Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diskusjon informasjon på nett

1,544 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diskusjon informasjon på nett

  1. 1. Diskusjonsoppgave – informasjon på InternettMange bruker søkemotorer for å finne informasjon på Internett.  Hvordan kan dere vite at informasjonen dere finner på Internett er troverdig (riktig)?  Tror dere informasjonen dere finner på Internett er mer eller mindre troverdig enn: o Det som læreren forteller i skoletimene o Det som står i skolebøkene o Informasjon dere finner i oppslagsverk på biblioteket o Det som venner forteller o Det som foreldre/foresatte sier o Det dere hører om på TV eller leser i aviser  Hvorfor tror dere dette?  Har skolen noen regler for hvordan dere skal bruke informasjonen dere finner på Internett? I så fall hvilke?  Hvis skolen ikke har regler – hvilke regler kunne dere tenke dere å lage for slik bruk?Oppgaven er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrumog evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA.

×