Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Snapchat

2,681 views

Published on

Diskusjonsoppgave om det å dele bilder på nett

Published in: Education
  • Be the first to comment

Snapchat

  1. 1. Diskusjonsoppgave – sende bilder over nettPå NRK sine nettsider kan man lese at tjenester som Snapchat ogInstagram skaper bekymringer hos rektorer, forskere ognetteksperter. Snapchat skiller seg fra andre tjenester fordi man herkan angi hvor lenge bildet skal vises hos mottakeren før det blirslettet.  Hva tror du – når du selv velger hvor lenge bildet skal vises før det slettes, er det da sikkert at bildet ikke vil dukke opp igjen på Internett?  Hvorfor tror du at rektorer, forskere og netteksperter er bekymret over oppblomstringen av slike tjenester?Å sende et bilde som blir slettet automatisk etter lengst 10 sekunder http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.10863373visning kan ha positive og negative konsekvenser.  Hva mener du er positive og negative konsekvenser ved en slik løsning?Tjenesten har fått mange brukere i løpet av kort tid, noe som tydeligvis viser at det har vært et udekket behov foren slik tjeneste. Mange bruker tjenesten til å sende grimaser eller bilder med seksuelt innhold.  Hvilke grunner kan man ha for å sende denne type bilder?  Hvis du skulle sendt et slikt bilde – hva ville du vært mest bekymret for? Hvorfor?  Hvor enig er du i at en slik tjeneste er en nyttig ressurs? Hvorfor?Oppgaven er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrum og evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA.

×