Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foreldre 7 trinn

1,609 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foreldre 7 trinn

 1. 1. Digital Dømmekraft Foreldremøte
 2. 2. Digital dømmekraft Digital kompetanse • Digital kompetanse er viktig for å kunne være en likeverdig borger i et stadig mer digitalt samfunn. • I skolen er digitale ferdigheter innført som den 5. basiskompetansen, ved siden av å lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig.
 3. 3. Digital dømmekraft Hva er digitaldømmekraft.no • En nettressurs med forslag til minimums- gjennomgang av digital dømmekraft (personvern, opphavsrett og kildekritikk) for grunnskolen • På nettstedet finnes undervisningsopplegg til bruk i klassen (gjennomgang teori og oppgaver), lærerveiledning og ressurser for foresatte
 4. 4. Digital dømmekraft Hvorfor digital dømmekraft?
 5. 5. Digital dømmekraft P Personvern Hvordan kan jeg sikre meg selv? Hvordan skal jeg oppføre meg mot andre? O Opphavsrett Hvem eier det jeg finner på Internett? Kan jeg bruke alt jeg finner? Hvordan kan andre bruke det jeg lager? K Kildekritikk Er alt jeg finner på Internett troverdig?
 6. 6. Digital dømmekraft Personvern Rammeverk digitale ferdigheter, nivå 3; - Bruker nettvett og følger regler for personvern på Internett og i sosiale medier I praksis = å vite at man ikke kan publisere personlige opplysninger og bilder av andre – og at selv om vi har ytringsfrihet så er det ikke alt vi har lov til å si på nett
 7. 7. Digital dømmekraft Ferdigheter for elevene • Lovverk; • - hva man har lov til å publisere om andre (bilder, personlige opplysninger) • - at ytringsfriheten har noen begrensninger (rasistiske, diskriminerende, pornografiske, sjikanerende kommentarer og artikler) • Nettikette; den gyldne regelen (oppføre seg mot andre som man vil de skal oppføre seg mot en selv), digital mobbing
 8. 8. Digital dømmekraft Refleksjon for elevene • Hvorfor er det slik at vi synes det er mest moro med bilder av andre som er «uheldige» eller «morsomme»? • Hvor går grensen mellom å være morsom og det å mobbe? • Hva bør jeg tenke på før jeg publiserer ting på nett – hvor mange er det egentlig som kan lese det jeg skriver?
 9. 9. Digital dømmekraft Opphavsrett Rammeverk digitale ferdigheter, nivå 3; - Refererer til digitale kilder og bruker regler for opphavsrett - I praksis = å vite hva merkingen av det man finner på Internett betyr i forhold til hvordan det kan brukes (Creative Commons)
 10. 10. Digital dømmekraft Ferdigheter for elevene • Kjenne til hva merkingen av verk på Internett betyr i forhold til hvordan de kan brukes (CC, copyright, GNU) • Vite hvordan man selv kan merke egne verk
 11. 11. Digital dømmekraft Refleksjon for elevene • Hvordan ville jeg følt meg dersom noen tok det jeg hadde laget og brukte det som de ville? • Selv om det er mulig å laste ned er det ikke sikkert det er lovlig – selv om mange gjør det. • Hvilke konsekvenser har ulovlig nedlasting?
 12. 12. Digital dømmekraft Kildekritikk Rammeverk digitale ferdigheter, nivå 3; - Velger og vurderer informasjon og søkestrategier fra digitale kilder. I praksis = Å bruke et rammeverk som TONE for å kunne velge og vurdere informasjon på Internett
 13. 13. Digital dømmekraft Ferdigheter for elevene • Kjenne til rammeverket TONE; • - Troverdig • - Objektiv • - Nøyaktig • - Egnet
 14. 14. Digital dømmekraft Refleksjon for elevene • Hvorfor gir ulike kilder forskjellig informasjon? • Hva vil være lurt å tenke på når jeg skal vurdere kilder? • Kan en kilde være troverdig uten å være egnet? • Hvorfor er personaliserte søk en utfordring for kildekritikk?
 15. 15. Digital dømmekraft Presentasjonen er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrum og evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA. Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket å remikse - å bearbeide verket På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikke-kommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål. Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

×