Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evabra 2 minutter nkul2016 hvis verden bestod av 100 mennesker

.

  • Be the first to comment

Evabra 2 minutter nkul2016 hvis verden bestod av 100 mennesker

  1. 1. Hvis verden bestod av 100 personer Hvordan ville den se ut?
  2. 2. Befolkning • 60 fra Asia • 13 fra Afrika • 12 fra Europa • 9 fra Latin-Amerika og Karibia • 5 fra Nord-Amerika • 1 fra Oseania
  3. 3. Kjønnsfordeling • Det er en bitteliten overvekt av menn i verden, men forholdet er omtrent 50/50
  4. 4. Religion • 32 er kristne • 23 er muslimer • 15 er hinduer • 7 er buddhister • 7 tilhører andre religioner • 16 er ikke-religiøse Kristne Muslimer Hinduer Buddhister Jøder Folketro Andre Ikke- religiøse % AV BEFOLKNING 2010 Kristne Muslimer Hinduer Buddhister Jøder Folketro Andre Ikke-religiøse
  5. 5. Lesekyndige • 10 kan ikke lese • 7 av disse er kvinner • 8 kommer fra et av disse landene; India, Kina, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Etiopia, Egypt, Brasil, Indonesia, Den demokratiske republikken Kongo
  6. 6. Digitalt skille • 60 personer har ikke tilgang til Internett
  7. 7. Fattigdom • 12 lever i ekstrem fattigdom – under 1,25 dollar pr dag • 38 andre lever også i fattigdom • De fleste av disse er kvinner
  8. 8. Rikdom • 1 person er ekstremt rik, og eier halvparten de samlede verdiene til alle 100 personene
  9. 9. Frihet i verden • 40 lever i et fritt land • 24 lever i et delvis fritt land • 36 er ikke frie Frie 40 % Delvis frie 24 % Ikke frie 36 %

×