Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva må en lærer kunne

.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hva må en lærer kunne

 1. 1. Hva må en lærer kunne? Bruk av teknologi i skolen
 2. 2. Integrere teknologi og pedagogikk • Lage læringsaktiviteter som bruker teknologi for å støtte spesifikt læringsutbytte, og velge ut passende digitalt verktøy for dette • Forutsetter at • Man kan behandle teknisk utstyr og identifisere hardware/software som er nødvendig for å støtte læringsaktiviteter • Bruke teknologien som en del av naturlig arbeidsprosess (arbeidsflyt) • Se hva slags teknologi som kan effektivisere undervisningen og støtte læringsprosessen - inkludert vurdering, tilpasset opplæring og hjem/skole-samarbeid
 3. 3. Det tekniske • I utgangspunktet bør alt fungere, læreren skal ikke være tekniker – men noen ting bør læreren ha forståelse for; • Være kjent med hvordan man finner og logger på ulike administrative systemer som er i bruk på skolen, kommunen, fylkeskommunen og/eller nasjonalt • Kunne håndtere enkle tekniske oppgaver som å koble til Internett og prosjektor, koble til nettverk, koble til annen hardware som f.eks. kamera – og gjøre enkel feilsøking • Kunne laste ned og installere programvare på egen maskin
 4. 4. Skole- administrative systemer • Det må være klare rutiner på hva som skal føres, og hvor det skal føres (f.eks. hvor skal fravær og karakterer føres) • Forstå hvordan man registrerer data, hvorfor man gjør det og hva disse dataene brukes til videre • Inkludert å kunne bruke resultatene til å evaluere og evt. endre kurs • Forstå hvordan systemene henger sammen slik at man forstår hvordan man skal bruke programvare på skolen, og hva som skal brukes til hvilke aktiviteter. Krever at skolen har rutiner for f.eks. hva som skal føres hvor og hvordan informasjonsflyten skal foregå – inkludert hvordan man melder fra om tekniske feil til support
 5. 5. Programvare • Det handler mindre om pedagogisk programvare og mer om programvare som brukes pedagogisk • Kunne bruke programvaren • Kunne se hvordan programvaren kan støtte læring og/eller gjøre undervisning mer effektiv • La læringsaktiviteter styre bruken av programvare, ikke omvendt • Kunne velge ut og bruke programvare som støtter læringsaktivitetene og som er faglig forankret • Monitorering og vurdering, tilpasset undervisning
 6. 6. Tjenester og ressurser • Kunne søke fram, finne og evaluere tjenester og ressurser til bruk for å støtte undervisningen • Kunne bruke tjenester og ressurser • Kunne integrere tjenester og ressurser i læringsaktiviteter • Vite hva som er nødvendig av utstyr og opplæring for at elevene skal bruke de utvalgte tjenester og ressurser – og hvordan elevene skal få tilgang til dem (lisenser, registrering, personvern hvis behov for å lage personlig konto versus skoleversjoner og/eller bruk av Feide) • Vurdere tidsbruk ved bruk av tjenester og ressurser opp mot forventet læringsutbytte og tilgjengelig undervisningstid
 7. 7. Grunnleggende digitale ferdigheter • Ha grunnleggende digitale ferdigheter og integrere dem i eget arbeid og i læringsaktiviteter • Søk og organisering • Kildekritikk • Produksjon • Opphavsrett • Kommunikasjon • Nettvett • Nettikette
 8. 8. I klasse- rommet • Utøve klasseledelse, også i teknologirike omgivelser • Vurdere hva som er nødvendig utstyr og forkunnskaper for å arbeide med læringsaktiviteter • Hva er nødvendig? • Virker alt? • Opplæringsressurser/ support tilgjengelig • Sørge for at teknologibruk er faglig forankret • Velge tjenester og ressurser som støtter læring, passer til læringsaktivitet eller arbeidsform, og som er i samsvar med tid tilgjengelig –inkludert vurdering og evaluering
 9. 9. Læringsaktiviteter • Bruk av teknologi må være faglig forankret og på fagets premisser • Se muligheter for tilpasset undervisning ved bruk av teknologi • Bruke teknologi i forbindelse med vurdering for læring og å lære elevene å lære • Integrasjon av digitale ferdigheter • F.eks. søke etter og vurdere informasjon kritisk • Integrasjon av ferdigheter for 21. århundret som • Problemløsing • Samarbeid • Selvregulering • Teknologistøttet kunnskapsbygging • Kommunikasjon

×