemminger om hvem som er penest/styggest osv.• Falsk RT i f.eks Twitter
 4. 4. http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=589933
 5. 5. http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Stian-skulle-mobbes-til-dode-6980867.html
 6. 6. http://www.dagbladet.no/2009/10/06/nyheter/innenriks/mobbing/facebook/8453523/
 7. 7. Mobbing eller bare tøff?• Nei, vi mobbet ikke – vi bare kranglet.• Skriver rett ut hva man mener i øyeblikket.• Håndtering av mobbing; de fleste vet ikke hva de skal gjøre, prøver å fikse det selv uten å ha verktøyene eller håper det går over av seg selv. Lite hjelp å hente hos nett- og tjenesteleverandører.• Hva synes barna hjelper; blokkere person, slette meldinger, slutte å bruke Internett for en stund osv.• Barn føler seg veldig opprørt, og de gjør det lenge sammenlignet med andre typer trakassering (f.eks. seksuell).• De viktigste indikatorene for at man blir mobbet er at man mobber selv.• Hva gjør en mobber til nettmobber? – 4 ganger større sannsynlighet for å delta i risikorelaterte aktiviteter på nett – nesten 1,9 ganger større sannsynlighet for å ha høye tanker om egen IKT-ferdighet – 1,6 ganger mer sannsynlig at de er jente enn gutt. – ofte sensasjonssøkende – sier de vil ta igjen, hevn det vanligste motivet – er ofte en utveksling mellom de samme barna. Det er en konflikt, men de vet ikke hvordan de skal komme ut av den – ingen voksne for å korrigere.
 8. 8. Hvor bruker barn Internett; de fleste hjemme, Før og nå på skolen, hjemme hos en venn. I snitt 4,4 tilgangspunkter. De har sin egen laptop, iPad, mobil.«Gamle» medier «Nye» medier• Tv og radio plasseres • PC plasseres på et sentralt i fellesrommene avskjermet område hjemme • Isolert individuell• TV: en familie- og medieaktivitet fellesaktivitet (soveromskultur)• Presseetikk, normer og • Bærbar regler • Ikke samme lover og regler som resten av• Samfunnet, venner og medieutbudet familie som korrigerende • Ingen korrigerende faktor faktorer?
 9. 9. Hva vet vi?• Vi vet mye om barn og nettbruk (gjennomsnittsalderen synker, nå 8 år, og den vil synke videre. Har dere sett hvor mange babyapp’er som finnes? )• Det går stort sett bra• Dess tidligere barn bruker Internett og dess mer de kan, dess bedre går det• Risiko er ikke farlig. Skade er farlig• Mye av risiko – og skade – på nett kommer fra andre barn
 10. 10. Hva vet vi?• Mer enn halvparten av alle norske barn sier at de er mer seg selv på nett enn i virkeligheten, samtidig som de ikke vet hvordan de beskytter seg selv.• Mobbing og trakassering. Norge ligger på 3.plass i Europa – stygg statistikk. Vi har jobbet med dette i mange år, hvorfor er det fortsatt et så stort problem?• En økende trend er å ta over personopplysningene til andre, f.eks. hvis man glemmer å logge av -> andre går inn og endrer passord og bruker så denne profilen til å mobbe en tredjeperson.• Jenter mellom 13-16 år er gruppen hvor mobbingen er mest utbredt.
 11. 11. Hva vet vi?• Det spesielle med digital mobbing er at man bruker audio- visuelt materiale.• Det er lettere for den som mobber å være anonym.• Mobbingen kan lettere dokumenteres.• Nye former for sosial ekskludering i form av digital isolering (ikke hjelp å være på FB hvis ingen vil være vennen din).• Mobbingen kan være mer sosialt synlig. – Paradoksalt nok; mobbingen blir mindre synlig for foreldre, lærere og andre – vi er ikke på de samme arenaene. I en undersøkelse hvor man har intervjuet foreldre til barn som har blitt mobbet er det mange foreldre som ikke har forstått at barnet blir mobbet.
 12. 12. Brukergenerert innhold• Hatsider som angriper enkelte mennesker eller grupper• Sider som promoterer selvskading (måter man kan skade seg selv på)• Skadelig slanking (pro-ana, nærmest hjernevasking)• Sider hvor man snakker om erfaringer med å ta narkotika• Sider som viser måter man kan begå selvmord på.
 13. 13. Hva kan vi gjøre?• Være positiv til nye medier• Være der for de som faller utenfor• Ha det morsomt/digital lek er også kreativ lek• Akseptere en viss grad av risiko• Lære personvern og kildekritikk• Tydelige regler for personvern på skolen, være tydelig med regler på skolen..
 14. 14. Hva vet vi?• Aktiv mediering. Snakke om hva man gjør på nettet, være i nærheten, oppfordre til å utforske og lære, sitte sammen med barna, gjøre ting sammen.• Restriktiv mediering; gi regler og begresninger for bruk -> gis ikke muligheter, får “dårlige” kort. Det er ingen andre i Europa som er så gode på aktiv mediering som norske foreldre. Norske barn hører også stort sett på hva foreldrene sier, bare 3% sier de ignorerer foreldre. Også på lærerfronten er Norge på topp når det gjelder aktiv mediering.• Risiko. Ulike typer; kommersiell, aggresjonsrelatert, seksuelt relatert, holdninger og verdier. Vi er litt opptatt av å sperre nett “så ikke pornoen kommer og tar barnet mitt” – ser på barna som passive mottakere, men de er egentlig aktive deltakere og da er dette feil strategi.

×