Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plagiat

1,721 views

Published on

Diskusjon om plagiering

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plagiat

  1. 1. Plagiat eller ikke?Eksempel 1: Kilde: http://www.forskning.no/kortnytt/333736 Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader, melder Folkehelseinstituttet. Nytt utsagn; Vitenskapen har ikke funnet grunnlag for at elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og andre elektroniske sendere/mottakere gir helseskader.Eksempel 2: Kilde: Det er skikk og bruk å ta noen i hånden og takke dersom man får en gave. Nytt utsagn: Hvis man får en gave er det vanlig at man sier takk og rekker fram hånden.Hvordan vil dere forklare plagiat/plagiering?Hva mener dere – er de nye utsagnene plagiat av det som finnes i kilden?Hvorfor/hvorfor ikke?Hvis dere mener dette er plagiering – hva kunne man gjort for å unngå dette?Oppgaven er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrumog evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA.

×